up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اعتماد به نفس PDF
QR code - اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

عدم ترس يا حرکت با ترس؟

برخي از ما انتظار داريم از همان بار اول، کاري را بدون عيب و نقص به انجام برسانيم و تا آن موقع هيچ کاري انجام نمي دهيم. اين شيوه برخورد، غرور ناميده مي شود و منيت را مي رساند. از اين رو کاري را که در انجام آن مهارتي نداريم انجام نمي دهيم و همواره فقط مبادرت به انجام کارهايي مي کنيم که در به عمل آوردن آنها تبحر داريم حتي اگر کسل کننده شوند و بعد از مدتي ديگر ارضا کننده نباشند. بعد تعجب مي کنيم و از خود مي پرسيم؛ چرا هيچ وقت به جايي نمي رسيم؟
● آيا با در انتظار انجام کاري ماندن به کار خود لطمه مي زنيد؟
اگر شما براي انجام کاري جديد يا دنبال کردن يک رويا آن قدر صبر کنيد که اعتماد به نفس پيدا کنيد، تا ابد در انتظار خواهيد ماند! چقدر تا به حال انتظار رخ دادن چيزي را کشيده ايد که به شما شهامت و اعتماد به نفس لازم براي انجام هر کاري را بدهد؟ به جرات به شما مي گوييم که وقت خود را تلف مي کنيد و چنين اتفاقي هرگز نخواهد افتاد. قرار نيست وقتي به سن خاصي رسيديد يا وقتي که سيارات طوري کنار هم قرار گيرند که براي شما خوش يمن باشند! اين اتفاق ناگهان رخ دهد. شما يکباره يک روز بيدار نمي شويد که ببينيد اين احساس خارق العاده اعتماد به نفس که انتظارش را مي کشيديد به سراغتان آمده است. در واقع عکس آن اتفاق مي افتد. هرچه بيشتر در انتظار رفتن به دنبال روياهايتان بنشينيد اعتماد به نفس کمتري به دست خواهيد آورد و ترس از اينکه هرگز به آنچه مي خواهيد نرسيد بيشتر خواهد شد.
● چطور از همين حالا اعتماد به نفس را در خود ايجاد کنيم؟
شما وقتي خود را به انجام کارهايي محدود کنيد که از قبل مي دانيد مي توانيد از عهده آنها بر آييد به هيچ وجه احساس اعتماد به نفس را در خود تقويت نخواهيد کرد.
واقعيت اين است که وقتي فقط به روياهاي کوچک خود بپردازيم در حق خود ظلم مي کنيم. وقتي فکر مي کنيم چيزهايي که ما را به نحو مرموزي مي ترسانند يا به چالش مي کشند، چه از نوع اهداف باشند چه روابط در واقع به خود دروغ مي گوييم. با مواجه نشدن ترس هايمان اعتماد به نفس غلطي به دست مي آوريم که در رويارويي با اولين چالش از بين مي رود.
اعتماد به نفس من از نداشتن ترس ناشي نمي شود. اعتماد به نفس من از اطمينان من به اين امر ناشي مي شود که با وجود ترسي که دارم، مبادرت به انجام کاري مي کنم و قصد دارم قدم به قدم به سوي هدفم حرکت کنم.
اعتماد به نفس واقعي با حذف کردن ترس تان به وجود نمي آيد. بلکه با اطمينان شما به خودتان براي مبادرت به انجام يک کار علي رغم وجود ترس تان شکل مي گيرد.
شايد شما ترس تان را حمل بر ضعف يا عدم اشتياق کنيد. هرگاه دچار اين اشتباه شديد احتمالا به آنچه در زندگي هستيد قانع شده ايد و در جا مي زنيد. با اين شکل زندگي کردن، هرگز طعم رضايت واقعي را نخواهيد چشيد.
هرگز اجازه ندهيد که ترس از شکست، چگونگي زندگي شما را محدود کند. وجود ترس بدين معناست که شما روياهاي بزرگي داريد و هرچه اين روياها بزرگتر باشند اين ترس هم بزرگ تر خواهد بود. ترستان را بپذيريد و آن گاه علي رغم وجود آن، مبادرت به انجام کاري کنيد. اعتماد به نفسي که تجربه مي کنيد از دانستن اين موضوع پديد مي آيد که شما ديدتان را وسيع تر از ترسي کرده ايد که با مبادرت به انجام کاري به سراغ شما مي آيد.
همين حالا اولين قدم را برداريد:
خبر خوشي برايتان داريم. شما مي توانيد احساس اعتماد به نفس خود را در عرض چند دقيقه حتي چند ثانيه افزايش دهيد. تنها کاري که بايد انجام دهيد، برداشتن قدمي است که شما را به يکي از اهدافتان نزديک تر کند. به اين ترتيب اعتماد به نفس تان بلافاصله افزايش مي يابد.
اگر به انتظار روزي نشسته ايد که ترستان از بين برود بايد تا ابد منتظر بمانيد چون تا زماني که ديد شما تغيير نکند و کاري در مورد آن انجام ندهيد، اين ترس از بين نخواهد رفت.
راه حل چيست؟ فقط يک قدم برداريد. شايد گام نخست اين باشد که فهرستي از کساني که مي دانيد براي خود مستقل کار مي کنند تهيه نماييد و قراري بگذاريد و با آنها در مورد کار خود صحبت کنيد. شايد اين گام نخست خريدن يک کتاب يا گرفتن اطلاعات در مورد شروع يک کار جديد باشد.
شايد هم پرسيدن از افرادي باشد که مي دانند ابتدا بايد چه حرکتي بکنيد!

تنگي نفس کلمه آسم ASTHMA از زبان يوناني گرفته شده که معني آن تنگي نفس است. آسم يک بيماري مزمن است که در آن تنگي نفس به علت ورم لوله هاي تنفسي به وجود ...

آسم و تنگي نفس از جمله مشکلات شايع زندگي مدرن هستند. شايد بتوان آلودگي هوا، سيگار کشيدن و گردو غبار را از عوامل اصلي به سرفه افتادن افراد، تنگي نفس و ...

● تعريف : استفاده صحيح از تنفس ، جهت درمان را تنفس در ماني گويند . ● تاريخچه : در حالي که اضطراب اغلب از آرامش طبيعي ما جلوگيري مي کند ، يکي از ساده ت ...

زماني بود که خيلي چيزها را به پيري و گذشت ايام نسبت مي داديم، مانند کم شدن حافظه، نقصان توان بدن، چاق شدن شکم و چين هاي چهره. شکي نيست که به روزگار پي ...

منظور از ايست قلبي حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي رود و منظور از ايست تنفسي از کار افتادن تنفس خود بخودي در فرد است. اين حالات مي تواند به دن ...

منظور از ايست قلبي حالتي است که ضربان قلب کاملاً از بين مي‌رود و منظور از ايست تنفسي از کار افتادن تنفس خود بخودي در فرد است (ايست‌ قلبي‌ عبارت‌ است‌ ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چرا هميشه بعضي از مردها در ارتباطات خود با خانمها از سايرين موفق تر هستند؟ گروه خاصي از مردها وجود دارند که خانمها به هي ...

دانلود نسخه PDF - اعتماد به نفس