up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله اعتياد PDF
QR code - اعتياد

اعتياد

روش هاي نوين ترك اعتياد

در اين مقاله ما نمي خواهيم كسي را به جرم اعتياد محاكمه و سپس درمان كنيم .به نظر ما اعتياد يكي از پديده هاي بيمار گونه در جوامع به شمار مي آيد و اعتياد نيز مانند ساير بيماري هاي مزمن يك نوع بيماري محسوب ميشود.
همانطوري كه عوامل زيادي سبب بيماري سرطان و رشد آن در بدن ميشوند ، براي اعتياد نيز عوامل مسبب وجود دارند كه اگر به موقع تشخيص داده نشده ويا درمان نشوند سبب هلا كت خواهند شد.اين علت ها ميتوانند به خاطر مشكلات روحي رواني دوران كودكي،عوامل ژنتيكي، سابقه اعتياد در خانواده و افراد فاميل نزديك ، مشكلات اقتصادي، بحران هاي زندگي ، مناسبت و بر قراري روابط با افراد معتاد و هزاران دليل ديگر باشند.
اعتياد به ترياك و مشتقات آن به عنوان يك مشكل فزاينده بر زندگي اقتصادي،شخصي و سلامت رواني و اجتماعي افراد جامعه تاثير ميگذارند.
خواص مشتقات ترياك (هروئين ، ترياك ،شيره و..)بسيار شبيه به هم ميباشند.اعتياد به مواد مورفيني سبب تخريب احساسات افراد نسبت به خود و كاهش اعتماد به نفس واقعي در آنها ميشود .نهايتا اعتياد به مواد مخدر سبب تخريب محيط خانوادگي ،ترك شغل ،بروز افسردگي،عصبانيت ،و خشونت خواهد شد و چهارچوب قواي رواني فرد را به مخاطره مياندازد.افراد معتاد معمولا مايل به تنهايي هستند و معمولا در جمعي شركت ميكنند كه مانند آنها درآن جمع نيز حضور داشته باشند.بد قولي، انجام ندادن به موقع وظايف محوله ،دير خوابيدن و دير بيدار شدن ، ترك شغل ، دوري از دوستان و خويشاوندان سالم از مشخصات افراد معتاد است
نظر ما درباره اعتياد
× از نظر ما اعتياد به عنوان يك بيماري بدني ،روحي و رواني ميباشد و هر كدام بايد با روش پزشكي صحيح ودر محيطي كامنلا محترمانه و عاري از باز خواست وياحقير مورد شنا سا يي و
درمان قرار بگيرند.
× ما معتقديم كه فرد معتاد بايد براي ترك اعتياد كمترين درد و ناراحتي را تحمل كند.
×ما از بالاترين استانداردهاي درماني و مجرب ترين پزشكان وداراي مجوز رسمي براي درمان اعتياد كمك مي گيريم.
×ما معتقديم كه هر فردي ممكن است روزي معتاد شود.پس اين موضوع را نبايد مخصوص افراد و يا ايل و تبار خاصي دانست .بنا بر اين بايد هميشه اسرار اين افراد را در محيط درماني محفوظ نگه داشته و با احترام خاص بيماران با آنها برخورد نماييم.
× برخي از معتادان ممكن است پس از درمان دوباره به اعتياد روي بياورند و اين مورد در علم پزشكي به نام (عود بيماري) خوانده ميشود كه يكي از اجزاي ل ينفك اكثر بيماري هاي انساني و حيواني به شمار مي آيد.عود بيماري ممكن است به خاطرسهل انگاري بيمار در استغاده از داروها ويا عدم رعايت توصيه هاي ايمني بوده و يا ممكن است به خاطر ماهيت خاص بيماري و ضعف سيستم عمومي بدن در شرايط مختلف باشد.هم چنين ممكن است عوامل مستعد كننده بيماري بار ديگر در محيط بيمار حاضر شده و سبب تشديد بيماري در حال درمان شوند.لذا به نظر ما هرگز نبايد فكر كنيم كه ابتلاي مجدد بيمار به اعتياد بايد دليلي بر بي توجهي و بي احترامي به او باشد.
×ما معتقديم كه درمان بايد مقرون به صرفه باشد.
اعتياد از ديد پزشكي
وابستگي به مواد مخدر به صورت يك بيماري جسمي و روحي است كه ريشه در عوامل روانشناختي، ژنتيكي، محيطي و اقتصادي فرد دارد.
اين بيماري بر روي سيستم عصبي مركزي افراد تاثير مي گذارد وبه علت مصرف دراز مدت مواد مخدر ايجاد مي شود .
آيا ميدانيد كه بدن انسان نيز خودش مواد شبيه به ترياك توليد ميكند؟
بلي ،رشته هاي عصبي در مغز انسان موادي را تو ليد ميكنند كه داراي خواص مواد مخدر بوده وبه نام مواد مخدر طبيعي (اندورفين )معروفند.اين مو.اد در زمان هاي لازم در بدن انسان توليد ميشوند وسبب خوشحالي و احساس لذت در شخص مي شوند .بدن انسان در موارد لازم به بهترين نحو از اين مواد استفاده ميكند ودرد ورنج ناشي از آسيبهاي اجتماعي را كاهش ميدهد.
مصرف مواد مخدر چه تاثيري بر بدن انسان ميگذارد.؟
