up
Search      menu
سایر :: مقاله اسرار عدد ۷ PDF
QR code - اسرار عدد ۷

اسرار عدد ۷

۷ از ترکيب دو عدد ۳ و ۴ ايجاد شده است که بنابر حکمت فيثاغورثي و زماني بسيار دورتر از آن، اعدادي خوش يمن شناخته ميشدند. به عقيده بابليان، مصريان و تمدنهاي باستاني ديگر، به وجود ۷ سياره مقدس اعتقاد داشتند. در زبان عبري لغت قسم خوردن، به طور تحت اللفظي به معناي قرار گرفتن تحت نيروي ۷ چيز است که برگرفته از هفت ميشي است که در پيمان ميان ابراهيم نبي و ابي ملک در بيرشيبا به آن اشاره شده است.
هرودت نيز به يک قسم عربي اشاره کرده که در آن هفت سنگ به خون آغشته مي شوند. آفرينش جهان در هفت روز انجام شده، هفته ۷ روز دارد، ۷ حسن خداداد، ۷ گناه کبيره، ۷ مرحله در زندگي انسان، ۷ طبقه بهشت و جهنم و مثالهاي بي شمار ديگري در ميان اديان، ملل و اعصار مختلف از جمله مصاديق حضور جادويي عدد ۷ در زندگي و مرگ انسانهاست.
تعدادي از مشهورترين ۷ هاي جهان عبارتند از:
▪ هفت طبقه بهشت:
بر اساس آيات قرآن و مفسران احاديث، بالاترين درجه سعادت معنوي، ورود به طبقه هفتم بهشت است. مسلمانان به وجود هفت طبقه يا مرحله آمرزش و بهشتي شدن اعتقاد دارند. اين طبقات هفتگانه همانهايي هستند که طي شده است.
▪ هفت گناه کبيره:
هفت گناه کبيره گناهاني هستند که در زمان تاريخ بسيار قديم رهبانيت مسيحي مشخص شده و در قرن ششم ميلادي توسط پاپ گرگوري اول يا گرگوري کبير در يک دسته قرار گرفته اند. اين گناهان عبارتند از: تکبر، طمعکاري، شهوت در معناي تمايل بيش از حد يا نامشروع جنسي، حسادت، شکم پرستي که معمولا مستي نيز در آن منظور ميشود و تنبلي.
همف گناه کبيره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه ها، نمايشنامه هاي اخلاقي و هنر اروپاي قرون وسطي بوده است.
▪ هفت کلمه آخر:
هفت کلمه آخر، به آخرين جمله حضرت عيسي بر صليب اشاره دارد. اين کلمات از اين قرارند:
خداي من، چرا مرا به خود واگذاشتي؟
▪ هفت علم انساني ( علوم سبعه ):
طبقه بندي آزاد موضوعاتي که از قرن پنجم ميلادي به بعد، دربرگيرنده برنامه آموزشي غرب در قرون وسطا بود. به نظر ميرسد که نام علوم انساني برگرفته از رساله سياست ارسطو باشد که در آن از شاخه هايي از دانش که شايسته انسان آزاد است ، يعني دانش اوليه اي که براي يک شهروند با تحصيلات مناسب لازم است، سخن گفته است. اين علوم عبارتند از علوم سه گانه: دستور زبان ( ادبيات ) ، علم بيان و ديالکتيک ( مباحثه و مکالمه ) و علوم چهارگانه که پيشرفته تر بوده و از اين قرارند: حساب، هندسه، موسيقي و نجوم.
● عجايب هفتگانه طبيعي:
کوه اورست در مرز نپال و چين، آبشار ويکتوريا در آفريقا، گرند کنيون Grand Canyon آمريکا، ساحل مرجان بزرگ استراليا، سپيده دم شمالي قطب شمال، آتشفشان و پاريکوتين Paricutin در مکزيک و بندر ريو دوژانيرو برزيل.
● هفت مرد فرزانه:
نامي که در سنت يوناني به هفت تن از سياستمداران، قانونگذاران و فيلسوفان قرن ۷ و ۶ قبل از ميلاد داده شد. اين فرزانگان عبارتند از: سولون قانونگذار يوناني، تالس فيلسوف اهل ميلتوس، پيتاکوس فرمانده نظامي اهل ميتيلن، کلئوبولوس فيلسوف اهل رودس، شيلون اسپارتي از ناظران شاه، بياس فرزانه ترين هفت فرزانه، اهل پري ين و پرياندر حاکم مستبد کورنتي.
● هفت دريا:
شامل درياهاي قطب شمال و قطب جنوب، اقيانوس آرام شمالي و جنوبي، اقيانوس اطلس شمالي و جنوبي و اقيانوس هند.
● هفت حس:
بر اساس تعليمات باستاني، روح انسان يا بدن مقدس درون او مرکب از هفت خاصيت است که هر يک تحت تاثير يکي از سيارات هفتگانه اند.
آتش موجب زندگي، خام به وجود آورنده توانايي احساس کردن، آب موجب قدرت بيان، هوا حس چشايي، مه موجد حس بينايي، گلها به وجود آورنده حس شنوايي و باد جنوب به وجود آورنده حس بويايي.
● هفتمين پسر از هفتمين پسر:
همانطور که گفتيم هفت جادويي ترين اعداد است و در معرفت قومي، هفتمين فرزند پسر از هفتمين پسر يک خانواده با نيروهاي قدرتمند جادويي و شفادهندگي متولد ميشود. او پيشگو است و از قدرت هاي عجيبي برخوردار است.
● عجايب هفتگانه قرون وسطي:
آمفي تئاتر روم، کاتاکومبهاي (سرداب) اسکندريه مصر، ديوار بزرگ چين، استون هنج در ويلتشاير انگلستان، برج کج پيزا، برج چيني (از جنس چيني) نانکينگ، مسجد اياصوفيه در استانبول.

