up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله الکترود PDF
QR code - الکترود

الکترود

انتخاب الکترود

انتخاب صحيح الکترود براي کار
انتخاب صحيح الکترود براي جوشکاري بستگي به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً يک درز V شکل با زاويه کمتر از 40 درجه با ضخامت زياد حداکثر با قطر اينچ که معادل 2 ميليمتر است براي رديف اول گرده جوش استفاده مي گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نمايد. ولي چنانچه از الکترود با قطر بيشتر استفاده شود مقداري تفاله در ريشه جوش باقي خواهد ماند. که قدرت و استحکام جوش را تقليل مي دهد.
انتخاب صحيح الکترود( از نظر قطر)
بايستي توجه داشت که هميشه قطر الکترود از ضخامت فلز جوشکاري کمتر باشد هر چند که در بعضي از کارخانجات توليدي عده اي از جوشکاران الکترود با ضخامت بيشتر از ضخامت فلز را به کار مي برند. اين عمل بدين جهت است که سرعت کار زيادتر باشد ولي انجام آن احتياج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد.
همچنين انتخاب صحيح قطر الکترود بستگي زياد به نوع قطب ( + يا - ) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر يک درز V شکل با زاويه کمتر از 40 درجه باشد بايستي حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اينچ براي رديف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زيادتر استفاده شود مقداري تفاله در جوش باقي خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه اي کاهش خواهد داد. در حين جوشکاري گاهي اوقات جرقه هائي به اطراف پخش مي شود که دلايل آن چهار مورد زير است.
ايجاد حوزه مغناطيسي و عدم کنترل قوس الکتريکي
ازدياد فاصله الکترود نسبت به سطح کار
آمپر بيش از حد يا آمپر بالاي غير ضروري
عدم انتخاب قطب صحيح براي جوشکاري
اطلاعات پاکت الکترود
مطابق استاندارد پاکت ها و کارتنهاي الکترود بايستي علامت ها و نوشته هائي داشته باشند که حتي المقدور مصرف کننده را در دسترسي به کيفيت مطلوب جوش راهنمائي و ياري نمايند.
در روي پاکت الکترود علاوه بر نام کارخانه سازنده , نوع جنس نيز درج مي شود که براي مصرف صحيح حائز اهميت است.
هر پاکت الکترود بايستي علاوه بر اسم تجارتي الکترود, طبقه بندي آن الکترود را حداقل طبق يکي از استانداردهاي مهم بيان نمايد. براي آگاهي از طول زمان ماندگي الکترود در کارخانه, بازار يا انبار و غيره . شماره ساخت يا تاريخ توليد روي پاکت نوشته يا مهر زده مي شود.
قطر سيم مغزي الکترود مصرف کننده را در کاربرد صحيح آن با توجه به صخامت فلز, زاويه سيار , ترتيب پاس و غيره راهنمايي مي کند.
نوع جريان برق از اينکه جريان دائم يا جريان متناوب لازم است( با موتور ژنراتور يا ترانسفورماتور مي توان جوش داد) يا هر دو و در جريان دائم نوع اتصال قطبي بايستي يا به عبارت يا علامت روي پاکت درج شود.
حالت يا حالاتي از جوشکاري که اين الکترود در آن حالت يا حالات مناسب است روي پاکت بيان مي شود.
درج حدود شدت جريان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اوليه ( تنظيم دقيق شدت جريان ضمن جوشکاري با توجه به عوامل مختلف انجام مي شود) ضروري است. وزن الکترودها يا تعداد الکترود داخل هر بسته روي پاکت يا بر چسب آن درج مي شود. نوشتن مواردي که در بالا به آن اشاره شد, روي پاکت مطابق بيشتر استانداردها اجباري است.
همچنين خواص مکانيکي و شيميائي , وضعيت ذوب و کيفيت قوي, نحوه نگهداري و انبار کردن, درجه حرارت خشک کردن, مواد استعمال بخصوص و پاره اي توصيه هاي ديگر در روي پاکت براي آگاهي مصرف کننده چاپ شده و يا مهر زده مي شود.

انواع جوشكاري I. جوشكاري با قوس الکتريکي : يکي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات کار مي باشد، ايجاد قوس الکتريکي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو ا ...

دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که دردستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار رفت دي اکسيد کربن بود ...

قوس برقي در سال ۱۸۰۷توسط سرهمفري ديوي کشف شد ولي استفاده از آن در فلزات به يکديگر هشتاد سال بعد از اين کشف يعني در سال ۱۸۸۱ اتفاق افتاد. فردي به نام آ ...

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

جوش زير پودري يک فرايند جوش قوس الکتريکي است که در آن گرماي لازم براي جوشکاري توسط يک يا چند قوس بين يک فلز پوشش نشده، يک يا چند الکترود مصرفي و يک قط ...

وتورهاي احتراق داخلي ماشين هايي شگفت انگيزي هستند که در طي بيش از ۱۰۰ سال تکامل يافته اند . اين تکامل توسط سازندگان خودرو براي افزايش بازده و کاهش آلو ...

در نظر بگيريد در کارخانه اي بزرگ که تعداد زيادي پروژه در دست انجام است مسوول کنترل کيفي و يا ناظر هستيم. و با انواع و اقسام حالات جوشکاري برخورد ميکني ...

دانلود نسخه PDF - الکترود