up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله اندازه گيري زلزله PDF
QR code - اندازه گيري زلزله

اندازه گيري زلزله

زلزله چگونه اندازه گيري مي شود؟

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانستان را که در ۲۸ فوريه همان سال به واسطه زمين لرزه اي ديگر ويران شده بود، ويران کرد، طبق گزارشها شدتي معادل ۷.۱ درجه ريشتر داشت که از جمله زمين لرزه هاي مهيب به حساب مي آيد.
شدت زلزله در واحد ريشتر، که برگرفته از اسم زلزله نگار امريکايي، چارلز فرانسيس ريشتر (Charles Francis Richter) ، مي باشد، يک جدول شدت لگاريتمي شناخته شده بين المللي است. تک تک اين اطلاعات با يک زلزله سنج اندازه گيري مي شود. ريشتر در سال ۱۹۳۵، زماني که او کار درجه بندي خود را تکميل کرد، Magnitude را که به اختصار (M) مي نامند و برگرفته از کلمه لاتين Magnitudo به معناي اندازه و مقدار است، به عنوان مقياس اندازه گيري زلزله معرفي کرد.
درجه بندي ريشتر با M۱ شروع مي شود که اين مقدار براي لرزشهاي قابل حس زمين است. هر نقطه و مکاني روي اين درجه بندي، به معني شدت زمين لرزه به ميزان ده برابر است. M۸ نشان دهنده زمين لرزه هاي بسيار شديد است. ريشتر حد و مرزي را براي مقادير M۸ در نظر نگرفته است.
● مقياس هاي درجه بندي ريشتر
شدت ۲-۱ ريشتر) فقط به واسطه ابزار و تجهيزات قابل تشخيص است.
شدت ۳ ريشتر) در نزديکي محل زلزله به سختي قابل احساس است.
شدت ۵-۴ ريشتر) تا شعاع ۳۰ کيلومتري از مرکز زلزله قابل حس بوده و همراه با خرابي هاي مختصري است.
شدت ۶ ريشتر) زمين لرزه اي قوي است که تلفات جاني در بر دارد و خسارتهاي سنگيني را در مناطق پر سکنه و جمعيت بار مي آورد.
شدت ۷ ريشتر) زلزله اي با قدرت بسيار بالاست که مي تواند منجر به بروز فاجعه شود.
شدت ۸ ريشتر) عظيم ترين و مخوف ترين نوع زلزله است. تاکنون شديد ترين زلزله اي که ثبت شده ، شدتي معادل ۸.۶ ريشتر داشته است.
● مقدار زلزله (Earth Quake Moment)
مقياس ريشتر، زمين لرزه هاي بسيار شديد يعني حدوداً از ۸ ريشتر به بالا را به سختي اندازه گيري مي کند. به همين خاطر در سال گذشته زلزله نگاران آمريکايي مقياس اندازه گيري Moment را برگزيده اند. در اين مقياس به جاي انرژي آزاد شده، طول شکستگي بر روي پوسته زمين محاسبه مي شود. در اينجا Moment يک مقياس مکانيکي براي حرکتهاي (تکان هاي) بدني به عنوان پيامد تأثير نيروست. مقياس Moment مانند مقدار ريشتر بوسيله زلزله سنج مشخص مي شود. دستگاه زلزله سنج همه انواع امواج را که در مدت زلزله بروز مي کنند، مورد توجه قرار مي دهد.
زمين لرزه هاي خفيف حداکثر چند صد متر شکاف روي پوسته زمين ايجاد مي کنند.
در زمين لرزه هاي با شدت بالا اين شکاف مي توانند بالغ بر چند صد کيلومتر شود.
در طول و امتداد چنين شکستگي هايي، امواج زلزله به صورت بي قاعده و قانون گسترش پيدا مي کنند. زلزله کلمبيا در ۲۵ ژانويه ۱۹۹۹ طبق حدسيات، شکافي به طول ۱۰ کيلومتر ايجاد کرد. مقياس Moment در اين زلزله ۶.۰ بود. دانشمندان براي زلزله اي در ماه مه ۱۹۶۰ در شيلي، شديدترين زلزله براساس مقياس Moment که مقدار ۹.۵ را داشت، ثبت کردند.
● مقياس زلزله (Earth Quake Mercalli)
در اين تقسيم بندي زمين لرزه مانند مقياس ريشتر بر اساس شدت آن اندازه گيري نمي شود، بلکه براساس تأثيرات قابل حس و قابل ديد توصيف مي شود. اين مقياس براساس نام محقق ايتاليايي در زمينه آتشفشان، (G. Mercalli ۱۸۵۰-۱۹۱۴) نامگذاري شد. او اين مقياس را با شروع قرن جديد ميلادي ارائه کرد، يعني زماني که هنوز هيچ گونه ابزار دقيق اندازه گيري و قانون اندازه گيري بين المللي وجود نداشت. اين مقياس امروزه در اروپا در قالبي تغيير شکل داده شده به عنوان مقياس Medvedev – Sponheuer - Karnik) MSK) متداول و رايج است. با مقياس MSK شدت يک زلزله براي مکانهاي مورد نظر اندازه گيري مي شود. اين شدت در ۱۲ درجه تقسيم بندي و براي هر تقسيم بندي توصيفات مفصلي داده مي شود. به عنوان مثال سطح يا درجه ششم باعث بروز شکافهايي در ديوار مي شود و با درجه ۷، دودکش ها از روي سقفها به زمين مي افتند و در درجه ۸، گوشه هاي بنا فرو مي ريزد. در اين نوع درجه بندي، درجه مقياسهاي مکاني مناطق زلزله زده بر روي نقشه ثبت مي شوند، سپس نواحي با درجه تخريب يکسان از طريق خطوطي به هم متصل مي شوند. اين نقشه ها به عنوان مبنايي براي اينکه بيمارستانها يا نيروگاهها کجا ساخته شوند محسوب مي شود. همچنين براي کاهش خسارات ناشي از زلزله، اين نقشه ها کاربرد ويژه اي دارند.

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

زمين لرزه يکي از وحشتناک ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را که روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محکمي تصور مي کنيم که از ا ...

نگاه اجمالي: در هنگام وقوع زلزله بارها با کلمه مقياس ريشتر مواجه مي‌شويم. شايد کلمه مقياس مرکالي هم به گوشتان رسيده باشد. هر چند که کمتر مورد استفاده ...

معرفي گونه:اسب دريايي رده بندي : به دليل شباهت سر او به سر اسب و زندگي او در دريا، آنرا اسب دريايي مي نامند. تمام اسب هاي دريايي متعلق به جنس Hippocam ...

زمين لرزه يكي از وحشتناك ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را كه روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محكمي تصور مي كنيم كه از ا ...

منطقه ايران را چه در محدوده کمربند کوهزايي رشته کوه البرز و چه در محدوده زاگرس بررسي کنيم، طيف وسيعي را از نظر گستردگي در آمار لرزه ها مشاهده خواهيم ک ...

● اطلاعات اوليه هدفهاي يک برداشت ژئوفيزيکي عبارتند از تعيين محل ساختارها يا اجسام زمين شناختي زير زمين و در صورت امکان اندازه گيري ابعاد و ويژگيهاي في ...

● مقدمه هر ساله بلاياي طبيعي همانند زلزله، سيل، طوفان و آتش سوزي قسمتهاي مختلفي از جهان را گرفتار ميکند. چنين بلاياي طبيعي علاوه بر آسيبهاي مستقيم جان ...

دانلود نسخه PDF - اندازه گيري زلزله