up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله الکل و سيروز کبدي PDF
QR code - الکل و سيروز کبدي

الکل و سيروز کبدي

الکل و سيروز کبدي برگشت ناپذير

الکل، تنها ماده قانوني و قابل مصرف در بسياري از کشورهاست که مصرف آن باعث بروز اختلالات بيولوژيک، روان شناختي و اجتماعي مي شود و خسارت هاي سنگيني به جامعه تحميل مي کند...
مرگ و مير ناشي از الکل در آمريکا طي ۱۰ سال حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده و خسارت ناشي از آن سالانه به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مي رسد. متابوليسم (سوخت و ساز) الکل بيشتر با آنزيم «دهيدروژناز» در کبد انجام مي شود. مقدار کمي از اين آنزيم در معده نيز وجود دارد و مي تواند نقش مهمي در متابوليسم الکل داشته باشد. مقدار اين آنزيم در معده زنان کمتر از مردان است، در نتيجه بيشتر متابوليسم الکل در زنان به وسيله کبد انجام مي شود و در اثر زياده روي در مصرف آن، آسيب بيشتري مي بينند زيرا کبدشان در معرض غلظت بالاتري از الکل (در مقايسه با مردان) قرار مي گيرد. آنزيم ديگري که در متابوليسم الکل نقش دارد، آنزيم «آلدييددهيدروژناز» است که درصورت کمبود يا مهار اين آنزيم با دارو، ماده اي سمي به نام «استالدييد» در بدن تجمع مي کند که عوارض شديدي از جمله برافروختگي شديد، تهوع، کاهش فشار خون و... خواهد داشت. داروي «دي سولفيرام» با مهار اين آنزيم باعث بروز اين علايم در فرد مي شود که بسيار آزاردهنده است و مي تواند مرگبار نيز باشد. در درصد قابل توجهي از آسيايي ها، آنزيم «آلدييد دهيدروژناز» فعاليت کندي دارد و به همين دليل تحمل پاييني در مصرف الکل دارند و احتمال وابستگي به الکل در آنها کمتر است.
● از الکل به يرقان
يافته ها نشان مي دهد اگر فرزندان افراد الکلي مقدار معيني الکل مصرف کنند، کمتر دچار مسموميت مي شوند و تحمل بالاتري را از خود نشان مي دهند و در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به اختلالات مصرف الکل هستند. سوءمصرف نيکوتين همزمان با مصرف و سوءمصرف الکل، زياد ديده مي شود و بين ۷۱ تا ۹۷ درصد برآورد شده است. الکلي ها در مقايسه با غيرالکلي ها الگوي مصرف سنگين تري را در کشيدن سيگار از خود نشان مي دهند. در واقع احتمال مرگ سوءمصرف کنندگان الکل در نتيجه عوارض ناشي از سيگار به مراتب بيشتر از عوارض مستقيم مصرف الکل است.
وجود پديده تحمل متقابل در انسان ميان نيکوتين و الکل، باعث مي شود فرد معتادي که الکل و سيگار را ترک مي کند در معرض محرک هاي مصرف نيکوتيني قرار گيرد و براي مصرف الکل نيز دچار وسوسه و ولع شود. شايع ترين عوارض فيزيولوژيکي مصرف الکل، درگيري سيستم اعصاب مرکزي و گوارشي به ويژه کبد، سيستم قلبي عروقي و عصبي «پلي نوروپاتي» است. افراد مبتلا دچار گزگز، درد و ضعف به خصوص در پاها مي شوند. درگيري کبد همراه با تغييرات چربي در کبد (استئاتوز) و هپاتيت الکلي است که خود را به صورت يرقان، تب، بي اشتهايي و درد ناحيه ربع فوقاني راست شکم نشان مي دهد. اين عارضه در نهايت باعث سيروز کبدي برگشت ناپذير مي شود. سيروز کبدي در زنان سريع تر پيشرفت مي کند. زياده روي در مصرف الکل به ديواره معده نيز آسيب مي رساند (گاستريت). در اين حالت پانکراس نيز درگير مي شود که باعث استفراغ و درد در قسمت فوقاني شکم خواهد شد. اين درد به پشت انتشار مي يابد. در سيستم قلبي عروقي مصرف مزمن الکل باعث کارديوميوپاتي و نارسايي قلب مي شود. افزايش فشارخون در ميان مصرف کنندگان و افراد وابسته به الکل بيشتر از افراد غيرالکلي اتفاق مي افتد. الکل روي سيستم غدد داخلي هم تاثيرگذار است. مصرف حاد آن به کاهش قندخون و مصرف مزمن آن به افزايش قندخون مي انجامد.
● مادران الکلي، فرزندان زشت
در زنان باردار، مصرف الکل مي تواند باعث نشانگان جنين الکلي شود که همراه با تظاهرات سه گانه بدريختي صورت، کمبود رشد پيش و پس از تولد و عملکرد بد سيستم عصبي مرکزي است. در درگيري سيستم عصبي، ضريب هوشي تا حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش مي يابد. عوارضي مانند بدريختي صورت در نوجواني تا حدودي برطرف مي شود اما عوارض ديگر مانند رفتارهاي ناسازگار و قضاوت ضعيف، گيجي و اشکال در کسب مهارت هاي اجتماعي باقي مي ماند. الکل تاثيرات عميقي بر وضعيت عاطفي و عملکرد شناختي دارد. اين آثار هم در مصرف معمول و هم مزمن الکل در افراد الکلي ديده مي شود. آثار سوءمصرف الکل در عملکرد شناختي عبارتند از: اختلال در مهارت هاي ادراکي حرکتي، عملکرد بينايي فضايي، توان تفکر انتزاعي و مهارت حل مساله و فرايند يادگيري و به خاطر سپردن. بسياري از مصرف کنندگان به ويژه آنها که مصرف بالايي دارند، از الکل به عنوان ابزاري براي تخفيف ناراحتي هاي عاطفي و اضطرابي خود استفاده مي کنند. اگرچه علايم افسردگي در مبتلايان به اختلال مصرف الکل شايع است، اما علايم معمولا پس از دوره اي کوتاه با قطع مصرف آن بهبود مي يابد. خودکشي پيامد وخيم هم اختلال مصرف الکل و هم افسردگي است. افراد الکلي مبتلا به افسردگي معمولا به طور تکانه اي و بدون انديشيدن تصميم به خودکشي مي گيرند و در اين مورد اقدام مي کنند. اقدام به خودکشي در ميان الکلي ها شايع است و ۲۱ درصد مردان و ۴۱ درصد زنان الکلي دست کم يک بار در طول عمرشان دست به خودکشي زده اند. مصرف کنندگان الکل دليل مصرف خود را معمولا راهي براي کنار آمدن با استرس، اجتماعي ترشدن، تقويت اعتمادبه نفس در جمع و لذت بيان مي کنند. معلوم شده است که هرچه انتظارات مثبت فرد از مصرف الکل بيشتر باشد، احتمال وابستگي او به الکل بيشتر خواهد شد.
● آثار الکل در روابط بين فردي و اجتماعي
در الکلي ها عملکرد لوب هاي پره فرونتال مغز (مناطقي که قضاوت، رفتار و رعايت محدوديت هاي اجتماعي در آنها شکل مي گيرد) کاهش مي يابد، به همين دليل به نظر مي رسد اختلال در عملکرد اجتماعي، رفتار تکانه اي و بدون فکر و کاهش بصيرت در الکلي ها ناشي از اثر سمي مستقيم الکل بر مغز است. معمولا زياده روي در مصرف الکل همراه با سوءعملکرد خانوادگي و خشونت خانگي است و به نظر مي رسد ارتباط ميان تجربه خشونت در دوران کودکي با مصرف الکل و مواد در سال هاي بعدي وجود دارد. در ۵۴ درصد موارد ديگرکشي ناشي از خشونت خانگي، ردپايي از الکل و مصرف مواد ديده مي شود. در آمريکا نيز ۴۰ تا ۵۰ درصد مرگ و ميرهاي رانندگي، ۲۵ تا ۳۵ درصد آسيب هاي غيرکشنده رانندگي و نزديک به ۶۴ درصد آتش سوزي ها و سوختگي ها مربوط به مصرف الکل است.
مصرف الکل آثار زيانباري در عملکرد شغلي افراد دارد و مصرف آن به آسيب هاي شغلي منجر مي شود. به طور کلي مصرف انواع مواد و الکل، ارتباط مهمي با رفتار خشونت بار مجرمانه دارد. در آمريکا ۵۰ درصد جرم هاي خشونت بار با مصرف الکل همراه بوده است. به نظر مي رسد درمان اختلال مصرف الکل زندانيان جرايم خشونت بار، مي تواند بر کاهش وقوع خشونت آنها پس از آزادي، تاثير مهمي داشته باشد.

الکل الکل خالص، مايعي شفاف است و معمولا داراي ۹۶ تا ۹۷ درجه الکل خالص است. به اين معني که در ۱۰۰ حجم آن، ۹۷ حجم الکل و ۳ حجم آب و ديگر ناخالصي ها وجود ...

دين مبين اسلام مصرف الکل را حرام مي داند و مسلمانان از اين تهديد سلامت پرهيز مي کنند. سازمان بهداشت جهاني، الکل را يکي از مهم ترين تهديدها براي سلامت ...

الکليسم، بيماري مزمني است که در صورت درمان نشدن، مي تواند تهديد کننده حيات باشد و در صورتي که درمان نشده باقي بماند، مانند امراض کشنده مزمني چون ديابت ...

آيا مي دانيد «باگاس» چيست؟ باگاس باقي مانده فيبري ساقه نيشکر پس از عصاره گيري آن است که به صورت قطعات ريز تراشه چوب و زرد رنگ است. فيبر باگاس به علت د ...

توليد نوشيدني هاي الکلي در دوران نوسنگي در مناطق مختلف جهان وجود داشته است، اما با پيشرفت علم پزشکي و مطالعات گسترده متخصصان، مشخص شد مصرف الکل عوارض ...

● اطلاعات اوليه ميکروبيولوژيست نقش دائمي و مهمي در صنايع ميکروبي بر عهده دارد. او ميکروبهاي مورد نياز را انتخاب کرده و محيط کشت مناسب و شرايط مساعد ( ...

● عسل و عفونت هاي مقاوم افزايش بار مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک سبب توجه به تمامي جانشين هاي درماني احتمالي حتي جانشين هاي قديمي شده است. عسل به عنوان م ...

● تعريف آکنه يک ضايعه پوستي است که سبب ايجاد جوشهاي سرسياه و التهاب ضايعات قرمز (کورک، جوشهاي چرکي، کيست) مي گردد. اين زايده ها بطور معمول جوش يا زيت ...

دانلود نسخه PDF - الکل و سيروز کبدي