up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ارگاسم چندگانه مردان PDF
QR code - ارگاسم چندگانه مردان

ارگاسم چندگانه مردان

آموزش و آميزش

اندازه طبيعي ميانگين آلت تناسلي مردانه چقدر است؟ انزال در چه فاصله زماني را بايد انزال زودرس محسوب کرد؟ نقطه G دقيقا در کجا قرار دارد؟ به وجود آمدن صميميت جنسي ميان زوج تازه ازدواج کرده چقدر طول مي کشد؟ فيلم ها و اخبار جنجالي هم معمولا باورهاي نادرستي را به زوج ها درباره روابط جنسي منتقل مي کند...
اينها از پرسش هاي رايجي هستند که زوج ها درباره کيفيت رابطه زناشويي شان مي پرسند. دکتر سبت پروسترمن، دکتراي سکسولوژي باليني و ازدواج درمانگر در سانفرانسيسکو مي گويد: «مهارت هاي جنسي را بايد در سراسر طول عمر ياد گرفت.»
اگر امور زناشويي نياز به آموزش مداوم دارد، بسياري از ما ممکن است براي گرفتن نمره هاي خوب در اين دوره آموزشي به زحمت بيفتيم. از طرف ديگر اين حوزه مملو از خودمداري ها، باورهاي نادرست و تبليغات متکي بر نگراني هاي افراد است که باعث مي شود دست يافتن به حقايق درباره آن مشکل باشد. در اينجا به چند باور رايج مردان در مورد امور جنسي مي پردازيم:
● اندازه آلت تناسلي: واقعيت ها چيست؟
تبليغات در اين باره فراوان و اغراق شده است. يک وب سايت مبلغ برچسب هاي پوستي بزرگ کننده آلت تناسلي مردانه مي نويسد: «اندازه و پهناي آلت تناسلي تان را آنقدر بزرگ مي کنيم که فکرش را هم نمي کرديد!» احتمالا شما هم هرزنامه هاي الکترونيکي (ايميل هاي اسپم) درباره برچسب هاي پوستي، پمادها و قرص هايي که سازندگان، مدعي اثر آنها در بزرگ کردن آلت تناسلي هستند، دريافت کرده ايد و تداوم باورهاي نادرست در اين مورد، بيانگر تاثيرفراگير چنين آگهي هايي است. دکتر ايرا شارليپ، استاد بيماري هاي مجاري ادراري تناسلي در دانشگاه يوسي ال اي در سانفرانسيسکو و رييس انجمن بين المللي پزشکي جنسي مي گويد: «ما مردانگي و قدرت مردانه را با اندازه آلت يکي مي کنيم. در حالي که در واقع چنين رابطه اي وجود ندارد.» با وجود اين او مي پذيرد که «همه» بيماران مي خواهند اندازه آلت تناسلي شان را بزرگ کنند. اما دقيقا اندازه عادي آلت تناسلي مردانه چقدر است؟
ميانگين اندازه آلت تناسلي مردانه در حالت نعوظ و راست شده بين ۷ ۱۲ تا ۲۴ ۱۵ سانتي متر و ميانگين اندازه آلت تناسلي در حالت عادي (بدون نعوظ) حدود ۹ سانتي متر است. باورهاي نادرست درباره اندازه آلت تناسلي ممکن است شما را دچار دردسرهاي بيشتري کند. کاري سيلوربرگ، مربي بهداشت جنسي در تورنتوي کانادا مي گويد: «اين عقيده که آلت تناسلي مردانه مهم ترين بخش بدن براي برقراري روابط زناشويي است، بسياري از مردان را دچار مشکلات جنسي مي کند.» به عقيده او يکي از باورهاي نادرست مردان اين است که فکر مي کنند در رابطه جنسي تنها چيزي که اهميت دارد، آلت تناسلي است. دکتر لان کرنر، مشاور جنسي و زناشويي در نيويورک، مي گويد: «اين باور که آلت تناسلي، شيوه اصلي به لذت رساندن زن است، نادرست است و ساير شيوه هاي ارتباط جنسي نيز در ايجاد ارگاسم دخالت دارند.» به گفته او يک بررسي نشان داد که ۲۵ درصد زنان پيش از دخول به ارگاسم مي رسند و ۸۱ درصد آنها در فعاليت جنسي بدون دخول ارگاسم را تجربه مي کنند. با وجود تمام اين آموزش ها و بيان حقايق، باز هم وسوسه ذهني با اين موضوع دست از سر برخي از مردان برنمي دارد و بازار بزرگ کردن آلت با تبليغات فريبنده اش همچنان به رشد خود ادامه مي دهد. سيلوبرگ مي گويد بسياري از مراجعانش تقاضاي پمپ هاي به اصطلاح بزرگ کننده آلت مي کنند؛ وسيله اي که مطمئنا اثري در افزايش دادن طول آلت ندارد اما برخي از مردان از آن ابراز رضايت مي کنند که احتمالا به نقش اين دستگاه در کاهش وسواس و اثر غيرمستقيم آن در توجه به بهداشت جنسي شان مربوط است.
● آيا نقطه جي ( G) وجود دارد؟
در حالي که باورهاي نادرست مردان درباره آناتومي دستگاه تناسلي شان اين همه قوي است، شدت اين باورهاي غلط در مورد بدن همسرشان دور از ذهن به نظر نمي رسد به خصوص در مورد نقطه بحث برانگيز ( G Spot) در دستگاه تناسلي زنان. اين نقطه نامش را از نام پزشک آلماني، ارنست گرافنبرگ، گرفته است که براي اولين بار درباره يک ناحيه تحريک کننده در ديواره قدامي واژن نوشت. در دهه هاي بعد، کتاب هاي عامه پسند در اين باره باعث جلب توجه آن در ميان مردم شد. اين ناحيه که در پشت استخوان پوبيس (عانه) قرار دارد را آغازگر ارگاسم واژني هنگام دخول (در مقابل ارگاسم ناشي از تحريک کليتوريس) و حتي آن را عامل ايجاد انزال زنانه مي دانند. دکتر پروسترمن و ساير کارشناسان مي گويند در صورت وجود چنين نقطه اي، بايد به اين نکته توجه کنيم که ممکن است دنباله اي از کليتوريس باشد که به درون کانال واژن امتداد يافته است. دکتر کرنر مي نويسد: «نقطه G، چيزي بيش از ريشه کليتوريس نيست که در بافت نرم اطراف پيشابراه ادامه يافته است.» در مجموع چه چنين نقطه تحريک کننده اي وجود داشته باشد، چه نه، احتمالا در نهايت اهميت چنداني ندارد. دکتر اوکانل که به بررسي آناتومي کليتوريس پرداخته است، مي گويد: «متمرکز شدن بر داخل واژن و کنار گذاشتن کليتوريس، بعيد است ارگاسم زن را تسهيل کند. بهترين وضع اين است که به کليتوريس، پيشابراه و واژن به عنوان يک واحد ساختماني يکپارچه فکر کنيم زيرا کاملا با هم ارتباط دارند.»
