up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله انواع طب PDF
QR code - انواع طب

انواع طب

آشنايي با طب نامرسوم و تأثير آن در درمان صرع

به طور کلي دو نوع طب داريم: طب مرسوم رايج Conventional medicine و طب نامرسوم (حاشيه) Non Conventional medicine.
طب مرسوم (رايج) همه آن مواردي است که امروزه با دکتر، مطب، آزمايش، عکس، آسيب شناسي، داروي شيميايي، جراحي، راديوتراپي، فيزيوتراپي، روان پزشکي، روانشناسي، روان درماني و... مشخص مي شود. اين روش ها پايه هاي علمي شناخته شده دارند و به صورت دانشگاهي تدريس مي شوند. نمونه هاي اين روش ها: پزشک عمومي، داخلي، جراحي و انواع تخصص هاي موجود در جامعه پزشکي مي باشد.
طب نامرسوم (حاشيه) در واقع استفاده از روش هاي گوناگون غيرمعمول و غيرمرسوم براي ارايه خدمات درماني و پيشگيري به مردم با استفاده از پتانسيل هاي موجود و ناشناخته در بدن انسان و مواد موجود در اطراف آن است. فعلاً اکثر اين روش ها پايه هاي علمي شناخته شده ندارند و به صورت دانشگاهي تدريس نمي شوند. نمونه هايي از اين روش ها شامل: طب گياهي، هوميوپاتي، اروماتراپي (عطر درماني)، ايورودا (همراهي غذا و گياه درماني)، انرژي درماني و... مي باشد.
در واژه شناسي طب نامرسوم (حاشيه) سه واژه اصلي کاربرد دارد: ١ طب مکمل (Complementary Medicine): روشي است که به همراه و به دنبال طب مرسوم (رايج) استفاده مي شود. ولي هنوز از موثر بودن و بي خطر بودن آن خبر نداريم. مثلاً: استفاده از اروماتراپي (عطر درماني) براي کاهش درد بعد از عمل جراحي ٢ طب جايگزين (Alternative Medicine) روشي است که به جاي طب مرسوم استفاده مي شود ولي هنوز از موثر بودن و بي خطر بودن آن خبر نداريم. مثلاً استفاده از هوميوپاتي به جاي عمل جراحي آپانديست حاد يا استفاده از ايورودا (همراهي غذا و گياه درماني) به جاي جراحي و شيمي درماني و راديوتراپي کردن سرطان، ٣ طب مختلط (Integrative Medicine): اصطلاح جديدي که مرکز طب مکمل و جايگزين (NCCAM) در امريکا به کار برده است و زماني استفاده مي شود که پايه و اساس يک روش طبي نامرسوم (حاشيه) براي درمان يک بيماري مشخص شده و بي خطر بودن و موثر بودن آن اثبات شده و به صورت توأم با روش طبي مرسوم (رايج) قابل استفاده است. مثلاً نقش طب سوزني در درمان سردرد ميگرني.
طبقه بندي براساس روش هاي اصلي درمان:
١) Alternative Medical Systems (سيستم هاي طبي کاملاً جايگزين): تئوري مشخصي براي خود دارند که جدا از طب مرسوم (رايج) است و پيش از آن وجود داشته اند. مثل هوميوپاتي، ناچور و پاتي، طب سنتي چين، ايورودا.
٢) Mind Body Interventions (درمان برمبناي مداخلات جسمي رواني): روش هاي مختلف براي تقويت قواي روحي جهت غلبه بر عملکرد بد جسمي و کاهش نشانه هاي بيماري جسمي. مثل روزه، عبادت، موسيقي، رقص، نقاشي، مديتاسيون و...
٣) Biologically Based Therapie (درمان برمبناي مواد غذايي و طبيعي و گياهي): استفاده از گياه، غذاهاي مخصوص، مواد گرفته شده از جسم حيوانات، ويتامين ها براي درمان بيماري هاي خاص موردنظر. مثلاً شيرين بيان براي زخم معده، غضروف کوسه ماهي براي سرطان.
۴) Manipulative and Body Based Methods (درمان برمبناي انجام حرکات روي بدن): درمان به وسيله حرکات مخصوص روي بدن. مثلاً درمان با ماساژ و کايروپراکتيس و يوگا.
۵) Energy Therapies (درمان برمبناي انرژي ميدان هاي مغناطيسي و الکتريکي): استفاده از انرژي هاي موجود در بدن يا انرژي هاي موجود در دستگاه هاي الکتريکي و مغناطيسي که با لمس يا وارد آوردن فشار يا اعمال روش هاي خاص ديگر بيمار بهبود يا شرايط جسمي و روحي مناسب ايجاد مي شود. مثل کي کونگ، ريکي و لمس درماني.
