up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله اشغالگري روسيه تزاري PDF
QR code - اشغالگري روسيه تزاري

اشغالگري روسيه تزاري

آشنايي فرانسه با تيغه مرگبار گيوتين و قيام مردم لهستان عليه اشغالگري روسيه تزاري

● آشنايي فرانسه با تيغه مرگبار گيوتين
۲۱۸ سال پيش در روز ۲۸ نوامبر ۱۷۸۹ ميلادي ، دکتر ژوزف گيوتين دستگاهي که براي قطع کردن سر محکومين به مجازات مرگ را اختراع کرده بود ، در مقابل نمايندگان مجلس انقلاب فرانسه به نمايش گذاشت.
مردم فرانسه با وسيله اي مرگبار که بعدها به نام خود مخترع آن گيوتين نام گرفت ، آشنا شدند.
اين وسيله داراي يک تيغه برنده بود که ميان يک چارچوب از جنس چوب مي لغزيد.
هنگام فرود تيغه سنگين برنده بلافاصله سر محکوم که در زير آن قرار گرفته بود قطع مي شد.
دکتر ژوزف گيوتين براي اختراع اين وسيله مجازات مرگ استدلال کرد سر محکوم فورا قطع شده و او در هنگام مرگ برخلاف اعدام ، گردن زدن با تبر يا شمشير يا شقه شدن زجر نمي کشد.
دستگاه ژوزف گيوتين از سوي آنتوان لويي ، جراح و دبير مادام العمر آکادمي جراحي رسما تاييد شده بود.
دکتر گيوتين هنگام نمايش اختراع خود به نمايندگان در مورد کارايي اين دستگاه به آنها اطمينان داد.
خود او که نماينده پاريس در مجلس انقلاب بود ، عقيده داشت برابري هنگام مجازات مرگ بايد در مورد همه شهروندان در نظر گرفته شود.
بنابراين دستگاهي را اختراع کرده بود که سر همه محکومان به مرگ اعم از زن و مرد ، پير و جوان را به يک شکل قطع مي کرد!
در روز ۳۰ ژوئن سال ۱۷۹۱ ميلادي ، مجلس تصويب کرد کليه محکومان به مرگ سرشان با اين وسيله قطع شود.
اين دستگاه ابتدا «لوييزت» نام داشت اما روزنامه نگاران پارلماني که دل خوشي از دکتر ژوزف گيوتين نداشتند ، آن را گيوتين ناميدند.
ابتدا براي آزمايش دستگاه گيوتين از گوسفندها و اجساد اموات استفاده شد تا اين که در روز ۲۵ آوريل سال ۱۷۹۲ ميلادي نيکلاس ژاک پلوتيه يک راهزن قسي القلب براي نخستين بار با گيوتين مجازات شد و نامش در تاريخ ثبت گرديد.
در جريان دوره «ترور بزرگ» بين سال هاي ۱۷۹۳ ميلادي و ۱۷۹۴ ميلادي بيش از ۲۰ هزار بيگناه يا گناهکار با دستگاه مرگبار گيوتين از نزديک آشنا شدند ، بي آنکه ديگر فرصتي داشته باشند تا اين تجربه مرگبار را براي ديگران حکايت کنند.
به اين ترتيب ، در روز ۲۸ نوامبر سال ۱۷۹۸ ميلادي دکتر ژوزف گيوتين يک وسيله مجازات مرگ که سر محکوم را قطع مي کرد به نمايندگان مجلس فرانسه نشان داد.
مردم فرانسه با دستگاهي آشنا شدند که مدتي بعد به نام مخترعش گيوتين ناميده شد.
آخرين باري که گيوتين براي مجازات يک محکوم به مرگ در فرانسه به کار گرفته شده روز ۱۰ سپتامبر سال ۱۹۷۷ ميلادي بود.
● قيام مردم لهستان عليه اشغالگري روسيه تزاري
۱۷۷ سال پيش ، در روز ۲۹ نوامبر سال ۱۸۳۰ ميلادي مردم لهستان عليه اشغالگران روس قيام کردند.
قبل از قيام مردم ، اين شايعه رواج يافت که نيکلاي اول تزار روسيه قصد دارد جوانان لهستاني را براي يک جنگ ديگر به بلژيک اعزام کند.با رواج اين خبر مردم لهستان دست به قيام زدند.
آنها توانستند شهر ورشو را از چنگ اشغالگران روس آزاد کنند.
لهستان کشور مرفه دوران رنسانس در روز ۲۴ اکتبر سال ۱۷۹۵ ميلادي قرباني اختلافات داخلي و طمع همسايگانش پروس ، اتريش و بويژه روسيه شده و از نقشه اروپا ناپديد مي شود.
