up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله انواع مختلف غاز ها PDF
QR code - انواع مختلف غاز ها

انواع مختلف غاز ها

استفاده از غازها دتر کنترل علف هاي هرز

مدت زيادي است که از غازها براي چريدن علف هاي هرز در کشت برخي گياهان استفاده مي شود . اگرچه که در آسيا از اين پرنده به مقدار زياد استفاده مي گردد اما از دهه 1950، در کشور آمريکا نيز از غاز ها براي کنترل علف هاي هرز در مزارع پنبه و ديگر گياهان و باغات ميوه استفاده شده است. غاز ها برخي علف هاي هرز را با اشتها خورده و اين در حالي است به برخي گياهان زراعي صدمه اي نمي زنند و قادرند تا علف هاي هرز را به محض جوانه زدن از بين ببرند. پس از دهه 1950 و در طول دهه 1970، ميزان علاقه براي استفاده از غاز ها، به خاطر توسعه علف کش هاي شيميايي کاهش يافت. اما امروزه با پي بردن به عوارض و خطرات سموم شيميايي و ايجاد کشت هاي ارگانيک، استفاده از غاز ها براي کنترل علف هاي هرز مجدداً در بين کشاورزان برخي کشور ها رواج پيدا کرده است.
غاز هاي انواع مختلفي از گياهان را مورد تغذيه قرار داده که در اين بين، اکثر باريک برگ ها را بر پهن برگ ها ترجيح مي دهند. به همين دليل مي توان از آن ها براي کنترل علف هاي هرز (به خصوص باريک برگ ها) در مزارع پهن برگ ها و باغات استفاده نمود. از باريک برگ هايي که مورد علاقه غاز ها مي باشند مي توان به قياق، مرغ، اويار سلام، خارخسک، گندمک، جنس دم اسب و ديگر گونه ها اشاره نمود. حتي در شرايطي که ميزان اين گياهان کم باشد، غازها زمين را کنده و از ريزوم هاي قياق و مرغ و ... نيز استفاده مي کنند. البته در صورت تداوم کمبود غذا و ايجاد گرسنگي ممکن است به خوردن گياهان پهن برگ و گياه زراعي نيز روي بياورند. همچنين غاز ها از ميوه هاي افتاده روي زمين نيز که محل مناسبي براي زندگي و زمستان گذراني آفات و بيماري ها هستند تغذيه مي کنند.
غاز ها را مي توان براي خوردن علف هاي هرزي که در شرايط عادي از آن ها تغذيه نمي کنند، تربيت نمود. نکته اول اين است که نبايد از غذاهاي (گياهان) خوش خوراک و آبدار براي تغذيه جوجه غاز ها استفاده نمود زيرا اين کار باعث مي شود تا آن ها پس از بزرگتر شدن و ورود به مزرعه از خوردن علف هاي هرز کم کيفيت خودداري خواهند کنند. در طي اين مدت (فاصله بين تولد و ورود به مزرعه) تنوع غذايي آن ها بايد محدود باشد و مقدار اين محدوديت به تنوع و مقدار علف هاي هرز موجود در مزرعه بستگي دارد. در طي اين دوره مي توان به منظور تربيت بهتر غاز ها در تغذيه از علف هاي هرز، آن دسته از علف هاي هرزي را که در مزرعه مشکل ساز هستد به جوجه ها داد تا تنها از اين گياهان تغذيه کنند. در صورتي که اين علف هاي هرز در ابتداي فصل در دسترس نيستند مي توان آن ها را در گلخانه کشت نمود. اين کار باعث عادت کردن غاز هاي جوان به تغذيه از گياهان خاص و مورد نظر کشاورز مي شود و بدين ترتيب وقتي غاز ها وارد مزرعه شوند، اين دسته از علف هاي هرز را بر ديگر گياهان ترجيح خواهند داد. البته در صورتي که نياز غذايي غاز ها از طريق علف هاي هرز برآورده نشود، مي توان از مکمل هاي غذايي نيز استفاده نمود. نوع و مقدار اين مکمل بسيار متنوع بوده و تنها از طريق تجربه بدست مي آيد. مصرف اين مکمل ها در زماني که غاز ها جوجه هستند ضروري بوده و پس از آن بستگي به نياز آن ها دارد. به هر حال کنترل مناسب علف هاي هرز مستلزم شاداب و سلامت بودن غاز ها بوده و اين امر نيز مشروط به تغذيه صحيح و کامل آن ها مي باشد.
