up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله انواع بيماريهاي افسردگي PDF
QR code - انواع بيماريهاي افسردگي

انواع بيماريهاي افسردگي

افسردگي موضوعي که همه زنان بايد بدانند

مقدمه :
زندگي پر از پستي و بلنديهاي احساسي و عاطفي است اما زماني که اين پائين رفتن ها براي مدتي طولاني تداوم يابد و يا در توانايي عملکرد شما خللي وارد کند، در آنصورت احتمالا شما دچار يک بيماري جدي و شايع به نام افسردگي شده ايد. افسردگي کلينيکي روي خلق، ذهن، جسم و رفتار شما تاثير مي گذارد. تحقيقاتي که در کشور آمريکا انجام گرفته نشان مي دهد که حدود 19 ميليون نفر يعني از هر ده نفر فرد بالغ يک نفر در سال افسردگي را تجربه مي کند و تقريبا دوسوم از اين افراد کمک مورد نياز خود را دريافت نمي نمايند. درمان مي تواند علائم اين بيماري را تا حدود 80 درصد کاهش دهد اما اغلب به دليل عدم تشخيص اين بيماري، افسردگي ادامه يافته و منجر به ناراحتي هايي مي شود که درصورت تشخيص به موقع قابل احتراز مي باشد. افسردگي يک بيماري فراگير و فلج کننده است که هم روي زنان و هم مردان تاثير مي گذارد ولي ميزان شيوع آن در زنان تقريبا دو برابر مردان است.
پژوهشگران تحقيق در مورد موضوعات خاص زنان مثل شرايط بيولوژيکي و اينکه چگونه دوره زندگي و عوامل رواني - اجتماعي مي تواند با شيوع بيشتر بيماري در ميان زنان رابطه داشته باشد را ادامه مي دهند.
هيچ دو نفري دقيقا به يک شکل افسرده نمي شود. بسياري از افراد تنها بعضي از علائم افسردگي را دارند و از نقطه نظر شدت و تداوم با يکديگر متفاوت هستند. براي بعضي از افراد علائم افسردگي در دوره هاي محدود زماني رخ مي دهد. افراد ديگري نيز هستند که چنانچه براي علائم افسردگي آنها درماني انجام نشود، اين مشکل براي مدتهاي طولاني باقي مي ماند. داشتن بعضي از علائم افسردگي به معناي آن نيست که شخص از نظر باليني افسرده است، به عنوان مثال احساس غم و اندوه و درماندگي و عدم علاقه به انجام فعاليتهاي روزمره براي شخصي که يکي از عزيزان خود را از دست داده امري غيرعادي نيست، تنها زماني که اين علائم براي يک مدت طولاني که معمول چنين شرايطي نباشد ادامه يابد، مي توان فکر کرد که ممکن است غم و اندوه منجر به بيماري افسردگي شده باشد. به همين ترتيب فشارهاي بالقوه ناشي از اخراج از کار، کارهاي سنگين و طاقت فرسا و يا مشکلات خانوادگي و مالي نيز احتمالا ممکن است موجب تحريک پذيري و افسردگي شود. بطور کلي چنين احساساتي به سادگي بخشي از تجربه انساني است اما زماني که اينگونه احساسات شدت و تداوم يابد و باعث شود که فرد ديگر نتواند وظايف خود را بطور معمول انجام دهد، آنوقت حالت موقتي ممکن است منجر به يک بيماري کلينيکي شود.
انواع بيماريهاي افسردگي :
در افسردگي اساسي، افسردگي کلينيکي و يا يک قطبي، فرد تمام علائم افسردگي و يا بعضي از آنها را که در زير فهرست شده است براي مدت حداقل دو هفته و اغلب براي چند ماه و يا بيشتر دارا مي باشد. دوره هاي بيماري مي تواند يک ، دو و يا چندين بار در طول زندگي رخ دهد.
در افسردگي خوئي ( Dysthymia ) همين علائم با شدت کمتري ديده مي شود و حداقل براي مدت دو سال تداوم دارد. افراد مبتلا به اين بيماري شور و رغبتي به زندگي ندارند و يک زندگي خالي از شادي و خسته کننده را که به نظر مي رسد يک پيآمد طبيعي شخصيت آنهاست ادامه مي دهند. آنها همچنين دوره هايي از افسردگي اساسي را نيز تجربه مي کنند.
