up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله اهميت ازدواج PDF
QR code - اهميت ازدواج

اهميت ازدواج

جايگاه و اهميت ازدواج از منظر اهل بيت(عليهم السلام)

ازدواج سنت نبوي
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم ) :من أحب ان يکون علي فطرتي فليستن و ان من سنتي النکاح[۱].
پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) : هر که آيين مرا دوست دارد بايد به سنت من عمل کند و از سنن من ازدواج است.
▪ احراز ولايت الهي
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): من نکح الله و انکح الله استحق ولايته الله[۲]
پيامبر خدا (ص) فرمودند: هر که براي خدا ازدواج کند و براي خدا کسي را به ازدواج ديگري درآورد سزاوار ولايت و دوستي خداست.
▪ اثر ازدواج در نحوه ي ملاقات خدا
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم ) من احب ان يقلي الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. [۳]
پيامبر خدا (ص) فرمودند: هر که دوست دارد که پاک و پاکيزه خدا را ديدار کند با همراه همسري به ديدارش رود.
▪ کثرت امر به ازدواج
قال علي بن ابيطالب عليه السلام : تزوجوا فان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) کثيرا ما کان يقول من کان يحب ان يتبع سنتي فليتزوج فان من سنتي التزويج.[۴]
حضرت علي (عليه السلام) فرمودند: ازدواج کنيد زيرا رسول خدا (ص) فراوان مي فرمود؛ هر که دوست دارد از سنت من پيروي کند ازدواج نمايد زيرا ازدواج از سنن من است.
▪ ارزش بيتوته با همسر
عن الصادق (عليه السلام) قال: جاء رجل الي ابي
فقال له : هل لک زوجه ؟
قال : لا
قال : لا احب أن لي الدنيا و ما فيها و اني ابيت ليله ليس لي زوجه
قال : ثم قال : ان رکعتين يصليها رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليله و يصوم نهاره و أعزب . ثم اعطاه ابي سبعه دنانير و قال : تزوج بهذه .
« امام صادق (عليه السلام) فرمود: مردي خدمت پدرم امام باقر عليه السلام رسيد پدرم به او فرمود : آيا ازدواج نموده اي ؟ آن مرد گفت : خير . پدرم فرمود: من دوست نمي دارم دنيا و آنچه در آن است را مالک باشم و يک شب را بدون همسر طي کنم . سپس فرمود : دو رکعت نماز متزوج از عبادت يک شبانه روز عزب افضل است پس پدرم هفت دينار به او داد و فرمود: با اينها ازدواج کن »[۱]
▪ ازدياد روزي
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) : اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم.
« رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود : ازدواج کنيد تا روزي شما فراوان شود » [۲]
▪ اشرار مردم
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) : شرارکم عزابکم و العزب اخوان الشياطين
« رسول خدا( صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: بدترين شما عزب ها هستند ، آنها برادران شيطانند»[۳]
▪ خروج از زمره ي گناهکاران
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) لرجل: ألک زوجه ؟ قال: لا يا رسول الله
قال: ألک جاريه؟ قال : لا يا رسول الله
قال : أفأنت موسر ؟ قال : نعم
قال: تزوج و الا فأنت من المذنبين
« رسول خدا( صلي الله عليه و آله و سلم)به شخصي فرمود: آيا ازدواج نموده اي ؟ گفت خير . فرمود: آيا کنيزي داري ؟گفت خير . فرمود : آيا تمکن مالي داري ؟ گفت : آري . فرمود: بايد ازدواج کني و گرنه از گناهکاران خواهي بود » [۴]
▪ مشمول رحمت الهي
عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) قال: يفتح ابواب السماء في أربعه مواضع : عند نزول المطر و عند نظر الولد في وجه الوالد و عند فتح باب الکعبه و عند النکاح [۵]
« از پيامبر خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم) است که فرمود: در چهار موقع عنايت و رحمت حق متوجه انسان مي شود : به وقت باريدن باران ، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر ، از باب مهر و محبت ، در آن زمان که در خانه کعبه باز مي شود ، و آن وقت که عقد و پيمان ازدواج بسته شده و دو نفر با يکديگرجهت زندگي جديد وارد عرصه ي نکاح مي شوند.»
▪ فضيلت ازدواج در جواني
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) : ما من شاب تزوج في حداثه سنه الا عج شيطانه : يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه فليتق الله العبد في الثلث الباقي [۶]
«رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود : هيچ جواني در اوايل جواني ازدواج نمي کند جز آن که شيطانش فرياد مي کند : اي واي از او ، فرياد از او ، دو سوم دينش را از دستبرد من نگاه داشت . پس بايد عبد خدا در نگهداري يک سوم ديگر( دينش ) جانب تقوا را رعايت کند»
▪ سبب پاکدامني
قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) : يا معشر الشباب من استطاع منکم الباه فليتزوج فانه أغضّ للبصر و أحصن للفرج
«رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود : جوانها ! هر کدام از شما را قدرت است ازدواج کند تا ديدگانتان کمتر زنان را دنبال کند و دامنتان پاک بماند»[۷]
▪ فراهم کردن سعادت
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : من تزوج فقد اعطي نصف السعاده
«رسول خدا (صلي اله عليه و آله و سلم )فرمود : هر کس ازدواج کند نيمي از سعادتش را به دست آورده است »[۸]
▪ نصف عبادت
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : من تزوج فقد أعطي نصف العباده :
« رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمود: هر که ازدواج کند، نصف عبادت به او داده شده است»[۹]
▪ بهتر از روزه دار و شب زنده دار