يک عدد عجيب : يک نفر از اساتيد دانشکده شهر آتن پايتخت يونان چندي پيش عددي را کشف کرد که خصايص عجيبي دارد. آن عدد:142857 ميباشد. اگر عدد مذکور را در دو ...

● اسرار وضو اي كسانيكه ايمان بخدا آورديد، برخيزيد از براي نماز و بشوييد رويها، و دستها را تا مرفق و مسح كنيد سر و پاها را تا دو اي بپندار وجود آلوده، ...

۷ از ترکيب دو عدد ۳ و ۴ ايجاد شده است که بنابر حکمت فيثاغورثي و زماني بسيار دورتر از آن، اعدادي خوش يمن شناخته ميشدند. به عقيده بابليان، مصريان و تمدن ...

فلسفه هفت سين چيست؟ به طور مقدمه بايد دانست که عدد هفت نزد ايرانيان قديم مقدس بود و به خاطر ستارگان هفتگانه يعني « زهره ، مشتري ، عطارد ، زحل ، مريخ ...

در سال 1803، دانشمندي انگليسي به نام توماس يانگ (Thomas Young)، آزمايش قابل توجهي انجام داد. يانگ كه به هيروگليف‌هاي مصري بسيار علاقه‌مند بود و در است ...

رويدادهاي طبيعي همواره در اطراف ما رخ مي دهند و تکرار اين رويدادها سبب مي شود از ديدن آنها چندان حيرت نکنيم و گاه بي تفاوت از کنار آنها بگذريم، ولي گا ...

رويدادهاي طبيعي همواره در اطراف ما رخ مي‌دهند و تکرار اين رويدادها سبب مي‌شود از ديدن آنها چندان حيرت نکنيم و گاه بي‌تفاوت از کنار آنها بگذريم، ولي گا ...

اگر اهل رنگ کردن موهاي تان باشيد حتما با اين عبارات آشنا هستيد: N۲،A۳ و ... ولي آيا تا به حال فکر کرده ايد که اين اسامي به چه معنا هستند و از کجا آمده ...

دانلود نسخه PDF - اسرار عدد ۷