up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله انواع لامپهاي التهابي PDF
QR code - انواع لامپهاي التهابي

انواع لامپهاي التهابي

انواع لامپهاي التهابي يا رشته اي

معمولي ترين لامپ هاي رشته دار لامپ هاي معمولي ميباشند که در منازل مورد استفاده قرار مي گيرد. نوع ديگري از لامپ هاي رشته اي ميباشد که به لامپ هاي منعکس کننده معروف مي باشند که شار را در جهت معيني افزايش ميدهند. نوع سوم اين لامپ ها لامپ هاي هالوژني مي باشد در لامپ هاي هالوژني براي جلو گيري از تبخير سطحي تنگستن مقدار کمي از يکي از گاز هاي ها لوژن مثل يد يا برم را به داخل لامپ اضافه مي کنند .
در مجاورت حباب لامپ که در درجه حرارت (حدود ۲۵۰ درجه سانتي گراد) است تنگستن تبخير شده با يد ترکيب ميشود و يدور تنگستن را به وجود ميا ورد . در حوالي رشته که درجه حرارت بيشتري دارد يدور تنگستن تجزيه شده و تنگستن روي رشته مي نشيند . در اين لامپ ها به علت کم بودن نگراني از تبخير تنگستن ميتوان رشته را در درجه حرارت بالا تري به کار برد . به اين ترتيب لامپ هاي هالوژني با توان ۱۰ کيلو وات با بهره نوري در حدود ۲۵ لومن بر وات و عمري حدود دو برابر لامپ هاي رشته دار معمولي توليد ميکند .
▪ نكته: البته تنگستن تجزيه شده هميشه در قسمتي از رشته که نازک شده است نمي نشيند و بالاخره لامپ در اثر تبخير سطحي خواهد سوخت . و به منظور داشتن حرارت ۲۵۰ درجه در اين حوالي حباب لامپ را باريک و دراز به شکل لوله مي سازند .
● توليد نور در اثر عبور جريان برق در گاز ها (تخليه الکتريکي در گازها)
گاز ها در حالت عادي هادي الکتريسته نمي باشند . يک روش براي تحريک اتم هاي گاز و توليد نور عبور دادن الکترون هاي پر انرژي از داخل گاز مي باشد . که در برخورد با اتم هاي خنثي گاز سبب تحريک آنها مي شود مقدار گاز را مطابق شکل زير در داخل لوله بسته با سه الکترود و دو انتها در نظر مي گيرند . با عبور دادن جريان برق از داخل فيلامان آنرا گرم مي کنيم. که در نتيجه الکترون ساطع ميکند الکترون ساطع شده به طرف شبکه f که نسبت بهg داراي ولتاژمثبت تري است. کشيده ميشود و کسب انرژي حرکتي ميکند .
اين الکترون ها فاصله بين آند و شبکه را با سرعت ثابت طي ميکنند اين الکترون ها فاصله بين آند و شبکه را با سرعت ثابت طي ميکنند ميکنند اگر ولتاژ کم باشد سرعت الکترون ها کم مي باشد و در بر خورد با اتم هاي گاز انرژي کافي براي تحريک اتم هاي گاز را دارد و نور در طول موج هاي معيني از گاز ساطع ميشود اگر ولتاژ را بيشتر افزايش دهيم نور در طول موجهاي بيشتري ساطع ميشود افزايش بيشتر ولتاژ باعث يونيزه شدن گاز يعني ازاد شدن الکترون هاي مدار خارجي اتم ها ميشود و نور در طول موج هاي متعددي توليد ميکند . در لامپ هاي عملي شبکه را حذف مي کنند و تنها از دو الکترود استفاده ميشود .
در نوعي ديگر از لامپ هاي تخليه در گاز که لامپ با کاتد گرم ناميده مي شود کاتد در اثر گرم شدن الکترون ساطع مي کند و بلا خره به يونيزه شدن گاز مي انجامد . در لامپ هاي تخليه با کاتد سرد کاتدي که الکترون ساطع کند وجود ندارد و از ولتاژ زياد براي برقرار کرد ن جرقه و يونيزه سازي استفاده ميشود .
● پس خلاصه مي شود
در لامپ هاي تخليه الکتريکي در گاز و گاز داخل لوله اي به ترتيب يونيزه ميشود و ولتاژ بين دو الکترود که در انتهاي دو الکترود قرار دارد جرياني در لوله برقرار ميکند الکترون ها در عبور از اختلاف پتانسيل. انرژي حرکتي به دست مي اورند که در برخورد با اتم هاي ديگر سبب تحريک و توليد نور ميشود طيف تشعشعي تابع نوع گاز فشار و حرارت ان و شريط الکتريکي ان مي باشد.
▪ گاز هاي که تا کنون به کار رفته است عبارت اند از:
بخار جيوه
بخار سديم
کاديوم نئون
گاز کربنيک
لامپ هاي تخليه در گاز را نميتوان بطور مستقيم از منبع تغذيه کرد . دليل اين امر اين است که با افزايش يونزاسيون مقاومت الکتريکي لامپ کاهش پيدا ميکند که موجب افزايش بيشتر جريان ميشود اگر از لامپ به گونه اي محافظت شود لامپ در مدت کمتر از يک ثانيه خواهد سوخت . وسايلي که بدين منظور استفاده ميشود يک مقاومت يا امپدانس سري شده است که به نام چوک يا بالاست معروف مي باشد.
براي لامپ هاي تخليه در گاز که با جريان مستقيم کار ميکنند بايد از مقاومت استفاده شود که ضايعاتي همراه دارد . براي جريان متناوب از خود القا (سلف) استفاده ميشود که ضايعات توان کمتري را دارا مي باشد.

