up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله استرس شغلي PDF
QR code - استرس شغلي

استرس شغلي

رابطه استرس شغلي و بيماري قلبي

پژوهشگران در دانشگاه هاروارد نشان داده اند که رابطه محکمي ميان استرس شغلي و بيمارهاي قلبي، عروقي وجود دارد. سال هاست که دانشگاه هاروارد در حال انجام يک تحقيق به نام «بررسي سلامت زنان» (WHS) است؛. اين تحقيق شاخص که پيشگيري بيماري ها در ۱۷ هزار زن پرستار و پرسنل پزشکي را تحت بررسي دارد نشان مي دهد...
که زناني که تحت فشار زياد شغلي قرار مي گيرند در مقايسه با همکارانشان که استرس کمتري را تجربه مي کنند، ۴۰ درصد بيشتر در معرض خطر بيماري قلبي (از جمله حملات قلبي و نياز به جراحي براي رفع انسداد عروق کرونر قلب) قرار مي گيرند.
اين بررسي همچنين نشان داد زناني که نگران از دست دادن شغلشان هستند با احتمال بيشتري دچار فشارخون بالا، بالا رفتن ميزان کلسترول خون و چاقي مي شوند.
پژوهشگران از تعريفي براي «فشار شغلي» استفاده کردند که الزامات مربوط به شغل و ميزان کنترل فرد بر شغلش را ترکيب مي کند. الزامات شغلي با مقدار، شتاب و سختي کار ارتباط داده مي شود. کنترل به معناي توانايي فرد در گرفتن تصميم هاي مربوط به کار يا خلاق بودن در انجام کار است.
● شواهد بيشتر
بررسي دانشگاه هاروارد تنها موردي نيست که رابطه ميان استرس شغلي و مشکلات قلبي در زنان را نشان مي دهد. يک بررسي بزرگ ۱۵ ساله در دانمارک نشان داد که هرچه فشار کاري زنان بيشتر باشد، خطر بيماري قلبي در زنان ۵۱ ساله و کمتر افزوده مي شود. يک بررسي روي کارکنان يقه سفيد (کارکنان اداري) در پکن ثابت کرد فشار شغلي در زنان (اما نه در مردان) با افزايش خطر ضخيم شدن ديواره شريان کاروتيد که نشان اوليه بيماري قلبي عروقي است، همراهي دارد.
● چگونه استرس شغلي بر سلامت قلب و عروق اثر مي گذارد؟
بدن، طوري برنامه ريزي شده که در مقابل استرس تهديدکننده حيات با پاسخ «جنگ يا فرار» واکنش نشان دهد. در اين واکنش مغز باعث رها شدن آبشاري از موادشيميايي و هورمون ها در بدن مي شود که ضربان قلب را تند مي کنند، سرعت تنفس را افزايش مي دهند، فشار خون را بالا مي برند و ميزان قند (انرژي) ذخيره شده در عضلات را افزايش مي دهند. متاسفانه بدن نمي تواند در تشخيص دادن ميان خطرهاي فوري و مرگبار و موارد کمتر فوري و مداوم استرس، مانند مشکلات مالي، فشار شغلي و حتي نگراني در مورد مشکلات احتمالي که هنوز بروز نکرده اند، به درستي عمل کند. هنگامي که پاسخ «جنگ يا فرار» به طور مزمن ادامه پيدا مي کند، بدن دچار آسيب مي شود.
دقيقا مشخص نيست که چگونه فشار شغلي سلامت قلبي را مختل مي کند. استرس شغلي ممکن است التهاب در شريان هاي تغذيه کننده قلب (شريان هاي کورونر) را تشديد کند و به ايجاد لخته هاي خون در اين شريان ها بينجامد که آغازگر حمله قلبي هستند. استرس همچنين ممکن است عمل به عادات سلامت بخش براي قلب مانند ورزش، رژيم غذايي مناسب، سيگار نکشيدن و خواب کافي را سخت تر کند.
مشکل مي توان گفت چه ميزان از خطر حمله قلبي به خود استرس رواني مربوط مي شود و چه ميزان از آن به رفتارهاي ناشي از آن مانند سيگار کشيدن و ورزش نکردن.
برخي از زنان (به طور ژنتيکي يا در نتيجه تجربه هاي ابتداي زندگي) به نحوي غيرموثرتر به عوامل استرس زا پاسخ مي دهند، پژوهش هايي که در زمينه عوامل خطرساز منحصر به زنان در ابتلا به بيماري قلبي ادامه دارد و ممکن است در آينده به پاسخ اين پرسش ها برسيم.
● چه کار مي توانيد بکنيد؟
استرس ناشي از الزامات مفرط شغلي و نداشتن کنترل بر کار، تنها به محيط کار محدود نمي شود. بسياري از زنان مجبورند چند وظيفه را به طور همزمان انجام دهند. به عنوان نمونه مراقبت از کودکان، والدين سالمند و ساير بستگان و در عين حال انجام کارهاي خانه و کار کردن بيرون خانه بدون اينکه براي انجام همه اين کارها منابعي در اختيار داشته باشند. موقعيت هايي مانند اين ممکن است غيرقابل اجتناب باشند و در يک بازار کاري پررقابت ممکن است احساس کنيد نمي توانيد کاري انجام دهيد که زندگي کاري تان کمتر استرس زا شود. با اين وجود مي توانيد با انجام اقداماتي سعي کنيد استرس کاري خود را کاهش دهيد:
با دوستان، بستگان و همکاران روابط دوجانبه و حمايت کننده برقرار کنيد.
به طور منظم ورزش کنيد. ورزش هم براي قلب شما خوب است، هم اضطراب و افسردگي شما را کاهش مي دهد و هم خواب شما را بهبود مي بخشد.
عوامل مزاحم (مانند اي ميل هاي مربوط به کار) را در زندگي خارج از محيط کاريتان محدود کنيد.
شيوه هاي آرام بخشي را امتحان کنيد، مانند مراقبه، تنفس عميق، آرام کردن پيش رونده عضلاني، يا تخيل بصري يا ديداري (از محل هاي آرام بخش و زيبا).
اگر احساس فرسودگي و ناتواني در مقابل استرس کاري مي کنيد، از يک مشاور سلامت رواني کمک بخواهيد.