زماني كه ما مواد مخدر را مصرف ميكنيم ، در حقيقت اين مواد را از خارج وارد بدن خود كرده ايم و به بدن خود اجازه نميدهيم كه در مواقع لزوم اين مواد را بسازد. ما در واقع با اين كار سبب ميشويم كه رشته هاي عصبي بدن ما ديگر اين كار را انجام ندهند وبه مواد مخدر غير طبيعي وابسته شوند.به عبارت ديگر ، مواد مخدر مصنو عي جاي مواد مخدر طبيعي را خواهند گرفت .
اگر فرد معتاد مصرف مواد مخدر را به طور ناگهاني قطع كند ، چه اتفاقي خواهد افتاد ؟
زماني كه فرد معتاد مصرف مواد را به طور ناگهاني قطع ميكند بدنش با يك موقعيت نا خواسته مواجه ميشود.سلول هاي عصبي كه به خاطر ورود مواد مخدر تنبل شده بوده و يا از كار افتاده بودند نميتوانند در زمان كوتاه توانايي هاي خودشان باز يابي كنند و نهايتا فرد دچار بحران بدني (درد عضلات ، آبريزش بيني و اشك ريزش و اسهال ،ناراحتي معده ، درد شديد عضلاني و استخواني .و…(ميشود كه براي او بسيار ناخوشايند است .
ترك اعتياد به روش سنتي
در برنامه هاي ترك اعتياد به روش سننتي سعي بر آن داشتند كه به تدريج كار سم زدايي را در بدن فرد انجام دهند.براي اينكار در مدت طولاني چند روز تا چندين هفته برنامه هاي خاصي را براي بيمار در نظر مي گرفتند و از انواع دارو هاي مسكن وآرامبخش و جايگزين هاي مورفين (متادون ،كدئين،..)استفاده ميكردند .اين كار به صبر و حوصله زيادي نياز داشت ودر اغلب موارد درد و ناراحتي بيمار سبب استفاده بيش از حد متادون و كدئين در دوره درماني مي شد وهمين عامل سبب اعتياد جديد و نهايتابرگشت مجدد فرد به سوي اعتياد بود .
با توجه به تحقيقات انجام شده در سطح جهان استفاده از روش سنتي ترك اعتياد (مصرف تدريجي متادون به عنوان داروي جايگزين)نتوانسته اعتياد به هروئين را كاهش دهد .
ترس از احساس درد ناشي از قطع مصرف مواد مخدرا ز مهمترين عوامل به شمار مي آيد و اين موضوع سبب برگشت انها به اعتياد خواهد شد .
اعتياد مشكل افراد طبقه پايين جامعه نيست .در حال حاضر بسياري ازافراد تحصيل كرده و در سطوح اقتصادي بالا نيز به انواع مختلف از مواد مخدر وابسته اند.
روش جديد درمان اعتياد
اين روش به نام روش سم زدايي فوق سريع (UROD)معروف است .
در اين روش ظرف مدت 4 تا 6 ساعت همه سموم موجود در بدن فرد معتاد ازبدنش بدون كمترين نارحتي تخليه شده و مواد درماني مناسب جايگزين خواهند شد .
در اين روش فرد در تمامي مدت انجام سم زدايي در حالت بيهوشي بوده و دقيقا زير نظر يك متخصص بيهوشي و. دو پرستار مجرب است .
هدف از انجام اين روش آن است كه
اول: سموم بيمار از بدنش خارج شوند
دوم: داروي مناسب براي جايگزيني به جاي مورفين وارد بدنش شود.
سوم :به بدن فرد اجازه دهند تا در زمان لازم تا وقتي كه قادر به توليد مجدد اندورفين به اندازه كافي شود از اين مواد جايگزين براي جلوگيري از عود بيماري استفاده كند .
اين مواد داروي نالتروكسان خوانده ميشوند .استفاده از اين دارو به صورت موقتي سبب نتايج زير ميشود.
1-حالت روحي جستجو براي مواد مخدر را در افراد پس از مرحله درمان كاهش ميدهد.
2-=اثر مورفين را خنثي ميكند
3- در طول زمان به بدن كمك ميكند كه به توانايي هاي طبيعي سيستم عصبي خودش برسد.
در تحقيقاتي كه در ايالت كاليفرنيا انجام شد اعلا م گرديد كه پس از اجراي اين روش در 55% موارد تا مدت شش ماه اعتياد مجدد مشاهده نشده است .
پذيرش بيماران
معمولا خود فرد يا همسرش و ياافراد درجه اول خانواده ويا دوستان بسيار صميمي او براي ترك اعتياد فرد با مراكز درماني تماس ميگيرند.بيمار براي آماده شدن جهت درمان مراحل زير را طي ميكند
×قبل از هر چيز يك معالينه باليني كامل قلب و ريه و سيستم عصبي الزامي است
× سپس آزمايشات لازم جهت بر رسي سيستم قلبي و ريوي و كليه و كبد فرد انجام خواهند شد
× نهايتا بيمار توسط متخصص بيهوشي كه درمانگر اصلي نيز ميباشد معاينه مي شود ودر صورت نبودن مشكل خاصي دستور بستري داده ميشود
بعدازظهر روز قبل از درمان بيمار بستري ميشود
صبح فردا عمليات درماني براي بيمار اجرا ميشوند.
آيا پس از اين مرحله درماني بيماربه مراقبت هاي ديگري نيز نياز دارد؟

