up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اشک هاي احساسي PDF
QR code - اشک هاي احساسي

اشک هاي احساسي

مردان هم گريه کنند

وقتي که يک فشار روحي رواني يا جسمي به فرد وارد مي شود برحسب شدت آن فشار و متناسب با شخصيت فرد و انتظارات او واکنش هايي که در مقابله با آن بروز مي دهد، متفاوت خواهد بود. امکان دارد شما در يک تنش وحشتناک با احساس خشم بگوييد: «خدايا چرا من؟!» اما شخص ديگري همين تجربه و حس شما را تنها با گم کردن هزار تومان يا سرماخوردگي ساده به دست آورد. کلا واکنش ها را به دو دسته تقسيم مي کنيم:
۱) واکنش هاي مقابله اي هيجان مدار
۲) واکنش هاي مقابله اي مساله مدار
گريه کردن در واقع نوعي تخليه هيجاني است که در گروه اول جاي مي گيرد. اگر فشار روحي از حد توان فرد بالاتر باشد بدن او سوپاپ هاي اطميناني دارد که کمک مي کنند از صدمه به فرد جلوگيري شود. گريه کردن يکي از اين سوپاپ هاست که اگر افراط و تفريط در آن صورت نگيرد نه تنها بد نيست بلکه واکنش مثبتي تلقي مي شود و در موقع بروز فشاري که از حد توان شما بيشتر است به جاي واکنش هيجاني منفي مانند فرياد کشيدن و صدمه زدن به خود يا اشيا ء (شيشه شکستن) مي تواند جايگزين شود.
سرکوب و امتناع از گريه کار معقولي نيست. اما برخي افراد که پس از مورد انتقاد قرار گرفتن، مشاجره با دوستان، مواجهه با ناکامي هاي کوچک فورا شروع به گريستن مي کنند، بايد به روانشناس مراجعه کنند. چرا که معمولا علت اصلي اين نوع گريه ها اعتماد به نفس پايين و يا مشکلات رواني مزمن در فرد بوده و بايستي فرد تحت درمان قرار گيرد.
آنهايي که اهل خودخوري هستند بيشتر از بقيه به بيماري هاي عمده رواني مبتلا مي شوند و در يک سيکل معيوب قرار مي گيرند. برخي از مردان گريه کردن را بد مي دانند مثلا بعضي ها مي گويند ما بزرگ شده ايم. گريه مال بچه هاست! بعضي هم مي گويند مرد که گريه نمي کند! و حرف هاي اينچنيني که اشتباه است .
آمارها نشان مي دهد شيوع سکته قلبي در مردها بيشتر است. وقتي يکي عامل استرس زا هجوم مي آورد خانم ها با حرف زدن و گريستن خود را تخليه مي کنند. اما بايد دقت کنند از گريه به عنوان راه حل استفاده نکنند تنها بايد به طور گذرا از گريه کردن استفاده کنند، دعا کردن، نذر و توکل به خدا، درد دل با ديگران و همچنين تکنيک هاي آرام بخش هم بايد استفاده شود تا بتوان در آن لحظه پرتنش کمي آرام شد و فرصتي دوباره به بدن خود داد تا آماده حل کردن مساله و مشکل موجود شود.
تا به حال اين سئوال را از خود پرسيده ايد که چرا گريه تا اين حد مي تواند آرام بخش باشد و يا چه ترکيبات و واکنش هايي در بدن به توليد گريه مي انجامد؟ اصلا آيا انگيزه ما براي گريه بر نوع مواد آن اثر گذار است که برخي روان شناسان توصيه مي کنند از گريه بيش از حد و افراط گونه استفاده نکنيد؟
هنگامي که ما دچار استرس هيجاني مي شويم، مغز وبدن ما شروع به توليد ترکيبات شيميايي و هورمون هاي خاصي مي کند. گريه کردن کمک مي کند تا اين ترکيبات شيميايي زائد که نيازي به آنها نيست از بدن حذف گردند. لذا اشک هاي احساسي در واقع مواد سمي اي که در پي استرس هيجاني در خون تجمع مي يابند را از بدن دفع مي کند. اشک هاي احساسي سطح منگنز بدن را کاهش مي دهند. اين مواد معدني برروي خلق وخو تاثير مستقيم مي گذارد. غلظت منگنز اشک احساسي ۳۰ برابر بيشتر از منگنز موجود در سرم خون است. همچنين اشک احساسي نسبت به اشک پايه و رفلکس حاوي ۲۴ درصد پروتئين آلبومين بيشتري مي باشد.
هورمون هايي که پس از استرس در بدن انباشته مي شوند به حد سطح سمي رسيده و باعث تضعيف سيستم ايمني بدن و ديگر فرآيندهاي بيولوژيکي مي شوند. اشک هاي احساسي به عنوان دريچه اطمينان براي قلب عمل مي کنند.
ترکيباتي که حين استرس در بدن تجمع مي يابد با اشک خارج مي گردند. همين امر باعث کاهش استرس مي گردد. اين مواد شامل آندروفين، که در کنترل درد موثر است، پرولاکتين که در تنظيم توليد شير نقش دارد و آدرنوکورتيکوتروپين(ACTH) که يک نشانگر مهم استرس است، مي باشند. سرکوب گريه و اشک باعث افزايش استرس مي گردد.
هورمون هايي که پس از استرس در بدن انباشته مي شوند به حد سطح سمي رسيده و باعث تضعيف سيستم ايمني بدن و ديگر فرآيندهاي بيولوژيکي مي شوند. اشک هاي احساسي به عنوان دريچه اطمينان براي قلب عمل مي کنند.
جالب است بدانيد اشک ها يک روش موثر در ايجاد ارتباط بوده و در برانگيختن حس همدردي و دلسوزي سريعتر ازهر ابزار ديگري عمل مي کنند. گريه بطور موثري بازگو کننده آنست که شما در مورد يک دلمشغولي خاص صادق و بي ريا بوده و در کنار آمدن با آن مشکل مضطرب مي باشيد.
هنگامي که گريه سرکوب مي شود، هيجانات رها نمي شوند و خصايص شخصيتي مخرب همچون پرخاشگري بروز مي کنند. به باور دانشمندان سرکوب و امتناع از گريه کار معقولي نيست. اما برخي افراد که پس از مورد انتقاد قرار گرفتن، مشاجره با دوستان، مواجهه با ناکامي هاي کوچک فورا شروع به گريستن مي کنند، بايد به روانشناس مراجعه کنند. چرا که معمولا علت اصلي اين نوع گريه ها اعتماد به نفس پايين و يا مشکلات رواني مزمن در فرد بوده و بايستي فرد تحت درمان قرار گيرد.

