up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله انگور PDF
QR code - انگور

انگور

انگور و کشمش

انگور
مواد غذائي به قسمتهائي از بدنه ي گياهان و نسوج حيوانات اطلاق مي شود که براي انسان قابل خوردن بوده و معده و روده ي بشر توانا به هضم و جذب آن باشند. البته تمام مواد گياهي و حيواني قابل خوردن نيستند و بشر در درازاي تاريخ زيست خود پي به وجود بخشهاي سودمند آنها برده است. بنابراين تنها قسمتها مفيد و قابل هضم آنها خوراک انسان را تشکيل مي دهند تمام مواد غذائي، از عسل گرفته تا حنظل را مي توان خورد. اما هر غذائي بسته به مقدار وزن و حجم آن مي تواند غذا، دارو و يا سم باشد. مثلاً آرسنيک، مقدار بسيار کم آن در غذاي روزانه ي ما هست. در صورت لزوم و براي درمان، مقداري بيشتر را مي توان با تجويز پزشک خورد. اما اگر بيشتر خورده شود، زهر کشنده اي است. حتي ميوه ي مفيدي مانند پرتقال نيز از اين قاعده مستثني نيست. به اين ترتيب تمام خوراکيها برحسب ميزان مصرف، هم غذا، هم دوا و هم زهر هستند.
پس سم مطلق وجود ندارد و هر ماده ي خوراکي برحسب ميزان مصرفش مي تواند مسموم کننده باشد. هر غذائي که از ميزان معين بيشتر خورده شود، براي بدن قابل تحمل نيست و خاصيّت سمي پيدا مي کند چه بايد خورد؟ بدن انسان داراي بخشهاي متفاوت اعضاي گوناگون است که هر عضو ضمن آنکه وظيفه ي خاصي دارد، در ضمن انجام وظايفش، موادي را مي سازد و ترشح مي کند که براي ادامه ي زيست، وجودش الزامي است. عناصرلازم براي توليد اين ترشحات را بدن از غذاهائي که مي خوريم مي گيرد. پس خوراک ما بايد به گونه اي کامل و تکميل باشد که تمام عناصر لازم براي گردش زندگي را در خود داشته باشد. هريک از اين فلزات و شبه فلزاتي که در درون سلولهاي زنده وجود دارند و ادامه ي زيست را باعث مي شوند، کمبود و يا نبودشان دربدن، سبب توليد بيماري هاي گوناگون مي  شود که پزشک مجبور خواهد شد جبران آن را با دارو ميسر سازد. پس چه بهتر پيش ازآنکه چنين اتفاقي بيفتد، با خوردن غذاي خوب و مناسب از ناخوشي پيش گيري کنيم. به همين ترتيب بايد گفت که غذاي کامل به آن معنا که مثلاً يک خوراک مانند شير و يا تخم مرغ غذاي کامل باشد وجود ندارد. يعني نمي  توان تنها با شير و يا خاويار و يا تخم مرغ به اين علت که مواد لازم براي رشد جنين را درخود دارند، زندگي کرد. بلکه غذا ضمن تازه بودن و سالم بودن، بايد از تنوع و گونه گوني نيز برخوردار باشد.
▪ پيشينه:
انگور از ميوه هايي است که از زمان هاي بسيار قديم مورد استفاده بشرقرار گرفته است. درباره ديرينگي انگور دو نظر وجود دارد عده اي بر اين باورند که انگور حتي پيش از پيدايش غلات مورد استفاده بوده است و معتقدند انگور به صورت وحشي به مقدار فراوان در جنگل ها وجود داشته و انسان هاي نخستين از برگ و ميوه آن استفاده مي کرده اند. گروهي ديگر مي گويند ديرينگي انگور مربوط به ۶ تا ۷ هزارسال پيش است.
آثار برگ مو و بذر انگور در سنگواره هاي دوران سوم زمين شناسي ديده شده است. بر اساس روايات ديني، حضرت نوح (ع) نخستين کسي است که به پرورش انگور پرداخت.
در نگارهاي موزائيک مصري که قدمت آن به ۳۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح مي رسد،(دوران فنيقي ها و آشوري ها در مصر) مي توان چگونگي کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد. در دوران سلطنت هامورابي پادشاه بابل (۱۷۸۲ تا ۱۶۸۶ پيش از ميلاد) تاکستانهاي فراواني در منطقه بين النهرين بوده که آبياري مي شده است. برابر نظر تاريخ نگاران، شخصي به نام سايبولد (Sibold)، بذر انگورهاي کاشته شده را از منطقه اي نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله (منطقه آذربايجان و کردستان) برده است.
