up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله اهميت آب PDF
QR code - اهميت آب

اهميت آب

اگر تمامي عناصر تشکيل دهنده ي بدن خود را جمع آوري و وزن کنيم، مي بينيم که تقريباً 95% کل اين عنصرها از اکسيژن، کربن، هيدروژن و نيتروژن تشکيل شده است.
قسمت اعظم اتم هاي اکسيژن و هيدروژن در بدن ما به صورت آب وجود دارد که بنا به تعبيري شايد فراوان ترين مولکول موجود در طبيعت باشد.
و البته گرچه فراوان است اما کم اهميت نيست زيرا که بيشتر واکنش هاي سلولي در حضور آب انجام مي گيرد.
يکي از عوامل مايع بودن آب قطبي بودن مولکول هاي آن است.اهميت آب
مي دانيم دماي يک جسم مستقيماَ بستگي به سرعتي دارد که اتم ها يا مولکول هاي آن مرتعش مي شوند.
يعني هر قدر ارتعاش، شديدتر باشد دما بالاتر است.
وجود پيوند هيدروژني ميان مولکول هاي آب سبب پديد آمدن مقاومت در برابر افزايش جنبش هاي مولکولي و در نتيجه افزايش دماست.
اين مقاومت در برابر تغييرات ناگهاني دما در سيستم هاي زنده اهميت زيادي دارد.
زيرا که بيشتر واکنش هاي شيميايي درون سلول فقط در دامنه هاي محدودي از دما امکان پذير است. و چنانچه دماي سلول از اين حدود فراتر رود کنش هاي آن متوقف خواهد شد.
وجود آب درون سلول، باعث حفاظت سلول در برابر نوسانات سريع دما مي شود.
اهميت آب
آب به دليل قطبي بودن مولکول هايش تقريبا يک حلال همگاني است و موادي که در حل نمي شوند، فراوان نيستند.
بارهاي قطبي آب، قسمت هاي داراي بارهاي غيرمشابه ترکيبات غوطه ور در آب را به خود جذب مي کند و سبب جدا شدن آن ها از يکديگر مي شود.
وجود چند نوع يون براي برقرار ماندن واکنش هاي طبيعي سلول ضروري است. به عنوان مثال يون هاي سديم و پتاسيم که انتقال پيام هاي عصبي را بر عهده دارند و يون هاي کلسيم که در انقباظ ماهيچه موثرند.
و اين يون ها در صورتي در سلول هاي بدن توليد مي شوند که آّب در سلول وجود داشته باشد.
جالب است بدانيم که تعداد يون ها در سلول هاي بدن مي بايست در حد مناسب باشد يعني در صورتي که تعداد يون ها بيشتر يا کمتر از نياز سلول باشد، ممکن است آشفتگي هاي فيزيکي و شيميايي مهمي در سلول رخ دهد.
مثلاَ تراکم بيش از حد يون هاي +H و يا -OH سبب حل شدن بسياري از ترکيبات شيميايي مهم سلولي از جمله مواد سازنده ي خود سلول مي شود.
PH ماده زنده عملا بسيار نزديک به حالت خنثي است و نمي تواند نوسانات زيادي را در موازنه هاي طبيعي اسيدي _ قليايي تحمل کند.
مثلا PH خون عموما 3 7 است. البته PH هاي بالاتر يا پايين تري هم وجود دارند، اما معمولا فقط در مناطق محدودي از پيکر موجودات زنده يافت مي شوند. مانند محوطه ي معده يا درون يک ليمو ترش که به حالت کاملا اسيدي ديده مي شوند.
اهميت آب
تنظيم PH مناسب سلول را بيشتر موادي به نام بافر بر عهده دارند.
محلول بافر محلولي است که به علت خصلت دوگانه عملکردش، اگر به آن کمي اسيد و يا بازاضافه کنيم در pH آن تغييري به وجود نمي آيد.
هنگامي که آسپرين بافردار يا نمک براي دفع ترشي معده مصرف مي شود نوعي منبع بيروني بافر به آنچه که طبيعتا دردستگاه گوارش وجود دارد افزوده شده است.
جوش شيرين يا بيکربنات سديم (NaHCo3) اغلب يکي از مهم ترين بافرهاي اين فرآورده ها را تشکيل مي دهد.
اين ترکيب در آب سبب مي شود اسيد کربنيک که مانند اسيد اسيتيک، اسيد ضعيفي است توليد شود و ويژگي آن اين است که به آساني تفکيک نمي يابد، و وجود آن باعث خنثي شدن يون +H اضافي لوله گوارش شده و در نتيجه عارضه ي ترشي معده را از بين مي برد.

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابت ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

معادله شيميايي واکنش بين هيدروژن و اکسيژن و تشکيل آب از قرار زير است: 2H2 +O2 = 2H2O هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو نا ...

دانلود نسخه PDF - اهميت آب