غاز ها پس از تولد به شش تا هشت هفته زمان نياز دارند تا رشد کافي کرده و بتوان آن ها را به طور دائم در فضاي باز رها کرد. البته در قبل از اين مدت نيز امکان بردن آن ها به زمين وجود دارد اما بايد در هنگام شب، آفتاب ظهر و گرماي شديد، سرما و بارندگي آن ها را به پناهگاهشان بازگرداند.
غاز هاي جوان نسبت به غاز هاي مسن تر فعال تر بوده، تغذيه بيشتري داشته و بنابراين اثر بهتري بر کنترل علف هاي هرز دارند. از آنجايي که غاز هاي جوان سبک تر مي باشد، خسارت احتمالي آن ها بر گياه زراعي به دليل عبور از روي آن کمتر خواهد بود. در مقابل، غاز هاي مسن تر به خصوص در هواي گرم کمتر فعال بوده و نگهداري آن ها در محدوده اي خاص مشکل تر است. از طرف ديگر هزينه نگهداري غاز ها در طول فصل سرما بيش از هزينه خريد جوجه غازهاي جديد در ابتداي بهار آينده خواهد بود. با توجه به تمامي مطالب گفته شده در بالا بهتر است تا سال جديد را با جوجه هاي متولد شده در همان سال آغاز کرد و از نگهداري غاز ها براي سال بعد اجتناب نمود. البته همانطور که گفته شد غاز ها قبل از ورود به مزرعه بايد حداقل 6 هفته از عمرشان گذشته باشد.
به طور کلي انواع مختلف غاز ها مي توانند از علف هاي هرز تغذيه نموده و آن ها را کنترل نمايند. اما نژاد هاي سفيد چيني به خاطر اشتهاي بيشتر و نيز داشتن گردن بلند که به آن ها در خوردن علف هاي هرز بين بوته هاي گياه زراعي کمک مي کند بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. از طرف ديگر در مقايسه با ساير نژاد ها، وزن آن ها کمتر بوده و در صورتي که از روي يک بوته گياه زراعي عبور کننده خسارت کمتري به آن وارد مي شود.
1: مديريت غاز ها در مزرعه.
پس از گذشت 6 هفته از تولد جوجه غاز ها، زماني که هوا مناسب باشد مي توان غاز ها را وارد مزرعه نمود. البته تا چند هفته پس از آن نيز لازمست تا در زمان بارندگي شديد و يا افت شديد دماي محيط، غازها به پناهگاه خود برده شوند. در ابتداي ورود به مزرعه ممکن است تا چند روز اول غاز ها بوته هاي گياه زراعي را نيز براي خوردن امتحان کنند ولي سريعا متوجه نامطلوبي اين گياهان براي تغذيه خواهند شد که البته در صورت تربيت غاز ها براي تغذيه از برخي گياهان خاص (علف هاي هرز مشکل ساز مزرعه) که قبلا راجع به آن توضيح داده شد اين مشکل بر طرف خواهد شد. لازم به ذکر است که خسارات ناشي از وجود غاز ها در مزرعه در برابر مزاياي آن ها ناچيز خواهد بود. وجود يک غاز مسن تر که سال قبل در مزرعه بوده است مي تواند براي کنترل و هدايت غاز هاي جوان مناسب باشد و آن ها را سريع تر به کارشان عادت دهد.
در صورتي که به غاز ها غذاي مکمل داده مي شود لازمست تا اين کار در هنگام عصر انجام گردد. اين کار باعث مي شود تا غاز ها در صبح بعد به حد کافي گرسنه باشند و به مقدار زياد از علف هاي هرز تغذيه کنند. در صورتي که اگر اين جيره مکمل درصبح به آن ها داده شود، آن ها نسبت به خوردن علف هاي هرز بي ميل خواهند بود.
زمان وجود غاز ها در مزرعه بسيار حساس است. وقتي که تعداد علف هاي هرز در مزرعه به شدت کاهش مي يابد، غاز ها بايد به پناهگاهشان و يا به مزرعه اي ديگر برده شوند. در صورتي که اين کار انجام نشود غاز ها ممکن است به تغذيه از گياه زراعي روي آورده و يا اينکه گرسنه بمانند. از طرف ديگر در اواخر تابستان بسياري از علف هاي هرزي که غاز هاي تاکنون از آن ها تغذيه مي کردند، خوش خوراکي خود را از دست داده و در اين زمان نيز خروج غاز ها از مزرعه يا کاهش تعداد آن ها الزامي مي باشد.