برابر نشانه هاي بدست آمده ، يونانيان حدود هزارسال پيش از ميلاد مسيح پرورش انگور را در کشور خود آغاز کرده اند. در سال ۶۰۰ پيش از ميلاد پرورش انگور در فرانسه از شهري به نام مارسي آغاز شد. روميان نيز ۳۰ تا ۵۰ سال پس از ميلاد کشت انگور را در قسمت هاي جنوبي آلمان آغاز کردند.
▪ طبقه بندي گياهي:
درخت انگور در ايران بيشتر به نام (مو) و اغلب به نام (تاک) نام گذاري شده، داراي نام علمي Vitis vinifera است و گياهي از تيره آمپلي داسه است که آن را سارمانتاسه و يا ويتاسه مي نامند. اين تيره ده جنس مختلف دارد که برخي از آنها زميني هستند، به جز ويتيس که اهميت خوراکي دارد، بقيه اهميتي ندارند.
جنس ويتيس از دو زير جنس به نام هاي موسکادينه و اوي ويتيس که اولي داراي ۴۰ کرومزوم و دومي داراي ۳۸ کرومزوم است.
انگور معمولي از زيرجنس اوي ويتيس و از گونه هاي وحشي اروپايي است که در سراسر جهان حدود ۵ هزار رقم را شامل مي شود.
مو داراي ريشه هاي قوي، بلند و منشعب است. بوته هاي مو به حالت طبيعي خزنده است و به خودي خود ساقه و تنه عمودي ندارند بنابراين بايد آن را تربيت و هدايت کرد.
پهنک برگ مو توسط بريدگيهاي عميقي به پنج لب يا پهنک کوچک تقسيم مي شوند. در فصل بهار وهنگامي که ميانگين دما به حدود ۲۰ درجه سانتيگراد برسد، گلهاي انگور باز و بصورت خوشه اي ظاهر مي شود.
انگور يک پايه است و اندام هاي نر و ماده روي يک گل قرار دارند، درخت انگور براي بيداري از خواب زمستانه به دو تا سه ماه زمان نياز دارد، براي تامين اين سرما دماي بين ۷+ تا ۱۵- درجه سانتيگراد نياز دارد. چنانچه دما پائين تر از ۱۵- درجه باشد باعث خشک شدن شاخه هاي مو مي شود، به همين دليل در مناطقي که سرماي سخت دارند شاخه ها را زير خاک مي کنند. ميوه انگور براي رسيدن، نياز به فصل رشدي نسبتاً طولاني دارد، طول فصل رشد براي رقم هاي انگور Vinifera از ۱۵۷ تا ۱۷۰ روز با ميانگين دماي ۱۸ درجه سانتيگراد است.
در بيشتر نقاط انگور خيز ايران، طول فصل رشد براي رسيدن انگور کافي است. تابش و دماي مناسب باعث بالارفتن کيفيت انگور مي شود زيرا ميزان قند و اسيد، بستگي مستقيم به تابش آفتاب دارد. به طور کلي انگور بومي در مناطق گرم بيشتر نواحي بين ۳۴ تا ۴۹ درجه عرض جغرافيايي کاشته مي شود. در مناطق سردسير بالاتر از عرض ۵۱ درجه، گياه قادر به رساندن ميوه هاي خود نيست.
در مناطق حاره انگور بصورت گياهي هميشه سبز رشد مي کند، اما طول عمر و ميزان محصول آن کم است، کاشت انگور در ارتفاعات ۳۰۰۰ متري مناطق گرمسيري امکان پذير است.
انگور يکي از ميوه هاي بسيار مفيد است. انگور به قدري عوامل مؤثر در سلامت بدن دارد که مي توان آن را يک داروخانه ي طبيعي ناميد. انگور عاملي براي بازگشت نيروي عضلات است و براي سلسله ي اعصاب، يک غذا محسوب مي شود. انگور تصفيّه کننده ي خون و ملين مزاج است و در اين مورد يکي از بهترين ميوه ها است. وقتي انگور را بسوزانيم، خاکستر آن ۶۰% پتاسيم دارد. علاوه بر پتاسيم، مواد معدني ديگر مانند: کلسيم، منيزي، آهن، منگنز، کلر و سيليس در آن ديده مي شود. انگور غير از مواد معدني، داراي مقدار کافي قند و تانن است که باعث تقويّت بدن مي شود. همچنين انگور داري عوامل زندگي ساز ديگري است. از آن جمله : دياستازها - اين عوامل در روي پوست دانه ي انگور زندگي مي کنند