up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله اسحاق نيوتن PDF
QR code - اسحاق نيوتن

اسحاق نيوتن

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه وولستورپ مي زيستند نيوتن قبل از موعد متولد شد و زودرس به دنيا آمد و چنان ضعيف بود که مادر گمان برد او حتي روز اول زندگي را نتواند به پايان برد پدرش نيز در عين حال اسحق نام داشت و در ۳۰ سالگي و قبل از تولد فرزندش در گذشت.
پدرش مردي بوده است ضعيف، با رفتار غير عادي زودرنج و عصبي مزاج مادرش هانا آيسکاف زني بود مقتصد، خانه داري بود صاحب کفايت و صنعتگري با لياقت آيزاک دوره کودکي شادي نداشت او سه ساله بود که مادرش با بارناباس الميت کشيش مرفه با سني دو برابر سن خود ازدواج کرد جدايي از مادر ظاهراٌ سخت بر شخصيت او اثر گذاشت و تقريباٌ مسلم است که رفتار بعدي وي نسبت به زنان را نيز شکل داد نيوتن هيچگاه ازدواج نکرد اما يکبار(شايد هم دو بار) نامزد کرد به نظر مي آمد که تمرکز او منحصراٌ روي کارش بود نه سالي که نيوتن در وولستورپ جدا از مادر گذرانيد براي وي سالهاي دردناکي بود داستانهايي بر سر زبان است که نيوتن جوان از قبه کليسا بالا مي رفت تا نورث ويتام ده مجاور را که مادرش اينک در آن زندگي مي کرد، از دور ببيند.
آموزش ابتدايي رسمي نيوتن در دو مدرسه کوچک دهکده هاي اسکلينگتن و راچفورد صورت گرفته بود که هر دو براي رفت و آمد روزانه به خانه او نزديک بودند چنين به نظر مي رسد که اول بار دايي اوکه کشيشي به نام ويليام آيسکاف بوده است متوجه شد که در نيوتن استعدادي مافوق کودکان عادي وجود دارد.
بدين ترتيب ويليام آيسکاف مادر را مجاب کرد که کودک را به دانشگاه کمبريج(که خودش نيز از شاگردان قديمي اين دانشگاه بود) بفرستد زيا مادر نيوتن قصد داشت وي را در خانه نگهدارد تا در کارهاي مزرعه به او کمک کند در اين هنگام نيوتن ۱۵ ساله بود کمبريج در آن زمان ديگر آکسفورد را از مقام اولي که داشت خلع کرده به قلب پيوريتانيسم انگليس و کانون زندگي روشنفکري آن کشور بدل شده بود. نيوتن در آنجا مانند هزاران دانشجوي ديگر دوره کارشناسي، خود را غرق مطالعه آثار ارسطو و افلاطون مي کرد نيوتن در يکي از روزهاي سال ۱۶۶۳ يا ۱۶۶۴ شعار زير را در کتابچه يادداشت خود وارد کرد.
افلاطون دوست من و ارسطو هم دوست من است، اما بهترين دوست من حقيقت است او از کارهاي دکارت در هندسه تحليلي شردوع کرده سريعاٌ تا مبحث روشهاي جبري پيش آمده بود در آوريل ۱۶۶۵ که نيوتن درجه کارشناسي خود را گرفت، دوره آموزشي او که مي توانست چشمگيرترين دوره در کل تاريخ دانشگاه باشد بدون هيچگونه شناسايي رسمي به اتمام رسيد.
● تئوري نور قانون جاذبه عمومي
در حدود سال ۱۶۶۵ مرض طاعون شيوع يافت و دانشگاه دانشجويان خود را مرخص کرد نيوتن به زادگاه خود مراجعت کرد همين موقع بود که هوش و استعداد نابغه بزرگ آشکار گشت زيرا تمام کتابها و جزوه هاي خود را در دانشگاه جا گذاشته بود فکر خود رذا آزاد گذاشت که به تنهايي از منابع خاص خود استفاده نمايد در اين هنگام نيوتن بيش از ۲۲ سال نداشت ولي بيش از ارشميدس و دکارت در باره معرفت ساختمان جهان دقيق شده بود نيوتن ضمن دو سالي که در وولستورپ بود حساب عناصر بي نهايت کوچک قانون جاذبه عمومي را کشف کرد و تئوري نور را بنيان گذاشت اين داستان که سقوط سيبي از درخت نيوتن را به فکر کشف جاذبه عمومي انداخته است به نظر درست مي آيد او از آن لحظه اين پرسشها را براي خود مطرح کرد: چرا سيب به پايين و نه بالا سقوط مي کند؟ و چرا ماه بر زمين نمي افتد؟ اين انديشه ها بعدها او را به کشف قانون نيروي گرانش رهنمون شدند هنگامي که نيوتن چندين سال بعد پاسخ اين پرسش را توانست بيابد در واقع يکي از قانونهاي فيزيک راکشف کرده بود که بر تمام عالم حکمفرماست.
قانون نيروي گرانش او پس از شيوع طاعون و بازگشت به ملک مزروعي مادرش، طي ۱۸ ماه به آگاهيها و کشفهايي بيش از آنچه که دانشمندان ديگر در طول عمر خود دست مي يابند، دست يافت او در اين مدت ساخت و ساز قانون نيروي گرانش را آغاز کرد او در باره نور و رنگهاي آن پژوهش کرد دليل جزر و مد را کشف کرد قوانين و حرکات بخصوصي را به درستي تشخيص دادو معادله هايي براي آن نوشت که بعدها اساس و بنيان دانش مکانيک شد در مورد نيروي گرانش نيوتن معتقد بود که نه تنها زمين چنين نيروي گرانشي دارد بلکه تمام اجسام و اجرام چنين خصوصيتي دارند.
