up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله انحراف چشم PDF
QR code - انحراف چشم

انحراف چشم

انحراف چشم يا استرابيسم

شرح بيماري
هرگونه انحراف از هم‌راستايي صحيح چشمها را لوچي يا استرابيسم (Strabism) مي‌گويند. انحرافچشم‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ هماهنگي‌ حرکت‌ عضلات‌ يا توانايي‌ تمرکز بين‌ دو چشم‌ که‌ باعث‌ مي‌شود چشمها در جهات‌ متفاوتي‌ قرار بگيرند و موجب غير همسو شدن چشمها مي‌شود. استرابيسم ممکن است دريک يا دو چشم ، به طرف داخل (چشم‌هاي‌ ضربدري‌) يا خارج‌ («چشم‌ نهنگ‌») به طرف بالا يا پايين باشد. در نوعي از انحراف چشم بصورت مخفي است و انحرافي است که با حذف ديد دو چشمي (بستن يک چشم) ظاهر مي‌شود و به استرابسيسم مخفي يا هتروفوريا Heterophoria معروف است. استرابيسم آشکار را هتروتروپي heterotropia يا تروپي مي‌گويند. استرابيسم موجب دوبيني و کم شدن ديد عمق و درموارد تک چشمي و درصورت عدم درمان منجر به آمبليوپي (تنبلي چشم) مي‌گردد. هم‌راستايي‌ چشمها در بدو تولد کاملاً تکامل‌ نيافته‌ است‌. تغيير موقعيت‌ تکامل‌ حقيقي‌ چشم‌ در 4-3 ماهگي‌ خود را نشان‌ مي‌دهد ولي‌ ممکن‌ است‌ در کودکي‌ يا ديرتر رخ‌ دهد.
علايم‌ شايع‌
* ناهماهنگي‌ حرکات‌ چشمها. در بعضي‌ موارد تنها در موقع‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ جهتهاي‌ خاصي‌، قابل‌ مشاهده‌ است‌.
* دوبيني‌ (گاهي‌)
* ديد با تنها يک‌ چشم‌ همراه‌ با فقدان‌ درک‌ عمقي‌
علل‌
حرکت‌ چشم‌ توسط‌ پيامهايي‌ کنترل‌ مي‌شود که‌ از مغز به‌ 4 عضله‌ اطراف چشم‌ مي‌روند. عدم‌ هماهنگي‌ حرکتي‌ از موارد زير ناشي‌ مي‌گردد:
* عدم‌ توازن‌ عضلاني‌ بين‌ دو چشم
* فقدان‌ توانايي‌ تمرکز يکسان‌ در چشمها. مغز نمي‌تواند تصاوير داراي‌ تمرکز متفاوت‌ را تحمل‌ کند لذا پيامهاي‌ حاصل‌ از يک‌ ميدان‌ ديد را در نظر نمي‌گيرد. سرانجام‌ چشم‌ ضعيف‌تر در اثر استفاده‌ نامناسب‌، بلااستفاده‌ مي‌شود و يک‌ چشم‌ «تنبل‌» يا سرگردان‌ ايجاد مي‌گردد.(تنبلي چشم)
* آسيب‌ مغزي‌ يا آسيب‌ به‌ سر (نادر)
* در موارد سابقه‌ خانوادگي‌ انحرافچشم‌، نشانگان‌ داون‌ ، بيماري‌ تيروئيد ، تومور چشم‌ ، آسيب‌ به‌ دستگاه‌ عصبي‌ مرکزي‌ جنين ، آسيب‌ زايماني‌ ، استفاده‌ نامناسب‌ از چشم‌ ممکن است انحراف چشم بروز کند.
پيشگيري‌ خاصي‌ ندارد.
عواقب‌ مورد انتظار
* انحرافچشم‌ را مي‌توان‌ با تشخيص‌ و درمان‌ زودرس‌، تصحيح‌ کرد. بدون‌ درمان‌ فوري‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ بينايي‌ در يک‌ چشم‌ دايمي‌ شود. پس ، از دست‌ رفتن‌ ديد طبيعي‌ در يک‌ چشم‌ و زجر رواني‌ حاصل‌ از جذاب‌ نبودن‌ ظاهر صورت‌ از عاقب بيماري درمان نشده است.
* بسياري‌ افراد با ديد يک‌ چشمي‌ سازگار مي‌شوند و ياد مي‌گيرند تمامي‌ فعاليتهاي‌ خود از قبيل‌ رانندگي‌ را با يک‌ چشم‌ انجام‌ دهند. در صورت‌ از دست‌ رفتن‌ ديد يک‌ چشم‌، از چشم‌ ديگر در برابر آسيب‌ محافظت‌ بسياري‌ به‌ عمل‌ آوريد. براي‌ ورزش‌ و ساير فعاليتها از جمله‌ درودگري‌ يا جوشکاري‌ که‌ خطر آسيب‌ بالايي‌ دربر دارند، از عينک‌ محافظ‌ استفاده‌ کنيد.
* تشخيص‌ با توجه‌ به‌ شرح‌ حال‌ طبي‌ و معاينه‌ فيزيکي‌ گذاشته‌ مي‌شود و ممکن‌ است‌ شامل‌ آزمون‌هاي‌ تيزبيني‌، معاينه‌ شبکيه‌، معاينه‌ کامل‌ عصبي‌ و آزمونهاي‌ عضلاني‌ گردد.
درمان‌
هرگونه ناهماهنگي درحرکات چشمها بعد ازشش ماهگي بايد مورد توجه قرارگيرد. همچنين درصورت گزارش دوبيني در کودکان بزرگتر، والدين بايد نسبت به معاينه دقيق فرزندانشان اقدام نمايند.
درمان استرابيسم مشابه درمان آمبليوپي (تنبلي چشم) بوده و هدف ازدرمان، بهبود ديد و به‌ دست‌ آوردن‌ بهترين‌ ديد ممکن‌ ، زيبايي ظاهري و به‌ دست‌ آوردن‌ بهترين‌ جهت‌ براي‌ چشمها و برقراري ديد واحد دو چشمي مي‌باشد. تجويز عينک تکديد و دربعضي موارد دو ديد ، تجويز منشور و بينايي درماني پيشنهاد مي‌شود.
* درمان‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ عينک‌ يا بستن‌ چشم‌ قوي‌تر براي‌ تصحيح‌ عدم‌ توزان‌ تمرکز (باعث‌ مي‌شوند چشم‌ ضعيف‌تر به‌ کار بيفتد)، تمرينات‌ مربوط‌ به‌ عضلات‌ چشم‌، سم‌ بوتولينيوم‌ (در حال‌ حاضر تنها در بزرگسالان‌ استفاده‌ مي‌شود) يا جراحي‌ براي‌ تصحيح‌ وضعيت‌ عضلات‌ چشم‌ باشد. گاهي‌ انجام‌ عمل‌ جراحي‌ دوم‌ ضرورت‌ مي‌يابد.
* يک‌ درمان‌ جديد ديگر شامل‌ استفاده‌ از عينک‌ قرار گرفته‌ در يک‌ منشور پلاستيکي‌ نازک‌ است‌. بيمار قبل‌ از عمل‌ از اين‌ عينک‌ها استفاده‌ مي‌کند و به‌ تعيين‌ مقدار تطابق‌ جراحي‌ مورد نياز براي‌ عضلات‌ چشم‌ کمک‌ مي‌کند.
* درمان جراحي فقط براي زيبايي ظاهري مناسب است، مگر آنکه پس از بينايي درماني صورت گيرد. بعضي ازپزشکان قبل از اقدام به جراحي شيوه تزريق سم بوتوليسم به عضلات چشم را امتحان مي‌کنند که دربرخي موارد کارساز مي‌باشد.
* در صورت‌ پيشنهاد تزريق‌ سم‌ بوتولينيوم‌، اين‌ سم‌ از طريق‌ يک‌ سوزن‌ الکتروميوگرافيک‌ داخل‌ يک‌ عضله‌ چرخاننده‌ چشم‌ در خارج‌ از چشم‌ تزريق‌ مي‌گردد.
* زماني‌ که‌ کودکتان‌ در حال‌ سازگار شدن‌ با بستن‌ يک‌ چشم‌ است‌، از او در مقابل‌ سقوط‌ يا آسيب‌ محافظت‌ کنيد.

