up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اعتمادکردن PDF
QR code - اعتمادکردن

اعتمادکردن

به خودتان اعتماد کنيد!

آيا تا به حال آرزو کرده ايد که اي کاش اعتماد به نفس بيشتري داشتم؟ آيا متنفريد کارهاي خاص، مشخص و از قبل تعيين شده اي را در زندگي خود به انجام برسانيد تا بعد از آن احساس اعتماد به نفس و خودباوري کنيد؟
آيا مدام انجام کاري را به تاخير مي اندازيد؟ آيا به هيچ کاري دست نمي زنيد يا کارهايتان را با بي ميلي انجام مي دهيد به اين اميد که روزي اعتماد به نفس لازم به سراغتان بيايد؟ در اين صورت بيهوده منتظر نباشيد؛ شما نمي توانيد زمان لازم را بيابيد مگر اينکه به خودتان اعتماد داشته باشيد.
● معناي اعتمادکردن به خود
اغلب ما چنين فکر مي کنيم اعتماد به نفس يعني اينکه به توانايي هاي خود اعتماد و ايمان داشته باشيم. مثلا به خود بگوييم: «من معلم بسيار کوشايي هستم و همه آنچه در توان دارم در اختيار شاگردانم قرار مي دهم.» يا «من فروشنده ماهري هستم و به خوبي مي دانم که چگونه با مشتريانم صحبت کنم تا بيشترين تأثير را بر آنها بگذارم» و... .
اين نوع نگرش خاص به اعتماد به نفس، ايجاب مي کند که در کارهايي مانند نقاشي، آشپزي، تدريس يا... مهارت فوق العاده اي داشته باشيد تا در خود احساس اعتماد به نفس کنيد.
مشکلي که در اين نوع نگرش وجود دارد اين است که فقط مهارت هاي معدودي وجود دارند که شما مي توانيد به خوبي آنها را بياموزيد و در انجام دادنشان توانايي فوق العاده به دست آوريد، بنابراين چنانچه احساس اعتماد به نفس دروني خود را براساس کارهايي که در آنها مهارت داريد بنا کنيد، فقط مواقعي که مشغول انجام دادن اين قبيل کارها هستيد احساس اعتماد به نفس و خودباوري مي کنيد نه در همه اوقات. براي مثال اگر فروشنده باشيد، فقط هنگامي که معامله اي را با موفقيت به انجام برسانيد، احساس اعتماد به نفس مي کنيد.
حال آنکه شما بايد هميشه و در همه حال حتي هنگامي که شکست مي خوريد به خودتان اعتماد داشته باشيد. بنابراين تداوم و استمرار احساس اعتماد به خود مشروط بر آن است که تمامي طول شبانه روز را به انجام دادن کاري که در آن احساس اعتماد به نفس مي کنيد بگذرانيد و همه کارها را هم به شيوه اي مطلوب انجام دهيد و نتيجه خوبي هم بگيريد. همچنين احساس خوب شما هم فقط محدود به زمان هايي خواهد شد که مشغول انجام دادن کار مورد علاقه خود هستيد.
اعتماد به نفس واقعي آن است که روي آگاهي ها و توانايي هاي شما نيز اثر بگذارد و در واقع هيچ گونه ارتباطي با آنچه در زندگي بيروني شما اتفاق مي افتد ندارد. اعتماد به نفس واقعي زاييده شغل شما نيست. اعتماد به نفس واقعي نتيجه باور قلبي و دروني شما به توانايي ها و قابليت هايتان است؛ اين باور که هر کاري را بخواهيد مي توانيد انجام دهيد.
● خودتان را تخريب نکنيد
يک لحظه به پاسخ اين پرسش فکر کنيد که اگر همين حالا شغلي به شما پيشنهاد شود، چه عکس العملي از خودتان نشان مي دهيد؟ آيا فوراً مي گوييد: «نه، مطمئن نيستم بتوانم از عهده اش بربيايم» يا « نه، اگر نتوانم به خوبي از عهده اش بربيايم چه!» آيا اگر کاري باشد که تا به حال آن را امتحان نکرده ايد باز هم قبولش مي کنيد؟ آيا از اينکه فعاليت جديدي را قبول مي کنيد هيجان زده مي شويد و مي ترسيد؟
آيا در حال حاضر تصميمي داريد که مدت ها آن را به تعويق انداخته ايد اما براي انجام آن اعتماد لازم را به خود نداريد؟
در واقع چيزي که مانع از آن مي شود که به دنبال تصميم هاي نيمه تمام خود برويد و آنها را کامل کنيد، کمبود اعتماد به نفس شماست.
هنگامي که به خودتان مي گوييد: «فکر نمي کنم بتوانم موفق شوم»، در واقع داريد به خودتان مي گوييد: «من به خودم اعتماد کافي ندارم که ياد بگيرم و بياموزم».
