up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله انتخاب همسر PDF
QR code - انتخاب همسر

انتخاب همسر

چه معيارهايي براي انتخاب همسر مناسب است ؟

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، تربيت فرزندان، داشتن زندگي سالمِ همراه با رضايت، خوشبختي و احساس موفقيت، ضرورت دارد دختران و پسران، هنگام ازدواج از خدمات مشاوره اي مناسبي بهره مند شده و از اين طريق با هدف ها، وظيفه ها و حقوق يکديگر به خوبي آشنا شوند.
● معيارهاي انتخاب همسر مناسب
ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، تربيت فرزندان، داشتن زندگي سالمِ همراه با رضايت، خوشبختي و احساس موفقيت، ضرورت دارد دختران و پسران، هنگام ازدواج از خدمات مشاوره اي مناسبي بهره مند شده و از اين طريق با هدف ها، وظيفه ها و حقوق يکديگر به خوبي آشنا شوند.
امروزه دختران و پسران جوان در آستانه ي ازدواج با بهره گيري از خدمات مشاوره اي ازدواج، مي توانند با گام هاي راسخ تر و آرامش و اطمينان بيش تري در راه پرپيچ و خم ازدواج و تشکيل خانواده گام نهند و درنهايت، در اين امر مهم، موفق باشند.
متأسفانه در برخي موردها، دختران و پسران، بدون مطالعه و آگاهي کافي با برخورداري از احساس و ذوق، منهاي دقت در بعدهاي گوناگون اخلاقي، جسمي و رواني با يکديگر ازدواج مي کنند و پس از آن نيز به دليل عدم آگاهي، به مشکل ها دامن مي زنند.
● نکته هايي جهت انتخاب همسر
- نسبت به کل ماجرا واقع بين باشيد. تابع احساس ها نگرديد و به شکل منطقي، جوانب کار را بسنجيد. در تداوم يک ازدواج، دوست داشتن و عشق گرچه شرط لازم است ولي کافي نيست. پس به ديگر مسأله هاي مهم نيز بپردازيد و رؤيايي نينديشيد.
- درباره ي دليل تمايل طرف مقابل به ازدواج با شما تحقيق کنيد. اگر اين تمايل، بنا به مصلحت هايي ازقبيل: پول و ثروت، شهرت، خروج از کشور و… است، از آن صرف نظر کنيد.
- در چهارچوب آن چه در دين و فرهنگ مجاز مي باشد، قبل از تصميم گيري براي ازدواج، شريک احتمالي زندگي خود را بيش تر بشناسيد. اين شناخت يا به واسطه ي رفت وآمد و پرسش هاي مستقيم حاصل مي گردد و يا از طريق ديگر آشنايان. توجه داشته باشيد دوستان فرد، گاه برخي حقيقت ها را پنهان مي کنند. پس شايد بهتر باشد گاهي وقت ها به طور غيرمستقيم به پاسخ برسيد. در مجموع، شما بايد در مورد خلق وخو، فکرها، عقيده ها، خواسته ها، عادت ها، ديدگاه ها، حساسيت ها، نوع برخوردها، توانايي هاي ارتباطي و… طرف مقابل، شناخت پيدا کنيد.
- طرز برخورد فرد را در موقعيت هاي بحراني و در برابر ماديات بشناسيد.
- اعتقادها و باورهاي مذهبي طرف مقابل را جويا شويد. عقيده ها و باورهاي همسر احتمالي خود را در مورد آيين و مذهب بپرسيد و ببينيد که آيا با برداشت شما از دين، سازگار است يا خير چراکه اگر نقطه نظرهاي اين فرد براي شما قابل قبول نباشد، احتمال وقوع مشکل هاي شديدي پيش بيني مي شود.
مگر آن که در اين زمينه، انعطاف پذير باشيد و بتوانيد خود را در چهارچوب نظرهاي او قرارداده و شيوه ي زندگي او را بپذيريد. پس به طرف مقابل اجازه دهيد به طور واضح، برداشت خود را از مذهب بگويد و انتظارهاي خود را در مورد شما به عنوان همسر، بيان نمايد.
- برخوردهاي همسر احتمالي خود را در موقعيت هاي مختلف، بررسي کنيد. هرچه بيش تر در شرايط متفاوت و گوناگون، همسر احتمالي خود را ملاقات کرده و مورد مشاهده قراردهيد، نشانه هاي بيش تري از طرز برخورد او با مردم و در موقعيت هاي مختلف خواهيد يافت.
- خواسته ها و انتظارهاي يکديگر را مورد مطالعه قراردهيد. شما بايد بدانيد همسر آينده تان چه انتظارهايي از خودش و شما دارد. بايد در مورد مسأله هاي مهم زندگي به توافق برسيد.
براي نمونه بايد بدانيد:
▪ در چه شهر يا کشوري، زندگي مشترک خود را آغاز خواهيد کرد.
▪ زندگي خود را با خانواده ي همسر، آغاز خواهيد کرد يا به طور مستقل.
▪ زمان بچه دار شدن تان چه مدت پس از ازدواج خواهد بود.
▪ نظر همسر احتمالي شما در مورد شغل و فعاليت هاي خارج از منزل چيست.
▪ نظر همسر احتمالي شما در مورد رابطه ها و معاشرت خانوادگي و دوستانه چيست.
و …
- درباره ي خانواده ي فرد مورد نظر تحقيق کنيد، آنان را بيش تر بشناسيد و با فرهنگ و باورهاي شان آشنا شويد. رابطه ي فرد مذکور را با پدر و مادر، خواهران و برادرانش جويا شويد. بررسي کنيد که تعهد او در قبال اين افراد چگونه است و در آينده چه تعهدهايي نسبت به آنان دارد و تأثير اين موضوع بر زندگي شما چگونه خواهد بود. نسبت به احساس خانواده در مورد اين ازدواج آگاه باشيد.
- با خودِ واقعي تان مشورت کنيد. به نداي دروني خود، گوش فرادهيد. از خود بپرسيد: «آيا اين فرد، همان فردي ست که درواقع به دنبالش بوده ام؟ آيا مي خواهم که اين مرد يا زن، پدر و مادر فرزند من باشد؟» اگر پاسخ صريحي نداريد، دوباره بر روي موضوع، تمرکز کرده و سعي کنيد پاسخي قاطع براي آن بيابيد چراکه ازدواج، يکي از بزرگ ترين و مهم ترين مسأله هاي زندگي شماست و آينده ي فرزندان تان را تحت تأثير قرارمي دهد.
- دليل هاي مناسبي براي ازدواج تان پيدا کنيد و خود، تصميم گيرنده ي نهايي باشيد. هرگز تحت فشار براي ازدواج، متقاعد نشويد. تنها خوب بودن احساس هاي اطرافيان در مورد طرف مقابل کافي نيست، قلب و منطق شما نيز بايد در اين کار رضايت دهد. ضمن احترام به تجربه و عقيده ي اطرافيان به ويژه پدر و مادر و حفظ آداب و رسوم فرهنگي و مذهبي، تسليم فشارهاي اطرافيان نشويد.
- نسبت به سلامت جسماني و رواني طرف مقابل اطمينان حاصل کنيد. به خاطر بسپاريد که سلامت جسماني و رواني و عدم گرايش به مواد مخدر، يکي از فاکتورهاي مهم در انتخاب همسر است. بنابراين، پيش از تصميم گيري درباره ي ازدواج، در مورد نکته هاي بيان شده اطمينان حاصل کنيد.
- توجه داشته باشيد که با شريک احتمالي زندگي خود در موردهايي مانند طبقه ي اجتماعي، سن، ميزان تحصيلات و توانايي هاي هوشي، تناسب داشته باشيد.
- عجله نکنيد. با توجه به اين که بسياري از ازدواج ها به دليل دستپاچگي و عجله کردن در تصميم گيري، درنهايت به شکست منتهي مي شود، در تصميم خود براي قبول يک ازدواج، عجله نداشته باشيد. به طور حتم، در مورد فردي که مي خواهيد عمري را با او سپري کنيد، تحقيق کنيد، به شناخت برسيد و وقت بگذاريد. فقط به دليل نااميدشدن از ازدواج، تن به يک ازدواج نامناسب ندهيد و خود را به فهرست قربانيان ازدواج، اضافه نکنيد.
- از خداوند، کمک و راهنمايي بگيريد. با ايمان و توکل به خدا، از او بخواهيد تا در انتخاب صحيح شريک زندگي، شما را ياري کرده و مسير مناسبي را پيش روي تان قراردهد.