ميزان علاقه مندي به طب نامرسوم (حاشيه) امروزه در حال گسترش بوده و هر روز به تعداد اين روش ها براساس ثبت آنها در مراکز معتبر دنيا اضافه مي شود. ٧٠ درصد مردم در کشورهاي در حال توسعه استفاده مي کنند. ٣٦ درصد مردم امريکا استفاده مي کنند (افزايش ٤٤ درصدي از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٧ و بيشتر زنان و افراد با تحصيلات بالا و افرادي که در بيمارستان بستري بودند).
علل گرايش مردم به طب نامرسوم (حاشيه): اعتقادات فرهنگي و قومي و ديني. براي تقويت قواي ذهني و روحي و کاهش استرس، جذابيت هاي موجود در بعضي از اين روش هاي درماني، مد شدن استفاده از بعضي روش هاي سنتي در جامعه، درمان براي چاره جويي به دليل موثر بودن بعضي از اين روش ها، اعتقاد بر بهبودي بيشتر با مصرف همزمان با درمان هاي پزشکي، اعتقاد بعضي افراد مبني بر اينکه طب مرسوم (رايج) هيچ فايده اي ندارد.
آيا اين روش ها علمي و بي خطر هستند؟ به طور کلي زيربناي علمي و بي خطر بودن مواد وروش هايي که در طب نامرسوم (حاشيه) براي درمان بيماري هاي مختلف مورداستفاده هستند در مراکز معتبر دنيا در حال بررسي است و در سايت هاي آنها اعلام مي شود. ليکن هرچه که دور از حواس ما يا ابزارهاي تشخيصي فعلي ما است الزاماً غيرواقعي نيست.
انواع درمان هاي رايج در صرع در جوامع قديم و امروز:
درمان هاي روحي (چهارصد سال پيش از ميلاد مسيح).
ايمان، عبادت، روزه گرفتن (در کتاب هاي مقدس).
درمان هاي گياهي طب هاي سنتي قديم.
داروهاي شيميايي جديد.
درمان هاي جراحي.
وسايل الکتريکي متصل به بدن VNS.
طب مکمل و جايگزين (طب نامرسوم).
وضعيت فعلي درمان صرع: تا حدود ٩٠ درصد بيماران در کشورهاي در حال توسعه تحت يک درمان موثر قرار ندارند. علي رغم اعمال درمان هاي رايج تعداد زيادي از بيماران، تشنج مي کنند. همچنين ممکن است تعدادي از بيماران دچار عوارض داروهاي ضدصرع شوند. آمار صرع مقاوم به درمان بالا است.
علل گرايش بيماران مصروع به طب نامرسوم (حاشيه): درمان طولاني مدت و عدم پذيرش اين درمان طولاني توسط بيماران، داروهاي متعدد و عوارض آنها و مخارج درمان طولاني، فراهم نبودن داروهاي ضروري، عوارض عمل جراحي و ترس از انجام عمل روي مغز، عدم رغبت به وصل کردن وسيله اضافي به بدن، صرع هاي مقاوم به درمان، حمايت هاي اجتماعي و رواني در جامعه، نداشتن آرامش روحي به دليل نگرش منفي نسبت به صرع در نزد عامه مردم.
نتايج يک بررسي در امريکا: ٤٤ درصد مبتلايان به صرع از طب نامرسوم (حاشيه) استفاه مي کنند. والدين براي ٣٢ درصد از بچه هاي مصروع خود از اين درمان ها استفاده کرده اند. ٢٤ درصد مردم همراه با طب مرسوم (رايج) اين روش ها را به کار برده اند. فقط ٣١ درصد از استفاده کنندگان پزشک معالج خود را در جريان قرارداده بودند.
طب نامرسوم (حاشيه) و صرع: يک علاقه مندي روزافزون در بيماران مصروع براي درمان هاي غيرمعمول از جمله طب نامرسوم (حاشيه) ايجاد شده است و اين در حالي است که نمي دانيم آيا در دنيا بررسي لازم به صورت کارآزمايي باليني انجام شده اند که استفاده از اين درمان ها را در صرع تاييد کنند يا نه؟
انواع روش هاي استفاده شده در صرع:
هوميوپاتي Homeopathy
داروهاي گياهي Herbal Remedies
عطردرماني Ayurveda
داروهاي چيني Chinese Medicine
آروماتراپي Aromatherapy
ريکي Reiki
يوگا Yoga
(طب فيزيکي) Chiropractic
رژيم درماني Diet
همه گزارش ها در مورد فايده اين روش ها در صرع در حد گزارش نتايج کار تعدادي افراد ماهر در اين رشته ها بوده که گزارش موردي شده اند و موارد کارآزمايي باليني در اين موارد انجام نشده است تا به عنوان يک روش بي خطر و موثر براي درمان بيماران استفاده شوند.
