up
Search      menu
سایر :: مقاله الماس PDF
QR code - الماس

الماس

ده الماس معروف دنيا

الماس هاي معروف جهان بدلايل مختلف معروف شده اند برخي به خاطر اندازه ، برخي ديگر به خاطر زيبايي و رنگ ولي علت اصلي شايد گذشته يا تاريخي باشد که آن الماس تجربه نموده است . در اينجا تعدادي از معروفترين الماسهاي دنيا را برايتان معرفي مي کنيم اما قبل از آن لازم به يادآوري است که گوهرها بخصوص الماس با واحد قيراط سنجيده ميشوند در واقع هر قيراط ۲ . گرم وزن داشته و يابه عبارتي هر گرم برابر با ۵ قيراط مي باشد.
کوه نور با ۹۲ ۱۰۸ قيراط وزن از ميان الماسهاي مشهور جهان، بي شک کوه نور افسانه آميزترين آنها به شمار مي رود اين الماس از يک سنگ اوليه ۱۸۶ قيراطي برش داده شد. سرگذشت پر نشيب و فراز و حيرت انگيز آن با تاريخ هند، افغانستان، ايران و انگلستان درآميخته است. کوه نور در قرن شانزدهم ميلادي، در دوران سلطنت بابر، بنيانگذار سلسله گورکاني هند پديدارشد. سپس الماس مشهور به نوبت به دست شاه جهان(کسي که دستور ساختمان بناي تاج محل را داد)، اورنگ زيب(که تعصب ديني اش باعث اختلاف ميان هندوان و مسلمانان شد) مي رسد، اين الماس توسط نادرشاه افشار (يکي از معروفترين جهانگشايان آسيا) درسال ۱۷۳۹ به ايران آورده شد تا اينکه سرانجام به انگلستان برده مي شود. کوه نور در سال ۱۸۵۰ به ملکه ويکتوريا اهدا شد در دربار انگليس بر روي آن تراش مجدد صورت گرفت و در تاج ملکه اليزابت دوم قرار گرفت هم اکنون از اين الماس در برج لندن (Tower Landon )نگهداري مي شود.
درسدن (Dresden) اين الماس به رنگ سبز بوده و ۴۱ قيراط وزن دارد محل پيدايش آن بطور دقيق مشخص نيست ولي احتمالا بايستي از هندوستان آمده باشد از تاريخچه اين الماس تا سال ۱۷۴۲ ميلادي اطلاعي در دست نيست در اين زمان بود که اين الماس به فردريخ اگوست دوم دوک ساکسوني فروخته شد در حال حاضر اين الماس در بناي طاق سبز (Green Vaults) شهر درسدن آلماني نگهداري مي شود.
اميد (Hope) الماسي آبي رنگ با وزن ۵۲ ۴۵ قيراط ،اين الماس در سال ۱۸۳۰ بوسيله يک بانکدار امريکايي بنام H-Ph Hope خريداري شده و دو باره برش داده شد از سال ۱۹۵۸ از اين الماس در انستيتو اسميت زونياي واشنگتن نگهداري مي شود.
ستاره افريقا يا کولينان يک (cullinan I) با ۲۰ ۵۳۰ قيراط وزن ، سنگ برش نخورده اين الماس ۳۱۰۶ قيراط وزن داشت اين سنگ بزرگترين سنگي بوده است که تاکنون پيدا شده سپس اين سنگ توسط سرتوماس کولينان رئيس کمپاني معدن به ۱۰۵ قطعه برش دا ده شد که بزرگترين آن کولينان يک نام گرفت برش اين الماس ها بوسيله تجارتخانه آشر در آمستردام صورت گرفت . اين الماس بعدهادر نشان سلطنتي انگليس((scepterزينت داده شد هم اکنون از اين الماس در برج لندن(Tower of London) نگهداري مي شود.
سنسي (sancy) با ۵۵ قيراط وزن ، گفته مي شود که اين الماس توسط پادشاه چارلز در طي دهه ۱۴۷۰ مورد استفاده قرار مي گرفته است در سال ۱۵۷۰ اين الماس بوسيله سيگنيور دي سنسي (همنام با الماس ) سفير کبير فرانسه به ترکيه رفت هم اکنون اين الماس جهت نمايش در موزه لوور پاريس قرار دارد.
تيفاني (Tiffany) اين الماس زرد رنگ ۵۱ ۱۲۸ قيراط وزن دارد و در سال ۱۸۷۸ در معدن کيمبرلي افريقاي جنوبي پيدا شد سنگ برش نخورده آن ۴۲ ۲۸۷ قيراط وزن داشت اين الماس توسط جواهرفروشان تيفاني در نيويورک خريداري و در پاريس با ۹۰ سطح برش داده شد.
الماس شاه(shah) اين الماس ۷۰ ۸۸ قيراط وزن دارد وهمان طور که در تصوير مي بينيد برش اين الماس با الماسهاي ديگر کاملا متفاوت است اين الماس سطوح کليواژ را بخوبي نشان مي دهد سنگ اوليه اين الماس ۹۵ قيراط وزن داشت که پس از برش بصورت برش قطعي به ۷ ۸۸ قيراط تقليل يافت.
بي نظير بودن اين الماس بدين دليل است که در سه سطح اين الماس نام سه پادشاه مسلمان مالک اين الماس حک شده است . جهانگير شاه ، جهان شاه و فتحعلي شاه اسامي اين پادشاهان است اين الماس در هنگام حمله نادر شاه در سال ۱۷۳۹ بوسيله نادر شاه افشار به ايران آورده شد و بعدها طي حوادثي به روسيه رفت و در سال ۱۸۲۹ به تزار نيکلاس اول اهدا شد از اين الماس هم اکنون در کاخ کرملين مسکو نگهداري مي شود.
ناساک با ۳۸ ۴۳ قيراط وزن . اين الماس در ابتدا بيش از ۹۰ قيراط وزن داشته و در معبد شيوا نزديک ناساک هند از آن نگهداري مي شد در سال ۱۸۱۸ اين معبد توسط انگلستان غارت شد و در سال ۱۹۲۷ به نيويورک رفت و در آنجا تراش مجدد داده شد در سال ۱۹۷۷ بوسيله پادشاه عربستان سعودي خريداري شد و هم اکنون در تملک اين پادشاهي است .
کولينان چهار با وزن ۶۰ ۶۳ قيراط. اين الماس نيز يکي از ۱۰۵ قطعه برش خورده از بزرگترين کريستال الماس برش نخورده پيدا شده در جهان مي باشد اين الماس در تاج ملکه مري قرار گرفت و بعدها به عنوان سنجاق سينه تزئيني از آن استفاده شد هم اکنون در برج لندن از آن نگهداري مي شود.
درياي نور ( Daray - I- Nur) درياي نور يکي از بزرگترين الماس هاي شناخته شده به وزن۱۷۵ تا ۱۹۵ قيراط است. اين الماس به رنگ صورتي شفاف بوده و در سال ۱۷۳۹ بعد از حمله ايراني ها به دهلي هند،توسط نادرشاه به ايران آورده شد. اين الماس بر روي تاج پادشاه ايران قرار داده شده است. درياي نور همراه با خواهر خود «کوه نور» که اينک جزو گوهرهاي سلطنتي انگلستان است و در جلو تاج سلطنتي آن کشور نصب شده است، توسط نادر شاه افشار جزو هداياي محمد شاه گورکاني و غنايم جنگي، از هند به ايران آورده شده است. اين سنگ قيمتي پس از نادر ظاهراً به تصرف نوه وي شاهرخ در آمده، سپس به دست مير علم خان عرب خزيمه و پس از آن بدست محمد حسن خان قاجار افتاد و از او به کريم خان زند و سرانجام به لطفعلي خان زند رسيد. آغا محمد حسن خان قاجار پس از شکست دادن و کور کردن لطفعلي خان، خود بازوبندهاي درياي نور و تاجماه را از بازوان آن گشوده متصرف گرديد و بدين گونه اين گوهر يکتا جزو گوهرهاي خزاين قاجار درآمدناصرالدين شاه معتقد بوده که اين الماس از گوهرهاي تاج کورش کيخسرو بوده است و خود او بسيار به اين گوهر گرانبها علاقه داشت و گاهي آنرا به کلاه و زماني به بند ساعت و گاهي به سينه خود نصب ميکرد و حتي توليت درياي نور را منصبي مخصوص قرار داده بود و اين مهم را با عيان و بزرگان کشور محول ميداشت، چنانکه در ضمن وقايع سال ۱۲۹۶ ه . ق. در منتظم ناصري مي خوانيم که توليت درياي نور در ان سالها به حاجي محمد رحيم خان خازن الملک محول بوده است درياي نور بعدها داخل موزه جواهرات دولتي گرديده در همان محل بود تا در سال ۱۳۳۶ه .ق. هنگامي که محمد غلي ميرزا بر اثر شکستي که از مشروطه خواهان خورد به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد، اين گوهر را جزو گوهر هاي ديگري با خود به آنجا برد و مدعي بود که گوهر مزبور ملک شخصي اوست و چيزي نمانده بود که اين گوهر گرانبهاي ايران که يادگار جهانگيري هاي نادر شاه مي باشد مانند خواهر خود راه ديار ديگري را در پيش گيرد ولي همت مليون و آزاديخواهان آن را نجات داد. پس از رفت و آمدها و گفتگو هاي بسيار، اين گوهر را با مقداري گوهر هاي ديگر از محمد علي ميرزا پس گرفته به موزه و خزانه سلطنتي باز گردانيدند.