حرکت دادن غاز ها به خصوص غاز هاي مسن تر براي هدايت کردن آن ها به سمتي خاص مثل پناهگاه ساده مي باشد. کافي است تا به آرامي پشت آن ها حرکت کرده و مثلا زماني که مي خواهيد به سمت چپ بروند، شما اندکي به سمت راست رفته و دست راست خود را بلند کنيد. البته غاز ها پيمودن مسافت هاي طولاني را دوست نداشته و اين کار آن ها را به شدت خسته مي کند. براي همين منظور مي توان از قفس هاي چرخدار استفاده نمود.
بسياري از کودها و آفت کش هاي شيميايي براي غاز ها مسموم کننده بوده و بنابراين در زمان مصرف آن ها در مزرعه بايد غاز ها را خارج نمود و تا چند روز به مزرعه باز نگرداند. در صورتي که در زمان مصرف اين مواد بارندگي وجود، تا قبل از خشک شدن گودال هاي آب که احتمالا مواد شيميايي در آن تجمع يافته اند، غاز ها نبايد وارد مزرعه شوند. از طرف ديگر به نظر مي رسد که علف کش ها براي غاز ها بي خطر باشند.
1-1: تعداد غاز ها.
تعداد غاز هاي لازم در يک مزرعه براي کنترل مناسب علف هاي هرز به عوامل مختلفي بستگي دارد که از جمله آن ها مي توان به نوع گياه زراعي، نوع علف هاي هرز و فراواني آن ها و شرايط آب و هوايي و نحوه اثر آن بر رشد گياه و علف هرز اشاره نمود. به طور کلي هر چه فاصله رديف ها و بوته ها روي رديف از هم کمتر باشد، تعداد علف هاي هرز نيز کمتر خواهد بود و به غاز هاي کمتري نياز است. در شرايط آب و هوايي خشک نيز تعداد کمتري غاز نسبت به شرايط مرطوب لازم مي باشد. در مناطقي نيز که به خاطر شرايط آب و هوايي، رشد علف هاي هرز در ابتداي کشت بسيار زيادتر از اواخر دوره است، لازمست تا کار را با تعداد زيادتري غاز شروع کرده و سپس تعداد آن ها را کاهش داد.
1-2: حصار.
غاز ها بايد در محيط مورد نظر کشاورز محدود شوند و کشيدن حصار در اطراف مزرعه يکي از مشکلات استفاده از غاز ها مي باشد که هزينه کار را افزايش مي دهد. البته حصار با ارتفاع بسيار زياد نياز نبوده و حدود يک متر کافي مي باشد. در صورتي که مزرعه بسيار بزرگ است لازم است تا آن را به قسمت هاي کوچک تر تقسيم نمود تا توزيع غاز ها به طور يکنواخت انجام شود و يا اگر شدت رشد علف هاي هرز در يک ناحيه زيادتر است بتوان غاز ها را بيشتر در آن منطقه متمرکز کرد. حصارهاي الکتريکي نيز که براي ساير حيوانات از آن ها استفاده مي شود معمولا براي غاز ها مناسب نيستند زيرا پرهاي زياد غاز ها مانند عايق عمل کرده و از رسيدن شوک به بدن آن ها جلوگيري مي کند.
1-3: پناهگاه.
در صورت وجود حيواناتي مانند سگ، روباه، شغال و ... در منطقه که غاز ها را شکار مي کنند لازم است تا يک پناهگاه مناسب براي غاز ها ساخته شود تا در هنگام شب (که حيوانات شکارچي اکثرا در اين هنگام حمله مي کنند)، بتوان غاز ها را به آن جا منتقل نمود. البته غاز ها در زمان کوتاهي ياد خواهند گرفت تا خودشان در هنگام شب به اين پناهگاه باز گردند و براي اين کار مي توان کمي دانه خوش خوراک در مسير پناهگاه ريخت. در صورتي نيز که اين پناهگاه نمي تواند غاز ها را از خطر حمله شکارچيان محفوظ بدارد مي توان در اطراف پناهگاه از چند رشته حصار الکتريکي استفاده نمود. در صورتي که حيوانات شکارچي در منطقه مشاهده نمي شوند مي توان غاز ها رادر شب نيز به حال خود رها کرد. در اين حالت مي توان براي اطمينان بيشتر، در محل تجمع غاز ها در شب يک چراغ روشن نمود. اما باز هم به پناهگاه با قفسي کوچک نياز مي باشند تا در مواقعي که ميزان علف هرز در مزرعه کم مي شود يا شرايط آب و هوايي نامساعد پيش مي آيد بتوان غاز ها را به آن انتقال داد.