روزي که او منشوري را در دست گرفت واجازه داد تا پرتو نور خورشيد از ميان آن بتابد او با اين کار کشف کرد که نور سفيد به هنگام ورود به منشور شيشه اي منحرف مي شود و به ۷ پرتو نور اصلي با رنگهاي گوناگون تجزيه مي شود آنها رنگهاي رنگين کمان هستند که طيف يا بيناب ناميده مي شوند و عبارتند از: سرخ، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش او تمام اين کشفيات را در يک دوره زماني ۱۸ ماهه به انجام رسانيد بالاخره طاعون ريشه کن شد و او به لندن برگشت تا تحصيلات خود را به پايان برساند.
او ۳ سال پس از آن را صرف کاوش و پژوهش در ماهيت و طبيعت نور کرد او همچنين نخستين دوربين نجومي آيينه اي را ساخت تلسکوپ آيينه اي رصد خانه مونت پالومار در کاليفرنيا نيز، که آيينه آن ۵ متر قطر دارد بر اساس اصول و قواعد نيوتن بنا شده است.
نيوتن در اثر مطالعات فراوان مبتلا به ناراحتي عصبي شد از دو ناراحتي عصبي مه نيوتن پيدا کرد اولي ظاهراٌ در سال ۱۶۷۸ و دومي در سال بعد از فوت مادر او بود در اين دره وي مدت ۶ سال از هر گونه مکاتبه مربوط به تلاشهاي ذهني دست کشيد به هر صورت عالم کيهاني بود. دوران مابين ۱۶۸۴ و ۱۶۸۶ از نظر تاريخ فکري بشر مقام ارجمندي دارد در اين دوران هالي توانست با تدبير بسيار نيوتن را وادارد که اکتشافات خويش را در نجوم و علم حرکات به منظور انتشار تدوين کند و نيوتن نيز به اين کار رضايت داد در سال ۱۶۸۷ در ۴۵ سالگي قانون جاذبه زمين و سه قانون در باره حرکت را در کتابش مه به زبان لاتين نوشته شده بود با خرج هالي منتشر کرد نيوتن به مطالعات عظيم ديگري پرداخت که حتي امروزه نيز کامل نشده است و آن اينکه با به کار بردن قوانين علم الحرکات و قانون جاذبه عمومي فرورفتگي زمين را در دوقطب آن که نتيجه دوران روزانه زمين به دور محورش مي باشد محاسبه کرد و به کمک اين محاسبه درصدد برآمد سير تکامل تدريجي سياره را مورد مطالعه قرار دهد.
نيوتن تغييرات وزن اجسام را برحسب تغيير عرض جغرافيايي مکان به دست آورد و نيز ثابت کرد که هر جسم تو خالي که به سطوح مروي متحدالمرکز و متجانس محدود شده باشد نمي تواند هيچگونه نيرويي بر اجسام با ابعاد کوچک که در نقطه غير مشخصي در داخل آن قرار داشته باشند اعمال کند نيوتن در پاييز سال ۱۶۹۲ هنگاميکه به ۵۰ سالگي رسيد نزديک مي شد به سختي مريض و بستري شد به طوريکه از هر گونه قوت و غذايي بيزار شد و دجار بي خوابي مفرط گرديد که به تدريج به بي خوابي کامل تبديل شد خبر کسالت شديد نيوتن در قاره اروپا انتشار يافت.
ليکن بعد از آنکه خبر بهبودي او را دادند دوستانش شادمان گرديدند.
حکمت بريتانيا به منظور قدرداني از خدمات اين دانشمند برگ يک منصب بسيار بالاي دولتي به وي اعطاء کرد و او در سال ۱۷۰۰ ميلادي به عنوان خزانه دار کل سلطنتي منصوب شد منصبي که تا آخر عمرش آن را حفظ کرد در همان سال به عضويت آکادمي علمي فرانسه نيز اتنخاب شد در سال ۱۷۰۵ عليا حضرت ملکه آن(ملکه انگلستان) به وي عنوان سر اعطاء کرد و به احتمال قوي اعطاي اين افتخار بيشتر به مناسبت خدمات او در ضرب مسکوکات بوده است تا به علت تقدم فضل او در معبد عقل و کمال.
وي چندي پيش از وفاتش با نگاهي به زندگي علمي طولاني گذشته اش از آن اين خلاصه را بدست داد: من نمي دانم به چشم مردم دنيا چگونه مي آيم اما در چشم خود به کودکي مي مانم که در کنار دريا بازي مي کند و توجه خود را هر زمان به يافتن ريگي صافتر يا صدفي زيباتر منعطف مي کند در حاليکه اقيانوس بزرگ حقيقت همچنان نامکشوف مانده در جلوي او گسترده است آخرين روزهاي زندگي وي تاثر برانگيز و از جنبه انساني قوي و عميق بوده است اگر چه نيوتن نيز مانند ساير افراد بشر از رنج فراوان بي بهره نماند ليکن بردباري بسياري که در مقابل درد و شکنجه دائمي دو سه سال اخير زندگاني خويش نشان داد شکوفه هاي ديگري بر تاج گلي که بر فرق او قرار دارد مي افزايد.
در آخرين روزهاي زندگي از ردر جانگداز اسوده بود در نهايت آرامش در ۲۰ مارس ۱۷۲۷ در ۸۴ سالگي در لندن در گذشت و با عزت و شرف بسيار در وستمينستر آبي به خاک سپرده شد براي قدرداني از اين دانشمند بزرگ واحد نيرو را نيوتن ناميده اند بدون ترديد مي توان گفت در تاريخ بشريت نامي از مافوق نيوتن وجود نداشته و هيچ اثري از لحاظ عظمت و بزرگي مانند کتاب(اصول) او نخواهد بود لاپلاس بزرگترين ادامه دهنده اکتشافات او در باره اش چنين مي گويد: کتاب اصول بناي معظمي است که تا ابد عمق دانش نابغه بزرگي را که کاشف مهمترين قوانين طبيعت بوده است به جهانيان ملل خوهد داشت.
لاگرانژ در باره او چنين مي گويد: نيوتن خوشبخت بود که توانست دستگاه جهان را توصيف کند افسوس که در عالم بيش از يک اسمان وجود ندارد ولتر مشهورترين ستايندگان او چنين نوشته است: اي رازدار آسمانها و اي جوهر ابدي راست بگو تو نسبت به نيوتن حسادت نمي ورزي؟