شرکت Valeniteبار ديگر سيستم تراشکاري ValTURNTM خود را با اضافه کردن 3 هندسه جديد به خط اينسرتهاي تراشکاري خود گسترش داده است. هندسه هاي جديد با گريدها ...

● درمان هاي دارويي ۱) اشک مصنوعي: اشک مصنوعي به عنوان درمان اوليه در مبتلايان به خشکي چشم مطرح بوده است. اشک مصنوعي طيف وسيعي از ترکيبات دارويي را شام ...

● کشف علت کاشکسي کاشکسي (بي اشتهايي و کاهش وزن) که در سرطان ديده مي شود با چند سايتوکين به خصوص اينترلوکين ۶(IL۶) ارتباط دارد. يک گروه بين المللي گزار ...

محلول اشک خاصيت ضد ويروسي و ضد باکتري دارد که تا ۹۵ درصد باکتريها را نابود مي سازد . اشک مايعي است که با فرآيند ايجاد آن در چشم ها توليد مي گردد. وظاي ...

● مقدمه اشکال هندسي در زندگي هميشه داراي کاربردهاي فراوان بوده و براي فعاليتهاي انسان الهام بخش و سمبل نيز شده است. دايره يکي از اين اشکال است. ابتداي ...

ذخاير معدني از نظر شکل و ابعاد به چهار گروه ايزومتريک ، صفحه اي ، استوانه‌اي و عدسي تقسيم شده‌اند. ذخاير ايزومتريک گسترش اين ذخاير در سه بعد يکسان و ن ...

ذخاير معدني از نظر شکل و ابعاد به چهار گروه ايزومتريک ، صفحه اي ، استوانه‌اي و عدسي تقسيم شده‌اند. ذخاير ايزومتريک گسترش اين ذخاير در سه بعد يکسان و ن ...

شخصيت شناسى با اشکال هندسى مقدمه شايد شما هم جزو افرادى هستيد که در دوران تحصيل درس هندسه برايتان هيچ جذابيتى نداشته و احتمالاً از شنيدن نام آن بيزاري ...

دانلود نسخه PDF - اشک هاي احساسي