گلوب (glob ) يا کره ي چشم در يک ساختمان استخواني حفاظت کننده به نام اوربيت (کاسه چشم) قرار دارد.اوربيت در حدود 4cm ارتفاع،عرض و عمق دارد و به شکل يک ه ...

چشمه هرگاه آبهاي زيرزميني از راههاي طبيعي به خارج راه پيدا کنند چشمه‌ها را تشکيل مي‌دهند. بعضي از چشمه‌ها براي چشمه با تمام سال و بعضي‌ها براي مدت کوت ...

هرگاه آبهاي زيرزميني از راههاي طبيعي به خارج راه پيدا کنند چشمه‌ها را تشکيل مي‌دهند. بعضي از چشمه‌ها براي چشمه با تمام سال و بعضي‌ها براي مدت کوتاه و ...

در ۹۰ موارد، گلوکوم حاد زاويه بسته ناشي از انسداد مردمک است که در نتيجه آن گشادشدن مردمک موجب قرارگرفتن عدسي و عنبيه در برابر هم مي شود و در نهايت مسي ...

مطالعات اخير نشان داده است كه راه هاي سيگنال دهي استوانه ها به صورت هاي مختلف و پيچيده اي در شبكيه انجام ميشود، دليل وجود چنين راه هاي متعددي براي است ...

● اسهال Diarrhea عبارت از سندرمي است كه اغلب به عنوان يكي از علايم باليني برخي از بيماريهاي باكتريائي ، ويروسي ، انگلي ، سوء مديريت و استرس ، و تغيير ...

پارسا موقع بازي زمين خورده بود. دستش درد مي کرد. او را پيش پزشک برديم. دکتر برايش يک عکس راديولوژي از دست راست نوشت. در بخش راديولوژي، پارسا بي تابي م ...

پوست اطراف چشم، نازک ترين و ظريف ترين قسمت از پوست بدن است که بايد از ۲۰ سالگي به بعد، حسابي مراقب اش باشيم تا چين و چروک زودهنگام روي آن ننشيند و پير ...

دانلود نسخه PDF - انحراف چشم