استرس پاسخ بدن براي دفاع از خود است. اين طبيعت بدن در فوريت ها مانند کنار رفتن از سر راه ماشيني که بسرعت نزديک مي شود ، خوب است اما اگر به مدت طولاني ...

قصه ها توانم ساخت از انساني که تويي غم نان اگر بگذارد... «الف بامداد» در جهاني زندگي مي کنيم که به قول اروين يالوم، روانپزشک شهير فاقد الگو يا مدل است ...

مقدمه لازم نيست . اين تيتر ، خودش گوياست . به جاي مقدمه ، فقط از دوستان محجوب اين صفحه قول مي گيريم که هنگام اجراي اين دستورالعمل ها ، با يکي دو شکست ...

به نظر مفهوم ساده اي است. اين کلمه اي است که هر روز بارها و بارها به کار مي بريم: استرس. امّا استرس واقعاً به چه معني است؟ آيا همان انگيختگي رواني است ...

استرس، رهاورد زندگي ماشيني امروزي، زندگي با تکنولوژي هاي جديد و جزو لاينفک آن است. در اين روزگار، بدون استرس نمي توانيم زندگي کنيم... رابطه ما با استر ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

بهداشت رواني واژه اي است که هر بار با شنيدن آن بيش از هر چيز ياد سلامت روحي و رواني مي افتيم. شايد انسان دوره معاصر بيش از هر چيز ديگر به واسطه پيشرفت ...

دانلود نسخه PDF - استرس شغلي