مانيا يا اختلال دو قطبي مانند ديگر شکلهاي بيماري افسردگي متداول نيست. اين بيماري با علائم مخرب سيکل هاي افسردگي و متناوبا با حالت مانيا همراه است. در دوره هاي مانيک، افراد غالبا فعال، پرحرف، وجدآميز و تحريک پذير مي گردند و بدون احساس مسئوليت پول خرج مي کنند و درگير روابط غير متعارف جنسي ميشوند. در بعضي از افراد شکل خفيف تر اين حالت که هايپو مانيا ( کم شيدائي ) Hypomania ناميده مي شود، متناوبا با دوره هاي افسردگي همراه است. بر خلاف ساير اختلالات خلقي زنان و مردان بطور مساوي نسبت به اختلالات دو قطبي حساس و شکننده هستند. اگر چه زناني که مبتلا به اختلال دو قطبي هستند دوره هاي بيشتري از افسردگي را مي گذرانند و کمتر دوره هاي شيدائي (مانيا ) ( Mania ) و يا کم شيدائي (هيپومانيا ) ( Hypomania ) را تجربه مي کنند.
علائم افسردگي و شيدائي ( مانيا Mania ):
اگر حداقل سه تا پنج مورد از علائم زير در فردي در مدت بيش از دو هفته ( در مورد مانيا يک هفته ) ديده شود و يا اينکه اين علائم اختلالي در کار و يا زندگي خانوادگي فرد ايجاد نمايد، در آن صورت به يک ارزيابي کلي تشخيصي نياز است. البته در تمام افرادي که افسردگي را تجربه مي کنند ممکن است اين علائم ديده نشود. شدت اين علائم نيز در افراد متفاوت است.
افسردگي :
اندوه، اضطراب و احساس پوچي مداوم.
بي علاقگي و يا بي ميلي نسبت به انجام فعاليتها که اين مسئله شامل مسائل جنسي نيز مي شود.
بي تابي، تحريک پذيري و يا گريه بيش از حد.
احساس گناه، بي ارزشي، ناتواني، نااميدي و بدبيني .
پرخوابي و يا کم خوابي مفرط و سحرخيزي زود هنگام.
بي اشتهايي و کم کردن وزن و يا پرخوري و افزايش وزن.
کاهش انرژي، خستگي و احساس بي حالي و کم تحرکي.
فکر مرگ و يا خودکشي و يا تلاش به منظور خودکشي.
مشکل در تصميم گيري، به خاطر سپردن موضوعات و تمرکز کردن.
داشتن علائم جسماني مداومي که پاسخي به درمان نمي دهند مانند سردرد، اختلالات گوارشي و يا درد مزمن .
مانيا ( Mania ):
خلق خيلي بالا و غير عادي.
تحريک پذيري.
کاهش نياز به خواب
تصورات و خيالات بزرگ منشانه.
پرحرفي .
افکار زيادي که بر يکديگر پيشي مي گيرند.
فعاليت بيش از حد که شامل فعاليتهاي بيش از حد جنسي نيز مي شود.
انرژي بيش از حدو چشمگير.
وجدان ضعيف که منجر به انجام رفتار مخاطره آميز مي شود.
رفتار نامناسب اجتماعي
علل افسردگي
عوامل ژنتيکي :
خطر ابتلا به افسردگي در افرادي که در خانواده آنها اين بيماري ديده مي شده، وجود دارد و احتمال مي رود که آنها از نظر بيولوژيکي اين آسيب پذيري را به ارث برده باشند. البته اين خطر براي افرادي که در خانواده آنها اختلال دو قطبي ديده شده بيشتر است. اين بدان منظور نيست که تمام افرادي که در تاريخچه خانوادگي آنها اين بيماري ديده شده، دچار افسردگي شوند. علاوه بر آن افسردگي اساسي ممکن است در افرادي که در تاريخچه خانوادگي آنها اين بيماري ديده نشده است نيز رخ دهد. به اين ترتيب بايد عوامل مختلف ديگري را نيز از قبيل مواد بيوشيميايي، فشارهاي محيطي و عوامل رواني اجتماعي که مي توانند در بروز افسردگي دخالت داشته باشند در نظر گرفت.
