up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اعتماد به نفس PDF
QR code - اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس رمز خلاقيت و کارآيي است

«اعتماد به نفس» به معناي ارزشمند دانستن و اهميت دادن به خود است و باعث مي شود فرد بهتر بتواند چالش هاي زندگي را پشت سر بگذارد. اين ساده ترين تعريفي است که مي توان از اعتماد به نفس ارائه داد اما واقعيت اين است که تعريف اعتماد به نفس در گستره حوزه بهداشت روان، بسيار پيچيده و پردامنه است. اعتماد به نفس بالا در عملکرد مثبت، ارزش گذاري بهتر و اطمينان به توانايي ها و نداشتن اعتماد به نفس در بي انگيزگي، افسردگي و ناتواني جلوه مي کند. اين تظاهرات بيروني ترين نشانه هاي وجود اعتماد به نفس يا فقدان آن است که در تمامي روابط فردي و اجتماعي ما از دوران کودکي تا نوجواني و بزرگسالي آشکار مي شود و زندگي ما را تحت تاثير قرار مي دهد. در اين گزارش قصد داريم از اعتماد به نفس و جايگاه آن و آن چه اعتماد به نفس را از ما مي گيرد بپردازيم.
اعتماد به نفس اجتماعي
محققان مي گويند اعتماد به نفس در اجتماع گستره شخصيت، توانايي، هويت و چشم انداز چالش ها و بزنگاه هاي اجتماعي را روشن مي کند.اعتماد به نفس باعث پيشرفت فرد در حيطه اجتماع مي شود و ساز و کارهاي اجتماعي نهادها، سازمان ها و قوانين با ايجاد امنيت، رقابت انگيزه و هدف را در افراد تقويت کرده و اعتماد به نفس افراد را بالا مي برد چنان که دکتر مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران در گفت و گو با خراسان مي گويد: اعتماد به نفس افراد در هر جامعه اي به طور مستقيم به سيستم و قوانين اجتماعي بر مي گردد و فرهنگي که در خانواده رسوخ و فرد در آن رشد کرده است. بدون شک اولين نهادي که اعتماد به نفس فرد را بالا مي برد خانواده و والدين هستند.
خانواده هايي که مي دانند چگونه بايد به آن چه مي گويند پاي بند بمانند و آن را عملي کنند در واقع درس اعتماد به نفس را به فرزندان خود مي دهند. در صحنه اجتماعي نيز نهادها و سازمان ها بايد به نحوي در خدمت افراد باشند تا افراد بتوانند در سايه قوانين به حقوق خود دست يابند و در صورت از دست دادن حقوق خود پناهگاهي براي احقاق آن داشته باشند. به عنوان مثال اگر کسي کارش را از دست مي دهد بايد مطمئن باشد که مي تواند از طريق قانوني بيمه بيکاري دريافت کند. دريافت چنين بيمه اي به فرد اعتماد به نفس مي بخشد بنابراين هر قدر ضوابط و مقررات و قوانين در جامعه صحيح و قابل اجرا باشد، اعتماد به نفس مردم نيز افزايش پيدا مي کند اما در جامعه اي که قوانين ناديده گرفته مي شود و به آن بي اعتنايي شود راه هاي ميانبر و غيرقانوني در دست يابي به اهداف آسان تر مي شود و اين خود در کاهش اعتماد به نفس موثر است. بي قانوني و پارتي بازي آفت اعتماد به نفس است و هر قانوني هر قدر هم بد باشد اگر اجرا شود و مورد احترام قرار بگيرد، در افزايش اعتماد به نفس موثر است.
وي ادامه مي دهد: دقت کنيد ما مي گوييم هر قانوني هر قدر هم غير منصفانه اگر درباره همه اجرا شود، به سلامت رواني مردم کمک مي کند، اما اگر قوانين فراوان داشته باشيم که قابل اجرا نباشند در واقع تيشه به ريشه اعتماد به نفس زده ايم و اميد و انگيزه را از مردم گرفته ايم. جامعه اي که مردم آن اعتماد به نفس نداشته باشد افرادي فاقد خلاقيت و کارآيي لازم هستند .
● سوءبرداشت هايي از اعتماد به نفس
شايد لازم باشد اعتماد به نفس و نکاتي را که درباره آن زياد شنيده يا خوانده ايم يک بار ديگر مرور کنيم. به طور سنتي تصور همه ما اين است که يک فرد با اعتماد به نفس بالا انسان موفق و خوبي است و فردي با اعتماد به نفس پايين انسان بزدلي است.
به نوشته سايت (self confidence) محققان طي ۴ سال مطالعات تکميلي درباره مفهوم اعتماد به نفس در ميان مردم، راه هاي افزايش اعتماد به نفس و مبارزه با کمبود اعتماد به نفس به نتايج جالبي رسيدند که اهم آن در پي مي آيد. همه ما مي دانيم که نمي توان تمامي دردهاي جامعه را به پاي نداشتن اعتماد به نفس نوشت. در واقع نبود اعتماد به نفس فقط يکي از عوامل تاثيرگذار در پيشرفت اجتماعي و فردي است. در مقابل پديده اي تحت عنوان «اختلال اعتماد به نفس بالا» در بسياري از جوامع مشکل ساز شده است. مطالعات بسياري نشان داده که بسياري از بزهکاران و جنايت کاران از اعتماد به نفس غير واقعي و کاذب و به عبارتي اعتماد به نفس بالا رنج مي برند. بنابراين اين اختلال مي تواند به رفتارهاي تهاجمي، ضداجتماعي، خشن و حتي رفتارهاي جنايت کارانه منجر شود.
علاوه بر اين بر خلاف تصور عمومي افرادي که اعتماد به نفس پاييني دارند، نسبت به خود اطمينان دارند. شايد تاکنون با کسي که اعتماد به نفس پاييني دارد بحث کرده باشيد اگر اين طور است حتما متوجه شده ايد که قانع کردن اين افراد در مباحثات، کار بسيار دشواري است! علت اين امر اين است که کسي که اعتماد به نفس پاييني دارد و نسبت به عقيده خود اطمينان کمتري دارد، شواهد و استدلال هاي طرف مقابل را با قدرت هرچه تمام تر به چالش مي کشد و او را به دردسر مي اندازد! او به اين ترتيب مي تواند در مباحث و گفت و گو اعتماد به نفس کسب کند.
بنابراين در صحنه اجتماعي کسي که اعتماد به نفس پاييني دارد مي تواند با کساني که در تضاد شديد با او قرار دارند بهتر سازگاري به خرج دهد زيرا مسائل را از ديد آن ها مي بيند.چنين فردي در طول زمان مي تواند نشانه هاي مثبت رفتارهاي ديگران را دريافت کند و«تصوير ذهني» از خود را مثبت تر کند.به طور طبيعي همه ما نياز داريم که با دريافت پيام هاي مثبت از اطرافيان تصويري واقعي و متوازن از خود و توانايي هايمان داشته باشيم. اين اتفاق فقط وقتي رخ مي دهد که آرامش و آسودگي خيال همراهي مان کند تا تصويري واقعي و نه احساسي از خود بيابيم. هر زمان احساسات بر اين تصوير سايه انداخت اعتماد به نفس کاهش يافته و هر زمان توانستيم اين تصوير را عيني ببينيم، اعتماد به نفس سالم سر برمي آورد.

