up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله انتخاب اسم PDF
QR code - انتخاب اسم

انتخاب اسم

حقي به اسم «نام»

در آن شلوغي و سروصداي دادگستري که هر کس دنبال کار خويش بود، خانمي که خيلي ساکت و مظلوم به همراه پسر جوانش روي صندلي هاي سالن نشسته بودند، توجه مرا به خود جلب کرد، وقتي با آنها هم صحبت شدم مشخص شد آن خانم قصد تغيير نام کوچکش را دارد، اما نمي دانست بايد چه کار کند. او مي گفت از اسمي که والدينم برايم انتخاب کرده اند، ناراضي هستم و از همان کودکي دوست داشتم نامم را عوض کنم، ولي گويا به اين راحتي نيست و اجازه نمي دهند، حالا نمي دانم بايد چه کار کنم.
هر شخصي داراي يک نام و نام خانوادگي است که معمولا از قبل تولد شخص تعيين مي شود و تا هنگامي که در قيد حيات است همه او را به همين نام و نام خانوادگي مي شناسند. اين دو برادر يا دو خواهر دو قلو هميشه در کنار هم مي آيند و نمي شود مثلا به اداره اي رفت و خود را فقط با نام کوچک معرفي کرد مثلا جايي بگويد من احمد هستم و تقاضاي انجام فلان کار را دارم و....
همان طور که گفته شد در هر جايي از گواهي تولد گرفته تا پرونده هاي مدرسه و دانشگاه، سند ازدواج و طلاق و مالکيت و حتي پس از ۱۲۰ سال عمر با عزت روي سنگ قبر، اين نام و نام خانوادگي است که معرف آن شخص است و ديگر خبري از القاب و عناوين مثل دکتر و مهندس و... نيست. با اين اوصاف نام و نام خانوادگي داراي اهميت فراواني است که هر فرد را با آن مي شناسند و صدا مي زنند و اگر اين نام يا نام خانوادگي، بد انتخاب شود، شخص هميشه در عذاب به سر مي برد.
انتخاب اسم
طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام هر شخص با کسي است که خبر تولد نوزاد را به اداره ثبت احوال محل اعلام مي کند. براساس قانون بايد يک نام ساده يا مرکب که عرفا يک نام محسوب مي شود، انتخاب شود، مثلا حسين يا محمدمهدي که در عرف به عنوان اسم واحد شناخته مي شود (پس اگر در خانواده بر سر اسم نوزاد به توافق نرسيديد نمي شود اسم بچه را به عنوان مثال علي کامبيز رضا گذاشت تا دل همه فاميل را به دست آورد.) البته اين نکته را نيز بايد افزود که هر کس نمي تواند برود به اداره ثبت احوال و اين کار را انجام بدهد، بلکه قانون اين وظيفه را به ترتيب به اشخاص زير محول کرده است که اگر هر کدام اين کار را انجام نداد، شخص بعدي اين وظيفه را به انجام برساند. اين اشخاص عبارتند از: اول از همه پدر يا جد پدري و اگر آن دو اين کار را انجام ندهند، اين حق به مادر محول مي شود و پس از مادر اين وظيفه برعهده وصي، قيم يا امين است و بعد از اينها با اشخاصي است که قانونا عهده دار نگهداري طفل هستند.
● نام ممنوعه
بايد به اين نکته توجه داشت که افراد در انتخاب نام براي اطفال خود آزاد نيستند و نمي توان گفت که بچه خودم است و هر چي دوست داشته باشم صدايش مي زنم، بلکه قانون محدوديت هايي را براي انتخاب نام مقرر کرده است به عنوان مثال انتخاب نام هايي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي شود و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام هاي مستهجن و زننده يا نامتناسب با جنس ممنوع است. اسامي که مخالف مقدسات اسلامي است مثل عبداللات و عبدالعزي و... (لات و عزي از بت هاي زمان جاهليت بوده اند) همچنين اسامي اي که تحقيرکننده باشد و ارزش انسان را تنزل دهد، غير قابل ثبت است؛ مثلا گدا، کنيز و ۵۰ توماني و... چرا که ارزش