عوامل بيوشيميايي:
شواهد نشان مي دهند که اختلال ترکيبات شيميايي مغز يک عامل مهم در اختلالات افسردگي است به عنوان مثال افرادي که دچار بيماري افسردگي اساسي هستند. معمولا در ترکيبات شيميايي مغز آنها يعني انتقال دهنده هاي عصبي بي نظمي پيدا مي شود. علاوه بر آن الگوهاي خراب که از نظر بيوشيميايي در اين مساله دخالت دارند، معمولا در افرادي که دچار اختلالات افسردگي هستند با يکديگر متفاوت است.
تجويز برخي از داروها مي تواند باعث کاهش و يا افزايش افسردگي شوند و بعضي از هورمون ها حالتهاي خلقي را تغيير مي دهند اما مساله اي که هنوز شناخته نشده است، اين است که آيا اختلالات بيوشيميايي که منجر به افسردگي مي شود، يک عامل ژنتيکي است و يا يک مساله ثانوي است که در اثر فشار، ضربه، بيماري جنسي و يا برخي از شرايط ديگر محيطي بوجود مي آيد.
فشارهاي محيطي و ديگر فشارها:
از دست دادن يک شخص يا چيز ارزشمند، داشتن مشکل ارتباطي با ديگران، مشکلات مالي و يا يک تغيير عمده در الگو زندگي همگي مي توانند در بروز بيماري افسردگي نقش داشته باشند. بعضي از اوقات بروز افسردگي همراه با يک بيماري مزمن و حاد مي شود، به علاوه در حدود يک سوم از افراد مبتلا به افسردگي مشکل سوء مصرف مواد ( اعتياد ) را نيز دارند.
عوامل اجتماعي و رواني :
افرادي که داراي خصوصيات خاصي از قبيل افکار بدبينانه، عزت نفس پائين، نداشتن احساس کنترل کافي در مورد رويدادهاي زندگي و گرايش به نگراني زياد هستند، بيشتر در معرض ابتلاء به افسردگي قرار مي گيرند. اين حالات ممکن است اثر بروز رويدادهاي تنش زا و يا تلاش در انجام اقداماتي جهت مبارزه با آنها به منظور بهبودي را تشديد نمايند.
انتظارات مربوط به دوران رشد و يا نقش جنسي ممکن است در شکل دهي اين خصوصيات نقش داشته باشد. به نظر مي رسد که الگو منفي نگري معمولا در دوران کودکي و بلوغ شکل مي گيرد. برخي کارشناسان بر اين باورند که تربيت سنتي دختران مي تواند موجب بروز اينگونه خصوصيات شده و احتمالا به عنوان عاملي در افزايش ميزان بالاتر از افسردگي در زنان ( در مقايسه با مردان ) موثر بوده باشد.
زنان در معرض خطر بيشتر مبتلا به افسردگي هستند تا مردان:
افسردگي اساسي و افسرده خوئي ( Dysthymia ) در زنان دو برابر مردان است. اين ميزان در تمامي جوامع صرف نظر از سوابق قومي و نژادي و يا موقعيت هاي اقتصادي آنها در کشور آمريکا يکسان وجود دارد و در ده کشور ديگر سراسر جهان نيز گزارش شده است. ميزان اختلال دو قطبي ( افسردگي و مانيا ) در زنان و مردان تقريبا يکسان است، اگر چه در زنان معمولا دوره هاي افسردگي بيشتر و طول زمانهاي مانيا کمتر است.
با اين وضعيت تعداد بيشتري از زنان دچار سيکل سريع اختلال دو قطبي هستند که احتمالا نسبت به درمانهاي متداول مقاومت بيشتري نشان مي دهند. به نظر مي رسد عوامل مختلف و منحصر به فرد زندگي زنان نقشي در افزايش افسردگي زنان داشته باشند. تحقيقات در مورد پي بردن به اينگونه عوامل شامل مسائل باروري، هورموني، ژنتيکي و يا ديگر عوامل بيولوژيکي و نيز ظلم و آزار و عوامل بين فردي و بعضي از خصوصيات شخصيتي و رواني متمرکز گرديده است. به هر حال بسياري از علل خاص مربوط به بروز افسردگي در زنان ناشناخته مانده است چرا که در بسياري از زنان که در معرض اينگونه عوامل قرار گرفته اند، افسردگي ديده نمي شود، اما در هر حال نکته قابل توجه اين است که علي رغم تاثير اين عوامل در بروز افسردگي، اين بيماري قابل درمان مي باشد.
