up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله انرژي زيستي PDF
QR code - انرژي زيستي

انرژي زيستي

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند.
توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در کشورهاي جهان سوم به شمار مي رود. از مواد گياهي مي توان براي پخت و پز ، روشنايي و گرمايش استفاده نمود. هر ارگانيسم زنده ايي که انرژي خورشيد را جذب نموده و بصورت کلروفيل در خود ذخيره مي دارد بيوماس ناميده مي شود.
بيوماس اصطلاحي است که در زمينه انرژي به جهت توصيف رشته ايي ازمحصولاتي که حاصل عمل فتوسنتز هستند بکار مي رود.
● منابع زيست توده
سوختهاي چوبي، زائدات جنگلي، کشاورزي و صنايع غذايي، ضايعات جامد زباله هاي شهري، فضولات دامي، فاضلابهاي شهري، فاضلابهاي پس مانده ها و زائدات عالي صنعتي
● مهار انرژي مواد آلي
از هزاران سال قبل براي گرم شدن و پختن غذا از هيزم استفاده مي شده است در بعضي از کشورهاي در حال رشد هنوز هم استفاده از هيزم تنها وسيله گرمايش و پخت و پز به شمار مي رود. همچنين سوزاندن مواد زايد و زباله هاي خانگي در کشور هاي پيشرفته مرسوم است. براي اين کار آنها را در کوره هاي زباله سوزي مي سوزانند و از اين انرژي براي توليد الکتريسيته استفاده مي کنند. از بيوگاز ( گاز طبيعي که از تجزيه مواد گياهي و فضولات حيوانات به دست مي آيد) نيز به عنوان سوخت استفاده مي شود.
● کاربرد بيوماس
تخمين مواد زائد كشاورزي و مدفوع حيوانات، در شرايط بي هوازي توليد گازي مي كند كه آن را اصطلاحا بيوگاز، با تركيب اصلي CO۲ و CH۴ مي نامند. اين عمل تغييرزا را ميتوان در شرايط كنترل شده و در دستگاه نسبتا ساده هاضمه انجام داد. تهيه و استفاده از بيوگاز بويژه در سالهاي اخير كه مسائل ناشي از اتكاء گسترده به نفت و محدوديت منابع تجارتي انرژي روشن شده است، مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اينكه بيوگاز خود به عنوان يك منبع انرژي تا اندازه اي تامين كننده بخشي از انرژي مورد نياز قابل استفاده است، تهيه آن با تكنيك نسبتا ساده ميتواند در بهبود وضع بهداشتي روستا ها و نيز تهيه كود مرغوب به عنوان يك محصول فرعي موثر واقع شود.
● سوخت
تقريبا هر موجود زنده اي در طبيعت مي تواند به سوخت تبديل شود تا از آن انرزي به دست آيد.
اين سوخت يا به صورت مستقيم از گياهان توليد ميشود و يا به صورت غير مستقيم از انواع زباله هاي صنعتي، کشاورزي يا خانگي استخراج مي شود. چنين سوخت هايي در هر ۳ حالت جامد، مايع و گاز ديده مي شود.
▪ براي توليد سوخت از موجودات زنده ۳ روش عمده وجود دارد:
سوزاندن مستقيم هيزم ، کاه و زغال سنگ نارس
تخمير زباله هاي مرطوب بدون حضور اکسيژن که باعث توليد گازي مي شود که حاوي مقدار عمده اي متان است مثل تخمير فضولات حيوانات
تخمير ني شکر يا ذرت براي توليد انواع الکل که مي تواند جاگيزين سوخت هاي فسيلي مثل نفت و گاز باشد.

حدود ۲۰۰ ميليارد کهکشان که هر کدام داراي تقريبا ۲۰۰ ميليارد ستاره است بوسيله تلسکوپها قابل تشخيص است. اما اين تعداد فقط ۴ درصد از محل گيتي را تشکيل مي ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

انرژي باعث وقوع پديدههاي مختلف در اطراف ما مي شود. در خلال روز ، خورشيد روشنايي و انرژي گرمايي توليد مي کند . اما در شب لامپها با استفاده از انرژي الک ...

گرمايش از کف آشنايي با سيستمهاي گرمايش از کف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين کاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نق ...

مقدمه: گستردگي نياز انسان به منابع انرژي همواره از مسائل اساسي مهم در زندگي بشر بوده و تلاش براي دستيابي به يك منبع تمام نشدني انرژي از آرزوهاي ديرينه ...

نيلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنيانگذاران فيزيك كوانتوم، در مورد چيزي كه بنيان گذارده است، جمله اي دارد به اين مضمون كه اگر كسي بگويد فيزيك كوانتوم را فهمي ...

● نظريه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضيح ارائه شده درباره منشأ جهان مي باشد که بطور گسترده پذيرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسيار پر انرژي و پر حرارات ...

دوگانه بودن خواص نور ، يكي از مهم ترين عامل جذب ديگران به خود بوده است . الكترون ها نيز همانند نور داراي خواص موجي و مادي مي باشند ، هنگامي كه الكترون ...

دانلود نسخه PDF - انرژي زيستي