انسان خيلي بيشتر از پول است، حال چه ۵۰ توماني باشد چه ۱۰۰ ميليون توماني. بايد توجه داشت اسامي که عرف نيز نمي پسندد غيرقابل ثبت است، مثلا گرگ، سگ يا اسامي اي مثل خونريز، خونخوار يا لات و... قانونگذار همچنين اين اجازه را نمي دهد که اسم پسر را روي دختر يا اسم دختر را روي پسر بگذاريم و تصريح کرده است که اسم بايد متناسب با جنسيت باشد، پس نمي شود اسم اکرم را براي پسر يا اسم منصور را براي دختر انتخاب کرد. يکي ديگر از ممنوعيت ها براي انتخاب اسم، اسامي خارجي است که روي افراد مي گذارند، بخصوص اسامي اي که در يک برهه زماني به موجب يک فيلم يا واقعه مد مي شود، مثل جومونگ، سوسانو يا بروس لي و... پس بايد انتخاب اسم از بين اسامي ايراني يا اسلامي باشد. البته اين نکته درخصوص اقليت هاي مذهبي وجود ندارد و آنها در انتخاب اسم مطابق با فرهنگ و دين خودشان عمل مي کنند.
اگر اسمي که انتخاب مي کنيد از اسامي ممنوعه نيست، براي ثبتش مشکلي نداريد اما اگر در موارد غيرممنوعه نيز مامور ثبت احوال اسم را ثبت نکرد، مي توانيد بخواهيد تا پرونده را به هيات حل اختلاف بفرستند تا آنجا مشکل را حل کنند.
● نام خانوادگي
به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدني، هرکس بايد داراي نام خانوادگي باشد. نام خانوادگي هرشخص نيز مطابق ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، نام خانوادگي پدر خواهد بود. يکي از ويژگي هاي نام خانوادگي وجود حق تقدم براي آن است. حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد، مختص اشخاصي است که نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت مي رسد و شخص ديگري حق انتخاب آن را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم.
نکته: بايد به اين نکته توجه داشت که افراد در انتخاب نام براي اطفال خود آزاد نيستند و نمي توان گفت که« بچه خودم است و هر چي دوست داشته باشم صدايش مي زنم» بلکه قانون محدوديت هايي را براي انتخاب نام مقرر کرده است
به عبارت ساده تر هر شخص نسبت به نام خانوادگي خود حق تقدم دارد و کسي نمي تواند از نام خانوادگي او استفاده کند، مگر با اجازه آن شخص. ناگفته نماند که اين حق به ورثه قانوني شخص نيز انتقال مي يابد و در صورتي که شخصي نام خانوادگي اي را غصب کند هر يک از ورثه به تنهايي مي تواند نسبت به اين عمل اعتراض کند و در صورتي که وراث بخواهند به شخص ديگري اجازه استفاده از نام خانوادگي خويش را بدهند بايد بالاتفاق(يعني تمام وراث) اين امر را اجازه دهند تا شخص بتواند آن نام خانوادگي را اختيار کند.
● تغيير نام و نام خانوادگي
اگر اسم شما از اسامي ممنوعه است، مي توانيد با مراجعه به اداره ثبت احوال درخواست تغيير نام بدهيد. علاوه براسامي ممنوعه در مواردي که مامور ثبت احوال اسم شما را به طور اشتباه ثبت کرده است، مثلا به جاي منيژه در شناسنامه منيجه نوشته شده است يا به جاي رضا در شناسنامه رژا نوشته شده است مي توانيد تقاضاي تغيير نام را به اداره ثبت احوال تقديم کنيد.