هرچه به خواست و اراده خودتان اعتماد بيشتري داشته باشيد، اعتماد به نفس بيشتري نيز در خود احساس خواهيد کرد. داشتن اعتماد به نفس و خودباوري نيز اساسا به اين معناست که به خودتان اعتماد داشته باشيد که مي توانيد ترس هاي خود را کنار بگذاريد و تسليم نشويد. اگر واقعا خواهان پيروزي هستيد بايد دوره سختي را بگذرانيد تا اعتماد به نفس واقعي را در خود ايجاد کنيد زيرا اعتماد به نفس واقعي براساس اين باور که به يقين موفق خواهيد شد بنا نشده است. شخصي که اعتماد به نفس دارد هرگز مطمئن نيست که اشتباه نخواهد کرد. او از شکست نمي ترسد و فقط به آينده نظر دارد.
اگر بخواهيد صبر کنيد تا اعتماد به نفس کافي را براي به انجام رساندن کارهايتان به دست آوريد، ممکن است مجبور باشيد هميشه در انتظار به سر ببريد!
بسياري از ما فکر مي کنيم سرانجام روزي فرا مي رسد که جرأت و اعتماد به نفس و شهامت آن را خواهيم يافت تا آنچه را مي خواهيم عملي کنيم؛ شغل دلخواهمان را به دست آوريم، روابط مان را متحول کنيم يا در کاري ريسک کنيم.
انگار هميشه منتظريم واقعه اي غيرمنتظره به وقوع بپيوندد تا ما را به پيروزي برساند اما بدانيد که اين اتفاق هرگز به وقوع نخواهد پيوست!
هر چه بيشتر منتظر رسيدن به آرزوهاي خود باشيد اعتماد به نفس خود را بيشتر از دست خواهيد داد و در عوض بر ترس ها و نگراني هاي شما افزوده خواهد شد؛ اين ترس که شايد هرگز به خواسته ها و آرزوهايتان نرسيد.
به اين ترتيب ممکن است فرصت هاي خود را از دست بدهيد، بي آنکه حتي متوجه باشيد. هرچه انجام دادن کاري را به تعويق بيندازيد، بيشتر از حرکت محروم مي شويد و هرچه منفعل تر باشيد، بيشتر ترس به شما چيره مي شود و از اعتماد به نفس تان کاسته خواهد شد.
حال ببينيد شما به چه روش هايي برخورداري از احساس خوب را در خود به تعويق انداخته و به بعد موکول مي کنيد و چه قيد و شرط هايي براي خود قرار داده ايد تا خود را لايق داشتن اعتماد به نفس و حال خوب بدانيد؟
آيا واقعا فکر مي کنيد تنها اگر به هدفي خاص برسيد يا کار مشخصي انجام دهيد به حال خوبي خواهيد رسيد؟ و آيا اين حال خوب در شما ادامه خواهد يافت؟ هرگز! زيرا شما هرگز قادر نخواهيد بود هميشه در تمام کارها موفق باشيد؛ علاوه بر آن همين که به يکي از اهداف خود برسيد، هدف ديگري در انتظار شما خواهد بود. در اينجا براي اينکه ببينيد تا چه حد به خودتان اطمينان و اعتماد داريد مي توانيد از خودتان چند سؤال کنيد، بنابراين سعي کنيد کاملا با خودتان صادق باشيد.
از خودتان بپرسيد چه هنگامي احساس خوبي نسبت به خودم خواهم داشت؟ زماني که در کارم موفقم؟ زماني که به نظر زيبا مي رسم؟ زماني که در ارتباطم موفقم و... تعجب آور است؛ زيرا بدون آنکه خودمان بدانيم، خوشحالي و برخورداري از حس اعتماد به نفس را در خود پايمال مي کنيم. اما آيا وقت آن نرسيده که از به تأخير انداختن و وعده دادن به خود دست برداريد و همين حالا بدون هيچ قيد و شرطي خودتان را دوست بداريد و يقين داشته باشيد انسان توانمندي هستيد؟ آيا بهتر نيست همين حالا خودتان را دوست داشته باشيد و خودتان را همين گونه که هستيد، بپذيريد تا اينکه دائم دوست داشتن خود را مشروط به برخورداري از موقعيتي خاص بدانيد. هربار که خودتان را همان گونه که هستيد محترم بدانيد، به خودتان نيرو مي بخشيد تا بتوانيد گام بعدي را در راه رشد و موفقيت برداريد.
● تقويت اعتماد به نفس
نخستين گام در راه تقويت اعتماد به نفس و خودباوري آن است که وانمود نکنيم اعتماد به نفس مان از آنچه واقعا هست، بيشتر است. بدين معنا که در مورد ناامني ها و بي اعتمادي هايمان با خودمان صادق باشيم. گاهي زياد سخت نيست که خودمان را گول بزنيم و تظاهر کنيم که اعتمادبه نفس خوبي داريم اما فراموش نکنيد که اعتمادبه نفس يک احساس دروني است نه يک ادعا.