ابعاد مختلف افسردگي در زنان :
نتايج پژوشهاي انجام شده در مورد افسردگي در زنان به موارد ذيل توجه نموده اند:
موضوعات مربوط به بلوغ :
پيش از دوران بلوغ اختلافي در ميزان بروز افسردگي در بين دختران و پسران ديده نميشود اما بين سنين 11 و 13 سال ميزان رشد افسردگي در دختران افزايش مي يابد تا سن 15 سالگي که دختران 2 برابر بيشتر نسبت به مردان دوره افسردگي را تجربه مي کنند. اين مساله در دوران بلوغ يعني در زماني که انتظارات و نقش هاي افراد به طور چشمگيري تغيير مي کند، رخ مي دهد. فشارهاي دوران بلوغ شامل شکل گيري هويت، ظاهر شدن نقش جنسي، جدا شدن از الگوها، تجربه تصميم گيري براي اولين بار همراه با ديگر تغييرات هرموني- ذهني و جسمي مي شود. اينگونه فشارها به طور کلي در پسران و دختران متفاوت است و ظاهرا در دختران بيشتر با افسردگي همراه است. تحقيقات نشان مي دهد که در دختران دبيرستاني ميزان افسردگي، اضطراب، اختلالات مربوط به خوردن و اختلالات مربوط به تطبيق با محيط نسبت به پسران دبيرستاني که اختلالات رفتاري تخريب کننده اي نشان مي دهند به مراتب بالاتر است.
بزرگسالي ، روابط و نقش هاي کاري :
به طور کلي فشارها مي توانند در ابتلا به افسردگي در افرادي که از نظر بيولوژيکي نسبت به اين بيماري آسيب پذير هستند، موثر باشند. برخي از نظر تئوري معتقد هستند که شيوع بالاتر ميزان افسردگي در زنان ناشي از فشارهاي ويژه اي است که زنان با آن مواجه هستند. اينگونه فشارها شامل مسئوليتهاي اصلي آنها در خانه و در محل کار، تک والديني و مراقبت از کودکان و والدين سالمند مي شود. اينکه چگونه اينگونه عوامل مي توانند روي زندگي زنان اثر بگذارند هنوز شناخته نشده است. بالاترين ميزان شيوع افسردگي در زنان و مرداني ديده مي شود که از يکديگر جدا شده و طلاق گرفته اند و کمترين ميزان آن در زنان و مردان ازدواج کرده ديده مي شود. در هر حال هميشه ميزان افسردگي در زنان بيشتر از مردان است. کيفيت ازدواج نقش مهمي در زندگي دارد. نداشتن يک دوست صميمي و محرم و رابطه اي مطمئن، همچنين آشکار شدن اختلافات زناشوئي مي تواند باعث افسردگي در زنان شود. در حقيقت بيشترين ميزان افسردگي در زنان در برهه هايي که از زندگي زناشوئي خود راضي نيستند ديده شده است.
رويدادهاي مربوط به بارداري:
رويدادهاي باروري زنان شامل سيکل هاي قاعدگي، حاملگي، دوره بعد از حاملگي، نازايي، يائسگي و در بعضي موارد بعد از اخذ تصميم در مورد نداشتن فرزند مي شود. اين موارد نوساناتي را در خلق و خوي زنان به وجود مي آورد که در بعضي از زنان اين نوسانات شامل افسردگي هم مي شود. تحقيقات اين مساله رامورد تائيد قرار داده اند که هورمونها روي ترکيبات شيميايي مغز که احساسات و خلق و خوي را کنترل مي کند، اثر مي گذاردند. اگر چه يک مکانيسم ويژه زيستي در مورد دخالت هورموني در بروز افسردگي شناخته نشده است اما تجربيات نشان داده که بسياري از زنان در سيکل هاي قاعدگي خود بعضي از تغييرات جسماني و رفتاري را تجربه مي کنند. در بعضي از زنان اين تغييرات با شدت- به طور منظم و همراه با احساس افسردگي- تحرک پذيري و ديگر تغييرات جسمي و احساسي رخ مي دهد. اين تغييرات به نام سندرم قبل از قاعدگي ( PMS) ناميده شده است. اين تغييرات معمولا بعد از تخمک گذاري شروع مي شود و به تدريج تا شروع قاعدگي بدتر مي شود. دانشمندان در حال بررسي اين مساله هستند که چگونه بالا رفتن و يا کاهش دوره اي ميزان استروژن و يا ديگر هورمون ها احتمالا مي تواند روي ترکيبات شيميايي مغز که در ارتباط با بيماري افسردگي است، اثر بگذارد.
