up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله انواع دانخوري PDF
QR code - انواع دانخوري

انواع دانخوري

انواع دانخوري در سالن هاي پرورش طيور

دانخوري هاي دستي ناوداني
اين دانخوريها که به طور دستي پر مي شوند ، به شکل ناودان بوده و از آهن سفيد و يا آهن گالوانيزه ساخته مي شوند . طول آن ممکن است ۱۰۰ سانتي متر و حتي بيشتر باشد و عرض و عمق آن با توجه به سن استفاده طيور متغير بوده و معمولا براي جوجه ها به عرض ۱۰ و ارتفاع ۱۰ سانتيمتر و براي نيمچه ها و مرغهاي تخمگذار به عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۰ سانتيمتر در نظر گرفته مي شود .
اين دانخوري ها داراي پايه قابل تنظيم هستند و با توجه به سن جوجه يا مرغ ، ارتفاع دانخوري از زمين کم يا زياد مي شود ؛ به طوري که هميشه ارتفاع لبه دانخوري معادل پشت جوجه يا مرغ است . براي اينکه طيور وارد دانخوري نشوند ، اغلب در بخش بالاي دانخوري ميله اي مدور نصب مي شود .
ساختمان اين دانخوري ها بسيار ساده بوده و در همه جا مي توان آن را ساخت . به طور کلي ساختمان دانخوريها بايد طوري باشد که اولا به آساني و با حداقل کار قابل پر شدن باشند . ثانيا ريخت و پاش غذا در آنها کم يا ناچيز باشد . ثالثا جنس انها محکم بوده و به خوبي قابل شستشو و ضد عفوني کردن باشند . در ضمن در صورت خراب شدن ، به آساني قابل تعمير باشند .
دانخوريهاي دستي مدور و بشکه اي (استوانه اي)
اين دانخوريها از يک مخزن بشکه مانند و يک بشقاب گرد در زير آن تشکيل شده است . مقدار ورود غذا به داخل بشقاب را مي توان به وسيله پيچ تنظيم نمود . جنس دانخوريها از آهن گالوانيزه و يا پلاستيک بوده و داراي مزاياي زير است :
۱) با توجه به ظرفيت مخزن ، مي توان آن را هر چند روز يکبار پر کرد که در اينصورت از نظر کار و نيروي انساني صرفه جويي مي شود .
۲) چنانچه اين دانخوري ها به وسيله تسمه و يا طناب به سقف آويزان باشند ، به راحتي مي توان ارتفاع آنها را کم و زياد نمود. از اين رو احتياج به پايه نداشته و مقدار ريخت و پاش غذا نيز کم و خطر آلودگي غذا با مدفوع و يا مواد بستر به حداقل مي رسد .
۳) سرمايه گذاري به ازاء هر قطعه مرغ در دانخوري بشکه اي کمتر از انواع ديگر است .
۴) شکل خاص دانخوري هاي بشکه اي سبب مي شود که از نظر اشغال جا و فضا احتياج به نصف فضاي دانخوري نوع ناوداني باشد .
دانخوريهاي اتوماتيک
در کشورهايي که امکانات فني آنها زياد بوده و مزد کارگر گران است . اغلب سعي مي شود از دانخوريهاي اتوماتيک استفاده شود و اين دستگاهها به دو دسته عمده بر حسب نوع استفاده تقسيم بندي مي شوند :
الف) دانخوريهاي اتوماتيک ناوداني زنجيري (زنجيري)
ب) دانخوري هاي اتوماتيک لوله اي بشقابي(حلزوني)
دانخوريهاي ناوداني زنجيري (زنجيري)
اين نوع دانخوري از يک مخزن دان تشکيل شده است که معمولا در داخل و يا خارج از لانه قرار مي گيرد و پر کردن مخزن يا به شيوع دستي است ويا به وسيله لوله اي که با تانکرهاي اصلي ذخيره غذا در خارج سالن وصل مي باشد ، صورت مي گيرد .
موتور مخزن غذا به وسيله ساعت اتوماتيک در ساعات معيني به کار مي افتد و غذا از داخل منبع توسط زنجيره هاي نقاله به داخل کانالهاي ناوداني شکل که در سرتاسر طول سالن کشيده شده است ، حمل شده و در اختيار طيور قرار مي گيرد .
مقدار و ميزان غذايي که به داخل کانالها ريخته مي شود ، به وسيله پيچ به آساني قابل تنظيم است و ارتفاع دانخوريها نيز به وسيله پيچي که در پايه انها قرار دارد ، با توجه به سن طيور کم يا زياد مي گردد . از دانخوريهاي اتوماتيک معمولا براي مرغداريهاي بزرگ استفاده مي شود و عيب بزرگ استفاده از اين دستگاهها ، غير يکنواختي سيستم تغذيه مرغهاست ، به طوري که اغلب طيوري که در قسمتهاي نزديک به منبع توزيع غذا قرار دارند ؛ غذاي بيشتر و با کيفيت بهتري نسبت به طيوري که در قسمت دورتر قرار گرفته اند دريافت مي کنند .
البته امروزه سيستمهايي نيز طراحي شده اند تا دان پس از حرکت از مخزن ، در يک زمان و به طور يکنواخت در دسترس تمامي طيور قرار گرفته و استثنايي ايجاد نشود .
دانخوريهاي لوله اي بشقابي(حلزوني)
در اين سيستم يک آگر که در داخل لوله قرار دارد ، باعث انتقال دان در سراسر سالن مي شود . لوله هاي کوچک ديگري در فاصله هاي معين به لوله اصلي متصل بوده و قرار دارند که از طريق آنها دان در داخل دانخوريها بشقابي ريخته مي شود .
دانخوريهاي لوله اي بشقابي (حلزوني)
اين دانخوري فقط در سيستمهاي پرورش بر روي بستر کاربرد داشته و در پرورش مرغ مادر گوشتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و ظرفيت آن به ابعاد سالن و ظرفيت طيور داخل سالن بستگي دارد .

براي پرورش بوقلمون به روش صنعتي نياز است که پاره اي از موارد مد نظر قرار گيرد تا با اعمال آنها نتيجه مطلوبي عايد سرمايه گذاران گردد. در اين مقاله سعي ...

۱) جوجه ريزي: دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور ...

● شناسايي توليد پايين در گله تخمگذار سويه هاي امروزي مرغان تخمگذار معمولا در دوران نيمچگي اگر از مديريت صحيحي برخوردار نباشند، توليد کمتري خواهند داش ...

● تغذيه برنامه دار جوجه هاي گوشتي : تغذيه برنامه دار بدين منظور است که پس از ۲۱ روزگي ٬گله کل غذا را دريافت مي کند .آنها مي توانند در پنها ٬۴نوبت در ر ...

دانلود نسخه PDF - انواع دانخوري