up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله استخرهاي شنا PDF
QR code - استخرهاي شنا

استخرهاي شنا

5 گام موثر در بهبود کيفيت آب استخرهاي شنا

بر پايه اطلاعات جمع آوري شده در بازديد از استخرهاي حدود 40 مجموعه ورزشي و مجتمع مسكوني واقع نقاط مختلف تهران ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حاليكه اختلافات جزئي در كيفيت آب بدليل تجهيزات و طول عمر دستگاه ها و همچنين برنامه بهره برداري و نگهداري سيستم وجود دارد، مشكلات كيفيتي آب اين استخرها مشابه مي باشد.مشكلات مشترك اين استخرها را ميتوان به شرح زير گروه بندي نمود: عدم دستيابي به شفافيت مطلوب و بالا رفتن كدورت بخصوص در سانس هاي آخر روز ، وجود ميكروارگانيزم هاي مضر از جمله Candida Albicans با وجود مصرف بالاي كلر ، استشمام بوي نامطبوع كلر در محوطه استخر
مشكلات فوق گواه اين واقعيت هستند كه استخرهاي بررسي شده داراي هر سه گروه آلودگي استخر يعني آلودگي هاي فيزيكي، ميكروبي و شيميايي مي باشند.
در پي چاره جويي، صاحبان و مسئولين اين استخرها عموما تحت تاثير تبليغات فروشندگان قرارگرفته و به اميد حل مشكلات مذكور مبادرت به خريد دستگاهي مي نمايند كه متاسفانه اكثرا كارساز نبوده و غالبا به جاي معجزه مشكلات جديدي نيز به سيستم موجود اضافه مي نمايد و به اين دليل پس از مدتي مجددا از چرخه تصفيه خارج مي شوند.
اين تجربيات باعث دلسردي و ناباوري مسئولين نسبت به امكان حل معضل كيفيت آب استخر مي گردد.
با بررسي علمي فرايند تصفيه و گندزدايي استخر با شناخت استانداردهاي كشورهاي غربي ميتوان به روشني علل اين مشكلات و راه حل آن را شناسايي نمود.
چرخه تصفيه و گندزدايي طبق استاندارد DIN آلمان:
استخر
مخزن تعادل
تزريق فلوكولانت
فيلتر شني
تزريق ازن (حذف تركيبات مضركلر)
مبدل حرارتي
تنظيم pH 8- تزريق كلر
در زير پارامترهاي كليدي تصفيه استخر بررسي گرديده و راهكارهاي بهبود كيفيت آب استخر در 5 گام ارائه ميگردد. مزيت روش گام بگام پيشنهادي، بهبود چشم گير كيفيت آب پس از تكميل هر مرحله بدون تحميل هزينه سنگين مالي و زماني به صاحبان استخرها مي باشد. ضمنا هر گام زير بناي گام بعدي را آماده مي سازد.
گام اول: اصلاحات ضروري اوليه
در اين گام با هزينه نسبتا اندكي شفافيت آب بهبود يافته و تاثير گندزدايي كلر بالا مي رود.
در اين مرحله با نصب يك دستگاه، مواد فلوكولانت بصورت دائم و يكنواخت به مدار تصفيه افزوده شده و در نتيجه چربي ها و مواد كلوئيدي از آب استخر حذف مي شود.
علاوه بر اين با نصب دستگاه تنظيم pH مجهز به سنسور، pH آب استخر بصورت online اندازه گيري شده و به بصورت خودكار اسيد مورد نياز به آب تزريق ميشود به نحوي كه pH آب در حدود 7 تثبيت مي گردد. اين امر باعث مي شود كه كلر كارايي ضدعفوني خود را بدست آورد.
گام دوم: بهبود فرايند فيلتراسيون
فيلتر شني يكي از مهم ترين تجهيزات مدار تصفيه مي باشد كه با وجود سادگي و شباهت ظاهري انواع مختلف آن اهميت آن را نبايد ناديده گرفت.
وظيفه فيلتر شني زلال سازي آب استخر از طريق جداسازي مواد معلق و همچنين جذب مواد كلوئيدي بعد از تزريق فلوكولانت مي باشد. پارامترهاي مختلف؛ از جمله ارتفاع مفيد، قطر، جنس بدنه فيلتر شني و مواد داخلي آن و همچنين هيدروليك فيلتر شامل نحوه توزيع و جمع آوري آب در داخل آن، عوامل موثر در تصفيه مي باشند. در صورتي كه عمل فيلتراسيون و بك واش بدرستي انجام نشود، سيليس ها بهم چسبيده و در كمترين زمان ظرفيت و كارايي فيلتر به نحو فاحشي كاهش مي يابد.