تغييرات خلقي بعد از زايمان مي تواند از يک غمگيني موقتي که يک زن بلافاصله بعد از به دنيا آوردن فرزند خود تجربه مي کند تا يک مرحله اساسي افسردگي و درماندگي تفاوت داشته باشد. تحقيقات نشان مي دهد زناني که بعد از به دنيا آوردن فرزند خود دچار افسردگي اساسي مي شوند. قبل از حاملگي چندين بار در گذشته آن را تجربه کرده اند که احتمالا تشخيص داده نشده و درماني براي آن صورت نگرفته است. حاملگي (اگر خواسته انجام گيرد ) به ندرت در ايجاد افسردگي نقش دارد اما سقط جنين نيز ظاهرا منجر به شيوع بيشتر افسردگي مي شود. زناني که مشکل نازايي دارند احتمالا در معرض غمگيني و اضطراب بيش از حد قرار دارند ولي روشن نيست که اين امر در افزايش شيوع افسردگي نقشي داشته باشد. علاوه بر اين مادر شدن احتمالا خطر ابتلا به افسردگي را به دليل فشار و يا تقاضاهايي که بايد به آن پاسخ دهند، افزايش مي دهد.
يائسگي :
به طور کلي يائسگي ارتباطي به افزايش خطر افسردگي ندارد. تحقيقات نشان مي دهد که بروز افسردگي در زمان يائسگي تفاوتي با بروز اين بيماري در سنين ديگر ندارد. زناني که بيشتر نسبت به افسردگي مربوط به تغييرات زندگي آسيب پذيرند، همانهايي هستند که در گذشته در زندگي خود دوره هايي از افسردگي را گذرانده اند.
ملاحظات ويژه فرهنگي:
بطور کلي بررسي هاي انجام گرفته روي زنان در کشورهاي آفريقايي- آمريکايي و اسپانيولي زبان نشانگر شيوع افسردگي در زنان به ميزان دو برابر مردان مي باشد. اگر چه دلايلي وجود دارد که نشان مي دهد اغلب در کشورهاي آفريقايي و آمريکايي بيماري افسردگي تشخيص داده نمي شود و اين نسبت تشخيص در کشورهاي اسپانيولي زبان نسبت به زنان قفقازي بيشتر است. اطلاعات قطعي مربوط به شيوع افسردگي در ديگر قومها و نژادها در دسترس نيست. تفاوت هاي احتمالي در نشان دادن علائم افسردگي در بين اقليت ها احتمالا در تشخيص اين بيماري موثر هستند. به عنوان مثال آمريکايي هاي آفريقايي تبار بيشتر علائم جسماني مانند تغيير در اشتها و دردهاي جسمي را گزارش مي کنند علاوه بر اين افراد با زمينه هاي فرهنگي متفاوت ممکن است نشانه هاي افسردگي را به گونه هاي ديگري تجربه نمايند که اين عوامل هنگام کار با جمعيتهاي ويژه بايد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر شواهدي در دست است که اصولا افسردگي در بين آمريکايي هاي آفريقايي تبار شيوع کمتري دارد، اين ميزان در زنان اسپانيايي کمي بيشتر از زنان قفقازي مي باشد. چنين عواملي بايد در حين کار با زنان از فرهنگ هاي مختلف در نظر گرفته شود.
آزار و اذيت ها:
بررسي ها نشان مي دهد زناني که در دوران کودکي مورد دستکاري جنسي قرار گرفته اند احتمالا در طول زندگي در معرض بيشتر در ابتلا به بيماري افسردگي هستند تا کساني که چنين تجربه اي را نداشته اند. علاوه بر اين مطالعات متعددي نشان مي دهد که بروز افسردگي در زناني که در دوران بلوغ و يا در بزرگسالي مورد تجاوز قرار گرفته اند بيشتر است. از سوي ديگر چون زنان خيلي بيشتر از مردان در دوران کودکي مورد اذيت و آزاد جنسي قرار مي گيرند، از اينرو اين يافته ها ارتباط بيشتري با موضوع افسردگي در زنان پيدا مي کند. زناني که به شکلهاي مختلف مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند از قبيل آزارجسمي و يا جنسي در محل کار ميزان بيشتري از افسردگي را نشان مي دهند. آزاري که احتمالا منجر به افسردگي مي شود از طريق پائين آمدن عزت نفس، احساس نااميدي، خود سرزنشي و انزواي اجتماعي به وجود مي آيد.