الماس نام خود را از خاصيت سختي بالاي آن و از كلمه يوناني (adamas) به معني غير قابل تسخير (unconquerable) گرفته است هيچ چيز از نظر سختي نمي تواند با ال ...

مقدمه شايد به زودى تصور متداول درباره الماسها به کلى دگرگون شود. الماسهايى که بخاطر زيبايى ، کمياب بودن و زمان طولانى توليدشان ارزش فوق العاده‌اى داشت ...

الماس از کربن خالص تشکيل شده و سيستم تبلور آن کوبيک است. وزن مخصوص الماس 3.5 ضريب شکست آن 2.42 و سختي آن در مقياس موس ، مساوي 10 است. الماس به رنگهاي ...

گوهرها از نظر ارزش اقتصادي به دو دسته قيمتي و نيمه قيمتي تقسيم مي شوند، الماس، ياقوت، زمرد وسفاير آبي، گوهر هاي قيمتي به حساب مي آيند و بقيه كانيها و ...

نام الماس از کلمه يوناني آداماس (Adamas) به معني تسخير ناپذير گرفته شده است و به دليل سختي فوق العاده و بي نظير اين کاني است که به آن ويژگي (البته ظاه ...

شناخت گوهرها و روش استحصال، پي جويي و استخراج آنهابه علت ارزش و زيبايي و كميابي و خصوصيات ارزشمند ديگر، از دير باز مورد توجه انسان بوده است. كشور عزيز ...

جواهرات از ابتدا براي زينت ساخته شده بودند و در بسياري از مواقع هم ثروتي بودند براي خانواده ها. مساله اقتصادي جواهرات در سيطره کلام ما نيست. اما براي ...

دانلود نسخه PDF - الماس