up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله انواع پرتاب ها PDF
QR code - انواع پرتاب ها

انواع پرتاب ها

انواع پرتاب ها و ماهواره!

بسم الله الرحمن الرحيم
براي آشنايي با ماهواره ها و انواع پرتاب ها بايد ابتدا انواع مدار ها را بدانيم!
مدار هايي که به دور زمين اند:?-)مدار هاي پايين زمين:مدار هايي با ارتفا بين200-2000كيلومتر كه معمولا ماهواره ها و ايستگاه فضايي بين المللي در اين مدار قرار درند را مدار هاي (پايين زمين)گويند.
?-)مدار هاي ارتفا متوسط:پس از مدارهاي پايين زمين مدارهاي ناوبري(مانند جي پي اس)در اين ارتفا قرار مي گيرند.
?-)مدارهاي زمين آهنگ:اين مدار در ارتفا 36000(36هزار)كيلومترياز زمين قرار دارد كه زمان گردش به دور زمين در آن 24ساعت است.به همين دليل ماهواره هايي در اين مدار قرار ميگيرند.همواره بر فراز يك نقطه اند.معمولا مالهواره هاي مجابراتي در اين مدار قرار مي گيرند.
پرتاب:
براي پرتاب ماهواره ها به فضا نمي توان از هواپيماهاي معمولي يا حتي از جت استفاده كرد.چرا كه موتور هاي معمولي و موتورهاي جت براي احتراق نياز به اكسيژن هوا دارد.به همين دليل از موتورهاي موشك استفاده مي كنيم.موتورهاي موشك هم به اكسيژن نياز دارند اما بر خلاف موتورهاي ديگر مي توانند آن را حمل كنند.
سوخت موشك ها بر دونوع است:سوخت جامد و سوخت مايع.سوخت جامد مانند باروت صدها سال پيش در چين اختراع شد كه اغلب براي آتش بازي و از اينجور كارها استفاده مي شود.اما سوخت جامد براي موشك هاي فضايي استفاده مي شود كه ساختار اين موشك ها خيلي پيچيده تراست.
انواع پرتابگرها
پرتابگرها را مي توان بر اساس توانايي حمل بار-ارتفاع مداري و دقت آنها نيز مي توان آنها را طبقه بندي كرد كه بر اين اساس پرتابگرها به چهار دسته سبك-ميانه-سنگين و فوق سنگين تقسيم مي كنند.يك پرتابگر سبك در ارتفاع مدار پايين توانايي حمل بارهايي سبك تراز 2000كيلوگرم و يك پرتابگر فوق سنگين توانايي جابجايي بارهايي بيش تراز 10000كيلوگرم در همين مدار را دارد.گاهي براي افزايش قدرت موشكها چندتا از آنها را پشت قرار مي دهند كه به آنها موشك هاي چندمرحاه اي مي گويند.
_ پايگاه پرتاب فضايي
پايگاه پرتاب فضايي جايي است كه فضاپيماها از آنجا به فضاپرتاب مي شوند.درست ماند فرودگاه براي هواپيما.در اين مكان تجهيزات مورد نياز پرتاب وجود دارد.حتي برخي از پايگاه ها داراي باند نشست و برخاست اند كه فضاپيماها براي فرود بر روي زمين از آنها استفاده مي كنند.
هر پايگاه فضايي داراي چند سكوي پرتاب است.سكوي پرتاب مكاني است كه تمام لوازم مخصوص پرتاب در آن وجود دارد.حتي در پايگاه هاي مركزي تجهيزاتي براي مشاهده و كنترل تمام مراحل پرتاب وجود دارد.
پايگاه هاي پرتاب معمولا در صحراها و يادر كنار درياها قرار دارند و آنقدر بزرگ هستند كهع در صورت وقوع حادثه به مناطق مسكوني آسيب نرسد.
_تاريخچه ي ماهواره ها
به هر جسمي كه به دور جسمي ديگر مي چرخد ماهواره گويند.
بيش از 50سال پيش اتحاد جماهير شوروي نخستين ماهواره ي ساخت بشر رابا نام اسپوتنيك-1به فضا فرستاد.بدين صورت عصر فضا شروع شد.اسپوتنيك-1 هشتادوچهار كيلوگرم وزن داشت و در مداركم ارتفا قرار گرفت.سال بعد ايالات متحده ي آمريكا نيز نخستين ماهواره ي خود را به نام اكسپلورر-1 در مدارزمين قرار داد.
_كاربرد ماهواره ها
ماهواره هاي گوناگون فراواني دارند و بيشتر با توجه به نوع كارشان دسته بندي ميشوند.كه عبارتند از:ماهواره هاي علمي-ماهواره هاي سنجش از دور-ماهواره هاي ناوبري-ماهواره هي مخابراتي-...!
_سوخت و انرژي ماهواره ها
سلول هاي خورشيدي وظيفه ي تامين انرژي ماهواره ها را دارند.اين سلول هاي خورشيدي كه جنسسيليكوني دارند انرژي نوراني خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند و در باتري ها ذخيره ميكنند تا در زمان تاريكي از آن استفاده كنند.بزرگترين صفحات مبدل خورشيدي را در ساخت ايستگاه فضايي بين المللي استفاده شده است.البته در ماموريت هاي خارج از منظومه ي شمسي ازژنراتورهاي اتمي استفاده ميشود.زيرا درخارج از منظومه ي شمسي پرتوهاي خورشيدي بسيار ضعيفاست و قدرت به تبديل به انرژي الكتريكي را ندارند.

در مواقع اورژانس يا هنگامي که امکان حمل بيمار به اتاق تصويربرداري به هر دليلي وجود نداشته باشد، براي تصوير برداري از تجهيزات راديوگرافي قابل حمل استفا ...

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته ش ...

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته ش ...

اين گامي کوچک براي يک مرد و جهشي بزرگ براي بشر است. اين پيغام که براي نخستين بار از ماه نشين آپولو ۱۱،توسط نيل آرم استرانگ* در هنگام گام نهادن بر روي ...

حدود نيم قرن است که ماهواره ها به دور زمين ميگردند. شايد روس ها که با آرزوي دستيابي به فضاي رازآلود، اولين ماهواره را به خارج از جو زمين پرتاب کردند ه ...

از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود ...

هنگامي که شما به تصاوير حيرت انگيز هابل و يا مريخ نوردها نگاه مي کنيد، همواره در شگفت خواهيد ماند که : ايا انچه با چشمانتان مي بينيد واقعا وجود دارند؟ ...

Cernيک لابراتورار اروپايي براي ذرات فيزيک است. در اين لابراتوار بزرگترين وعميق ترين آزمايشات و تحقيقات از سال ۱۹۵۴ برروي ذرات فيزيکي انجام مي گرفته اس ...

دانلود نسخه PDF - انواع پرتاب ها