انتقاد رئیس دانشگاه تهران از نگاه بازاری به آموزش عالی

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه از مفهوم اصلی دانشگاه کارآفرین منحرف شده‌ایم، گفت: متأسفانه گاهی بازاری شدن آموزش عالی موجب می‌شود همه چیز تحت تاثیر تحقیقاتی که صنایع از ما می‌خواهد قرار می‌گیرد؛ در حالی که از وظیفه خود در بخش شاگرد پروری غفلت می‌کنیم.

انتقاد رئیس دانشگاه تهران از نگاه بازاری به آموزش عالی

به گزارش گروه دانشگاه دانلود بهترین مقاله، سید محمد مقمیی رئیس دانشگاه تهران در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به برداشت‌های نادرست از مفهوم دانشگاه آفرین اشاره کرد و گفت: نخستین موضوعی قابل بحث در این زمینه این است که ما فکر می‌کنیم اگر می‌خواهیم دانشگاه کارآفرین داشته باشیم، باید نقش نظریه‌ها و جنبه‌های آموزشی کم رنگ و فعالیت‌های فناوری و نواوری پررنگ شود؛ در حالی که این انحراف در مفهوم دانشگاه کارآفرین است. وی افزود: ما در دانشگاه کارآفرین باید دنبال علم نافع باشیم و تا زمانی که نظریه‌های متناسب با نیازهای جامعه تولید نشود، نمی‌توانیم به هدف خود در ایجاد یک دانشگاه کارآفرین برسیم. بر این اساس برای رسیدن به این دانشگاه باید نظریه‌ها و فعالیت‌های آموزشی را به طور جدی دنبال کنیم تا در تحقق این دانشگاه انحرافاتی به وجود نیاید. رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ما باید زنجیره دانشگاه کارافرین که توجه همزمان به نظریه، مباحث تئوری در کنار علم، تحقیق و فناوری است، مورد توجه قرار دهیم. متاسفانه گاهی بازاری شدن آموزش عالی موجب می‌شود همه چیز تحت تاثیر تحقیقاتی که صنایع از ما می‌خواهد قرار می گیرد؛ در حالی که از وظیفه خود در بخش شاگرد پروری غفلت می‌کنیم. مقیمی تصریح کرد: باید بتوانیم در دانشگاه‌ها شاگردان متناسب با علم نافع تربیت کنیم. البته شاگرد پروری به معنی روایتگری نیست؛ بلکه باید افرادی عالم، اخلاقی و متناسب با نیاز جامعه تربیت کنیم؛ بنابراین شاگردپروری در دانشگاه کارآفرین باید به عنوان عنصر کلیدی مورد توجه باشد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید