up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله الکترونيک PDF
QR code - الکترونيک

الکترونيک

آشنايي با الکترونيک - تقسيم جريان

آشنايي با الکترونيک - تقسيم جريان
اگر جريان تابعي از ولتاژ و مقاومت است پس چرا مثلا يک باطري ولتاژش ۱۲ ولت است و جريانش ۱ آمپر و براي يک باطري ديگر ولتاژ ۱۲ ولت ولي جريان ۲ آمپر است؟ در واقع تا وقتي مقاومتي به باطري وصل نشده چطوري جريان آن را تعيين ميکنند؟
▪ جواب :
وقتي براي يک باطري يا يک آدابتور يا هر منبع ولتاژ ديگر جرياني تعيين ميکنند منظور حداکثر جرياني است که ما ميتوانيم از منبع دريافت کنيم.
●چرا نميتوانيم از يک منبع هر چقدر که دوست داريم جريان بگيريم ؟
( در ادامه مثال ليوان) ضعف جريان دهي بر ميگردد به پمپي که بالاي ليوانها بود. فرض کنيد ميخواهيم بيشتر از ظرفيت ليوانها از آنها جريان بگيريم.
شير آب پايين ليوانها را تا جايي که ميتوانيم باز ميکنيم در ضمن لوله ها را هم تا جايي که ميتوانيم گشاد انتخاب ميکنيم .( يعني مقاومت را تا جايي که توانستيم کاهش داديم ) ، گفتيم هر چه مقاومت سر راه جريان را کمتر کنيم جريان عبوري بيشتر ميشود. در اين صورت ميشود آنقدر مقاومت رواکم کرد که جريان به بينهايت نزديک بشود.
ولي اين اتفاق نميافتد چون ما فقط ميتوانيم لوله پايين ليوانها را گشاد کنيم اما شيلنگ بالاي ليوانها را نميتوانيم. قدرت و سرعت آن پمپ را هم نميتوانيم تغيير دهيم پس چه اتفاقي ميافتد ؟
با اين کاري که ما انجام داديم به سرعت آب از ليوان پر به سمت ليوان نصفه سرازير ميشود و سطح آبشان به يک اندازه ميشود. در اين زمان کوتاه پمپ بالايي قادر نيست که سطح آبها را مثل همان وضعيت اول نگه دارد . چرا ؟ ( چون خودش هم داراي يک مقاومت است . همان مقاومت شيلنگ و پمپ )(گفتيم تمام رساناها يه مقدار مقاومت دارند) پس چه اتفاقي ميافتد ؟
اختلاف سطح آبها کم ميشود که اگر مقاومت لوله پاييني را تا حد صفر برسانيم اختلاف سطح آبها نيز به صفر ميرسد. در مدار الکتريکي هم همينطور ميشود يعني اگر بيشتر از حد مجاز از يک منبع جريان بکشيم ولتاژش افت ميکند و اگر مقاومت را تا حد صفر برسانيم ولتاژ دو سر منبع هم صفر ميشود.
● منبع ايده آل چيست؟
اين منبع وجود خارجي ندارد.
منبع ايده آل به منبعي ميگويند که هر چقدر جريان بخواهيم بتوانيم از آن بگيريم بدون اينکه ولتاژ خروجيش کم شود.
پس يک منبع معمولي (غير ايده آل ) را ميتوان مانند يک منبع ايده آل درنظر گرفت که يک مقاومت با آن سري شده و باعث محدود شدن جريان دهي منبع ميشود.(گفتيم که مقاومت باعث محدود کردن جريان ميشود ) که به اين مقاومت مقاومت داخلي منبع گويند در واقع اين مقاومت داخلي درون هر منبعي وجود دارد اما نه به شکلي که ما فرض ميکنيم (سري) بلکه در ذات هر مولد وجود دارد .
● نتيجه گيري :
هر گاه از يک منبع جريان بگيريم ولتاژ آن منبع مقداري افت ميکند (کم ميشود) و اين افت ولتاژ به علت وجود مقاومت داخلي آن است .
پس بين دو منبع که ولتاژ آنها با هم برابر است آن منبعي که مقاومت داخليش کمتر است ميتواند انرژي بيشتري به ما بدهد.
● چگونه مقاومت باعث افت ولتاژ ميشود ؟
گفتيم که که هر گاه مقاومتي بر سر راه يک مدار قرار بگيرد باعث محدود کردن (کاهش دادن ) جريان عبوري از آن مدار ميشود .
و اين را هم قبول داريم که قانون اهم يک قانون اثبات شده است و هيچگاه عوض نميشود .
در مدار شکل جريان عبوري از مقاومت ۶ آمپر است . بعد يک مقاومت ۲ اهم ديگر نيز به مدار اضافه ميکنيم .
طبق قانون اهم چون مقاومت دوبرابر شد جريان نصف ميشود (مقاومت ولتاژ=جريان)
● سوال :
▪ به هر کدام از مقاومتها چند ولت رسيده ؟
آيا دو سر مقاومت r۱ همون ولتاژ قبلي يعني ۱۲ ولت وجود دارد که باعث شده جريان ۳ آمپر از آن عبور کند؟
اگر بگوييم که همان ولتاژ اولي يعني ۱۲ ولت که قانون اهم را به هم زديم چون اگر دوسر مقاومت ۲ اهمي ولتاژ ۱۲ ولت قرار بديم جريان ۶ آمپر از آن عبور ميکند ولي در اينجا جريان ۳ آمپر است پس نتيجه ميگيريم که در مدار دوم ولتاژ کمتري دوسر مقاومت r۱ قرار گرفته که طبق فرمول (جريان * مقاومت = ولتاژ) ۳ * ۲ = ۶ يعني در مدار دوم فقط ۶ ولت دو سر مقاومت r۱ قرار گرفته (از افت ولتاژ منبع صرفنظر کرديم )
● سوال:
▪ براي بقيه ولتاژ چه اتفاقي افتاد؟
بقيه ولتاژ هم به مقاومت r۲ رسيده چون مقدار اين مقاومتها با هم برابر است در نتيجه ولتاژي که به آنها ميرسد هم با هم برابر است.
اين يک قانون است که هر چه مقاومت بيشتر باشد ولتاژي هم که به آن ميرسد بيشتر است.
● مثال ليوان آب:
گفتيم به ولتاژ الکتريکي فشار الکتريکي هم ميگويند که منظور همان فشاريست که به الکترونها وارد ميشود تا آنها را به حرکت در بيارود.
در مثال آبي-ليواني هم اين فشار آب که باعث حرکت آب ميشود وقتي يک شير سر راه يک لوله پرفشار قرار ميدهيم آن شير فشار آب را کم ميکند. اصطلاحا ميگوييم فشار را ميشکند. اين موضوع را بارها تجربه کرديد .
وقتي با شيلنگ آب ميپاشيد شير را تا آخر باز ميکنيد که جلوي فشار آب را نگيرد تا بتوانيد آب را به مسافت دور تري بپاشيد پس با کم و زياد کردن شير آب ميتوانيد فشار آب را به هر اندازه اي که ميخواهيد تنظيم کنيد.
شير هم که نقش همان مقاومت را داشت (در مثالهاي قبل) پس مقاومت هم مثل شير باعث افت فشار الکتريکي ميشود.
دانستيم که مقاومت r۲ باعث افت ولتاژ شده پس هر مقاومتي که در مدار وجود دارد، مقداري از ولتاژ منبع را تقليل ميدهد.

مفهوم دولت الکترونيک در سالهاي اخير به دليل تاثير مهم آن بر جنبه هاي مختلف زندگي انسان مورد توجه زيادي قرار گرفته است. دولت الکترونيک، يک دولت ديجيتال ...

● مقدمه: پدافند در مفهوم کلي، دفع، خنثي کردن و يا کاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به اهداف خودي است. پدافند به دو بخش تقسيم ميشود ...

چكيده تجارت الكترونيكي را مي توان انجام هرگونه امورتجاري بصورتon-line وازطريق اينترنت بيان كرد ، اين تكنيك در سالهاي اخير رشد بسياري داشته است .در آين ...

از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جز پد و آفند تشکيل شده است.در فرهنگ و ادب فارسي پاد يا پد پيشوندي است که به معاني ضد،متضاد،پي،و دنبالبوده و هر گاه ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

فن آوري نانو نقطه همگرايي علوم مختلف در آينده است. در اين ميان يکي از پرکاربردترين شاخه ها نانو الکترونيک مي باشد. امروزه افزايش ظرفيت ذخيره داده، افز ...

جهان امروز بر خلاف دنياي ديروز که تمام توجهش به صنايعي چون نفت و انرژي بود، به سمت فن آوري اطلاعات، مواد جديد، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و الکترونيک گ ...

به کمک يک ولت متر و يک منبع جريان مستقيم (باتري) به ولتاژ کاملا معين و ثابت مي توان مقاومتهاي مجهول را با دقتي که معمولا براي کارهاي عملي کافي است، ان ...

دانلود نسخه PDF - الکترونيک