تنگي نفس کلمه آسم ASTHMA از زبان يوناني گرفته شده که معني آن تنگي نفس است. آسم يک بيماري مزمن است که در آن تنگي نفس به علت ورم لوله هاي تنفسي به وجود ...

آسم و تنگي نفس از جمله مشکلات شايع زندگي مدرن هستند. شايد بتوان آلودگي هوا، سيگار کشيدن و گردو غبار را از عوامل اصلي به سرفه افتادن افراد، تنگي نفس و ...

● تعريف : استفاده صحيح از تنفس ، جهت درمان را تنفس در ماني گويند . ● تاريخچه : در حالي که اضطراب اغلب از آرامش طبيعي ما جلوگيري مي کند ، يکي از ساده ت ...

زماني بود که خيلي چيزها را به پيري و گذشت ايام نسبت مي داديم، مانند کم شدن حافظه، نقصان توان بدن، چاق شدن شکم و چين هاي چهره. شکي نيست که به روزگار پي ...

منظور از ايست قلبي حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي رود و منظور از ايست تنفسي از کار افتادن تنفس خود بخودي در فرد است. اين حالات مي تواند به دن ...

منظور از ايست قلبي حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي‌رود و منظور از ايست تنفسي از کار افتادن تنفس خود بخودي در فرد است (ايست‌ قلبي‌ عبارت‌ است‌ ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

برخي از ما انتظار داريم از همان بار اول، کاري را بدون عيب و نقص به انجام برسانيم و تا آن موقع هيچ کاري انجام نمي دهيم. اين شيوه برخورد، غرور ناميده مي ...

دانلود نسخه PDF - اعتماد به نفس