up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله ازدواج PDF
QR code - ازدواج

ازدواج

هفت تناسب ضروري در ازدواج

ازدواج اگر در چهارچوب درستي نباشد، به جاي اينکه آرامش دهنده باشد آرامش را برهم مي زند و يا به جاي اينکه با کسي رابطه صميمانه اي پيدا کنيم، ممکن است هميشه با او زندگي کنيم، اما کاملا تنها باشيم. بنابراين، بايد در زمان انتخاب همسر چند تناسب کليدي را در نظر بگيريد که در صورت وجود نداشتن هر کدام از آنها، ازدواجتان با خطر از بين رفتن رو به رو مي شود.
۱) تناسب خانوادگي
شما در بستر خانواده تان شکل مي گيريد. چهارچوب هر خانواده هم با خانواده ديگر فرق مي کند؛ يعني هر خانواده بسته به زمينه فرهنگي و تربيتي اي که دارد در فرد تأثير متفاوتي مي گذارد. تا جايي که جان واتسون پدر روان شناسي مي گويد: پنجاه نوزاد به من بدهيد و بگوييد چه شخصيت هايي لازم داريد؛ دانشمند، پليس، قاضي، دزد و... چه مي خواهيد؟! من مطابق سفارش شما بيست سال بعد اين افراد را تحويل مي دهم. در واقع او مي خواهد بگويد که تربيت، نقش بسيار پررنگ تري از زمينه هاي ديگر مثل ژنتيک دارد.
اما با وجود نقش مهمي که خانواده در شکل گيري شخصيت فرد ايفا مي کند، اين مسئله در ازدواج هاي امروزي خيلي وقت ها با فرضيه «من قرار است با خودش زندگي کنم، نه خانواده اش!» ناديده گرفته مي شود. گاهي حتي دختر و پسر، همديگر را خارج از بسته خانوادگي مي بينند. مثلا در دانشگاه با هم آشنا مي شوند، در حالي که نمي دانند طرف مقابلشان محصول چه خانواده اي است!
اما وقتي کسي مي گويد که ما از نظر خانوادگي به هم مي خوريم، آيا به طور خاص، بستر فرهنگي و شيوه هاي تربيتي رايج در خانواده را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است؟ گاهي دو نفر با هم ازدواج مي کنند و از نظر فرهنگي و خانوادگي به هم شبيه هستند، اما شيوه هاي تربيتي آنها متفاوت است!
مثلا در خانواده پسر، زن جايگاه و ارزشي ندارد. مادر پسر،سي سال است که زندگي کرده ولي هيچ چيز متعلق به او نيست و وظيفه اي جز بچه داري و پخت و پز و رُفت و روب نداشته است. پسري که نگاهش به زن اين گونه شکل گرفته اگر با دختري ازدواج کند که در ساختار خانواده اش مادر محور بوده و تعيين تکليف مي کرده است در زندگي به مشکل برمي خورند. پس اين دو، تناسب خانوادگي ندارند هرچند از نظر سطح تحصيلات و وضعيت مالي شبيه و در يک طبقه باشند.
اعتقادات و باورها، جنس محکمي دارند و به خاطر هيچ کس نمي آيند و بروند. اگردونفر که با هم ازدواج مي کنند، اين تناسب را ندارند، بايد بدانند که اعتقادات تغييري نمي کند مگر براساس شناخت. به عنوان مثال، دختري به حجاب اعتقاد ندارد. پسري با او ازدواج مي کند و مي گويد به خاطر من حجاب بگذار. ممکن است دختر بپذيرد ولي اعتقادي به آن ندارد
۲) تناسب فرهنگي
فرهنگ يعني بايدها و نبايدهايي که تعيين تکليف مي کند. فرهنگ به ما مي گويد چه چيزي درست است و چه چيزي غلط؟ چه کاري بايد انجام شود و چه کاري نبايد صورت گيرد؟ از آنجا که فرهنگ ها با هم متفاوت هستند، بايدها و نبايدهاي آنها نيز فرق مي کند. به عنوان مثال، بايدها و نبايدها در فرهنگ آذري ها بسيار متفاوت تر از بايدها و نبايدهاي فرهنگ شمالي هاست؛ حتي گاهي نبايد يکي، بايد ديگري است.
انسان در فرهنگ خود به طور ناخودآگاه احاطه شده است. از صبح که بيدار مي شويم اين فرهنگ ماست که مي گويد چطور بيدار شويم و با خانواده چگونه رفتار کنيم، چطور حرف بزنيم و چگونه غذا بخوريم و... هيچ کاري نيست که به فرهنگ ارتباط نداشته باشد. بنابراين، لازم است که دختر و پسر از نظر فرهنگ اجتماعي به يکديگر نزديک باشند. فاصله هاي فرهنگي زياد، زندگي اين دو را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
حال اگر ۲ نفر همه خصوصيات شان با هم همخواني داشته باشد ولي تناسب فرهنگي نداشته باشند چگونه برخورد کنند؟ اينجاست که بايد از فرهنگ يکديگر آگاه شوند و آن را بپذيرند؛ اين مهم است؛ نه اينکه آن را مسخره کرده و بگويند چه بيخود! اگر اين آگاهي و پذيرش باشد، به گونه اي هم فرهنگ مي شوند.
۳) تناسب اعتقادي
