up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله انرژي تجديد شونده PDF
QR code - انرژي تجديد شونده

انرژي تجديد شونده

خيز جهاني براي انرژي هاي تجديد شونده

اين آژانس که يک سازمان نوين در بخش تأمين انرژي به شمار مي رود، قرار است براي دسترسي و توليد اين گونه انرژي ها در سراسر جهان، کمک هاي عملي خود را در اختيار بگذارد.
حدود ۵۰ کشور قرار است چارچوب کاري اين آژانس را امضا کنند که در کنفرانس تدارکاتي اکتبر سال گذشته (۲۰۰۸) ميلادي در شهر مادريد اسپانيا، تصويب شده است؛ اما آمريکا، روسيه، ژاپن، چين و برزيل از امضاي سند تأسيس آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده سر باز زده اند.
هدف اول آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده، شتاب در استفاده بهينه و گسترده از اين گونه انرژي ها در سراسر جهان است. به منظور تحقق اين هدف، اين آژانس قرار است کشورهاي در حال توسعه و صنعتي را در بخش توليد و توسعه انرژي هاي تجديد شونده به طور گسترده و روشني حمايت کرده و به آنها مشورت بدهد. اين امر به ويژه براي ايجاد چارچوب و شرايط سياسي و رفع موانعي چون صدور مجوزهاي درازمدت، گمرک واردات و يا موانع صنعتي و فني صدق مي کند.
انتقال گسترده علوم و فن آوري در بخش انرژي هاي تجديد شونده، حمايت از ساخت و توليد کارشناسانه و همچنين مشورت در امکانات مالي و بودجه اي نيز پيش بيني شده است.
آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده قرار است هم تراز آژانس بين المللي انرژي اتمي و آژانس بين المللي انرژي بوده و بخش انرژي، دانشگاه ها، مؤسسات عمومي و جامعه مدني را نيز به خود جذب نمايد.
آلمان، دانمارک و اسپانيا، کشورهايي هستند که در تأسيس آژانس بين المللي انرژي تجديد شونده تلاش هاي قابل توجهي کرده و پيشگام اين اقدام بودند.
«زيگمار گابريل» وزير محيط زيست آلمان، ميزبان اجلاس «آي.آر.اي.ان.آ.»، گفت: پتانسيل و ظرفيت بالقوه انرژي هاي تجديد شونده بسيار بالاست و بايد در سراسر جهان تحولي براي استفاده بهتر از اين انرژي ها ايجاد شود.
اين سياستمدار آلماني آژانس انرژي هاي تجديد شونده را بلندگوي بين المللي انرژي هاي تجديد شونده خواند و گفت: بسياري از موانع تاکنون از توسعه و گسترش سريع انرژي هاي تجديد شونده از جمله انرژي خورشيدي و بادي، گرماي زمين، آب و توده زيستي، جلوگيري کرده است.
وزير محيط زيست آلمان افزود، به علاوه بازار انرژي که همچنان حدود ۱۰ برابر يارانه هاي ميلياردي را به انرژي هاي متعارف و فسيلي تخصيص مي دهد، نيز جزو اين موانع هستند. هدف تخصيص يارانه ها در يک سطح براي انرژي هاي فسيلي و تجديد شونده است.
گابريل افزود: آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده، گامي به سوي تأمين انرژي مطمئن، آينده نگر، سازگار و مطلوب براي محيط زيست است. انرژي هاي تجديد شونده، وابستگي به انرژي هاي فسيلي را کاهش داده و از تغييراتي جوي ناشي از آلودگي هاي اين نوع انرژي ها نيز پيشگيري مي کند.
وزير محيط زيست آلمان، تاسيس آژانس «آي.آر.اي.ان.آ.» را يک روز تاريخي قلمداد کرد و گفت: اين آژانس به ويژه براي «کشورهاي فقير جهان سوم» که به سختي مي توانند فناوري هاي امروزي توليد انرژي را خريداري کنند، کمک بزرگي خواهد بود.
گابريل، تحول انرژي در سراسر جهان مبني بر کاهش و رهايي از وابستگي به نفت، گاز، زغال سنگ و انرژي اتمي را با پروژه قديم آمريکا موسوم به پروژه «انسان به سوي کره ماه» مقايسه کرد و گفت: انرژي هاي تجديد شونده از چنان پتانسيل و ظرفيت گسترده اي برخوردارند که مي توانند نياز انرژي ۹ ميليارد نفر جمعيت کره زمين در سال ۲۰۵۰ ميلادي را تأمين کنند.
آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده در شرايطي تأسيس مي شود که تا چند سال پيش حتي حاميان و طرفداران آن نيز انتظار چنداني نداشتند که اين پروژه با اين سرعت محقق شود و از جمله پيشنهاد «هرمان شر» مبني بر تأسيس يک مؤسسه بين المللي قدرتمند براي انرژي هاي تجديد شونده نيز چندين سال متمادي جدي گرفته نشده بود.
از سوي ديگر سازمان هاي جهاني حمايت از محيط زيست از تأسيس آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده به عنوان يک گام مناسب استقبال کردند. سازمان «ان.آ.بي.او.» اعلام کرد، با تأسيس اين آژانس، يک سازمان در برابر آژانس بين المللي انرژي ايجاد شده است که تاکنون انرژي هاي تجديد شونده را همواره مورد بي مهري قرار داده بود.
مقر آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده هنوز مشخص نيست و تصميم در اين باره به ماه ژوئن موکول شده است. آلمان که ابتکار عمل و پيشنهاد تأسيس آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده را ارايه کرده، خواستار است که مقر اين سازمان نوين در شهر بن باشد.
در کنار اين پيشنهاد دولت آلمان، کشورهايي چون اتريش، دانمارک، اسپانيا و کنيا نيز علاقه دارند که مقر آژانس را در کشور خود جاي دهند. در ماه ژوئن سال جاري قرار است درباره مقر آژانس و همچنين اولين دبيرکل آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده نيز تصميم گرفته شود که «هرمان شر» از حزب سوسيال دمکرات آلمان يکي از نامزدهاي اين پست محسوب مي شود.
«هرمان شر» دارنده جايزه «جايگزين جايزه نوبل»، يکي از پيشگامان بين المللي پروژه استفاده از انرژي هاي تجديد شونده و يکي از فعالين اصلي ايجاد آژانس بين المللي انرژي هاي تجديد شونده است.

