up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ازن PDF
QR code - ازن

ازن

کاربرد ازن در عمل آوري و نگهداري گوشت سفيد و قرمز

ازن چيست ؟
ازن گازي است تقريبا بي رنگ با بويي خاص شبيه بوي هواي تازه اي که پس از رعد وبرق استشمام مي شود و يا بويي که در کنار تخليه الکتريکي در هواي آزاد به مشام مي رسد. در دماي معمولي به صورت گاز است.
مولکول ازن پايدار نبوده و در نتيجه نمي توان آن را انبار و يا حمل کرد. اين امر باعث مي شود که توليد ازن همواره در محل با استفاده از ژنراتور ازن انجام گيرد، بنابراين مراحل حمل و انبار مواد شيميايي و خطرات ناشي از آن در اين روش ضد عفوني حذف مي شود.
● توليد ازن :
گاز ازن در طبيعت به دو طريق به وجود مي آيد:
۱) در لايه استراتوسفر جو زمين به وسيله پرتو پرانرژي فرابنفش
۲) در سطح زمين به وسيله رعد وبرق
ازن به طور مصنوعي در مقادير کم توسط لامپ هاي مولد پرتو فرابنفش با طول موج کمتر از ۱۸۵ نانومتر و نيز واکنش هاي الکتروشيميايي در محلول ساخته مي شود. در مقادير زياد بوسيله تخليه الکتريکي با ولتاژ زياد در فرکانس بالا روي سطوح عايق و در جرياني از هوا يا اکسيژن توليد مي شود.
● خصوصيت ضد عفوني کننده ازن :
ازن ميکروارگانيسم هاي مختلف نظير انواع باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، مخمرها ، اسپورها و هاگ هاي منتشر شونده از طريق آب و هوا را از بين مي برد و به نحو مطلوب و بسيار مؤثري انواع آلودگي هاي ميکروبي را کاهش مي دهد.
● مکانيسم عمل ازن بر روي باکتري ها
باکتري ها ، ميکروارگانيسم هاي کوچک تک ياخته اي هستند که داراي ساختمان ساده و ابتدايي مي باشند. مولکول ازن با اکسيد کردن گروه هاي سولفيدريک پروتئيني سلول باکتري را غير فعال مي کند. در دوزهاي بالاتر با حمله به جدار سلول باکتري موجب از هم گسيختگي و پارگي ديواره و غشاء خارجي و مرگ باکتري مي شوند.
● مکانيسم عمل ازن بر روي ويروس ها
ويروس ها نيز جزو ميکروارگانيسم ها هستند ليکن به وضوح از ديگر سلول ها متفاوتند. ويروس ها ذراتي غير مستقل هستند که تنها در داخل سلول ميزبان تکثير مي يابند.هر ذره ويروس شامل يک مولکول اسيد نوکلئيک DNA يا RNA است.
در اطراف اين مولکول پوششي از جنس پروتئين قرار دارد که کاپسيد ناميده مي شود وظيفه کاپسيد، محافظت از اسيد نوکلئيک ويروس و امکان پذيرکردن اتصال و دخول ويروس به سلول ميزبان است. مولکول ازن با نفوذ از ميان پوشش پروتئيني ، اسيد نوکلئيک ويروس را تخريب مي کند و در غلظت هاي بالاتر مولکول هاي ازن با تخريب پروتئين کاپسيد، سلول ويروسي را منهدم مي کنند.
● کاربرد ازن در عمل آوري و نگهداري انواع گوشت قرمز و سفيد
سطح قابل آلودگي در گوشت بسيار زياد است، سطح خارجي گوشت به دليل باکتري هاي منتشر شونده توسط هوا ، هسته قطره Droplet muclei و ذرات گرد و غبار به محض باز کردن حيوان و دستکاري افرادي که در بريدن ، بسته بندي و توزيع دخالت دارند ، آلوده مي شود. به محض برش و چرخ کردن ، آلودگي هاي سطحي گوشت به داخل آن راه پيدا مي کنند و انواع باکتري اورگانوتروفيک مي توانند در آن استقرار يابند.شست وشوي ماکيان ( مرغ و خروس ) با آب ازن دار، باکتري هاي ذخيره شده روي پوست آنها را از بين مي برد.ازن در ضد عفوني کردن بازيافت آب سردکننده طيور و ضدعفوني کردن لاشه طيور استفاده مي شود. ازن حداقل ۶۰ درصد ميکروارگانيسم ها را کاهش داده و به همان اندازه در کاهش کلي فرم ها مؤثر است.
انجمن غذا و داروي ايالات متحده (FDA) ، ازن را جزو مواد سالم شناخته و استفاده از آن را در سال ۱۹۸۲ براي آب بطري شده تصويب کرد. استفاده از ازن توسط دپارتمان کشاورزي ايالات متحده در سال ۱۹۹۷ براي بازيابي و استفاده مجدد از آب سردکردن طيور تصويب شد ويکسال بعد از مطالعه اطلاعات اصلي در سراسر جهان روي ازن توسط يک هيات ويژه در سال ۱۹۹۷ راي به GRAS ( سالم تشخيص داده شده ) بودن ازن در استفاده از آن براي ضد عفوني کردن و بهداشتي کردن غذاها داد :محققان EPA تأييد کرده اند که ازن نسبت به کلر وساير مواد ضد عفوني کننده بي خطرتر است.
مطالعات نشان مي دهد که ازن نسبت به کلر، ۵۱ درصد قدرتمندتر بر روي ديواره هاي سلولي باکتري ها اثر مي گذارد و هزاران مرتبه سريع تر از کلر عمل مي کند. استفاده از ازن در عمل آوري و نگهداري مواد غذايي سبب ايمني در تمام اتصالات زنجيره توليد مواد غذايي از عمل آوري تا مصرف مي شود ضمن اينکه سبب افزايش طول عمر و زمان ماندگاري مواد غذايي مي شود.

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

● خازن خازن وسيله الکتريکي است که در مدارهاي الکتريکي اثر خازني ايجاد مي کند . اثر خازني حاصيتي است که سبب مي شود مقداري انرژي الکتريکي در يک ميدان ال ...

وقتي که الکترون در يکي از مدارهاي مجاز يا حالت پايه قرار دارد هيچ انرژي توسط اتم ساتع نمي شود. هر يک از اين مدار هاي مجاز به يک تراز انرژي معين يا حال ...

● واژگان: ▪ شکاف: هرگونه شکست يا جداشدگي در سنگ را گويند که در نتيجه ي عواملي چون فشار سيال، تنش هاي لايه اي، تنش هاي تکتونيکي و غيره حاصل شود. ▪ مخاز ...

ادوارد مانت عضو شرکت Ultrawave زمينه ساز استفاده از طرح اولتراسونيک (Ultrasonic) براي تميز کردن فيلترهاي روغن در شناورها است. از زماني که موتورهاي پ ...

هيدروكربنهاي داراي كلرفلوئر برم و يد(هالوژنها) باهيدروكربنهاي نفتي تفاوت دارند چراكه اكثر انها براحتي طي اكسيداسيون شيميايي يا فعاليت باكتريايي تجزيه ...

دانلود نسخه PDF - ازن