up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله انواع ناتواني هاي خاص يادگيري PDF
QR code - انواع ناتواني هاي خاص يادگيري

انواع ناتواني هاي خاص يادگيري

اختلال يادگيري يا عقب ماندگي ذهني ؟!

امروزه مسأله ناتواني هاي خاص يادگيري و يا مشکلات کودکان و نوجوانان در يادگيري بعضي از موضوعات آموزشي ، به طور چشم گيري توسعه پيدا کرده و توجه متخصصان و متوليان مسائل آموزشي کودکان ، بيش از پيش به آنها معطوف شده است .
بهتر است بدانيد در کنار کودکان عقب مانده ذهني و درصدي از کودکان نابينا و ناشنوا،کودکاني هستند که بدون اينکه از اين مشکلات برخوردار باشند مسائل را درک نکرده و با اينکه نسبت به همسالان خود از هوش متوسط يا بالاتر برخوردار هستند قادر به درک مسائل مختلف نيستند.
در واقع اين دسته افراد که عمدتاً به لحاظ هوشي در سطح طبيعي قرار دارند ،گروه ناهمگن و غير يکنواختي را تشکيل مي دهند که به هيچ وجه در قالب گروه بندي معمول کودکان استثنايي نمي گنجند ولي از نظر رشد زبان ، ادراک بينايي ، شنوايي و يا در يادگيري ،خواندن ، صحبت کردن ، هجي کردن ، نوشتن و حساب کردن دچار مشکل هستند.
انواع ناتواني هاي خاص يادگيري
عموماً در ناتواني هاي خاص يادگيري، براي ناتواني شديد در خواندن اصطلاح ديسلکسيا يا نارساخواني و براي اختلال در زبان آموزي از اصطلاح آفازي اسفاده مي شود . کساني که از نظر خواندن و هجي کردن دچار مشکل هستند (ديسلکسيک)عمدتاً با دشواري هاي زير مواجه اند :
۱) اشکال در درک و يادگيري لغات و ياعلائم بصري
۲) وارونه ديدن حروف يا کلمات و يا درک نامرتب حروف
۳) اشتباه در هجي کردن کلمات
۴) داشتن دستخط ناخوانا
۵) داشتن انشاي ضعيف
● آفازي
يکي از اختلالات خاص در اين زمينه اختلال در زبان آموزي است که به آن آفازي مي گويند . آفازي يا اختلال رفتار سمبوليک (نمادين)،ازمتداول ترين مشکلات درصد قابل توجهي از دانش آموزان در يادگيري مفاهيم است.کودکان مبتلا به آفازي ،عمدتاً دچار اختلال شديد در ياد آوري،بازشناسي و استفاده از علائم يادگيري هستند .
از آن جا که در قالب موارد در يادگيري مسائل انسان با سمبلها (علائم يادگيري ) سر وکار دارد ،آفازي را مي توان اختلال در رفتار سمبوليک ترقي کرد .گاه اين اختلال دررفتار سمبوليک خارجي ظاهر مي شود ،مثل صحبت کردن ،خواندن ونوشتن . آفازي ممکن است به سمبولها (نماد هاي)کلامي و نيز غير کلامي ظاهر شود.مانند نشناختن رنگ چراغ هاي راهنما يي که يک نوع آفازي غير کلامي است و در عين حال با يادگيري ارتباط دارد.از جمله انواع مهم آفازي ها مي توان از اختلال در درک و دادن پاسخ متناسب به سمبولهاي شنوايي و اختلال در درک و فهم سمبلهاي بينايي نام برد.
● شناخت و درمان
از نظر آماري ،با توجه به تحقيقات صورت گرفته بين يک تا سه و حدااکثرتا هفت درصد از کودکان سنين دبستاني به نحوي نياز به آموزش خاص درماني براي اصلاح و يا بهبود ناتواني خاص يادگيري دارند .براي شناخت و درمان کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري، با توجه به تنوع و پراکندگي انواع مختلف ناتواني ها در يادگيري و علل مختلف آن، متخصصان امر از روش هاي گوناگوني بهره مي جويند در اين ميان مي توان از روش هاي عصبي ، روشهاي ادراکي – حرکتي ، روشهاي ادراکي – بصري ، روشهاي چند حسي و ...نام برد.
در هر حال آنچه ميان اين روش ها حائز اهميت است ،توجه به شيوه آموزش انفرادي است روشي که با تدريس در کلاس هاي عادي کاملاً متفاوت بوده و آموزش به فرد مستلزم تشخيص و ارزيابي جامع اختلالات کودک و طرح ريزي برنامه آموزشي ويژه خود کودک خواهدبود.
از آنجا که اختلالات يادگيري پديده بسيار پيچيده اي است و کودکان مبتلا به آن هر کدام از ويژگي هاي خاصي برخوردار هستند ، لذا درک ويژگي ها و نياز هاي خاص هرکودک ،امري بسيار مهم و حائز اهميت در درمان و اصلاح مشکلات او تلقي مي شود .
● نکته :
نکته اي که تأکيد بر آن به خصوص براي مربيان از اهميت به سزايي برخوردار است ،توجه دقيق در مورد شناخت اين قبيل کودکان است.متأسفانه براي بعضي از مربيان اصطلاح ناتوانيهاي خاص چندان مفهوم نيست ،و از آنجايي که کودکان عقب مانده ذهني نيز در يادگيري مطالب دچار مشکلاتي هستند،گاهي کودک مبتلا به اختلال يادگيري اشتباهاً عقب مانده ذهني تصور مي شود (در حالي که بايد توجه داشت که ناتواني کودکان عقب مانده در يادگيري مطالب و مفاهيم متفاوت ، يک نقص و ناتواني عمومي است و به يک مشکل خاص محدود نمي شود.)
درواقع استفاده از از کلمه خاص براي توصيف کودکاني که دچار اينگونه اختلالات هستند براي اين است که بر مربيان معلوم گرددکه اين کودکان، عقب ماندگان ذهني دچار مشکلات عمومي در يادگيري نيستند ، بلکه اشکالات اختصاصي دارند و از نظر هوشي همانند کودکان عادي هستند و کافي است اين مشکل به نحوي توسط پزشکان ، مربيان و ... برطرف گردد. بنابراين با توجه به مطالب گفته شده اصطلاح ناتوانايي هاي خاص يادگيري ، به اختلال شديد در کنش هاي مغزي که مانع رشد طبيعي کودک در زمينه هاي صحبت کردن ،تفکر،ادراک،خواندن ،هجي کردن،مشق نوشتن و ديکته است،اطلاق مي گردد.
اما بهتر است در اينجا به مراکزسنجش هوش در کودکان اشاره کرد که امروزه با سنجيدن هوش کودکان در امور مختلف و همچنين تقويت هوش آنها از طريق بازي هاي مختلف فکري و... نقش به سزايي را در پيشگيري از بروز اينگونه مشکلات در کودکان داشته اند .

