up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله ارگونومي PDF
QR code - ارگونومي

ارگونومي

ارگونومي چيست؟

ارگونومي در انتهاي جنگ جهاني دوم پا به عرصه وجود گذاشت. اين علم به واسطه تجزيه و آناليز كردن ابزارآلات نظامي و جنگي در جنگ و موفقيت ها و نقايصش پايه گذاري شد. در انتها دانشمندان با توجه به نيازهاي نوع بشر و در جهت قابل محاسبه و بررسي كردن روند طراحي (design process) در ماشين ها، وسايل و قطعات و ... از اين علم استفاده بسيار كردند.
ارگونومي به واسطه بشر توسعه يافت و
هم اكنون در علوم مختلف جهت استاندارد كردن ابزار و اشيا و قطعات ساخته دست بشر و در نهايت در مبلمان و استاندارد هاي فضاهاي داخلي معماري بسيار كاربرد دارد.
ارگونوميست هاي حرفه اي به پهنه وسيعي از مسائل و عوامل تاثيرگذار بر چگونگي ساخت و كاربرد قطعه، مبلمان يا هر وسيله اي كه بخواهند به صورت تكنولوژيك طراحي كنند، دقت مي كنند. اين نگاه دقيق سبب رشد تكنولوژي در عرصه هاي مختلف صنعتي و توليد انبوه و ... مي شود.
صفت هاي فيزيكي مثل اندازه، وزن، حجم، ارتفاع، استحكام، سرعت و توانايي هاي حسي مانند گرمايش راحت، حركت، ارتعاش، ايستايي و باربري و... تجزيه و تحليل مي شوند. اين عمل در جهت بهتر كردن كارايي و بيشتر ساختن استحكام و كاستن از نقايص انجام مي شود.
اين اصول با كمك علومي كه شامل مبحث اندازه گيري بدن انسان، علم فرآيند هاي زيستي (بيونيك)، مهندسي، فيزيك محيطي، سيستم هاي بدن، فيزيولوژي، روان شناسي كاربردي و روان شناسي اجتماعي هستند، استخراج شده اند.
آسيب هاي حاصل از كار و فعاليت هاي محل كار كه شامل بالا بردن، حمل كردن، كشيدن، هل دادن و خم كردن هستند، با كمك گرفتن از ارگونومي بسيار روان تر و بهتر انجام مي شوند.
ارگونوميست ها جهت بهتر كردن زندگي انسان تلاش مي كنند با بالا بردن امنيت و افزودن عملكرد به واسطه فراهم آوردن راه حل هايي جهت كارگاه ها، ابزارها، وسايل و لباس هاي كار و... كيفيت زندگي را افزايش دهند. برنامه هاي ارگونومي به مديريت كردن موقعيت هاي پرخطر و فراهم آوردن آموزش كاربرد از وسايل و تجزيه و تحليل كردن اطلاعات و ايجاد قوانين جديد جهت اندازه ها و... كمك مي كنند. اين علم در سه شاخه توسعه يافته است، ارگونومي فيزيكي، ارگونومي دانشي و ارگونومي سازماندهي كه هر كدام از اين سه شاخه به نوعي در كار طراحان معمار نقش ايفا مي كند. در اين راستا طراحان داخلي با استفاده از اين علم هر لحظه گامي جهت بهينه سازي مبلمان، دكوراسيون و اجزاي مورد استفاده انسان در زندگي بر مي دارند. جالب است كه اين تغيير و تحولات در محصولات كارخانه ها از هر نوع وسيله اي- از اتومبيل تا ساعت رو ميزي منزل و...- با اين اصول هر روزه بهتر و منطبق تر با عملكرد انسان مي شوند.
كاربرد و استفاده يكسان، استفاده انعطاف پذير ، راحت و قابل حس شدن، اطلاعات قابل درك و قابل تحمل در اشتباه، تلاش فيزيكي كم و اندازه و فضا براي نزديك شدن و استفاده كردن.
طراحان اين اصول را به طرق مختلف و متنوع به كار مي گيرند و با استفاده از آنها در جهت ارتقاي كيفيت زندگي بشر تلاش مي كنند.

ارگونومي يا همان مهندسي فاکتورهاي انساني دانشي است کاربردي، مرکب از علوم پايه مختلف که سعي دارد با طراحي کردن ابزارها، دستگاه ها، ماشين آلات و محيط کا ...

اين مقاله در رابطه با ارگونومي سيستم دوربين هاي مدار بسته (CCTV) آگاهي مي دهد. راهنمايي است درخصوص چگونگي طراحي ظاهر فيزيکي اتاق کنترل مانند نور، نشست ...

عدم توجه به اصول ارگونومي و رعايت نکردن آنها در محيط کار، هزينه هاي بسيار زيادي را هم براي کارفرما و هم براي کارکنان بدنبال خواهد داشت. و موجب کاهش کا ...

تاريخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلکه مردم براي به دست آوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند تا زماني ک ...

دانلود نسخه PDF - ارگونومي