انار يکي از ميوه هايي است که از قديم وجود داشته است حتي در کتب مقدس چندين بار نام آن ذکر شده است. هومر شاعر معروف يونان در کتاب خود ( اوديسه ) از آن ن ...

● رنگ پوست از سفيد تا سياه براي تقسيم بندي پوست معيارهاي متعددي وجود دارد که يکي از آنها، رنگ پوست است. به طور کلي در دنيا شش نوع پوست (از نظر رنگ) وج ...

در آن شلوغي و سروصداي دادگستري که هر کس دنبال کار خويش بود، خانمي که خيلي ساکت و مظلوم به همراه پسر جوانش روي صندلي هاي سالن نشسته بودند، توجه مرا به ...

انتخاب محل زنبورستان : يکي از مهمترين نکات مديريتي در پرورش زنبور عسل انتخاب صحيح محل استقرار زنبورستان است. شرايط مطلوب براي محل استقرار يک زنبورستان ...

انتخاب صحيح الکترود براي کار انتخاب صحيح الکترود براي جوشکاري بستگي به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً يک درز V شکل با زاويه کمتر از 40 درجه با ضخام ...

● خريد سگ (نکاتي در مورد انتخاب و خريد سگ) سگها به دلايل زيادي به عنوان حيوان خانگي مورد استقبال قرار گرفته اند. از آن جمله مي توان به زيبائي, شخصيت و ...

درچندين سال گذشته توليد اسب پيشرفت شاياني کرده است. اسبهاي ورزشي امروزه از کميت قابل توجهي برخوردارند. عليرغم اين نکات بايد بدانيم که هيچ اسبي کامل ني ...

با گذشت زمان و ايجاد تحولاتي که نتيجه و پيامد تغيير در سبک زندگي افراد بوده است نه تنها شيوه تفکر انسان ها و بلکه بسياري از سنت ها نيز دستخوش تغييرات ...

دانلود نسخه PDF - انتخاب همسر