اعتقادات و باورها، جنس محکمي دارند و به خاطر هيچ کس نمي آيند و بروند. اگردونفر که با هم ازدواج مي کنند، اين تناسب را ندارند، بايد بدانند که اعتقادات تغييري نمي کند مگر براساس شناخت. به عنوان مثال، دختري به حجاب اعتقاد ندارد. پسري با او ازدواج مي کند و مي گويد به خاطر من حجاب بگذار. ممکن است دختر بپذيرد ولي اعتقادي به آن ندارد. حجابي که به خاطر پسر مي آيد، روزي که دختر خاطر پسر را نخواهد و کوچک ترين اختلافي پيش آيد، برداشته مي شود. عمل به دستورات ديني بدون پشتوانه اعتقاد فردي تقريبا غيرممکن است. اگر فردي بي اعتقاد است، بايد ابتدا با مطالعه و تحقيق به اعتقاد محکمي برسد، نه اينکه به خاطر ديگري اعتقاد ظاهري پيدا کند.
طبقه اقتصادي اجتماعي به انسان ها يک نگرش، رفتار و بينش به زندگي مي دهد. بنابراين وقتي دونفر از دوطبقه اقتصادي اجتماعي متفاوت ازدواج کنند، از نظر نوع نگاه به زندگي خيلي با هم فرق دارند و نگرش آنها به زندگي خيلي متفاوت است؛ به همين دليل دچار مشکلات بسيار مي شوند
۴) تناسب اقتصادي اجتماعي
طبقه اقتصادي اجتماعي، يک نوع نگرش به زندگي ايجاد مي کند. وقتي دونفر از لحاظ طبقه اقتصادي اجتماعي با هم فاصله زيادي دارند، نگرش به زندگي و رفتارشان با هم متفاوت است. گاهي آدم هايي متعلق به طبقه اقتصادي اجتماعي بالا نيستند ولي با فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي به اين طبقه مي رسند و صاحب خانه، ماشين و... مي شوند. اما مردم در يک برخورد يا يک نگاه به آنها مي گويند تازه به دوران رسيده! و اين، نوع رفتار و نگرش آنهاست که مردم را متوجه اين موضوع مي کند.
طبقه اقتصادي اجتماعي به انسان ها يک نگرش، رفتار و بينش به زندگي مي دهد. بنابراين وقتي دونفر از دوطبقه اقتصادي اجتماعي متفاوت ازدواج کنند، از نظر نوع نگاه به زندگي خيلي با هم فرق دارند و نگرش آنها به زندگي خيلي متفاوت است؛ به همين دليل دچار مشکلات بسيار مي شوند.
۵) تناسب شخصيتي
هر انساني شخصيت ويژه خود را دارد. اگر دو نفر که ازدواج مي کنند، تفاوت هاي شخصيتي زيادي داشته باشند در رابطه خود دچار مشکلات زيادي مي شوند. فرض کنيد فردي از نظر شخصيتي برون گراست و راحت ابراز احساسات و عواطف مي کند و بيشتر دوست دارد در جمع باشد؛ اين فرد با کسي ازدواج مي کند که انساني درون گراست و ابراز احساسات برايش سخت است، حضور در جمع برايش خوشايند نيست و ارتباط برقرار کردن با افراد برايش دشوار است.
اين دو در طولاني مدت دچار مشکل مي شوند؛با هم هستند ولي احساس تنهايي مي کنند. جالب اينجاست که در ابتدا به خاطر خصوصيات متضادي که دارند، خيلي جذب همديگر مي شوند ولي به تدريج از هم فاصله مي گيرند چون با هم تناسب ندارند و نمي توانند نيازهاي همديگر را برآورده کنند.
۶) تناسب تحصيلي
اين تناسب هم نقش مؤثري دارد. اما چون تحصيلات اکتسابي است (يعني اگر امروز نيست فردا مي تواند باشد)، جزء مسائلي است که مي گوييم اگر همه شرايط را دارند و بالقوه مي توانند ادامه تحصيل دهند، در اين ازدواج مشکلي پيش نمي آيد.
اگر دختر فوق ليسانس و پسر ليسانس است، اشکالي ندارد ولي اصولا بهتر است که هر دو هم سطح باشند. گاهي دو نفر از مقطع ليسانس با هم آشنا مي شوند و ازدواج مي کنند. پسر دکترا مي گيرد ولي دختر در همان مقطع مانده است. کم کم از هم فاصله مي گيرند و فضاي فکري آنها بسيار متفاوت مي شود. اين تغيير در جايگاه ها مي تواند زنگ خطري براي زندگي آنها باشد!
۷) رضايت والدين
اين جا ديگر بحثي از تناسب هاي شما و همسرتان نيست و ماجرا مربوط به تناسب عروس و داماد با خانواده ها مي شود! از آنجا که عدم رضايت والدين تا سال هاي بسيار طولاني و حتي تا آخر زندگي تأثير خود را دارد، خوب است که دو نفري که مي خواهند ازدواج کنند، حتما خانواده هايشان راضي باشند و اگر نيستند بايد آنها را متقاعد کرد. بايد دلايل مخالفت را دانست چرا که اغلب تجربه آنها باعث مي شود که دلايل درستي را مطرح کنند و نبايد عدم رضايت را سرسري گرفت و باز هم اگر برخلاف همه تلاش ها راضي نشدند، بهتر است تا گرفتن رضايت صبر کنند يا به ازدواج ديگري فکرکنند.