و کمک خوبي براي جهاز هاضمه مي باشند . ويتامين ها، مخصوصاً ويتامين ۲) B مواد راديوآکتيوآب انگور غير از مواد پروتئيني (گوشتي) که ندارد، به شير مادر بسيار نزديک است). اينجاست که مي توان توصيه کرد براي کودکان آب انگور را فراموش نکنيد. همچنين براي همه از پير و جوان و کودک و بالغ، خوردن انگور و آب انگور توصيه مي  شود } فراموش نکنيد، در فصل انگور که از تيرماه شروع و تا اوايل پائيز ادامه دارد به مدت بيست روز هر روز صبحانه فقط انگور بخوريد.. آب انگور تازه را خودتان تهيه کنيد و از خوردن آب انگورهاي تجارتي حذر کنيد}.
به بچه هائي که با شير خشک تغذيه مي شوند، حتماً آب انگور بخورانيد. يک ملين و يک پاک کننده ي طبيعي است و از همه مهمتر، غذاي عالي براي سلسله ي اعصاب است. انگور يکي از غذاهاي کامل است و بهتر است آن را جانشين شيريني هاي مصنوعي که زياد هم معمول است کرد. اما انگور را به الکل تبديل نکنيد؛ بلکه آن را تازه و يا خشک کرده به صورت مويز و کشمش بخوريد.
به انگور خواص بسيار ديگري را نيز نسبت مي دهند که از جمله آنها کاهش دهنده فشار خون است . مطالعات نشان داده است که دريافت روزانه ۵ ۲ تا ۹ ۳ گرم پتاسيم در روز به ميزان ۲۵ درصد احتمال مرگ ومير را در افراد فشارخوني کاهش مي دهد. به علاوه وجود آنتي اکسيدان هاي بسيار قوي که در اين ميوه وجود دارد از پيشرفت بيماري آرتروز جلوگيري مي نمايد. الايژيک اسيد از ترکيباتي است که در انگور به وفور يافت شده وخاصيت آنتي اکسيداني دارد وبه نظر مي رسد ازفعاليت مواد سرطان زا نظير آلاينده هاي محيط ، دود سيگار وفرآورده هاي گوشتي دودي شده ممانعت به عمل مي آورد .از آنجايي که کمبود پتاسيم موجب بروز فراموشي و افسردگي مي گردد توصيه مي شود زيرا افزايش مصرف پتاسيم مي تواند اين مشکل را به تاخير بيندازد. انگور تازه به دليل انديس گلايسمي پاييني که دارد يکي از ميوه هاي مجاز براي افراد مبتلا به ديابت محسوب مي گردد. جالب است بدانيد که در طب چيني از اين ميوه به دليل نمک هاي متعددي که دارد براي تصفيه خون وپاک کردن غدد استفاده مي شده است . به علاوه اين طب انگور را ميوه اي موثر براي اختلالات کبدي خصوصا هپاتيت دانسته است .
● کشمش
نوعي ماده خوراکي است که به راحتي قابل بسته بندي و مصرف است، تقريبا هيچ تاثير نامطلوبي بر روي بدن ندارد و مانند هر ميوه خشک ديگري در تمام طول سال در دسترس است.
انگور در اثر خشک شدن و تبديل آن به کشمش و مويز مقوي تر مي شود؛ زيرا مقداري از سلولوز آن در اثر دياستازهاي انگور به قند تبديل مي شود؛ بنابراين قند کشمش از قند انگور به مراتب بيشتر است. خاصيّت غذائي انگور يا کشمش غذائي است که هضم آن براي انسان بسيار آسان است؛ زيرا قند انگور مستقيماً قابل جذب بوده و وارد خون مي  شود و هضم اش مانند ديگر منابع قندي براي دستگاه هاضمه زحمتي ندارد. اثر درماني انگور بر روي رماتيسم، امراض شرياني و وريدي، نقرس وبالا رفتن اوره ي خون مسلم است، محرک اعمال کبدي است.
کشمش يک منبع غني از فنول است که اين ماده فعاليت آنتي اکسيدان دارد و از آسيب سلول هاي بدن جلوگيري مي کند.کشمش همچنين سرشارازنوعي عنصر معدني موسوم به بور است. اگرچه اين عنصر در توصيه هاي مربوط به بهداشت عمومي چندان به چشم نمي خورد، اما براي حفظ سلامت بدن بسيار حياتي است و بويژه در زنان سالمند براي حفظ سلامت استخوانها و جلوگيري از ابتلا به پوکي استخوان از اهميت خاصي برخوردارست.بور همچنين براي تبديل هورمون استروژن و ويتامين D به فعالترين انواع آنها مورد نياز است.
