up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله انفجار هسته اي PDF
QR code - انفجار هسته اي

انفجار هسته اي

تعريف انفجار
انفجار اعم از عادي يا هسته اي عبارتست از رهايي مقدار زيادي انرژي در مدت زماني بسيار کوتاه و در فضاي محدود .
ساختار انفجاري هسته اي
در انفجار هسته اي حرارت و فشار حاصل از اندازه اي است که جرم بمب و همه مواد موجود در فضاي مزبور را در آن واحد زمان بصورت توده اي از گاز داغ ، ملتهب و فشرده در آورده و تشکيل گوي آتشين که در حدود چند ميليون درجه حرارت است مي دهد اين گوي آتشين بلافاصله انبساط کرده و به لايه هاي بالاي جو صعود مي کند.انبساط سريع گوي آتشين فشار اطراف خود را بالا برده و موج انفجاري بسيار شديدي و يا موج ضربه فوق العاده اي در زمين يا آب يا در زير زمين ايجاد مي کند که اثر تخريبي انفجار مربوط به آنها ست .
- در نزديکي انفجار سرعت موج از يک کيلومتر درثانيه يعني هزارها کيلومتر در ساعت بيشتر است .
- قسمت عمده اي از انرژي انفجار بصورت حرارت و نور آزاد مي شود که در منطقه وسيعي ايجاد آتش سوزي نموده و حتي در فاصله هاي دورتر سبب سوختگي در پوست بدن موجودات زنده اي که در معرض آنها قرارگرفته باشند مي گردد .
- مقدار زياري اشعه نامريي هسته اي به نام تشعشع هسته اي اوليه بوجود مي آيد که قدرت نفوذي فوق العاده اي داشته و بر حسب شدت تشعشع آنها آثار بيولوژيکي تشعشعات هسته اي وخيم يا کشنده در موجودات زنده بوجود مي آورند .
- مواد حاصل از انفجار هاي هسته اي به شدت راديو اکتيو بوده ومنطقه وسيعي را بطوري الوده مي سازد که بر حسب نزديکي يا دوري از مرکز انفجار تامدتي غير قابل سکونت خواهند بود مانند هيروشيماي ژاپن .
- در انفجارهاي معمولي درجه حرارت در مرکز انفجار به حدود ۵۰۰۰ درجه سانتيگراد درمورد انفجارهاي هسته اي به ده ها ميليون درجه مي رسد .
حوزه انفجارهسته اي
قطر کره آتشين از بمب هسته اي يک مگاتني در يک هزارم ثانيه به حدود ۱۵۰ متر رسيده ودر هر ثانيه به حداکثر اندازه خود که حدود ۲۰۰۰ متر است مي رسد و پس از يک دقيقه نسبتا سرد شده و روشنايي خود را از دست مي دهد اين زماني است که انفجار ۷ کيلو متر صعود کرده است براي تصور ميزان درخشندگي آن کافيست اشاره کنيم که :
- از فاصله يکصد کيلومتري از نور خورشيد در وسط روز درخشنده تر است .
- در پاره اي از آزمايش ها که در طبقات بالاي جو انجام گرفته نور حاصله از فاصله ۱۰۰۰ کيلومتري محسوم بوده است که تحت بعضي شرايط اين نور مي تواند موجب کوري موقتي يا سوختگي دايمي شبکيه چشم شود .
- در موقع آزمايشات هسته اي در معرض بودن تصادفي اشخاص موجب سوختگي شبکيه چشم درمسافت ۱۰ مايلي در سلاح ۲۰ کيلو تني شده است .
- گوي آتشين همانطور که به سرعت بزرگ شده و صعود مي کند تغيير شکل داده و پهن تر مي شود ضمناً هوا و خاک و عناصر ديگر را از پايين به داخل خود مي مکد و به همين ترتيب دنباله اي از غبار تشکيل مي شود که گوي آتشين را به زمين وصل مي کند کره آتشين بتدريج سرد شده و بصورت ابري متلاطم در مي آيد که ابتدا سرخ رنگ بوده و بعد سفيد مي شود در اين حال با دنباله خود شکل قارچي به خود مي گيرد .
تخريب بعد از انفجار هسته اي
- چنانچه انفجار در سطح زمين يا نزديکي آن اتفاق بيافتد مقدار زيادي خاک و شن و مواد مختلف بخار شده و همراه با گوي آتشين بالا مي روند يک صدم انرژي سلاح مگاتني در تر کش سطحي کافي است که ۴۰۰۰ تن خاک و شن و سنگ را بخار نمايد اين مواد که بدين ترتيب به داخل گوي آتشين کشيده شده با مواد راديو اکتيو مخلوط مي شوند و ابر اتمي قارچ شکل انفجارات اتمي را شکل مي دهند ذرات اين باد بتدريج به زمين بازگشته و يا در اثر برف و باران به زمين ريخته خواهد شد اين عمل ريزش اتمي ناميده شده و منبع تشعشعات باقيه خواهند بود .
- در انفجارهاي زير آبي مقدار زيادي آب بخار خواهد شد يک صدم انرژي سلاح يک مگاتني کافيست که ۲۰۰۰۰ تن آب را بخار کند .
- انفجار زير زميني اتمي ايجاد تکانهايي مانند زمين لرزه مي نمايد در اثر اين لرزش و جابه جاشدن قسمتي از سطح زمين خرابي بوجود مي آيد اما انرژي يک زلزله قوي با انرژي يک ميليون
برابر است!
تقسيم بندي انرژي انفجار سلاح اتمي
مجموع انرژي حاصله که به نام قدرت بمب ناميده مي شود به سه اثر اوليه تقسيم مي شود . گرچه تقسيم بندي انرژي تا اندازه اي به نوع سلاح و سوختنش وشرايط انفجار بستگي دارد ولي بطور کلي بصورت زير تقسيم بندي مي شود .
- ۵۰% انرژي به توسط موج انفجاري يا موج ضربه حمل مي شود .
- ۳۵% انرژي را تشعشع حرارتي و امواج نوراني در خود دارند .
- ۱۵% انرژي را تشعشع هسته اي ( ۵% تشعشع ابتدايي ۱۰% تشعشع باقيه ) دارد.

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تل ...

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تلف ...

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تل ...

انرژي هسته اي انرژي هسته اي از عمده ترين مباحث علوم و تکنولوژي هسته اي است و هم اکنون نقش عمده اي را در تأمين انرژي کشورهاي مختلف خصوصا کشورهاي پيشرفت ...

● نظريه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضيح ارائه شده درباره منشأ جهان مي باشد که بطور گسترده پذيرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسيار پر انرژي و پر حرارات ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

نوعي ماده منفجره است که به منظور پراکنده کردن مواد خطرناک راديواکتيو در سطحي وسيع طراحي شده است. ممکن است شما هم مثل خيلي هاي ديگر، وقتي دو عبارت بمب ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

دانلود نسخه PDF - انفجار هسته اي