الحاق ناو ابومهدی و 100 شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه

مراسم الحاق ناو ابومهدی المهندس و 100 شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه از صبح امروز آغاز شده است.

الحاق ناو ابومهدی و 100 شناور موشک انداز به نیروی دریایی سپاه

به گزارش دانلود بهترین مقاله از بندرعباس، امروز در مراسمی 100 شناور موشک انداز از کلاس های مختلف و نیز ناو ابومهدی المهندس در بندرعباس به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق می شوند.  

دیدگاهتان را بنویسید