● انزال پس از چه مدتي، انزال زودرس است؟
مساله اي ديگري که ذهن مردان را به خود مشغول مي کند و باعث نگراني آنها مي شود، اين است که انزال پس از چه مدتي بايد رخ دهد؟ دکتر ايرا شارليپ مي گويد: «انزال زودرس شايع ترين اختلال جنسي در مردان جوان تر و شيوع آن در مردان در همه گروه هاي سني حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.» روش پزشکي براي تعيين انزال زودرس را «زمان تاخير انزال درون واژني» (IELT) مي نامند. در اين شيوه، فاصله زماني از شروع دخول آلت در واژن تا انزال اندازه گيري مي شود. دکتر شارليپ معتقد است اين اندازه گيري کمي، همه ماجرا را روشن نمي کند. او مي گويد: «برخي مردان در عرض يک دقيقه انزال مي کنند، اما مي گويند انزال زودرس ندارند و مرداني هم هستند که اين فاصله زماني در آنها ۲۰ دقيقه طول مي کشد و از انزال زودرس شکايت مي کنند.» به عبارت ديگر، تعريف «زودرس» بودن انزال عمدتا برداشتي شخصي است و به ارضاي جنسي مرد و ادراک او از توانايي اش براي کنترل زمان انزال بستگي دارد. اگر واقعا عددي در اين مورد بخواهيد، يک بررسي در نشريه «پزشکي جنسي»، زمان ميانه را ۴ ۵ دقيقه تعيين کرده است. دکتر يان کرنر مي گويد: «يک حد زماني رايج براي تعريف انزال زودرس، کمتر از ۲ دقيقه است.» او مي افزايد: «انزال بسياري از مرداني که براي درمان مراجعه مي کنند، در زماني کمتر از اين اتفاق مي افتد؛ آنها در مرحله نوازش به فوريت پس از دخول به ارگاسم مي رسند. نعوظ در آنها به ندرت بيش از ۳۰ ثانيه طول مي کشد.» درمانگران جنسي و روان پزشکان، شيوه هايي را براي کمک به اين مردان براي کنترل اضطراب و طولاني کردن زمان انزالشان به کار مي برند. پزشکان چند دارو از جمله برخي داروهاي ضدافسردگي و برخي از کرم هاي موضعي را براي افزايش زمان انزال تجويز مي کنند.
ارگاسم چندگانه مردان
برخلاف حرف هاي درگوشي در اين مورد، ارگاسم چندگانه مردان چندان حقيقت ندارد. برخلاف پديده شناخته شده ارگاسم هاي چندگانه زنان، ادعاها درباره ارگاسم هاي پشت سر هم در مردان باوري نادرست است. ثابت کردن ارگاسم هاي چندگانه مردان مشکل است و گاهي به تعريف مرد از ارگاسم بستگي دارد. اما به گفته شارليپ، ارگاسم چندگانه در مردان به صورت چند ارگاسم پشت سر هم در طول مدت زماني کوتاه – براي مثال چند دقيقه، و نيز چيزي به عنوان ارگاسم و انزال جداگانه وجود ندارد. شايد اين مساله به تعريف هاي متفاوت افراد از ارگاسم يا اوج لذت جنسي برمي گردد، يک مقاله مروري در نشريه روان شناسي باليني ۲۰۰۱ مي گويد تعريف هاي افراد از اين پديده يکسان نيست. نويسندگان اين مقاله مي گويند: «بسياري از تعريف ها از ارگاسم، آن را به صورت کمي به عنوان حالت «اوج» توصيف مي کنند، بدون اينکه آن را از حالت شديد برانگيختگي جنسي افتراق دهند.» به عبارت ديگر، مرداني که ارگاسم هاي چندگانه را گزارش مي کنند، ممکن است پيش از آنکه به نقطه بدون برگشت انزال برسند، حالت هايي شبيه ارگاسم را تجربه کنند. پس از انزال و از بين رفتن نعوظ و شل شدن آلت تناسلي مرد، دوره اي از حالت مقاومت فرامي رسد که در آن آلت مرد به تحريک جنسي پاسخ نمي دهد. اين دوره مقاومت که معمولا ۳۰ دقيقه يا بيشتر طول مي کشد، واقعيتي اجتناب ناپذير است. در اين دوره «انتظار» ممکن است به نوازش ادامه دهيد اما امکان نعوظ و دخول مجدد وجود ندارد بنابراين اگر واقعا مي خواهيد چند ارگاسم را تجربه کنيد، بايد زمان بيشتري را به رابطه تان اختصاص دهيد.
● خود را با اعداد مشغول نکنيد
در پايان به نظر مي رسد بايد بر موضوعي تاکيد کرد که در ايجاد بسياري از باورهاي نادرست جنسي مشترک است: «خودتان را اسير اعداد نکنيد.» در اغلب موارد، کليد يک رابطه رضايت بخش جنسي نه اندازه آلت و نه بنيه فوق العاده و نه يافتن نقطه G است بلکه رضايت در اين رابطه، به درک شما از خودتان و تمايلات همسرتان و پذيرفتن آنها بستگي دارد. آدم هاي واقعي با موهبت ذاتي و کامل درک امور جنسي به دنيا نمي آيند. به گفته دکتر اوکانل، بهترين کار براي همسران،تلاش براي يافتن نقاطي از بدن يکديگر است که باعث تحريک مي شود و توجه به خواست همسر در اين مورد. چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، نقطه?اي جادويي وجود ندارد.