گفتني است که کشمش جزو ٥٠ منبع خوراکي مهم حاوي بور در رژيم غذايي آمريکا به حساب مي آيد.
به علاوه ممکن است به خاطر بياوريد زماني که کودک بوديد مادرتان همواره به شما توصيه مي کرده که براي حفظ بينايي و سلامت چشم ها بايد هويج بخوريد، اما در دوران بزرگسالي ميوه اي که مي تواند حتي بيشتر از هويج اين نقش مهم را ايفا کند، کشمش است. کشمش بر خلاف مزه شيرين و حالت چسبنده اي که دارد نه تنها باعث پوسيدگي دندانها و بيماري هاي لثه نمي شود، بلکه در واقع بهداشت دهان و دندان را بهبود مي بخشد. کشمش حاوي نوعي ماده شيميايي است که تاثير به سزايي در کشتن باکتريهايي دارد که عامل بروز پوسيدگيهاي دندان هستند . به علاوه قندهاي موجود در کشمش که بيشتر فراکتوز و گلوکز هستند، مانند ساکارز که عامل اصلي ابتلا به بيماري هاي دهان و دندان است، درپوسيدگي دندانها نقشي ندارند. در هر ٢٥ ٠ فنجان کشمش ٧٥ ١٠٨ کالري انرژي، ١٧ ١ گرم پروتئين، ٦٨ ٢٨ گرم کربوهيدرات، ٤٥ ١ گرم فيبر خوراکي، ٥٦ ٢٣ گرم قند، ١٧ ٠ گرم چربي، ٥٩ ٥ گرم آب، ٩٠ ٢ واحد بين الملل ويتامين آ، ١٧ ٢ ميکروگرم ويتامين بتاکاروتن (از خانواده ويتامين آ)، ٠٦ ٠ ميلي گرم ويتامين B۱ يا تيامين، ٠٣ ٠ ميلي گرم ويتامين B۲ يا ريبوفلاوين، ٣٠ ٠ ميلي گرم ويتامين B۳ يا نياسين، ٠٩ ٠ ميکروگرم ويتامين B۶ و ٢٠ ١ ميلي گرم ويتامين ث، ٢٠ ١ ميکروگرم فوليت، ٢٧ ١ ميکروگرم ويتامين کا، ٠٢ ٠ ميلي گرم اسيد پانتوتنيک، ٧٦ ١٧ ميلي گرم کلسيم، ١١ ٠ ميلي گرم مس، ٧٥ ٠ ميلي گرم آهن، ٩٦ ١١ ميلي گرم منيزيم، ١١ ٠ ميلي گرم منگنز، ١٦ ٣٥ ميلي گرم فسفر، ٢٤ ٢٧٢ ميلي گرم پتاسيم، ٢٥ ٠ ميکروگرم سلنيوم، ٣٥ ٤ ميلي گرم سديم و ١٠ ٠ ميلي گرم روي موجود است.
کشمش هايي مورد پذيرش استاندارد مي باشد و مشمول درجه بندي مي شوند که داراي ويژگي هاي زير باشند:
۱) کشمش بايد عاري از آفت زنده و مرده باشد.
۲) تعداد شن و سنگريزه نبايد از يک عدد در يک جعبه مشمول استاندارد تجاوز کند.
۳) ميزان رطوبت نبايد از شانزده درصد بيشتر باشد.
۴) ميزان انيدريد سولفور و دود گوگرد در کشمش نبايد از ۲ در هزار بيشتر باشد.
۵ ) تعداد کشمش آلوده نبايد از ۵ درصد بيشتر باشد.
۶ ) تعداد کشمش آفت زده نبايد از ۳ درصد بيشتر باشد.
۷) تعداد کشمش دانه دار نبايد از يک درصد بيشتر باشد.
۸ ) تعداد کشمش دم دار نبايد از ۱۰ درصد بيشتر باشد.
۹) جمع طول چوب خوشه (ساقه) نبايد از ۱۰ سانتي متر در يک کيلوگرم بيشتر باشد.
۱۰) ميزان کشمش نارس نبايد از ۵ ۲ درصد بيشتر باشد. (در مورد کشمش ريز دانه حداکثرنارسي نبايد از ۵ درصد بيشتر باشد).
۱۱) ميزان کشمش هاي لهيده نبايد از ۵ درصد بيشتر باشد.
۱۲) ميزان کشمش هاي شکرک زده نبايد از ۱۵ درصد بيشتر باشد.
۱۳) مانده سموم در کشمش نبايد از حداکثر ميزان قابل اغماض تعيين شده برحسب نوع سم طبق استاندارد باقيمانده سموم تجاوز نمايد. آزمون باقيمانده سموم در صورت تقاضاي خريدار و فروشنده انجام مي شود. براي اين منظور, ابتدا از کشمش عصاره تهيه مي شود, سپس عصاره را به دستگاه GC (Gas Chromatograph) تزريق کرده و منحني بدست آمده را با منحني استاندارد مقايسه نموده و مقدار سم باقيمانده در نمونه محاسبه مي شود.
▪ انواع کشمش هاي ايران:
کشمش تيزآبي : با کالري بالا – طعم بسيارشيرين و داراي خواص بالا
کشمش انگوري (طلايي) : بدون هسته با طعم شيرين
کشمش سبز
کشمش ريزدانه
کشمش درشت دانه
کشمش سياه دانه: بيشترين خاصيت دارويي و درماني را به علت دارا بودن آنتوسيانين بالا دارد.