التهاب يک پاسخ فيزيولوژيک به محرکهاي مختلف نظير عفونت و جراحات بافتي است که به سرعت ايجاد شده و خاتمه مي‌يابد. يک واکنش در مورد قلب مي‌باشد که بر حسب ...

حتما تاکنون نام بيماري روماتيسم را شنيده ايد و چند نفري از اطرافيان خود را که مبتلا به اين بيماري هستند، مي شناسيد. خوب است بدانيد روماتولوژي در واقع ...

نماد و شماتيک پيوندها در ترانزيستورها در مطالب قبل بطور خلاصه راجع به ديودها و ترانزيستورها و پيوندهاي PN صحبت کرده مثالهايي از کاربرد اصلي انواع ديود ...

در سالهاي اخير حوادث تازه اي باعث بروز اشكال در سيستمهاي قدرت شده كه حتي از ديد دستگاههاي اندازه گيري پنهان مانده و يا سيستمهاي حفاظت را غافلگير كرده ...

تجهيزات شبکه انتقال، فوق توزيع و توزيع بنابر گفته کارشناسان، اغلب براي سرويس دهي به مشترکاني با بارهاي سنتي و کاملاً خطي طراحي و ساخته شده اند. به رغم ...

● ديد کلي مصرف زياد لامپ هاي رشته اي و نيز داغ شدن سريع آنها که خرابي زودرس و سوختن لامپ را سبب مي شد، باعث شد که لامپهايي با کيفيت و بازده بالايي تول ...

● جوشکاري مقاومتي: اگر در يک مدار مقاومت الکتريکي رسانايي خيلي بزرگتر از مقاومت اجزاي ديگر باشد تقريباً تمام گرماي ژول در اين رسانا آزاد مي شود. اين ا ...

● مفاهيم پايه لامپ پرتوي کاتدي اين وسيله از نظر ظاهر و ساختمان شبيه لامپي است که براي بررسي اثر ميدانهاي الکتريکي و آهنربايي پرتوهاي کاتدي به کار مي ر ...

دانلود نسخه PDF - انواع لامپهاي التهابي