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم العزب
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمود: شخص متأهل هر چند در خواب و استراحت باشد ، نزد خداوند با فضيلت تر از شخص روزه دار و شب زنده داري است که عزب و مجرد زندگي مي کند»[۱۰]
▪ حيات پاک
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : من احب ان يلقي الله طاهراً مطهراً فليتعفف بزوجه
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمود: هر کس دوست مي دارد خداوند را پاک و پاکيزه ديدار کند ، بايد به داشتن همسر، پاکدامن و عفيف زيست نمايد»[۱۱]
▪ بهترين و بدترين امت
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : خيار امتي المتأهلون و شرار امتي العزاب
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمود: نيکان امت من متأهل ها و بدان امت من مجردها يند»[۱۲]
▪ رغبت عقلاني و وظيفه شرعي
قال الامام رضا (عليه السلام) : لولم تکن في المناکحه و المصاهره آيه محکمه و لا سنه متبعه ، لکان فيما جعل الله فيها من بر القريب و تألف البعيد ، ما رغب فيه العاقل اللبيب و سارع إليه الموفق المصيب .
« امام رضا ( عليه السلام ) فرمودند: اگر درباره ي ازدواج و دامادي آيتي محکم و سنتي پيروي شده ( از رسول خدا) هم نبود ، باز موضوع نيکي به خويشاوند و خويش و مأنوس شدن با بيگانه که خداوند در اين امر قرار داده است انگيزه اي بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و عاقل درست انديش به آن بشتابد»[۱۳]
▪ تضمين ياري خداوند
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) :حق علي الله عون من نکح التماس العفاف عما حرم الله
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمود: هر که به منظور پاک نگه داشتن خود از آنچه خداوند حرام کرده است ازدواج کند بر خداست که او را کمک کند»[۱۴]
▪ بريدگي از اهل بيت ( عليه السلام )
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : من ترک التزويج مخافه ا لعيله فليس منا
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمودند: هر که از ترس تنگدستي ازدواج نکند از ما نيست »[۱۵]
▪ توسعه ي معيشت
قال الصادق (عليه السلام) : جاء رجل إلي النبي صلي اله عليه و آله و سلم فشکي اليه الحاجه فقال : تزوج ، فتزوج ، فوسع عليه
« امام صادق ( عليه السلام ) فرمودند: مردي نزد رسول خدا ( صلي اله عليه و آله و سلم)آمد و از فقر و نداري شکايت نمود . پيغمبر ( صلي اله عليه و آله و سلم)به او فرمود : برو ازدواج کن وي رفت و مطابق دستور رسول خدا عمل کرد و در نتيجه روزي و معيشتش فراخ گرديد»[۱۶]
▪ عدم فضيلت مجرد زيستن
قال الامام الرضا (عليه السلام) : إن امراه سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت : أصلحک الله ، أني متبتله فقال لها : و ما التبتل عندک ؟ قالت : لا اريد التزويج أبداً . قال : و لم ؟ قالت : ألتمس في ذلک الفضل ، فقال : انصر في فلو کان في ذلک فضل لکانت فاطمه ( سلام الله عليه و آله ) أحق به منک ، إنه ليس أحد يسبقها إلي الفضل
« امام رضا (عليه السلام) فرمودند: زني به امام باقر عرض کرد : خدايت نيکو گرداند ، من زني تارک دنيا هستم . حضرت فرمود: منظورت از ترک دنيا چيست ؟ عرض کرد: نمي خواهم هرگز ازدواج کنم ! حضرت پرسيد : چرا؟ عرض کرد: دنبال کسب فضيلت هستم . حضرت فرمود : دست بردار ؛ اگر در اين کار فضيلتي بود ، فاطمه (سلام الله عليها) از تو سزاوارتر به آن بود . هيچ کس نيست که در فضيلت بر او سبقت بگيرد»[۱۷]
▪ بدگماني به خدا
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : من ترک التزويج مخافه العيله فقد أساء ظنه بالله عزوجل
«رسول خدا( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمودند: هر کس از ترس فقر و عيال واري ترک ازدواج کند ، حتماً نسبت به خداوند عزيز و جليل ، بدگمان شده است به استناد وعده ي خداوند که « ان يکونو فقرا ء يغنهم الله من فضله » [۱۸]اگر بينوا باشند خداوند از فضل خويش به نوايشان رساند[۱۹]»
▪ شرورترين مردگان
قال رسول الله (صلي اله عليه و آله و سلم) : شرار موتاکم العزاب ، رذال موتاکم العزاب
رسول خدا ( صلي اله عليه و آله و سلم) فرمودند : شرورترين و پست ترين مردگان شما مجردها هستند؛ آنان که زن نگرفته و يا شوهر نکرده اند و همواره تنها زيست مي نمايند»[۲۰]
[۱] بحارالانوار، ج ۱۰۳. ص ۲۲۲ ۰نقل از نوادر راوندي ص ۳۵).
[۲] المحجه البيضاء ۳ ۵۳و ۵۴ صص .
[۳] بحارالانوار، ج ۱۰۳ ص ۲۲۱، ۲۲۲ (نقل از نوادر راوندي ص ۱۲).
[۴] بحارالانوار، ج ۱۰۳ ص ۲۲۰.
[۱] بحار الانوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۲۱۷
[۲] بحار الانوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۲۱۷
[۳]بحار الانوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۲۲۰
[۴] بحار الانوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۲۲۰
[۵]نظام خانواده در اسلام ، ص ۴۰ به نقل از ازدواج در اسلام ، ص ۱۷
[۶] بحار الانوار ج ۱۰۳ ص۲۲۱
[۷] ازدواج در اسلام ، ص ۱۴
[۸] مستدرک الوسايل ابواب مقدمات باب اول
[۹] بحارالانوار ،ج ۱۰۰، ص۲۲۰
[۱۰] بحارالانوار ،ج ۱۰۰، ص۲۲۱
[۱۱]مستدرک الوسايل ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۰
[۱۲] جامع الاخبار ، ص۱۱۹
[۱۳] مکارم الاخلاق ، ج ۱ ، ص ۴۴۹
[۱۴] کنز العمال ، ش ۴۴۴۴۳
[۱۵] کنز العمال ، ش ۴۴۴۶۰
[۱۶]وسايل الشيعه ، ج ۱۴، ص ۲۵
[۱۷]بحار الانوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۳۳۱
[۱۸] نور ۳۲
[۱۹] اصول کافي ، ج ۵ ،ص ۳۳۱
[۲۰] بحار الانوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۲۲۰