1-4: سايه بان.
در هنگام ظهر، غاز ها به سايه باني نياز خواهند داشت تا خود را از گرماي شديد نجات دهند. اين سايه مي تواند توسط هر چيزي در مزرعه مانند درخت، گياهان بلند، پرچين و يا يک ديوار ايجاد شود. در صورت عدم وجود اين موارد، لازم است تا به طريقي در مزرعه سايه کوچکي ايجاد شود.
1-5: آب.
همچنين غاز ها در مزرعه به آب تميز نياز دارند. البته اين آب براي نوشيدن بوده و نيازي نيست تا آن ها بتوانند در آن شنا کنند. در طي روز غاز ها چندين بار به سمت اين ظرفهاي آب حرکت نموده و بنابراين تجمع آن ها در محل آب زيادتر است. از اين نکته مي توان استفاده کرد و ظروف آب را در قسمتي از مزرعه که علف هاي هرز در آنجا رشد زيادتري دارند قرار داد. از طرف ديگر مي توان اين ظروف را در انتهاي رديف ها قرار داد تا غاز ها ناچار باشند براي نوشيدن آب تمام طول مزرعه را طي کنند و در اين مسير علف هاي هرز را نيز از بين ببرند.
2: گياهاني که در کشت آن ها مي توان از غاز ها براي کنترل علف هاي هرز استفاده نمود.
از آنجايي که غاز ها بسياري از گياهان باريک برگ را خورده و به بسياري از گياهان پهن برگ بي علاقه اند، از آن ها مي توان براي کنترل علف هاي هرز در مزارع گياهان زراعي متنوعي استفاده نمود. اما تا کنون از غاز ها بيشتر در مزارع پنبه، سير، توت فرنگي، سيب زميني، توتون، نعناع، چغندر قند، پياز، هويج، لوبيا، گياهان زينتي، درختان ميوه، قلسمتان و نهالستان ها و تاکستان ها استفاده شده است. در مورد هر کدام از اين گياهان، نوع مديريت متفاوت بوده و نمي توان يک روش را براي همه آنها پيشنهاد نمود و تنها تجربه مي تواند راه حل دقيق را مشخص کند. البته تجربه ها نيز در مناطق مختلف متفاوت است که اين به دليل تنوع عوامل موثر بر گياه زراعي، علف هرز و غاز ها مي باشد. در زير به بحث بيشتر پيرامون برخي از اين گياهان مي پردازيم:
2-1: پنبه.
غاز ها مي توانند مزرعه پنبه را از وجود علف هاي هرزي همچون قياق، اويار سلام، مرغ و ديگر علف هاي هرز مشکل ساز پاک نمايند. براي حصول بهترين نتيجه جوجه غاز هاي 5 تا 6 هفته اي را بلافاصله پس از کاشت بذر وارد مزرعه نماييد. اين عمل از طريق از بين بردن علف هاي هرز باعث افزايش مقدار محصول و سهولت عمل برداشت مي شود. معمولا براي مزارع پنبه در شرايط عادي تنها حدود 3 غاز در ايکر ( 4047 متر مربع = حدود 5 0 هکتار) کافي است.
2-2: توت فرنگي.
سال هاست که توت فرنگي کاران از غاز ها در مزارعشان استفاده مي کنند و اين عمل نياز آنها به نيروي کار براي مبارزه با علف هاي هرز را از بين برده است. با توجه به ميزان آلودگي زمين به علف هاي هرز، معمولا 6 تا 8 غاز در ايکر کافي مي باشد. غازها علاقه زيادي به خوردن علف خرچنگ (جنس Digitaria) دارند و به خوبي آن را کنترل مي کنند (اين علف هرز از مشکل سازترين علف هاي هرز در کشت توت فرنگي مي باشد). جوجه غاز هاي 5 تا 6 هفته اي بايد پس از سبز شدن اولين علف هاي هرز وارد مزرعه شوند. البته قبل از رسيدن وقرمز شدن ميوه توت فرنگي، غاز ها بايد از مزرعه خاج شوند زيرا در غير اين صورت، از توت فرنگي هاي رسيده و قرمز تغذيه خواهند کرد.
2-3: قلمستان و نهالستان.