رژيم غذايي يک مرد ممکن است اثر قابل توجهي بر خطر ابتلا به بسياري از بيماري هاي مهم از جمله حمله قلبي، سکته مغزي، ديابت و سرطان هاي گوناگون داشته باشد ...

تحقيقات نشان ميدهد مرداني که انگشت حلقه آنها بلندتر است با احتمال سه برابر بيشتر ممکن است به سرطان پروستات دچار شوند.در اين مطالعه که روي مردان بستري ...

وقتي که يک فشار روحي رواني يا جسمي به فرد وارد مي شود برحسب شدت آن فشار و متناسب با شخصيت فرد و انتظارات او واکنش هايي که در مقابله با آن بروز مي دهد، ...

● سربازي كه ۲۸ سال مخفي شد. سربازي بود كه در سال ۱۹۴۱ به ارتش امپراطوري ژاپن احضار و كمي پس از آن به منتقل شد. در سال ۱۹۴۴ وقتي نيروهاي آمريكايي جزير ...

اختلالات جنسي شايع در مردان را مي توان به ۳ دسته بزرگ تقسيم کرد: اختلال در ميل جنسي، اختلال در نعوظ و اختلال در انزال. اختلال در انزال خود ۳ نوع شايع ...

يائسگي در زنان و مردان خيلي ها بر اين باور هستن که يائسگي فقط به سراغ خانم ها مياد از اين رو اين مطلبو جمع آوري کردم و گذاشتن اينجا تا همه دوستان از ا ...

اگر روزي احيانا به ژاپن سفر کنيد و بخواهيد از ميان چهره هايي با چشمان بادامي بگوييد کدام ها زيباتر ند، به احتمال زياد روي همان چهره هايي دست مي گذاريد ...

گاهي کف دهان برجستگي هاي بادکنکي شکلي به وجود مي آيد که براي ظاهرش نگران کننده است. وقتي به دندان پزشک مراجعه مي کنيد متوجه مي شويد که اين برجستگي ها ...

دانلود نسخه PDF - ارگاسم چندگانه مردان