بلاي هستي سوز ! ( قسمت اول ) کاربر محترم شما مي توانيد اين مطلب را در سه قسمت مطالعه نماييد. اعتياد به مواد مخدر ، به عنوان نابساماني اجتماعي ، پديده ...

نتيجه تحقيق جالبي كه در ژاپن صورت گرفته است نشان مي‌دهد ارتباط مستقيمي بين تمايل به مصرف دخانيات بخصوص سيگار و حضور يك ژن مخصوص به نام ‪CYP۲A‬ ‪ ۶‬وجو ...

طبقه بندي مواداعتياد آور مواد مخدر را به اعتبارات متعددي مي توان طبقه بندي کرد. مثلا اگر آنها را به طبيعي، نيمه مصنوعي و مصنوعي گروه بندي کنيم، يا از ...

زماني که فرد معتاد با تصميم خودش يا حتي به اصرار خانواده تصميم به ترک مي گيرد به نوعي وارد مرحله اي ازدرمان مي شود. آنچه در اين مرحله مهم است اين است ...

شايد شما تا به حال اطلاعات زيادي راجع به اعتياد و وابستگي به مواد مخدر، سيگار، قرص هاي شادي آور و غيره کسب کرده باشيد، اما جاي ماده اي بسيار شايع که ت ...

وابسته شده است. شايد به قول ديگران معتاد، معتاد و وابسته به چه. او مي داند که هيچ مواد مخدر چه سنتي و چه صنعتي را نه ديده و نه حتي مصرف کرده است. او ف ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعي که در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن و شوهر مي باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگون ...

دانلود نسخه PDF - اعتياد