up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله استخرهاي آبزي پروري PDF
QR code - استخرهاي آبزي پروري

استخرهاي آبزي پروري

اختلاط آب در استخرهاي آبزي پروري(aquaculture pond mixing)

۱ - هواده پارويي
اضافه کردن اکسيژن محلول به آب استخر نخستين هدف هواده پارويي است. آنها آب را به هوا پرتاب کرده و تلاطمي از جريان آب ايجاد مي کنند که تا مجاورت دستگاه هواده مي رسد. محور (shaft) اين دستگاهها معمولا با سرعت نسبتا بالايي (۷۵ تا ۸۰ دور در دقيقه) مي چرخد. در استخرهاي پرورش تجاري گربه ماهي، هواده پارويي منطقه آبي پر اکسيژني را به وجود مي آورد که پناهگاهي براي ماهيان در مواقع کاهش غلظت اکسيژن محلول آب، محسوب مي شود.چنانچه چند دستگاه هواده پارويي به طور مستمر در استخر، به خصوص در مناطق حساس، کار کنند، آب استخر به خوبي اختلاط مي يابد، با اين حال، هواده هاي پارويي ابزار مخلوط کننده مناسبي براي آب استخرها محسوب نمي شوند زيرا اين هواده ها در مرتبه نخست براي اکسيژن دهي به آب طراحي شده اند نه براي اختلاط ستون آب.بکارگيري هواده هاي پارويي در روز، موجب اختلاط مناسب آب مي شود، اما کاهش اکسيژن خالص استخر را نيز باعث مي گردند.اين موضوع به عملکرد مکانيکي مخلوط کننده ها برمي گردد که موجب آزاد شدن اکسيژن محلول در زماني که آب درحالت فوق اشباع است مي شوند. هرچه اختلاط آب ملايم تر باشد باعث انباشته شدن اکسيژن محلول بيشتر و مخلوط شدن بيشتر در لايه هاي عميق تر آب استخر خواهد شد.
۲ - پمپ داراي پروانه دمنده (propeller aspirator pump)
اين پمپ ها شامل ترکيبي از يک موتور الکتريکي هستند که به يک محور توخالي با يک پروانه در انتها متصل مي شوند. موتور الکتريکي در بالاي سطح آب قرار داشته و محور توخالي نيز به صورت زاويه دار در آب قرار مي گيرد. در بخش هايي از محور که روي سطح آب قرار مي گيرد سوراخهايي تعبيه شده است. به موازات چرخش محور و مکش آب به وسيله پروانه، هوا نيز به درون اين سوراخ ها نفوذ کرده و از طريق انتهاي محور خارج مي شود.اين وسيله نسبت به ساير هواده هاي مکانيکي، بهتر جريان آب را به چرخش مي اندازد. برخلاف عملکرد هواده هاي پارويي که با ايجاد جريان سطحي در آب سبب بوجود آمدن جريان برگشتي در امتداد کف استخر مي شوند، اين پمپ ها يک جريان عمقي و يک جريان آب بازگشتي به سطح استخر بوجود مي آورند.
۳ – گردش دهنده آب با جريان محوري
طرح هاي مختلفي از گردش دهنده آب با جريان محوري مورد بررسي قرار گرفته اند. آنها آب را با عرض زياد (۱۵ سانتيمتر) و با قطر زياد (۶۰ تا ۷۵ سانتيمتر) توسط تيغه هاي پارو مانند خود که با يک محور به انتهاي يک موتور چرخ دنده اي متصل است، جابجا مي کنند. دستگاهي که در شکل شماره ۳ نشان داده شده است داراي تيغه هاي پارويي بر روي محوري به طول ۱۲۰ سانتيمتر و قطر ۹۰ سانتيمتر مي باشد. اين گردشگر داراي سه يا چهار تيغه پارو مانند است که هر کدام از آنها نيز داراي شش تيغه مي باشند. نيروي مورد نياز محور گردشگر، که با سرعت ۱۲۰ تا ۱۴۰ دور در دقيقه مي چرخد توسط موتوري به قدرت ۵ ۲ تا ۳ اسب بخار تامين مي شود. اين دستگاه باعث جابجايي آب به ميزان حدود ۴۵۰۰۰ ليتر در دقيقه مي شود.
گردش دهنده آب با جريان محوري بايد بر روي يک سطح سخت، مانند يک سکوي چوبي، در کف استخر قرار داده شود. اين گردشگر بايد طوري گوشه استخر قرار گيرد که آب را به موازات اضلاع يک استخر مستطيل شکل به جريان درآورد.
۴ - هواده هاي پارويي کم سرعت
اين هواده ها (شکل۴) يکي از اجزاي اصلي سيستم هاي پرورش آبزيان به روش سامانه آبزي پروري کرت بندي شده (partitioned aquaculture system) (PAS) هستند که توسط مهندسين دانشگاه کلمسون (Clemson University) توسعه يافته و مورد بررسي قرار گرفتند. سيستم آبزي پروري کرت بندي شده متشکل است از کانالهاي دراز (raceway) پرورش متراکم ماهي با عمق کم (۵ ۰ متر)، يک ممانعت کننده (baffled) و ناحيه باز استخر که رشد انبوه جلبکي در آن رخ مي دهد.براي حذف مقادير بالاي فضولات توليد شده در کانال هاي دراز پرورش ماهي ، نرخ بالايي از رشد جلبکي نياز است. هواده پارويي کم سرعت، حجم زيادي از آب را با سرعتي پائين اما ثابت (۵ ۷ تا ۱۰ سانتيمتر بر ثانيه)، در سرتاسر استخر به حرکت در مي آورد. تيغه هاي پارو مانند از صفحات فولادي که در يک قالب آهني قرار دارند، ساخته مي شوند. هر تيغه معمولاً از ۵ متر طول و ۱ متر عرض برخوردار است، که ۵ ۰ متر آن زير آب فر مي رود.