اگر تمامي عناصر تشکيل دهنده ي بدن خود را جمع آوري و وزن کنيم، مي بينيم که تقريباً 95% کل اين عنصرها از اکسيژن، کربن، هيدروژن و نيتروژن تشکيل شده است. ...

اهميت آبزي پروري: در قرن بيستم صيد آبزيان از 4 ميليون تن در سال 1900 ميلادي به تقريباً 100 ميليون تن در 1995 ميلادي رسيد كه در ان زمان جمعيت هم از حد ...

● تکنولوژي پيچيده ام.آر.آي در خدمت تشخيص بيماري ها زماني که در سوم جولاي ۱۹۷۷، اولين آزمايش ام.آر.آي (MRI) روي انسان انجام شد و بيش از ۵ ساعت به طول ا ...

تغذيعه علمي است که از تغيير و تبديل غذا در بدن و شرکت مواد مغذي در بافتها بعد ازهضم و جذبشان ، عمل مواد مذکور در فعل وانفعالات بيولو ﮋيکي بدن و بالاخر ...

انسان برترين آفريده خداي مهربان است و براي رسيدن به کمال و سعادت در دنيا و آخرت، به برنامه اي کامل نياز دارد که همه نيازهاي مادّي و معنوي، روحاني و جس ...

● قصه درماني شمار روزافزوني از روان درمانگران از قصه و داستان براي کمک به حل مشکلات مردم استفاده مي کنند. کارل يونگ در کتاب انسان و سمبل هايش مي نويسد ...

شايد در نگاه اول، كوچك ترين و كم اهميت ترين بخش يك بسته بندي همچون بسته بندي انواع سس هاي مايونز يا كچاپ، درب محصول به نظر آيد ولي اگر از نگاه يك مشتر ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

دانلود نسخه PDF - اهميت ازدواج