ايزاک نيوتن فيزيکدان، رياضيدان، منجم و فيلسوف، در 25 دسامبر 1642 در وولز تورپ واقع در انگليس متولد شد. مهمترين کشف او قانون اصلي جاذبه بود. پدرش سه ما ...

مقدمه آخرين فردي كه انديشه هايش بر نيوتن و فرمول بندي مكانيك كلاسيك تاثير عميق داشت، دكارت بود. با اين وجود نظرات تمام كارهاي دكارت در زمينه فيزيك حال ...

مقدمه آخرين فردي که انديشه هايش بر نيوتن و فرمول بندي مکانيک کلاسيک تاثير عميق داشت، دکارت بود. با اين وجود نظرات تمام کارهاي دکارت در زمينه فيزيک حال ...

بر اساس طبقه بندي علم باستان شناسي محوطه باستاني به 3 دسته كلي (پيش از تاريخي، تاريخي و اسلامي) تقسيم بندي مي گردند. به همين دليل در اينجا آثار باستان ...

حکيم عم خيام در سن ۲۴ سالگي به اصفهان رفت و به مدت ۱۸ سال در آنجا ماند. با حمايت ملک شاه سلجوقي و وزيرش نظام الملک، به همراه جمعي از دانشمندان و رياضي ...

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

رابرت هوك در خانواده اي روحاني در دهكده فرش واتر در ساحل جنوبي انگلستان و در سال ۱۶۳۵ چشم به جهان گشودو كودكي ضعيف و نحيف بود كه دچار سوء تغذيه نيز بو ...

رنه دكارت در روز ۳۱ ماه مارس ۱۵۹۶ متولد شد. او اهل تورن فرانسه و فرزند يكي از مشاورين پارلمان برتاني بود. در سال ۱۶۰۶ هنگامي كه پسر ده ساله اي بود هر ...

دانلود نسخه PDF - اسحاق نيوتن