به عنوان يكي از شاخه هاي وسيع و پركاربرد هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني (machine learning) به تنظيم و اكتشاف شيوه ها و الگوريتم هايي مي پردازد كه براساس آ ...

يادگيري اساس رفتار افراد را تشکيل ميدهد. از طريق يادگيري فرد با محيط خود آشنا ميشود و از محيط براي تأمين احتياجات خود استفاده ميکند، گاهي محيط را تحت ...

شخصي که مدعي رسالت از جانب خداوند است، اگر بخواهد ديگران هم ادعايش را بپذيرند، ناگزير بايد دليلي ارائه کند که ارتباط او را با پروردگار ثابت کند. براي ...

1 - زمينه با پيدايش آهنربا ، پس از گذشت زمان كوتاهي پي بردند كه كرة زمين نيز خاصيت آهنربايي دارد ؛ تا آنجا كه نام قطب هاي آهن ربا را را بر اساس نام قط ...

● آثار ذکر «ياد خداوند» آثار و برکات فراواني دارد که در آيات و روايات به آن اشاره شده است. در اين جا به برخي از آنها اشاره مي کنيم: ۱) مورد ياد خدا قر ...

آيا مي دانستيد که مصري هاي باستان معتقد بودند که خوردن ليمو و آب ليمو بدن را در برابر سموم متعدد محافظت مي کند؟ بررسي هاي اخير اين عقيده را تاييد کرده ...

● مقدمه اگر شغل شما معلمي باشد، بدون شک گه گاه دانش آموزاني در کلاس شما بوده اند که با وجود اين که تدريس شما براي همه ي کلاس يکسان بوده است، در يک يا ...

به تدريج که جامعه از الگوي جامعه کشاورز به صنعتي تغيير مي يابد،هم کارکردها و هم اقتدار خانواده، همراه با آن دگرگون مي شود. شايد عمده ترين پيامد و نتيج ...

دانلود نسخه PDF - انواع ناتواني هاي خاص يادگيري