احتمالا عوامل خطرزاي زيستي و محيطي ناشي از پرورش در يک خانواده نابسامان در ايجاد افسردگي نقش دارند. در حال حاضر تحقيقات بيشتري مورد نياز است که رابطه اين مساله را بطور ويژه با افسردگي دريابيم.
فقر :
زنان و کودکان که 75 درصد جمعيت آمريکا را تشکيل مي دهند در اين کشور فقير محسوب مي گردند. فقر اقتصادي فشارهاي بسياري از قبيل گوشه گيري، احساس ناايمني، مواجه شدن با رويدادهاي ناگوار بسيار و دسترسي ناکافي به منابع کمکي را موجب مي شود. غمگيني و داشتن روحيه پائين يک امر عادي در بين افرادي است که درآمد اقتصادي کمي دارند و فاقد حمايتهاي اجتماعي هستند. اما تحقيقات هنوز ثابت نکرده است که شيوع افسردگي در بين افرادي که مواجه با فشارهاي محيطي ذکر شده هستند، بيشتر است.
افسردگي در اواخر بزرگسالي:
يک زماني معمول بود که فکر مي کردند زنان زماني که فرزندانشان بزرگ شده منزل را ترک مي کنند مواجه با سندرم آشيانه خالي مي شوند به اين ترتيب که عميقا احساس مي کنند هويت و هدفشان را در زندگي از دست داده اند و از اينرو مستعد ابتلاء به افسردگي مي شوند اما تحقيقات افزايش ميزان افسردگي در اين مرحله از زندگي را در زنان نشان نمي دهد.
در مقايسه با گروههاي جوانتر، زنان سالمند بيشتر از مردان از بيماري افسردگي رنج مي برند. همينطور براي تمام گروههاي سني مجرد ( که شامل افراد بيوه نيز مي شود ) عامل خطر ابتلا به افسردگي وجود دارد.
مهمتر اينکه نبايد از نظر دور داشت که افسردگي به عنوان يک پيامد طبيعي ناشي از مشکلات اقتصادي- اجتماعي و جسمي دوران پايان زندگي عارض مي شود.
در ايالات متحده آمريکا هر ساله حدود 000 800 نفر بيوه مي شوند. بيشتر اين افراد مسن و زن هستند و درجات مختلفي از نشانه هاي افسردگي را تجربه مي کنند. بيشتر آنها نيازي به درمان خاصي ندارند ولي آن عده اي که در حد متوسط و يا شديدي غمگين هستند مي توانند با بهره مندي از خدمات گروههاي خوديار و يا درمانهاي رواني و اجتماعي مختلف بهبودي پيدا کنند. به هر حال حدود يک سوم افرادي که همسر خود را از دست مي دهند، در يک ماه اول بعد از مرگ همسر نشانه هاي افسردگي اساسي (ماژور) را از خود بروز مي دهند و نيمي از اين افراد تا يک سال بعد از واقعه در حالت افسردگي باقي مي مانند. اينگونه افسردگي ها به درمانهاي متعارف ضد افسردگي پاسخ مي دهند، گر چه تحقيقات در مورد اينکه چه زماني بايد اين درمانها را شروع کرد و يا اينکه چگونه بايد دارو درماني با درمانهاي رواني اجتماعي ترکيب گردند، هنوز در مراحل اوليه مي باشند.
افسردگي يک بيماري قابل درمان است:
حتي افسردگي هاي شديد نيز به درمان پاسخ مي هند. در حقيقت اعتقاد به اينکه شرايط فرد به گونه اي است که افسردگي وي قابل درمان نيست، بخشي از نااميدي است که به همراه افسردگي شديد و جدي به وجود مي آيد. به چنين افرادي بايد اطلاعات در مورد کارآيي درمانهاي جديد افسردگي گونه اي داده شود که شک و ترديد آنها در اين زمينه از بين برود. مانند بسياري از بيماريها اگر درمان در مراحل اوليه و زودتر انجام گيرد، کارآيي و تاثير آن بيشتر است و از عود جدي بيماري پيشگيري مي کند. البته درمان از فشارها و نوسانات اجتناب ناپذير زندگي نمي کاهد اما موجب افزايش توانايي فرد در حل مشکلات زندگي مي شود و باعث مي شود که فرد لذت بيشتري از زندگي ببرد.