يک مجموعه تيغه کامل، داراي شش پره است که به محوري اتصال دارد. اين تيغه هاي پارو مانند باسرعت ۱ تا ۳ دور در دقيقه مي چرخند و به وسيله يک سيستم هيدروليک روغني با موتور الکتريکي به قدرت ۳ اسب بخار کار مي کنند. نيروي واقعي مورد نياز بسيار کمتر و در حدود ۱ تا ۲۵ ۱ اسب بخار مي باشد. موتور الکتريکي به يک سيستم هيدروليک با چهار تيغه پارويي ۵ متري متصل است که مي تواند بيش از ۸۳۰۰۰ ليتر آب را در دقيقه جابجا کند. در بسياري از موارد يک هواده پارويي کم سرعت، مناسب ترين وسيله اختلاط آب محسوب مي شود زيرا قادر است با وجود سرعت کم، حجم زيادي از آب را با انرژي کم جابجا کند. اين هواده ها با ممانعت کننده ها ترکيب شده و در طول استخر قرار مي گيرند و به اين ترتيب يک جريان گردشي يکنواخت، در سرتاسر استخر بوجود مي آورند.
۵ - هواده پارويي با نيروي تراکتور
اين نوع هواده هاي پارويي در مواقع نياز به هوادهي اضطراري به طور گسترده اي در استخرهاي پرورش تجاري گربه ماهي استفاده مي شوند. محور مرکزي اين دستگاه از طريق يک محور محرک به مرکز قواي محرکه (power take off) تراکتور (P.T.O) متصل است. بيشتر هواده هاي پارويي متصل به تراکتور، آب را از کناره استخر جابجا مي کنند. در عين حال برخي از هواده هاي پارويي که با نيروي تراکتور کار مي کنند، داراي تيغه هاي پارو مانند بلندي هستند که جريان آبي را بطور موازي با کناره استخر، ايجاد مي نمايند.براي به حداکثر رساندن انتقال اکسيژن، اين ابزارها با پره هايي در عمق مياني آب و با سرعت متوسط کار مي کنند. براي دستيابي به اختلاط بهتر آب، تيغه هاي پارو مانند بايستي بطور کامل درون آب استخر قرار داده شوند و موتور تراکتور نيز با سرعت مناسبي تنظيم شود. دو تراکتور که در دو سوي مخالف يک استخر بزرگ خاکي قرار مي گيرند مي توانند ظرف مدت ۲ تا ۳ ساعت، آب استخر را کاملاً مخلوط کنند.
●ملاحظات کاربردي
نوع وسايل مورد انتخاب براي اختلاط آب، تعداد موردنياز اين وسايل، تعيين محل به کار گيري آنها و مدت زمان بکارگيري شان را مشخص مي کند. لازم به تاکيد است که مسئله مهم آن است که بيشتر حجم آب استخر بايستي به گردش درآيد. اختلاط آب، تنها در يک گوشه استخر و يا منطقه کوچکي نزديک هواده هاي پارويي، فايده چنداني ندارد.مساحت اکثر استخرهاي پروش تجاري گربه ماهي که به شکل مستطيل هستند زياد بوده (۴ تا ۸ هکتار) و اختلاط آب در آنها کار مشکلي است. به طورکلي، وسايل اختلاط آب بايد طوري مورد استفاده قرار گيرند که جريان آب ايجاد شده را در امتداد محور طولي استخر هدايت کنند.اثربخشي بسياري از ابزارهاي مخلوط کننده آب مي تواند با ايجاد يک يا چند مانع خاکي در داخل استخر بهبود يابد. اگرچه اين موانع مي توانند زيستگاه مناسبي براي پرندگان و ساير جانوران بوده و همچنين مانعي در زمان عمليات صيد استخر تلقي گردند. به استثناي بهره گيري از وسايل مخلوط کننده آب، بهترين شيوه اختلاط آب، شکل دادن استخر در زمان ساخت آن است.به عبارت بهتر، اختلاط آب بايد در زمان طراحي استخر مورد توجه قرار گيرد. سيستم آبزي پروري کرت بندي شده يکي از نمونه هاي طراحي با اين شيوه است.بهترين زمان براي عملکرد بهينه تجهيزات به منظور تامين هدف مخلوط کردن آب، متفاوت است. اگر هدف از اختلاط، افزايش غلظت اکسيژن محلول در کف استخر يا ايجاد تغيير در ميزان اکسيژن محلول توليد شده در ساعات مياني روز و در اثر فتوسنتز و يا استفاده از اکسيژن در شب باشد، بهترين زمان استفاده از اين تجهيزات به مدت چند ساعت در طول روز و پيش از وقوع لايه بندي است.وسايل مخلوط کننده آب بايد به مدت ۳ تا ۸ ساعت در طول روز روشن بوده و در هنگام شب خاموش باشند.در برخي از محيط هاي پرورشي مانند سامانه آبزي پروري کرت بندي شده، بايد در زمينه اختلاط مداوم آب هوشيار بود. در اين خصوص، اختلاط آب در شب، سبب انتشار اکسيژن از هوا به آب خواهد شد. در مقابل، اکسيژن محلول آب در استخرهايي که برخي از وسايل (مثل هواده هاي پارويي) در طول روز در آنها کار مي کنند، از دست خواهد رفت.در حالت کلي، در استخرهايي که آب آنها دائما مخلوط مي شود، اکسيژن بيشتري نسبت به استخرهاي با آب ساکن توليد خواهد شد.ميزان سود مندي اختلاط آب بسته به نوع استخر، گونه آبزي مورد پرورش و شرايط آب و هوايي در يک منطقه معين، مشخص مي شود. البته هنوز هم بعضي از مسائل فني و اقتصادي در اين زمينه بدون پاسخ باقي مانده است. بر همين اساس، هنوز هزينه هاي مترتب و ارزش مزاياي حاصل از اختلاط آب استخرها مشخص نشده و سود و زيان اقتصادي آنها بطور دقيق مشخص نگرديده است.

