up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله ازدواج PDF
QR code - ازدواج

ازدواج

ملاک سن ازدواج چيست؟

يکي از بحث هاي داغي که اين روزها نقل بعضي از محافل شده و نسبت به آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي شود، محدوده سني ازدواج جوانان است. اين سن براي دخترها ۱۶ تا ۱۸ سال و براي پسرها ۱۹ تا ۲۱ سال ذکر شده است. حال آنکه از ديدگاه روان شناسي، ازدواج کردن در اين سنين قابل تامل است...
از نظر روان پزشکان سن ازدواج بايد مبتني بر سه اصل بلوغ جسماني، بلوغ رواني و بلوغ اجتماعي باشد.
▪ بلوغ جسماني: منظور از بلوغ جسماني دوران توانمندي فرد از نظر توليدمثل است که براي دختران از حدود سنين ۱۲ تا ۱۴ سالگي و در پسران از حدود ۱۴ تا ۱۶ سالگي شروع مي شود.
▪ بلوغ رواني: بلوغ رواني، عنواني است که روان پزشکان از آن تحت عنوان رشد شخصيت نام مي برند. از لحاظ حقوقي نيز بلوغ رواني با عنوان رشد شناخته مي شود. اين واژه حقوقي در مورد پسران با عبارت «رشيد» و در مورد دختران با عبارت «رشيده» کاربرد دارد. اما اختلافي که روان پزشکان با حقوقدانان در اين زمينه دارند اين است که حقوقدان ها به حداقل کفايت کرده و معتقدند فرد کافي است فقط توان تشخيص مصالح خود را داشته باشد، ولي عقيده روان پزشکان و اصولا مکاتب روان شناختي بر اين است که فرد بايد از لحاظ شخصيتي، توانمندي، پختگي و رشد به مرحله اي برسد که نه تنها نسبت به خود شناخت کافي پيدا مي کند و بتواند مصالح خود را تشخيص دهد، بلکه نسبت به فردي که در نظر دارد با او ازدواج کند نيز شناخت کافي کسب کند. ضمن اينکه او در کوتاه مدت صاحب فرزند يا فرزنداني مي شود و بايد بتواند مفهوم زندگي خانوادگي و ارتباط بين والدين با فرزند را درک کند و براساس آن فرزندانش را طوري تربيت کند که افراد درستي براي جامعه باشند. در غير اين صورت توليدمثل کردن و به دنيا آوردن فرزند بدون برآورده کردن نيازهاي رواني او و رها کردنش در جامعه به هيچ وجه مطلوب نيست. اين فرزند از همان روزهاي اول نياز به تربيت و ارتباط درست و رشد شخصيت دارد و نياز به رشد شخصيت کودک از همان روزهاي اول آغاز مي شود. بنابراين فرد بايد حداقل توانايي رشدي و رواني را داشته باشد و زمينه هاي مطلوب شخصيتي را کسب کرده باشد تا بتواند يک ارتباط مطلوب با همسر، فرزندان و خانواده همسرش برقرار کند.
▪ بلوغ اجتماعي: بلوغ اجتماعي به معني توانمندي لازم براي اداره امور خانواده، همسر و فرزندان است. اين امر، مستلزم برآورده شدن نيازهاي اقتصادي، بهداشتي، علمي، آموزشي و... براي گذراندن زندگي است تا فرد بتواند با آن، مسکن و حداقل نيازهاي خانواده را تامين کند.
● سن به تنهايي ملاک ازدواج نيست
حال بايد ديد خصوصياتي که ذکر شد در چه سني براي افراد فراهم مي شود. مسلما اين امر، بستگي به فرد دارد. يک فرد ممکن است در سن ۲۰ سالگي زمينه هاي فوق را به صورت يکجا و کامل پيدا کند، در حالي که فردي ديگر در سنين بالاتر هم نتواند به آنها دست يابد.
در مورد خانم ها هم به همين شکل است. يک دختر جوان ممکن است در سن ۱۴ تا ۱۵ سالگي به رشد کامل جسماني رسيده باشد، اما ممکن است رشد رواني و شخصيتي او کامل نشده باشد و توانايي ايجاد يک رابطه درست با همسر، فرزند،اطرافيان خود و از جمله خانواده جديدي که با او پيوند مي خورد يعني خانواده شوهر را نداشته باشد. در اين صورت تبعات آن نه تنها به فرد و خانواده بلکه به جامعه هم کشيده مي شود. جامعه اي که نيازمند افراد فعال، آگاه، پخته و توانمند است. بنابراين روان پزشکان فقط سن را ملاک اوليه و اصلي براي تشکيل خانواده يا ازدواج قرار نمي دهيم. البته به اين نکته هم بايد اشاره کرد که خرده گيري و سخت گيري و اينکه افراد فکر کنند ابتدا بايد همه امکانات را فراهم کنند، تمام دوره هاي تحصيل را طي نمايند، شغل پردرآمدي داشته باشند و بعد ازدواج کنند هم مورد تاييد نيست. در صورتي که فرد بتواند به توانمندي هاي شخصيتي، اجتماعي، اقتصادي و... برسد مي تواند ازدواج کند که اين اتفاق مي تواند در شروع دهه سوم زندگي باشد که بسيار هم مطلوب است. البته گاهي ممکن است افراد در همان زمان هم آمادگي لازم براي ازدواج را پيدا نکنند و انجام اين کار مهم به سنين و سال هاي بعدي کشيده شود.
● نقش خانواده در بلوغ رواني و اجتماعي جوانان
حال اين سوال مطرح مي شود که آيا جوانان کشور اين قابليت را دارند که در سنين ذکر شده، به اين حد از بلوغ رواني و اجتماعي مناسب براي ازدواج برسند يا خير؟ در جواب بايد گفت که ممکن است براي تعداد کمي از افراد اين اتفاق بيفتد اما طبيعتا اين امر براي اکثريت افراد جامعه محقق نمي شود. البته اين تعداد کم نيز وابسته به خانواده شان هستند.
خانواده اين افراد معمولا خانواده اي است تحصيل کرده، هوشمند، خانواده هايي که ازدواج والدين بر پايه اصول بوده و ازدواج و انتخاب شان حساب شده بوده است و مسير رشد درستي را براي فرزندان شان فراهم کرده اند. اما اين شرايط مسلما براي يک جامعه بزرگ تعميم داده نمي شود. بنابراين رسيدن به اين حد از بلوغ در شهر و روستاها و با توجه به سطح تحصيلات، فرهنگ و ساير شرايط محيطي و براي هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ متفاوت است. علت اينکه امروزه انجام مشاوره قبل از ازدواج مورد تاکيد است براي همين است که روان پزشکان بررسي کنند که دو نفري که مي خواهند ازدواج کنند، آيا به بلوغ رواني و اجتماعي لازم رسيده اند يا خير.
● مسوولان در حوزه هاي غيرتخصصي خود وارد نشوند
پيام مهم به مسوولان اين است که به متخصصان امر اعتماد کنند و موضوعات کليدي اجتماع را که با يک جامعه وسيع سر و کار دارد به آنها بسپارند تا افراد متخصص در زمينه هاي مختلف اظهارنظر کرده و با توجه به تمام جنبه هاي تخصصي و رعايت زمينه هاي مربوطه، توصيه هاي کاربردي را به جامعه ارائه دهند. همان طور که در زمينه هاي بهداشتي، غيرمسوولان و غيرمتوليان امور بهداشتي نمي توانند اظهارنظر کنند، در زمينه هاي روان شناختي و جامعه شناختي، فرهنگي، اعتقادي و حتي امور مربوط به زمينه هاي تخصصي علمي و فني در مورد برق و نفت، آب و هوا، محيط زيست و... غيرمتخصصان نمي توانند اظهارنظر نمايند. به عنوان نمونه يک پزشک نمي تواند در زمينه هاي فني نظر بدهد يا متخصص محيط زيست بهتر است در امور اعتقادي اظهارنظر نکند. اگر هر فردي کار را در حوزه کارداني و تخصصي خودش انجام دهد و فقط توصيه هاي مربوط به تخصص خود را ارائه دهد، خداپسندانه تر بوده و بيشتر قرين مصلحت جامعه است.

