up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله اقتصاد اينترنتي PDF
QR code - اقتصاد اينترنتي

اقتصاد اينترنتي

اقتصاد اينترنتي از جمله شگفت انگيزترين پديده هاي اخير ، مي توان از رشد فوق جهشي ICT و بويژه اينترنت ياد کرد که عرصه هاي فعاليت اقتصادي را به تسخير خود درآورده است . اقتصاد جديد اصطلاحي است که براي توصيف اين وضع به کار مي رود . بازار کار نيز مدام تاثيرات بيش تري از اين ابزار جديد اطلاعاتي و ارتباطي مي پذيرد و جنبه هاي گوناگون آن از قبيل جست و جو و انطباق شغلي بشدت از آن متاثر است .
اين نوشته در پي پاسخ به اين پرسش است که آيا با گسترش اينترنت ، انطباق شغلي بهتر شده و نرخ بيکاري اصطکاکي کاهش مي يابد ؟
پژوهش هايي که به بررسي اين پديده بر بازار کار پرداخته اند در مورد کاهش هزينه جست وجو ، انطباق بهتر شغلي و افزايش کارايي اقتصادي متفق القول اند ، اگرچه مشکل گزينش نامناسب نيز به همراه آنها مي آيد ، اما تاثير آن بر نرخ بيکاري نامشخص است .
با پذيرش تغييرات شگرف فناوري در اقتصاد جديد ، ديگر عرصه ها از جمله بازار کار نيز از جهات گوناگون دچار تغيير مي شود . جهاتي همچون : نوع ، چگونگي و سرعت انطباق عرضه و تقاضاي کار ، بهره وري نيروي کار ، نرخ بيکاري طبيعي ، بيکاري اصطکاکي ، نرخ جست وجوي شغلي کارگران و کارفرمايان ، نابرابري دستمزد ها ، گسترش بازار کار به مناطق دوردست ، کار از راه دور و ... نظرسنجي هاي انجام گرفته درباره استفاده از اينترنت براي اهداف شغلي نشان مي دهد که تعداد رو به افزايشي از کارگران در هنگام جست و جوي شغلي از اينترنت استفاده مي کنند و کارفرمايان نيز مشاغل مورد نياز را به سايت هاي استخدام اينترنتي ارسال داشته يا در سايت هاي شرکتي خود اعلام مي دارند . از آنجا که اينترنت يک وسيله کم هزينه براي انتقال اطلاعات است ، کسب و کار استخدام اينترنتي ، يکي از رشته هاي سودآور در اينترنت شده است . ما اين احتمال را بررسي مي کنيم که آيا با تغيير جست و جوي شغل و استخدام به سوي اينترنت ، انطباق شغلي بهتر شده و نرخ بيکاري اصطکاکي کاهش مي يابد ؟
قوي ترين پيش بيني درباره اثر اقتصاد کلان اينترنت که وسيله اي براي کاريابي و استخدام تبديل شده ، اين است که موجب انطباق هاي بهتر خواهد شد ، اما استدلال اين است که تاثير آن بر بيکاري اصطکاکي نامشخص است ، زيرا کاهش هزينه جست وجو موجب مي شود تا کارگران به جست وجوي تعداد مشاغل بيش تري پرداخته ، بنگاه ها نيز مجبور به بازنگري و غربال در ميان تعداد متقاضيان بيش تري شوند و درنهايت حتي کارگران شاغل هم به جست وجوي مشاغل جديد تمايل پيدا کنند که مجموع اين عوامل ، زمان جست وجو را افزايش مي دهد .
اقتصاد جديد ، ICT و اينترنت
اصطلاح « اقتصاد جديد » بتدريج رواج يافته و چشم انداز جديدي را ترسيم مي کند که با گسترش فناوري اطلاعات همراه است . يک تعريف کلي از اقتصاد جديد به عملکرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد . در چنين اقتصادي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات ، گسترش و اهميت فزاينده اي پيدا مي کند .
جامعه انساني در قرون گذشته تاثيرات قابل توجهي از تغييرات فناوري پذيرفته است . ICT به ارضاي ارتباطي و اطلاعاتي که به ايجاد دانايي و بنابراين به همه اشکال توسعه کمک مي کنند مربوط است . ICT امکانات جديدي براي تبادل اطلاعات ايجاد مي کند و توان بالقوه بالايي دارد تا به قابليت انسان براي ايجاد دانش جديد ، بيفزايد . چنين دگرگوني هايي موجب رشد بهره وري نيروي کار شده و با بهره برداري بهتر از منافع ، نرخ بيکاري سازگار با تورم غيرشتابان را کاهش مي دهد . يک تعريف محدود از اقتصاد جديد به جنبه اينترنتي اقتصاد اشاره دارد ، به نحوي که توليد کالاها و خدمات جامعه بشدت به اينترنت وابسته مي شود . اصطلاح مرتبط با آن « اقتصاد عريان » است به اين معنا که با گسترش اينترنت ، اقتصاد شکل شفاف تر و در