up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله انواع سقف ها PDF
QR code - انواع سقف ها

انواع سقف ها

سقف کُرميت :
در سيستم سقف کُرميت از تيرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن استفاده مي شود. در ساخت تيرچه هاي مذکور از يک تسمه، در بال تحتاني و نيز يک ميلگرد خم شده در جان استفاده مي شود. براي پرکردن فضاي خالي بين تيرچه ها از قالب هاي ثابت مانند بلوک هاي سيماني، پلي استايرن، طاق ضربي ، قالب هاي موقت فولادي (کامپوزيت ) و يا هر پرکننده سبک استفاده مي شود. فواصل تيرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتي تا 100 سانتي متر متغيراست ، روي سقف نيز با 4 الي 10 سانتي متر بتن پوشانده مي شود.
تيرچه ها از نوع خود ايستا بوده و به همين علت هيچ نوع شمع بندي در زير سقف مورد نياز نمي باشدو تيرچه ها به نحوي طراحي مي شوند که بتوانند وزن بتن خيس، قالب ها و عوامل اجرايي سقف را به تنهايي تحمل کنند.
پس ازاين که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود مي رسد ، تيرچه هاي فولادي با بتن به صورت يک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهاي مرده و زنده سقف را تحمل مي کنند.
سقف تيرچه و بلوک کُرميت :
با متداول شدن سقف هاي تيرچه و بلوک سنتي برخي از مشکلات سيستم طاق ضربي مرتفع شد. اما اين سقف ها مشکلات ديگري را به همراه خود پديد آوردند که عمده ترين آنها ضرورت استفاده از شمع بندي در زير سقف است.
شمع بندي علاوه بر دست و پاگير بودن هزينه زيادي را نيز بر ساختمان تحميل مي کند. در سال 1363 با استفاده از بلوک کُرميت به جاي طاق ضربي که قبلا در اين سيستم بعنوان قالب ثابت بکار مي رفت عملا سقف تيرچه وبلوک کُرميت وارد بازارشد.
اين سقف به علت خود ايستا بودن تيرچه ها نيازي به شمع بندي ندارند و به همين علت از سرعت اجراي بسيار بالايي برخوردار مي باشد. اجراي اين سقف بر روي اسکلت هاي فولادي بتني و ديوارهاي باربر امکان پذير مي باشد.
سقف پليمري کُرميت :
در راستاي سبک سازي ساختمان، اين شرکت هم زمان با ستفاده از قالب کامپوزيت و بلوک هاي پوکه اي اقدام به استفاده از مصالح پليمري در ساختمان کرده است.
استفاده از بلوک هاي پلي استايرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تيرچه تا حدود 20% و کاهش فولاد مصرفي سازه تا حدود 7% مي شود.
سهولات اجراي اين نوع سقف، باعث افزايش سرعت اجرا و درنيتجه کاهش هزينه هاي اجرايي مي گردد. در عين حال در هزينه هاي حمل و نقل نيز صرفه جويي قابل ملاحظه اي صورت مي گيرد. شيارهاي مناسب ايجاد شده در زير اين بلوک ها باعث پيوستگي گچ و خاک در زير سقف مي گردد.
در جهت بهبود استفاده از مصالح پليمري، بخش تحقيق و توسعه اين شرکت مشغول مطالعات و بررسي هاي بيشتر مي باشد.
سقف کامپوزيت کُرميت :
سيستمهاي معمول کامپوزيت در امريکا عينا با تيرچه هاي با جان باز انجام مي شود و معمولا همراه با گذاشتن يک ورق فولادي موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندي روي آن بتن ريخته مي شود . در اين سيستم قالب ماندگار است و قطعات جان نيز با بتن احاطه نمي شود. در طراحي سيستم قالب کامپوزيت کُرميت، نظر بر آن بوده که علاوه بر سرعت و تطبيق با آيين نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادي تر باشد. از اين رو اولا قالب بايد قابل استفاده مداوم باشد، ثانيا جان تيرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادي تر طراحي نمود و از لرزش سقف نيز کاسته شود. سيستمهاي کامپوزيت رايج در ايران که با تيرآهن ساده يا لانه زنبوري با تير ورق استفاده مي شوند، داراي جان باز نيستند.
در وهله اول قالب هاي سقف کرميت سه قطعه بوده و براي باز کردن ، قطعات آن بايد از يکديگر جدا مي شد ، با تحقيق بخش R&D اين شرکت اين قالب با بهينه سازي و استفاده از خاصيت تغيير شکل ارتجاعي فولاد به قالبي يکچارچه تبديل شد.
اين قالب در بين تيرچه ها قرار گرفته و بعد از گيرش اوليه بتن قالب از زير سقف در آورده مي شود . اين قالب محاسن بسيار زيادي دارد و با سرعت چيده و جمع آوري مي گردد و با دقت مختصري , بارها قابل استفاده است. اين قالب هم اکنون در پروژه هاي مختلف اين شرکت مورد استفاده است.
آخرين بررسي ها و دستاوردها نشان داد که بهتر است جهت تطبيق سيستم با سيستم تيرچه بلوک و استفاده از آرماتور حرارتي يک جهته و حذف آرماتور خمشي در دال فوقاني و در نتيجه صرفه جويي اقتصادي، فاصله لب با لب تيرچه ها حداکثر 75 سانتي متر باشد. مزيت اين قالب در آن است که با رعايت ديگر شرايط آيين نامه مي توان آرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر تيرچه را منظور نمود.
هم اکنون اين شرکت قالبهاي جديد خود را به انتخاب مصرف کننده در فواصل و ارتفاع مختلف آماده عرضه نموده است. فاصله محور به محور تيرچه ها حدود 85 سانتي متر تا 95 سانتي متر و با ارتفاع 20 تا 25 سانتي متر، بسته به انتخاب خريدار و با مشاوره دفتر فني شرکت و نوع تيرآهنهاي مصرفي در سازه و طول دهانه است.
سقف کاذب :
سقف هاي کاذب اوليه به صورت قطعات پلاستيکي در سالهاي 1365 به بعد در اولين سقف هاي کامپوزيت کُرميت به کار رفت. اما گران بودن مصالح ، نچسبيدن به گچ و خاک و خزش (Creep) باعث گرديد که استفاده از آن مقيد گردد. از سوي ديگر انواع توليدات ورق گالوانيزه به صورت رابيتس در شکلها و فرمهاي مختلف و توليد مواد اوليه آن (ورق گالوانيزه) در ايران ، ما را به سمت استفاده از اين محصول سوق داد.
سقف ضربي کُرميت :
به علت اجبار در استفاده ار مصالح فشاري از زمان هاي قديم استفاده از طاق قوسي متداول بوده و به همين جهت استفاده از سيستم طاق ضربي نيز به عنوان نوعي طاق قوسي رواج داشته است. وجود اشکالات عمده در عملکرد سقف هاي ضربي با تيرآهن مانند عدم ايجاد يک ديافراگم مناسب بين ستون ها و مصرف زياد فولاد در مقايسه با مقدار باربري ، باعث شد تا در سال 1356 با ارائه طرحي بهينه « سقف ضربي کُرميت » نسبت به اصلاح اين سيستم اقدام گردد.
در سيستم طاق ضربي کُرميت وجود بتن روي سقف مي تواند يک ديافراگم مناسب بين ستون ها ايجاد کند و همچنين به علت بازبودن جان تيرچه ها مقدار زيادي در مصرف فولاد صرفه جويي مي شود.
اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي استفاده نمي شود ، اما براي پروژه هاي کوچک و يا دور افتاده ، هنوز هم کاربرد دارد.