● تاريخچه: انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده کرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر که حدود ۷۰۰ سال قبل از م ...

اسکلت بخشي از گلخانه است که پوشش پلاستيکي يا شيشه اي را نگه ميدارد. اسکلت گلخانه بايد محکم و سبک بود و در عين حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان س ...

انگور: Grape Seed Extract انسان در طول هزاران سال از انگور استفاده كرده است. قدمت مصرف انگور به عصر برنز بر مي گردد. شاعر يوناني به نام هومر كه حدود 7 ...

انگور ميوه‌اي است بهشتي که شامل ويتامين‌هاي آ، ب، و ث مي‌باشد هم چنين داراي مقداري منيزيم، کلسيم، آهن،‌ فسفر، پتاسيم و آلبومين است‌. امروزه در طب درما ...

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بي ...

1)خاصيت گرم دارد ، چاق کننده ، صاف کننده خون و مولد خون ، پوست انگور دير هضم و دانه آن سرد و خشک است 2)انگور براي درمان بيماري فشار خون ، روماتيسم ، ن ...

فکر مي کنيد راز زندگي جاودان کشف شده است؟ در فيلم هاي سينمايي مثل آسمان وانيلي و آستين پاورز مي بينيم که مي توان با منجمد کردن جسم به آن زندگي جاو ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

دانلود نسخه PDF - انگور