غاز ها در اين قسمت بسيار مفيد هستند زيرا در قلمستان ها و نهالستان ها به نيروي کار زيادي براي مبارزه با علف هاي هرز نياز مي باشد. از غاز ها در نهالستان ها و قلمستان گياهان گلدار، سوزني برگان (مثل درخت کريسمس)، درختان ميوه و درختان زينتي استفاده مي شود. تعداد غاز مورد نياز در اين حالت از 3 تا 8 غاز در ايکر متفاوت است.
2-4: ذرت.
از آنجايي که ذرت از گياهان باريک برگ مي باشد، در صورتي که بخواهيم از غاز براي کنترل علف هاي هرز در آن استفاده کنيم، ورود غاز ها به مزرعه بايد با تاخير انجام شود تا گياه به حد کافي رشد کرده باشد و غاز ها ديگر از آن تغذيه نکنند . در اين هنگام آن ها علف هرز دم روباهي و ديگر علف هاي هرز را حتي اگر رشد زيادي کرده باشند از بين مي برند. پس از برداشت ذرت از مزرعه، مي توان غاز ها را همچنان در مزرعه نگهداشت تا دانه هاي ذرت ريخته شده بر زمين را خورده تا از يک طرف رشد خود را به خوبي تکميل کرده و از طرف ديگر از رشد آن دانه ها در کشت بعدي جلوگيري کنند.
2-5: باغات ميوه و تاکستان ها.
در اين محل ها غاز ها علاوه بر کنترل علف هاي هرز، ميوه هاي بر زمين افتاده که محل خوبي براي پرورش آفات و بيماري هاي خطرناک هستند را مي خورند.
3: غاز ها در آخر فصل و پس از برداشت محصول.
در برخي از کشت ها مثل قلمستان و نهالستان ها مي توان غاز ها را در طي زمستان نگهداري کرد و تا چند سال از آن ها استفاده نمود. البته اين کار ممکن است در مقايسه با خريد جوجه هاي جديد در هر سال مقرون به صرفه نباشد و بنابراين بايد غاز ها را پس از برداشت محصول فروخت. به منظور فروش بهتر آنها، پس از اين که کارشان درمزرعه تمام شد، مي توان غاز ها را به مدت 3 تا 4 هفته در قفس يا پناهگاهشان نگهداري کرد و روزي 3 تا 4 بار به آن ها غذاهاي مطلوب و پر انرژي و مغذي داد تا وزنشان زياد شده و راحت تر و به قيمت مطلوب تري به فروش برسند.
4: مزاياي استفاده از غاز ها در کنترل علف هاي هرز.
* مهمترين مزيت استفاده از غاز ها، کاهش مصرف علف کش هاي شيميايي مي باشد. علف کش ها از يک طرف پر هزينه بوده و از طرف ديگر خطرات محيطي زيادي دارد. بنابراين با توجه روز افزون به سلامت محيط زيست و محصولات توليد شده و نيز کاهش هزينه هاي توليد، کشاورزان بيش از پيش به سمت استفاده از راه هاي جايگزين براي علف کش ها مانند استفاده از غاز ها پيش مي روند.
* غاز ها دائما در حال کار بوده و در صورت مديريت مناسب، علف هاي هرز را به محض سبز شدن از بين مي برند.
* آنها قادرند تا علف هاي هرز روي رديف ها و بين گياهان که روش هاي مکانيکي قادر به کنترل آن ها نيست را از بين ببرند.
* در مقايسه با روش هاي مکانيکي کنترل علف هاي هرز، باعث صدمه ديدن ريشه گياهان نشده و خاک را نيز فشرده نمي کنند.
* در زماني که ماشين آلات به خاطر مرطوب بودن زمين نمي توانند وارد زمين شود، غاز ها به راحتي در مزرعه حرکت کرده و به کنترل علف هاي هرز مي پردازند.
* مواد دفع شده از غاز ها، کود دامي غني از نتيروژن را در سراسر مزرعه پراکنده مي کند.
* در آخر فصل نيز کشاورز از طريق فروش آن ها به درآمد خود مي افزايد.
با توجه به تمامي مطالب گفته شده پيرامون غاز ها، استفاده از آن ها براي کنترل علف هاي هرز نيازمند کسب تجربه مي باشد و اين به دليل تنوع و تفاوت شرايط منطقه اي است. اما در صورتي که بتوان آن ها را به طور مناسب مديريت نمود، مي توان از کنترل علف هاي هرز در سال هاي متمادي اطمينان حاصل کرد و مصرف علف کش هاي شيميايي را تا حد زيادي کاهش داد.