بعضي اوقات در مورد نيازهاي واقعي مان با خودمان صادق نيستيم تا چنانچه در برآورده ساختن آنها ناتوان مانديم، احساس بدي نداشته باشيم.
هنگامي که فقط دست به کارهايي مي زنيد که مي دانيد از پس آن برمي آييد، هرگز به اعتماد به نفس واقعي دست نخواهيد يافت.
حقيقت اين است هنگامي که روياهاي خود را محدود مي کنيم يا آنها را به فراموشي مي سپاريم، به خودمان بي اعتنايي مي کنيم. بدين ترتيب حس اعتماد به نفس دروغين معمولا هنگام رويارويي با اولين مشکلات و سختي ها، ناپديد مي شود و احساس ترحم و بي اعتماد جاي آن را مي گيرد.
● مزاياي اعتماد به نفس
آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که با اعتماد به نفس پايين و خودباوري ضعيف به چه صورت زندگي خواهيد کرد و چه شرايطي خواهيد داشت؟
آيا تا به حال به اين انديشيده ايد که اگر ناگهان از اعتمادبه نفس بالايي برخوردار شويد چه چيزهايي را از دست مي دهيد؟! اين سؤالات را بدين جهت از خود بکنيد تا بدانيد گاهي ترک عادات منفي و ناسالم براي ما انسان ها تا چه حد دشوار و سخت است زيرا بعضي از عادات چنان در وجودمان نهادينه شده اند که از مضرات آنها کاملا غافل مانده ايم. بسياري از ما با وجود آنکه از اعتماد به نفس پايين خود رنج مي بريم و از آن شکايت داريم و به ظاهر مشتاقيم که اعتماد به نفس بالايي داشته باشيم اما ناخودآگاه و بي آنکه بدانيم به بعضي از مزاياي رواني و اجتماعي آن معتاد هستيم و نمي توانيم از اين منش و رفتار خود دست برداريم.
گاهي به اين دليل راضي نمي شويم اعتماد به نفس خود را بالا ببريم چون فکر مي کنيم وقتي به خودمان اعتماد نداريم ديگران بيشتر به ما توجه مي کنند. بعضي مواقع کاري مي کنيم که ديگران دلشان برايمان بسوزد؛ «طفلي چقدر بدشانسه!، آخه بازم بدآوردي!....». ما اغلب براي بدرفتاري ها و کج خلقي ها و عادات ناسالم خود يک عذر و بهانه هميشگي داريم؛ چون ديگران مي دانند که ما چقدر بدشانس و گرفتاريم. تلاش زيادي نمي کنيم زيرا معمولا منتظريم که شکست بخوريم! و اين ديگر براي مان تبديل به يک عادت هميشگي شده است.
اگر در زندگي احساس اعتماد به نفس کافي نمي کنيد از خود بپرسيد: «چه مزايايي از اين راه کسب مي کنم؟» فهرستي از اينگونه مزاياي رواني تهيه کنيد. سپس صادقانه نگاهي به آن بيندازيد و ببينيد از ناحيه ضعيف بودن و اعتماد به نفس نداشتن چه حقوق و مزايايي به دست مي آوريد که براي مبارزه با آن تلاش نمي کنيد و نمي خواهيد عادات منفي خود را ترک کنيد. شايد اين نقش را فقط در يک جنبه از زندگي خود (مثلا در روابط صميمانه) بازي مي کنيد و در جنبه هاي ديگر مانند شغل و حرفه تان، اعتماد به نفس زيادي از خود نشان مي دهيد. سعي کنيد با يادآوري توانايي ها و موفقيت هايتان در زمينه هاي ديگر صادقانه با نقاط ضعف و مشکلات خود مواجه شويد.
شناسايي و پذيرش انگيزه هاي رواني ناخودآگاهي که به آنها پرداختيم ممکن است کمي مشکل و ناراحت کننده باشند. گاهي فراموش مي کنيم اگر نتوانيم خود را باور کنيم تا چه حد با مشکل و ضعف مواجه مي شويم.
اگر بدين ترتيب عمل کنيم هيچ گاه واقعا از خود خوشحال و راضي نخواهيم بود و نمي توانيم احساس رضايت واقعي را تجربه کنيم. رهاکردن و ترک عادت ها و نقش هاي مخرب گذشته مستلزم داشتن شجاعت و جرأت است. و اعتماد به نفس و خودباوري اي که به اين ترتيب حاصل مي شود، پاداش بزرگي است که به دنبال اين شهامت به دست مي آيد. در واقع مي توان گفت که اعتماد به نفس حسي از آرامش و صلح دروني است. داشتن اطمينان به توانايي هاي خود اين امکان را به شما مي دهد که با اطمينان خاطر قدم برداريد، بدين ترتيب درمي يابيد که درست حرکت مي کنيد و مي توانيد به همان جايي که مي خواهيد برسيد.

دانلود نسخه PDF - اعتمادکردن