دلايل زيادي وجود دارد که چرا مردم از طب نامرسوم (حاشيه) استفاده مي کنند. همين طور هم شواهد زيادي وجود دارد که بيماران مصروع در حال استفاده از اين روش ها هستند و اين موضوع بايد از آنها سؤال شود. آيا اين روش براي آنها ارزشمند است؟ بايد خود درمانگرهاي طب نامرسوم (حاشيه) و مجامع مربوط به صرع به مردم بگويند که فعلاً مطالعات با کيفيت بالا روي اين روش ها انجام نشده است. بايد طرح کارازمايي هاي باليني با همکاري متخصصين طب نامرسوم (حاشيه) و مرسوم (رايج) ريخته شود. بايد طب نامرسوم (حاشيه) از جهت اينکه توان همياري با طب مرسوم (رايج) را در جهت درمان صرع دارد مورتوجه قرار گيرد.
اعلام نظر مرکز کوچران .comwww.thecochranelibrary: تنها موردي که مقالات آن ارزش بررسي داشته طب سوزني است. شواهد موجود در حال حاضر طب سوزني را به عنوان درمان صرع تأييد نمي کنند.
در ايران وضعيت چگونه است؟ آيا پزشکان و مردم اصولاً اين روش ها را مي شناسند؟ بينش مصروعين به تأثيرات طب مرسوم (رايج) چگونه است؟ بينش مصروعين به تأثيرات طب نامرسوم (حاشيه) چگونه است؟ بينش پزشکان به تأثيرات طب مرسوم (رايج) و نامرسوم (حاشيه) چگونه است؟ چه عواملي باعث مي شود مصروعين به روش هاي نامرسوم (حاشيه) روي آورند؟ آيا تاکنون از اين روش ها استفاده کرده اند؟ آيا به پزشکان خود در مورد استفاده از اين روش ها اطلاع مي دهند؟ آيا پزشکان استفاده از اين روش ها را به بيماران خود توصيه مي کنند؟ به اين سؤالات تاکنون پاسخ داده نشده است.
شواهد موجود نشان مي دهد که اصولاً شناخت کاملي از اين روش ها در نزد پزشکان وجود ندارد. اصولاً شناخت کاملي از اين روش ها در نزد مردم هم وجود ندارد. هيچکس در ايران کارازمايي باليني ارايه نداده که استفاده از اين درمان ها را در صرع تأييد کند. هيچ سازمان معتبري کارکنان اين روش ها را مديريت نمي کند. علي رغم موارد فوق تعدادي مشغول ارايه خدمات با اين روش ها مي باشند که گاه عواقب بدي داشته است.
چند پيشنهاد کلي: زيرنظر وزارت بهداشت سازمان ملي براي کنترل و نظارت بر اين روش ها ايجاد شود. شناخت مردم و پزشکان از اين روش ها ارزيابي شده و ارتقا داده شود. روش هاي سازگار با دين و فرهنگ ما بيشتر به مردم معرفي شوند. افراد صاحب نظر در اين موارد به مردم معرفي شوند و اجازه کار قانوني داده شده تا از مقاصد سودجويانه پيشگيري شود. رشته طب نامرسوم (حاشيه) در دانشگاه ها ايجاد شود. مطالعات باليني استاندارد براي ارزيابي ميزان اثربخشي اين روش ها در بيماران ايراني پي ريزي شود.
چند توصيه به بيماران: به شوق استفاده از اين روش ها داروهاي خود را کم نکرده يا کنار نگذارند. فعلاً نبايد اين اقدامات جايگزين درمان هاي استاندارد و معمول صرع شوند و يا با استعانت از آنها اقدام به کاهش مقدار مصرفي داروها کرد. ممکن است اوايل يک احساس خوب بودن ايجاد شود ولي بعداً ممکن است عوارض بدي ايجاد کند. حتماً با پزشکان خود در مورد استفاده از اين روش ها صداقت داشته باشند و واقعيت را بيان کرده و مشورت کنند.
يک واقعيت: درمان هاي مدرن پزشکي امروز حتي اگر خوب اعمال شوند ممکن است براي تعداد زيادي از بيماران براي ايجاد آرامش و احساس خوب بودن کفايت نکنند و براي کاهش استرس در بيماراني که به دليل استفاه طولاني مدت از داروها و يک بيماري مادام العمر در رنج هستند گاهي استفاده از روش هاي طب نامرسوم (حاشيه) تنها راه رسيدن به آرامش باشد.
پيام نهايي: استفاده از طب نامرسوم (حاشيه) يک اعتقاد خرافي نيست. استفاده از طب نامرسوم (حاشيه) الزاماً يک مقصد سودجويانه نيست. استفاده از يک پتانسيل موجود در بدن انسان و دين و فرهنگ و سنت هاي موجود در هر جامعه است. طب نامرسوم (حاشيه) در صورت استفاده علمي و درست و بجا مي تواند راهکاري باشد براي کمک به بيماران و مصروعين در جهت ايجاد آرامش و حتي درمان کامل تر. فعلاً درمان برمبناي مداخلات جسمي رواني (Mind Body Interventions) مي تواند بي خطر بوده و مقبوليت بيشتري هم نزد پزشکان و هم نزد مردم داشته باشد.