مساله منشا حيات و چگونگي ظهور جانداران در روي کره زمين در زمره مسائلي است که از قديم ترين اعصار مورد توجه انسانها بوده و امروزه نيز به عنوان يک سوال ز ...

پژوهش هاي اخير زيست شناسي، زمين شناسي و شيمي، احتمال هاي تازه اي براي آغاز حيات روي کره زمين مطرح کرده اند. در حدود ۳.۹ ميليارد سال پيش، تغيير در مدار ...

ريشه واژه نفت در زبان فارسي به طور يقين مشخص نيست.به عقيده زبان شناسان نفت از کلمه اوستايي(نپتا)گرفته شده است که کلدانيان و اعراب آن را از زبان مادي گ ...

مصرف همزمان چند دارو با يكديگر مي تواند در سطح خوني آنها اثراتي بگذارد. اين اثرات هم مي تواند منجر به كاهش سطح خوني دارو شود و هم مي تواند باعث افزايش ...

مناطق جوي به چند طريق نامگذاري مي شوند: ▪ يونوسفر منطقه اي که شامل يونها ميشود: تقريبا مزوسفر و ترموسفر تا حدود ۵۵۰ کيلومتر. ▪ اگزوسفر- بالاي يونوسفر، ...

● ديد کلي بطور کلي انواع مختلف پسته را از حيث شکل ظاهري به دو دسته مي توان تقسيم کرد. يکي بادامي و ديگري فندقي. در شکل بادامي طول پسته از عرض يا قطر آ ...

نماز يکي از صورت‌هاي عبادت‌ است که در برخي از اديان وضع شده اشت. فهرست مندرجات [۱ پيرامون واژه •۲ نماز در دين يهود •۳ نماز در دين اسلام •۴ نماز در ...

بن ساي مجموعه اي از باغباني و هنر است که به واسطه آن گياه با يک تغيير شکل تحميل شده به يک مجسمه زنده تبديل مي شود. هنرمند با استفاده از مفاد زيبايي، و ...

دانلود نسخه PDF - انواع مختلف غاز ها