ناپلئون اول ، امپراتور فرانسه در پي امضاي پيمان تيلسيت با الکساندر اول ، تزار روسيه بار ديگر لهستان را تحت نام دوک نشين ورشو احيا مي کند اما دوران احياي لهستان بسيار کوتاه بود.
با سقوط ناپلئون ، در سال ۱۸۱۵ ميلادي کنگره وين بخش اعظم خاک لهستان را تحت اقتدار الکساندر اول تزار روسيه قرار مي دهد.
بخش هاي شرقي لهستان رسما به روسيه منضم مي شوند. منطقه ورشو از سوي الکساندر اول موقعيت يک پادشاهي ملحق شده به امپراتوري روسيه را مي يابد. شخص الکساندر اول پادشاه منطقه ورشو بود.
الکساندر اول که به لهستان ، فرهنگ و زبان آن علاقه داشت يک خودمختاري گسترده را به منطقه ورشو که در آن موقع به عنوان کل خاک لهستان تلقي مي شد ، مي بخشد.
با اين حال ، مردم آرزوي استقلال کشورشان را داشتند و نمي خواستند به صورت رعيت روسيه تزاري باشند.
با مرگ الکساندر اول و به قدرت رسيدن تزار نيکلاي اول که فردي مستبد و زورگو بود ، مخالفت مردم لهستان بالا گرفته و منجر به تاسيس نهادهاي مخفي مي شود.
در اين ميان خبر اعزام نيروهاي لهستاني توسط تزار به فرانسه و براي کمک به شارل دهم پادشاه اين کشور که با قيام مردمي مواجه شده بود ، رواج مي يابد.
رهبران قيام که از قبل شورش عليه روسيه تزاري را طراحي کرده بودند ، تصميم مي گيرند قبل از اعزام نيروهاي لهستاني به فرانسه دست به اقدام بزنند.
با آغاز قيام مردم ورشو ، گراندوک کنستانتين ، فرمانده روسي ارتش لهستان فرار مي کند و مجلس لهستان استقلال کشور را اعلام مي نمايد. اما لهستاني ها دچار تفرقه بوده و قادر به حفظ پيروزي خود نشدند.
تزار نيکلاي اول در روز ۸ سپتامبر سال ۱۸۳۱ ميلادي با اعزام يک ارتش ۱۱۰ هزار نفري بارديگر ورشو را تصرف کرده و سپس بي رحمانه لهستاني ها را سرکوب کرد.
هزاران لهستاني راه تبعيد را در پيش گرفته و به ساير کشورهاي اروپايي مهاجرت کردند.
به اين ترتيب ، در روز ۲۹ نوامبر سال ۱۸۳۰ ميلادي مردم لهستان عليه اشغالگران روسيه تزاري دست به قيام زدند ، اما نتوانستند وحدت خود را حفظ کنند و کمتر از يک سال بعد دوباره سرزمين آنها به اشغال روس ها درآمد.
درپي شکست قيام لهستان ، نيکلاي اول، تزار روس به خودمختاري لهستان خاتمه داد و اين سرزمين را به يک ايالت امپراتوري روسيه تبديل کرد.
نيکلاي اول با توسل به زور و خشونت سياست روسي کردن اجباري لهستان را درپيش گرفت.
علي رغم گذشت نزديک به دو قرن هنوز مردم لهستان نتوانسته اند سرکوب وحشيانه روسيه تزاري را فراموش کنند.

● مقدمه از زمان انقلاب صنعتي، ژئوپولتيک انرژي – به معني تهيه و تدارک انرژي و نيز تضمين دسترسي مطمئن به ذخاير انرژي – به عاملي مؤثر در خوشبختي، سعادت و ...

در نتيجه اين سياست ها، روسيه خودش را در موقعيتي قرار داده که هم مي تواند باعث تضعيف تلاش هاي مشترک شود و هم به اجرايي شدن يک بسته ديپلماتيک مؤثر عليه ...

با گذشت زمان و ايجاد تحولاتي که نتيجه و پيامد تغيير در سبک زندگي افراد بوده است نه تنها شيوه تفکر انسان ها و بلکه بسياري از سنت ها نيز دستخوش تغييرات ...

خاورميانه يك گستره جغرافيايي وسيع است كه در بسياري از كشورهاي اين منطقه تنوعات انساني و جغرافيايي، بحران هويت، مشروعيت، مشاركت، تنش‌ها و اختلالات مرزي ...

دانلود نسخه PDF - اشغالگري روسيه تزاري