مقدمه نور يک نوع تابش الکترومغناطيسي است که از ترکيب دو ميدان الکتريکي و مغناطيسي تشکيل يافته است. تابش الکترومغناطيسي شامل ميدان الکتريکي متغير با زم ...

اگر به آرمگاه بوعلي در شهر همدان سري بزنيد در قسمت موزه اش نمونه هايي از گياهان دارويي که ابن سينا از آنها براي درمان بيماري ها استفاده مي کرده خواهيد ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

● طرز كار قطب نما عقربه قطب نما هنگام باز نمودن درب آن ، آزاد شده و حول محور خود مي چرخد و سپس به علت نيروي مغناطيسي كره زمين هميشه در يك جهت معين كه ...

● زيست شناختي زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده ...

بحث شيوه هاي علمي در درمان بيماريها از قبيل جراحي ، دارو درماني و ديگر روشهاي استاندارد پزشکي به جاي خود ولي بسياري از مردم بخصوص در مشرق زمين اعتقادا ...

طب اسلامي يکي از مکاتب طبي ديرپا و کل نگر مي باشد که از روزگاران کهن در پيشگيري و معالجه بيماري هاي گوناگون نقشي بنيادين داشته است. مکتب مذکور به طور ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

دانلود نسخه PDF - انواع طب