ازدواج هاي فاميلي ازدواج هاي فاميلي مهمترين علت بروز بيماري هاي متابوليک ارثي است بيماري هاي متابوليک ارثي در اثر انتقال يک ژن معيوب از والدين به فرزن ...

ازدواج اگر در چهارچوب درستي نباشد، به جاي اينکه آرامش دهنده باشد آرامش را برهم مي زند و يا به جاي اينکه با کسي رابطه صميمانه اي پيدا کنيم، ممکن است هم ...

احکام ازدواج سالمندان ۳۱) احکام ازدواج سالمندان نکاح عبارت است از عقدي که موجب حلال شدن استمتاع زن و مرد و مشروعيت روابط زناشويي‌شان مي‌شود با اداي ال ...

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين، يکي از مباحث مورد توجه محققان است. يک بررسي عمده در ميان ۱۲۷ هزار و ۵۴۵ بزرگسال آمريکايي نشان مي دهد که مردان متاهل، سالم ...

پيرامون حوريان بهشتي، که در قرآن کريم به عنوان يکي از پاداش هاي اخروي نيکوکاران، شمرده شده است سوالاتي مطرح است از جمله: ۱) آيا مردها در بهشت با حوريا ...

ازدواج عبارت است از يک قرارداد اجتماعي مبتني بر توافق و سازش بين زن و مرد که موجب شروع زندگي مشترک مي شود . بدين ترتيب آنها در غم و شادي و لذت و رنج ي ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

دانلود نسخه PDF - ازدواج