در اين گام عملكرد فيلتر شني بررسي شده و اقدامات اصلاحي انجام ميگردد.
گام سوم: بهينه سازي فرايند كلرزني
روش دستي و يا تزريق كلر، خواه يكنواخت و يا بصورت بچ، با ميزان مصرف كه با عوامل مختلف از جمله آب و هوا و تعداد شناگران و بار آلودگي آنها دائما در حال تغيير مي باشد، تطابق نداشته و در نتيجه ميزان كلر آب با روش هاي دستي در بعضي مواقع بيش از اندازه لازم و در مواقع ديگر ناكافي خواهد بود.
روش متداول و تاييد شده امروز براي كنترل و تنظيم مقدار كلر آزاد استخر ، استفاده از سيستم هاي اندازه گيري online كلر آزاد آب استخر و تزريق مقدار مورد نياز در تمامي مدت تصفيه مي باشد.
در اين گام، سيستم هاي سنتي و ناكاراي كلرزني با سيستم خودكار اندازه گيري- كنترل و تزريق كلر تعويض مي گردد.
گام چهارم: حذف آلودگي هاي شيميايي
با وجود رعايت بهداشت و استفاده از دوش، مواد آلي مختلفي (از جمله عرق- - آب دهان- ادرار- چربي- شوره سر- بيماريهاي پوستي- قارچ پا- مواد آرايشي- پمادهاي دارويي) توسط شناگران وارد آب مي شود كه با كلر استخر تركيب شده و گروه تري هالومتان ها و كلرآمين ها را تشكيل مي دهد. گروه اول سرطانزا بوده و گروه دوم عامل بوي كلر در استخرها و موجب خشكي پوست و مو، سوزش چشم و انواع حساسيت مي گردد.
در اين گام تركيبات مضر كلر بوسيله ازن زني تجزيه و نابود ميشود و در نتيجه كيفيت آب به نحو چشم گيري بهبود مي يابد. لازم به ذكر است كه اين دستگاه ها در نابودي ويروس ها و اسپورها و ميكروارگانيزم هايي كه نسبت به كلر مقاوم هستند نيز تاثير كامل داشته و در نتيجه كيفيت بيولوژيكي آب را نيز بهبود مي بخشند.
لازم به تاكيد است كه كاربرد اين دستگاه ها نيازمند تخصص و دانش فني مخصوص خود بوده و عوامل مختلف از جمله نوع، كيفيت ساخت، ظرفيت دستگاه، تجهيزات تكميلي، محل و نحوه نصب، در كارايي آنها تاثير حياتي دارد و انتخاب غلط و اجراي غيركارشناسانه همواره نتايج منفي ببار مي آورد.
گام پنجم: اتوماسيون
در اين آخرين گام مي توان با نصب سيستم مديريت هوشمند كليه تسهيلات مجموعه، از جمله استخرها، جكوزي ها، سونا، نورپردازي، آبشار و ساير تجهيزات جانبي را از اطاق فرمان كنترل و تنظيم نمود. نصب اين سيستم به عنوان ابزار مديريت مي تواند هزينه هاي كاربري را نيز بصورت موثر كاهش دهد.

شنا از جمله ورزشهاي مورد توجه همگان بوده و ماهيت آن به نحوي است که موجب ايجاد حالت استراحت در عضلات و مغز مي گردد.آموزش شنا براي همه افراد در هر سني و ...

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

با توجه به وسعت کشور ايران و شرايط اقليمي متفاوت در نواحي مختلف اين سرزمين لازم است روشهاي ساختمان سازي متناسب با ويژگيهاي خاص منطقه اي تدوين و به مور ...

▪ مقاومت در خمش و بار محوري همزمان : مقاومت خمشي – محوري صفحات ديواري بايستي طبق مقررات فصل ۱۶ آبا و باتوجه به عملکرد ترکيبي ، نيمه ترکيبي و يا غير تر ...

بنام خدا تعريف شغل : مجموعه اي از مهارت هاي قابليتهاي فردي و شغلي جهت ارايه خدمات معماري – ساختماني به متقا ضيان در شرايط مختلف . رشته ( گروه شغلي ) : ...

در اين بخش ، عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير و مرمت و تقويت مي با شد، شرح داده شده است. 2- عمليات ترميمي (REMEDIA ...

دانلود نسخه PDF - استخرهاي شنا