up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله انار PDF
QR code - انار

انار

تاريخچه انار تهران

فهم حيران شود از حقه ياقوت انار سعدي . اينکه تهران در گذشتههاي دور، سبز و خرم و آبش فراوان و درختانش پربار بوده است، خبر تازهاي نيست و در جايجاي نوشتهها بدان اشاره کردهايم. در آن روزگار سبزي و صيفي مزارع و بساتين تهران ديرگاهي سفره ساکنان آباديهاي گستره وسيع تهران را رنگين کرده و ميوه باغهايش سزاوارانه پاي از حريم خانه برون و گام به ديگر ديار برده و آوازه خوش در اقصي نقاط ايران زمين بههم رسانده و گل سرسبد ميوههايش شهره آفاق شده است.
در اين مطلب به تاريخچه انار تهران اشاره داريم و به همين منظور اوراق کتب قديم و منابع تاريخي را برگبرگ ميکاويم:
● لغت انار
به فتح اول کلمهاي است پارسي نام درختچهاي است (به فرانسه ) Grenadier از تيره مورديها که گاهي آن را تيرهاي مستقل به شمار آرند و به نام انارها نامند. کريم ساعي در کتاب آن را مترادف اصطلاح علمي Punica granatum دانسته و مينويسد، انار درختي است از تيره Punicaceae و از جنس Punica و نام گونه آن P.granatum است.
▪ پوست آن خاکستري و برگهايش بيضي شکل و گلهايش بزرگ و قرمز رنگ است - فرهنگ معين
▪ ميوه آن درشت و داراي پوست سرخ و کلفت است. دانههاي آن شفاف و آبدار... - گياهشناسي حسين گل گلاب
▪ درخت انار در جلگههاي کرانه درياي مازندران به حال وحشي فراوان است و... انار داراي اقسامي است - لغتنامه
▪ دانههاي آبدار،... ساقهاش خاردار و... درخت انار در جا ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


انار يکي از ميوه هايي است که از قديم وجود داشته است حتي در کتب مقدس چندين بار نام آن ذکر شده است. هومر شاعر معروف يونان در کتاب خود ( اوديسه ) از آن ن ...

احتمالا از هر كسي درباره خواص انار بپرسيد، در پاسخ مي‌گويد که انار خون را تصفيه مي‌كند ولي متخصصان تغذيه، فوايد ديگري را هم براي انار ذکر مي‌کنند... ف ...

انار يكي از ميوه هايي است كه از قديم وجود داشته است حتي در كتب مقدس چندين بار نام آن ذكر شده است . هومر شاعر معروف يونان در كتاب خود ( اوديسه ) از آن ...

حضرت محمد (ص) فرموده اند: هرکس انار بخورد، کينه و دشمني را از خود دور کرده است. انار اولين بار در شرق ايران يافت شد و بعد به هندوستان، آفريقا، چين، ا ...

تا قبل از ظهور جالينوس که حدود ۸۰۰ سال قبل زندگي مي کرد، همه داروها منشا طبيعي داشتند و هر دارو از يک گياه، ماده معدني يا حيواني به دست مي آمد که به آ ...

يکي از توصيه هاي هميشگي متخصصان پوست و مو به افراد مراجعه کننده، مصرف فراوان سبزيجات و ميوه هاي تازه است. اين خوراکي ها به ميزان قابل توجهي داراي ويتا ...

احتمالاً آب ميوه ي سرد شده در بسياري از کشورهاي جهان از جمله چين از ۳۰۰۰ سال پيش شناخته شده را مي توان اولين بستني ها دانست و طبق اطلاعات موجود، رومي ...