تغيير اسم براي کساني که به دين مبين اسلام گرويده اند و کساني که تغيير جنسيت داده اند با تاييد دادگاه يا مراجع صالح نيز ممکن است. همچنين خواهر هاي همنام يا برادرهاي همنام با يکديگر يا پدر پسر يا مادر دختر همنام نيز مي توانند نام خود را تغيير دهند. اگر اسم شما مشکلاتي از اين دست ندارد، نمي توانيد آن را تغيير دهيد، مگر موارد خاصي که بايد به دادگاه مراجعه کنيد و آن امور از حدود اختيار اداره ثبت خارج است. اما در مواردي که براي تغيير نام مجاز هستيد مي توانيد به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کنيد و اصل شناسنامه با ۲ برگ فتوکپي از آن را ارائه بدهيد و فرم درخواست تغيير نام را تکميل کنيد، پس از آن پرونده به هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مي رود تا پس از بررسي راي را صادر کنند. اگر راي عليه شما صادر شد تا ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ راي فرصت اعتراض داريد. نکته مهم در خصوص درخواست تغيير نام اين است که يا بايد سنتان بالاي ۱۸ سال باشد يا سرپرست قانوني از طرف شما دست به کار شود و درخواست بدهد.
● تغيير نام خانوادگي
براي تغيير نام خانوادگي مساله کمي متفاوت تر است و تغيير نام خانوادگي از تغيير اسم راحت تر است. در اين خصوص اگر نام خانوادگي شما از اسامي ممنوعه بود مي توانيد با درخواست تغيير نام خانوادگي آن را عوض کنيد.(برخي از نام خانوادگي هاي ممنوع عبارتند از: اسامي محل چه خودشان به تنهايي باشند، چه به همراه يک اسم ديگر، مثل مجيدي نيشابوري يا کرجي. همچنين به کار بردن القاب و عناوين مثل دکتر، مهندس، سردار يا... در نام خانوادگي ممنوع است و همچنين اسامي منتسب به خاندان پهلوي مثل پهلوي دوست يا...). در غير از موارد ممنوعه نيز مي توان در شرايطي نام خانوادگي را تغيير داد، اول از همه در مورد خانم هايي که مي خواهند نام خانوادگي شوهرشان را استفاده کنند در اين خصوص ماده ۴۲ قانون ثبت احوال تصريح مي کند: زوجه مي تواند با موافقت همسر خود تا زماني که در قيد زوجيت مي باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موکول به اجازه همسر است. دوم اين که افراد بالغ بالاي ۱۸ سال که از نام خانوادگي خود راضي نيستند، مي توانند با تکميل درخواست در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تقاضاي تغيير آن را به اداره ثبت احوال ارائه دهند. همچنين فرزنداني که پدرشان نام خانوادگي شان را تغيير داده و آنها هم مي خواهند همنام پدرشان باشند، مي توانند اين کار را انجام دهند، البته بايد از پدر اجازه بگيرند.
مدارک لازم براي تغيير نام خانوادگي، علاوه بر اصل شناسنامه و ۲ برگ فتوکپي از تمامي صفحات، پر کردن فرم مربوطه و همچنين ارائه اجازه نامه که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است. در انتها بايد يادآور شد برگشت به نام خانوادگي اوليه ممکن نيست پس قبل از تغيير نام خانوادگي تصميم خود را بگيريد.

منشا فشار اسمزي حرکت ذرات جسم حل شونده است،در تمام محلولها فشار اسمزي را مي بينيم و مي توان اين فشار اسمزي را به وسيله قانون وانت هوف محاسبه کرد فشار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي‌توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

با گذشت زمان و ايجاد تحولاتي که نتيجه و پيامد تغيير در سبک زندگي افراد بوده است نه تنها شيوه تفکر انسان ها و بلکه بسياري از سنت ها نيز دستخوش تغييرات ...

بدون شک وقتي از هولوگرام صحبت مي شود اولين چيزي که به ذهن هر فردي خطور مي کند هولوگرام هايي است که بر روي کارت هاي شناسايي ثبت شده است. در حقيقت اين ه ...

به تازگي اتحاديه محافظت از حقوق مانکن هاي برزيلي قانوني تصويب کرده که کشورها و گردانندگان مراسم مد و لباس را مجبور مي کند دست از فشار آوردن به مانکن ه ...

دانلود نسخه PDF - انتخاب اسم