اولين قدم در درمان افسردگي بايد از طريق يک معاينه کامل که شامل تشخيص هر گونه بيماري جسمي که احتمالا باعث بروز علائم افسردگي مي شود، انجام گيرد. از آنجايي که مصرف بعضي از داروها ممکن است علائمي نظير نشانه هاي مربوط به افسردگي را نشان دهند، پزشک بايد از تمام داروهايي که فرد مصرف مي کند اطلاع پيدا کند. اگر علت جسمي براي افسردگي پيدا نشد، در آنصورت بايد يک ارزيابي روان شناختي به وسيله پزشک انجام گيرد و يا فرد به يک متخصص بهداشت رواني ارجاع داده شود.
انواع درمانهاي بيماري افسردگي :
يکي از متداولترين درمانها جهت بيماري افسردگي داروهاي ضد افسردگي ، روان درماني و يا ترکيبي از هر دو روش است. هر کدام از اين درمانها مي تواند با در نظر گرفتن ماهيت و شدت افسردگي در افراد مختلف به کار گرفته شود و البته تا حدودي رجحان و برتري هر کدام از انواع درمانها بستگي به فرد دارد. در افسردگي هاي جزئي و ملايم يکي از اين درمانها و يا هر دو نوع درمان مفيد است. در حاليکه در افسردگي هاي شديد و ناتوان کننده معمولا اولين قدم در درمان تجويز دارو مي باشد. در درمان ترکيبي دارو مي تواند به سرعت علائم جسمي مربوط به بيماري افسردگي را از بين ببرد، در حاليکه روان درماني به فرد مي آموزد که چگونه با استفاده ازطرق موثر به حل مشکلات بپردارد.
داروها :
انواع مختلفي از داروهاي ضد افسردگي جهت درمان استفاده مي شود. هر کدام از اين داروها تاثيرات مختلفي را روي خلق مي گذارند. داروهاي ضد افسردگي اعتيادآور نيستند. اگر چه بعضي از افراد با مصرف دو هفته از اين داروها متوجه بهبود در وضعيت خود مي شوند ولي معمولا داروهاي ضد افسردگي بايد حداقل براي چهار هفته و يا در بعضي از موارد بيش از 8 هفته بطور منظم مصرف شوند تا تاثير کامل درمان مشخص شود. براي اينکه داروها بيشترين تاثير را داشته باشند و نيز به منظور پيشگيري از عود مجدد افسردگي داروها باي

مقدمه احساس عدم خوشحالي در برخي از روزها امري طبيعي است. اما زماني که تنهايي و نا اميدي جاي اين احساس را مي گيرد و از بين نمي رود مي تواند منشا اصلي ا ...

هيچ چيز مثل ديدن يک کودک يا نوجوان افسرده ذهن و روح آدمي را به خود مشغول نمي کند; که چرا؟ تا چند سال پيش باور کلي در بين روانشناسان اين بود که: کودک ...

بيماري هايي که سوددهي جوجه هاي گوشتي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي دهند. توليد کنندگان جوجه هاي گوشتي در خاورميانه مواجه با يکسري بيماري هايي هستند ک ...

كراتوكونوس بيماري پيشرونده اي است كه معمولا در سنين نوجواني يا اوايل دهه 20 زندگي بروز مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و شكل آن تغيير مي كند. قر ...

آيا فردي خشن، عصبي و انزواطلب هستيد؟ آيا هميشه مشغول کار کردن مي باشيد، نوشابه هاي الکلي فراواني مي نوشيد، داروهاي غير قانوني استفاده مي کنيد و از طري ...

بشر از ديرباز به شناخت خويشتن علاقه‌اي وافر ابراز مي‌داشته و در اين راه سخت تلاش و كوشش و اهتمام مي‌ورزيده و بر همين اساس و ميل دروني براي شناخت خويشت ...

بي کاري مادر بيماري هاست. در بسياري از فرهنگ ها حتي اين جمله به صورت ضرب المثل درآمده است. اين که بي کاري چه ارتباطي با بيماري جسماني دارد، بحث مفصلي ...

▪ روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي روا ...

دانلود نسخه PDF - انواع بيماريهاي افسردگي