سقف کُرميت : در سيستم سقف کُرميت از تيرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن استفاده مي شود. در ساخت تيرچه هاي مذکور از يک تسمه، در بال تحتاني و ني ...

استگوسراس، گياهخوار کوچکي بود که سري بزرگ و جمجمه اي ضخيم داشت. احتمالا اين دايناسور، به هنگام رقابت و ستيز، با سر به ديگر هم نوعانش شاخ مي زده است. ● ...

▪ ابعاد: ابعاد کلي واحد قبل از چاپ بستگي به تعداد عمليات، حجم تجهيزات و تعداد پرسنل آن بخش دارد. همواره مي بايست فضاي گسترش را نيز در نظر داشت، چه با ...

▪ مقاومت در خمش و بار محوري همزمان : مقاومت خمشي – محوري صفحات ديواري بايستي طبق مقررات فصل ۱۶ آبا و باتوجه به عملکرد ترکيبي ، نيمه ترکيبي و يا غير تر ...

● مراحل ساخت پي در ساختمان ▪ قالببندي بعد از اين مرحله نوبت به قالب بندي مي رسد . قالب هايي که براي عمليات بتني ساخته مي شوند اغلب چوبي مي باشند ولي ب ...

آسمانخراش Aqua معماري نويني را معرفي کرده است آسمانخراشي با ۸۲ طبقه و با يک مشخصه منحصربه فرد: در ميان انبوهي از ايوان ها نمي توان دو ايوان مشابه هم پ ...

آجرها گروهي از مصالح هستند که به صورت صنعتي توليد و جايگزين سنگ شده اند و درحقيقت سنگي ساخته دست بشر هستند، سنگي دگرگون که از تغيير وضعيت خشت پديد ميآ ...

آجر سنگي است ساختگي (مصنوعي) که نوع رسي آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکي آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکي (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سي ...

دانلود نسخه PDF - انواع سقف ها