اهميت آبزي پروري: در قرن بيستم صيد آبزيان از 4 ميليون تن در سال 1900 ميلادي به تقريباً 100 ميليون تن در 1995 ميلادي رسيد كه در ان زمان جمعيت هم از حد ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

جهت شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته، در مراحل ابتدائي نياز به تهيه مکاني مناسب جهت احداث دامداري و سپس اخذ کليه مجوزهاي لازم از سازمانهاي ذيربط ...

مقدمه: با افزايش جمعيت روزافزون كنوني بايد بر ميزان توليد غذا افزود. بخاطر محدوديت منابع (آب و سرزمين) نمي توان افزايش سطح زيادي داشته باشيم به همين د ...

در سال هاي اخير علاقه ي مصرف كنندگان به غذاهاي ارگانيك نظير فرآورده هاي پرورشي ارگانيك افزايش قابل توجهي داشته است. اين علاقمندي به دليل افزايش آگاهي ...

نحوه تشخيص بيماري بايد بر اساس مشاهدات كاركنان مزرعه پرورش ماهي و قبل از كالبدگشائي و بررسي ‌هاي بعد از مرگ ، تاريخچه مناسب و كاملي از وضعيت ماهي تهيه ...

● بتائين بتائين يا تري متيل گليسين يك تركيب آمونيوم چهار وجهي ميباشد كه اولين بار در چغندر قند كشف شد. بتائين مادهاي است سفيد رنگ وگرانوله كه يكي از م ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

دانلود نسخه PDF - استخرهاي آبزي پروري