up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله اسانس زوفا PDF
QR code - اسانس زوفا

اسانس زوفا

گياه دارويي زوفا

گياه دارويي زوفا
نام علمي : hyssopus officinalis
مقدمه :
زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سياه سرفه، برونشيت و آسم استفاده ميشود . مواد موثره اين گياه سبب افزايش فشارخون ، هضم غذا و همچينين کاهش تورم مي شود . زوفا اگر چه تلخ مزه است ولي به عنوان طعم دهنده مواد غذايي و همچنين در تهيه سس مورد استفاده قرار ميگرد.
اسانس زوفا :
خاصيت ضد قارچي و باکتريايي دارد . اين اسانس در صنايع کنسرو سازي ، نوشابه سازي و همچنين در صنايع آرايشي و بهداشتي کاربرد فراواني دارد .به علت نوش فراواني که در گلهاي اين گياه به وجود مي آيد در رديف گياهان مولد عسل قرار دارد . عسل حاصله از آن کيفيت بسيار مطلوبي دارد .
مشخصات گياه :
زوفا گياهي خشبي وچند ساله است . منشا اين گياه آسياي صغير گزارش داده شده و همچنين زوفا در سطح وسيعي در مرکز و جنوب اروپا ، عمدتا در روسيه ، بلغارستان، مجارستان ، ايتاليا ف اسپانيا، فرانسه و کشمير و هند کشت ميشود . واز درياي خزر تا درياي سياه همچنين درمناطق شني نواحي مديترانه مي رويد. ريشه زوفا مستقيم است وانشعابات فراواني دارد ساقه چهارگوش ، مستقيم ارتفاع آنcm70_50 است . قسمت تحتاني (پاي ساقه ) چوبي و قهوه اي رنگ و از انشعابهاي فراواني برخوردار است ولي قسمت فوقاني آن نرم و سبز رنگ مي باشد . برگهاي صاف ، فاقد دندانه، باريک، کشيده وکم وبيش نيزه اي شکل ورنگ آن سبز روشن است
روش کاشت :
از آنجايي که بذرهاي زوفا قوه رويشي مناسبي دارند کشت مستقيم در زمين اصلي نتايج مطلوبي داشته وپس از کاشت زمين را بايد آبياري کرد چنانچه اين گياه در شيبها کشت شود چهت رديف ها بايد برخلاف جهت شيب زمين باشد در گذشته در برخي ازکشورها تکثير زوفا به روش هاي غيرمستقيم (کشت در خزانه ويا حتي به روش رويشي است ) انجام ميگرفته است ولي در حال حاضر در اکثر کشور هايي که اين گياه کشت ميشود براي تکثير از روش مستقيم استفاده ميشود
تناوب کاشت :
زوفا 7_5 سال عمر ميکند از اين رو انتخاب زمين مناسب براي اين گياه ضرورت دارد علفهاي هرز در رشد ونمو مقدارمواد موثره زوفا تاثير منفي برجاي ميگذارد مبارزه با علفهاي هرز در طول رويش گياه ضروري است. زوفا را باگياهاني مانند غلات، خردل وذرت به تناوب کشت کرد کاشت اين گياه در زمينهايي که به مقدار زيادي از علف کشهايي با ماده موثره تريازين استفاده شده است مناسب نيست تناوب کشت زوفا با گياهاني که بذرآنها پس از رسيدن به اطراف ريزش ميکند (مانند رازيانه ، گشنيز و... ) و همچنين تناوب با گياهان ريشه اي ( مانند يونجه ، شبدر....) مناسب نيست زيرا اين گياهان در گسترش بيماريها موثرندزوفا راميتوان 5_4 سال متوالي در يک قطعه زمين کشت کرد پس از اين مدت بايد با گياهان مناسب به تناوب کشت شود.
برداشت :
اگر هدف از کاشت استفاده از پيکر رويشي آن براي ادويه باشد اوايل گل دهي بايد برداشت شود اگر به منظور استخراج اسانس کشت شده باشد گياهان را در مرحله گل دهي کامل يعني اوايل تابستان بايد برداشت کرد .برداشت اندامهاي مورد نظرگياه بايد از اندام فوقاني ساقه هاي چوبي صورت گيرد اگر هنگام برداشت هوا خشک باشد و آفتاب شديد نتابد پيکر رويشي برداشت شده را ميتوان براي مدتي روي زمين قرار داد و پس از کاهش رطوبت آنها را به خشک کن منتقل کرد دماي مناسب براي خشک کردن گياه با استفاده از خشک کن هاي الکتريکي 35_30 درجه است .
خواص دارويي :
نوشيدن زوفاي جوشيده با عسل و گياه سداب به کساني کمک ميکند که به سرفه هاي شديد، تنگي نفس ، افراد مبتلا به رماتيسم وکساني که نفسشان با خس خس همراه است کمک ميکند.
اين گياه همراه با عسل کرمهاي داخل شکم را ميکشد و کوبيده شده آن با انجير تازه به از خشکي در آمدن مزاج کمک ميکند اثر آن قوي تر هم ميشود اگر گل زنبق يا سوسن يا شاهي به آن اضافه شود اين گياه دارويي عالي براي ورم يا آماس لوزه در گلو است و اين تحت شرايطي است که به عنوان غرغره ازآن استقاده شود ماليدن پماد آن به سر شپش را از بين مي برد اين گياه براي کاهش بيماري خلط بسيار مناسب است و در تمام مشکلات ناشي از سرما يا بيماريهاي قفسه سينه ويا ريه مناسب است و اين تاثير هنگامي است که مثل شربت استفاده شود

زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سي ...

اسانس ها چه ترکيباتي هستند؟ اسانس ها ترکيبات معطري هستند که در اندامهاي مختلف گياهان يافت مي شوند. در واقع اسانس ها مخلوطي از مواد مختلف با ترکيبات شي ...

زوفا درختچه اي است پايا با ساقه هاي منشعب كه ارتفاع آن تا 60 سانتيمتر مي رسد اين گياه بحالت خودرو در نواحي جنوب اروپا، ايران ، هند ،تركيه و شوروي مي ر ...

زيره گياهي است يكساله كوچك و علفي كه ارتفاع آن 60 سانتيمتر است ريشه آن دراز و باريك برنگ سفيد ، ساقه آن راست و برگهايش به شكل نوار باريك و نخي شكل و ب ...

هنگام استفاده از بعضي از محصولات، بوي مطبوعي متناسب با عملکرد آن محصول به مشام مي رسد. به عنوان مثال وقتي که از يک صابون، خمير دندان و يا محصولات مشاب ...

اگر سري به سوپرمارکت ها بزنيد حتما در قفسه مربوط به چاي، انواع خشک، تي بگ و حتي ساير دمنوش ها را خواهيد ديد. امروزه توليد چاي کيسه اي و انواع گياهان م ...

حنا درختچه اي است به بلندي ۶ ۵ متر که شاخه هاي آن متقابل، استوانه اي و اغلب پوشيده از تارهاي خار مانند است. برگهاي آن کامل، بيضي، نوک تيز، متقابل به ط ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

دانلود نسخه PDF - اسانس زوفا