حدود ۲۰۰ ميليارد کهکشان که هر کدام داراي تقريبا ۲۰۰ ميليارد ستاره است بوسيله تلسکوپها قابل تشخيص است. اما اين تعداد فقط ۴ درصد از محل گيتي را تشکيل مي ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

انرژي زيستي نيرويي است که از تجزيه مواد آلي به دست مي آيد. اين مواد گياهي و جانوري به توده زيستي نيز موسوم هستند. توده زيستي ماده خام بسيار حياتي در ک ...

انرژي باعث وقوع پديدههاي مختلف در اطراف ما مي شود. در خلال روز ، خورشيد روشنايي و انرژي گرمايي توليد مي کند . اما در شب لامپها با استفاده از انرژي الک ...

نيلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنيانگذاران فيزيك كوانتوم، در مورد چيزي كه بنيان گذارده است، جمله اي دارد به اين مضمون كه اگر كسي بگويد فيزيك كوانتوم را فهمي ...

● نظريه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضيح ارائه شده درباره منشأ جهان مي باشد که بطور گسترده پذيرفته شده است. انفجار بزرگ ، بسيار پر انرژي و پر حرارات ...

دوگانه بودن خواص نور ، يكي از مهم ترين عامل جذب ديگران به خود بوده است . الكترون ها نيز همانند نور داراي خواص موجي و مادي مي باشند ، هنگامي كه الكترون ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

دانلود نسخه PDF - انرژي تجديد شونده