ازدواج هاي فاميلي ازدواج هاي فاميلي مهمترين علت بروز بيماري هاي متابوليک ارثي است بيماري هاي متابوليک ارثي در اثر انتقال يک ژن معيوب از والدين به فرزن ...

يکي از بحث هاي داغي که اين روزها نقل بعضي از محافل شده و نسبت به آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي شود، محدوده سني ازدواج جوانان است. اين سن براي دخترها ۱۶ تا ...

احکام ازدواج سالمندان ۳۱) احکام ازدواج سالمندان نکاح عبارت است از عقدي که موجب حلال شدن استمتاع زن و مرد و مشروعيت روابط زناشويي‌شان مي‌شود با اداي ال ...

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين، يکي از مباحث مورد توجه محققان است. يک بررسي عمده در ميان ۱۲۷ هزار و ۵۴۵ بزرگسال آمريکايي نشان مي دهد که مردان متاهل، سالم ...

پيرامون حوريان بهشتي، که در قرآن کريم به عنوان يکي از پاداش هاي اخروي نيکوکاران، شمرده شده است سوالاتي مطرح است از جمله: ۱) آيا مردها در بهشت با حوريا ...

ازدواج عبارت است از يک قرارداد اجتماعي مبتني بر توافق و سازش بين زن و مرد که موجب شروع زندگي مشترک مي شود . بدين ترتيب آنها در غم و شادي و لذت و رنج ي ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

دانلود نسخه PDF - ازدواج