معرض ديد قوي پيدا مي کند . به اين ترتيب شاهد اقتصادهايي خواهيم بود که مقايسه قيمت ها ( از جمله دستمزد ) براي خريدار و فروشنده بسيار آسان تر ، و نقش برخي واسطه ها کمرنگ شده و هزينه هاي مبادلاتي و موانع ورود کاهش مي يابد . پس اقتصاد جديد دربرگيرنده مقولاتي همچون اطلاعات ، اينترنت ، نوآوري و رشد جديد است . در اقتصاد جديد با پيشرفت هاي خيره کننده در پردازش ، نگهداري و انتقال اطلاعات ، مي توان کاربرد فناوري هاي اطلاعاتي را در همه زواياي حيات اجتماعي مشاهده کرد . به طوري که « ريزپردازنده توانمند » پيش قراول يک « تمدن سيليکوني » خواهد بود . شاخص هاي اصلي توسعه اينترنت ، نرخ رشد بسيار بالايي را نشان مي دهند ، اما فاصله ميان کشور هاي پيشرفته صنعتي و بقيه جهان همچنان بسيار بالاست .
براي نمونه شکاف ديجيتالي کشورهاي پيشرفته و توسعه نيافته در زمينه کاربران اينترنتي و توزيع ميزبانان اينترنتي کاملاً محسوس است . اطلاعات ، مواد اوليه براي دانايي است ، درست مانند چوب که ماده اي اوليه براي ميز است . دانايي يک شکل از سرمايه و فناوري يک کاربرد از دانايي براي کار است . افزايش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانايي محسوب شده که موجب ترقي و انتقال به ساختار جديد دانايي مي شود و ساختار قديمي توسط دانايي جديد بهبود مي يابد . اهميت اطلاعات چنان است که در کنار زمين ، کار و سرمايه به عامل چهارم و مجزاي توليد تبديل شده است ، اما ارزش اطلاعات رابطه معکوسي با کميت آن دارد . اطلاعات بيش از حد ، فرآوري و کاربرد آن را بسيار پرهزينه مي کند . براي اين که اطلاعات ارزش واقعي داشته باشد ، بايد به صورت اطلاعات واقعي ، اصل پي برده و مشخص با روش مستقيم و دقيق پردازش شود .
● نتيجه گيري :
انواع سايت هاي کاريابي اينترنتي دير يا زود در ايران رواج و گسترش يافته و اطلاعات انبوه ، ارزان و به هنگامي که در اختيار کارگران و کارفرمايان قرار مي دهند امکان انطباق هاي بهتر را فراهم مي کنند ، اما پيش شرط انطباق بهتر ، وجود نهاد هاي جديدي است که مشکل بنگاه ها را در غربال کردن حل کنند . اين نهادها بايد بتوانند اطلاعات پهناي باند بالا را به شکل هاي گوناگون به اطلاعات پهناي باند پائين تبديل کنند تا ارزيابي و استخدام متقاضيان مناسب ، براحتي انجام گيرد . اثربخشي اين نهادها در کشورهايي بيش تر است که سوابق گوناگون افراد به صورت قابل استناد در بانک هاي اطلاعاتي مختلف موجود بوده و با اندک هزينه اي قابل گردآوري است ، اما در کشورهاي توسعه نيافته اي همچون ايران که حتي آمارهاي حياتي و کلان آنها محل ترديد و بحث است ، بعيد به نظر مي رسد چنين نهادهاي واسطه اي بتوانند اطلاعات و سوابق اشخاص را براحتي تهيه و در اختيار کارفرمايان قرار دهند . البته با رشد نسبي رايانه اي شدن موسسات عمومي و مکانيزاسيون فعاليت ها در بيش تر بخش هاي اقتصاد و ضرورت حياتي چنين اطلاعاتي اميد است بتدريج اين گونه فعاليت ها در بيش تر بخش هاي اقتصاد قابل دسترس شود که بي ترديد ديگر بخش هاي اقتصاد نيز از آنها بهره مند خواهند شد .

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد) مقدمه از ساليان بسيار دور, با ...

بدون شک شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد که با وجود درآمد معمول و متوسط با يک مديريت کاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم ...

ديد کلي زمين شناسي اقتصادي شاخه‌اي از علم زمين شناسي است که پيرامون شرايط تشکيل مواد معدني ، مورفولوژي و ريخت شناسي آنها ، بافت و ساخت آنها ، عوامل کن ...

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

تاريخچه استفاده از فلزات در ايران : در مورد تاريخ استفاده از مس نظرات ضد و نقيضي ديده مي شود. گروهي استفاده از آن را در حدود 20 هزار سال پيش از ميلاد، ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

دانلود نسخه PDF - اقتصاد اينترنتي