up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله ارزش ازدواج PDF
QR code - ارزش ازدواج

ارزش ازدواج

مقايسه تاثير ازدواج بر زنان و مردان

شايد بتوان گفت که به طورکلي، مردان متاهل از مردان مجرد سالم ترند اما در خصوص زنان، منافع ازدواج براي سلامت کاملا بستگي دارد به سلامت ازدواج. بررسي هاي متعدد نشان داده اند که ازدواج براي سلامت مردان مفيد است اما براي زنان، اين تصوير وضوح کمتري دارد و برخي از بررسي ها بيانگر آن بوده اند که ازدواج اصلا تاثيري بر سلامت زنان ندارد. با اين حال، براساس يک بررسي جديد، معلوم شده است زناني که ازدواج شان کاملا راضي کننده است، سلامت قلبي بهتر، سبک زندگي سالم تر و مشکلات عاطفي کمتري دارند...
.دکتر ليندا گالو که با همکاران اش اين تحقيق جديد و جالب را انجام داده است، مي گويد: « زنان با ازدواج مطلوب از متاهل بودن سود مي برند. اين زنان با احتمال کمتري در آينده دچار بيماري قلبي مي شوند و از لحاظ ناراحتي هاي عاطفي نيز حمايت اجتماعي بيشتر و خشم، افسردگي و اضطراب کمتري گزارش مي کنند.» البته نتيجه اين تحقيق به آن معنا نيست که ازدواجي با رضايت بخشي کمتر، بد است اما معنايش مي تواند آن باشد که زنان با ازدواج هاي نسبتا خوب هم نسبت به زنان مطلقه، بيوه و مجرد سالم تر بودند.
● تاثير ازدواج ناشاد بر سلامت
گالو و همکاران اش زنان واردشده به «مطالعه زنان سالم» دانشگاه پيتزبورگ را مورد بررسي قرار دادند. اين بررسي، داده هاي مربوط به ۴۹۰ زن در دهه ۴۰ زندگي شان را که تقريبا همه شان ازدواج کرده بودند، جمع آوري کرد و آنها را براي ۱۳ سال مورد پيگيري قرار داد. زناني که چندان رضايتي از ازدواج شان نداشتند، در اين بررسي بدترين وضع سلامت را داشتند. وضع سلامت اين زنان در طول زمان بهبود پيدا نکرده بود اما زنان با ازدواج شادمان با وضع سلامتي خوبي شروع کرده بودند و با سلامت هم سن شان افزايش يافته بود.
گالو مي گويد: «زناني که در ازدواج هاي دچار اختلاف و ناراحتي هستند (البته در زنان مورد بررسي در اين تحقيق، اين گروه به معناي زناني بود که کمتر از زنان ديگر از ازدواج شان رضايت داشتند) از قبل دچار آثار منفي اين نوع ازدواج بر سلامتي شان شده بودند. زنان در ازدواج هاي شاد لاغرتر بودند و در طول زمان وزن کمتري اضافه کرده بودند و ميزان کلسترول خون شان کمتر بود. در مقابل، زنان در ازدواج هايي با رضايت کمتر، فعاليت بدني کمتري داشتند.» اما علت اين آثار چيست؟ آيا چيزي جادويي در گفتن «بله» هنگام عروسي وجود دارد؟ دکتر گالو مي گويد: «اين آثار لزوما مربوط به ازدواج يک زن و مرد نيست. برقراري يک ارتباط انساني سالم، يک نياز بنيادين براي افراد است. ازدواج يا هر رابطه صميمي و نزديک ديگري، بخش مهمي از زندگي است. هنگامي که اين رابطه خوب و متعادل باشد، تنها باعث لذت بخش شدن زندگي نمي شود، بلکه سلامت را هم بهبود مي بخشد. هنگامي که افراد در يک رابطه شادي آور هستند با احتمال بيشتري ممکن است با يکديگر ورزش کنند و همراه هم غذاهاي سالم بخورند. اين، واکنشي تطبيقي است.»
● تفاوت اثر ازدواج بر سلامت زنان و مردان
هنوز اين سوال باقي مي ماند که چرا يک ازدواج معمولي براي يک مرد سلامت بخش تر از يک زن است؟ دکتر تيموتي جي لوينک، استاديار بخش بوم شناسي انساني در دانشگاه تگزاس به اين مساله پرداخته است. او مي گويد: «مردان، همسران شان را به عنوان حمايت کننده اصلي شان در نظر مي گيرند؛ کسي که هميشه مي توانند با او درباره مشکلات شان صحبت کنند. اما زنان شبکه حمايتي بزرگتري دارند. آنها مي توانند از ساير روابط براي کسب حمايت عاطفي استفاده کنند.
به اين ترتيب، حمايتي که زنان با ازدواج در سطح رواني اجتماعي به دست مي آورند، به اندازه حمايتي که مردان کسب مي کنند، نيست.» دکتر دبورا بل، روان شناس از دانشگاه بوستون هم اين نظر را تاييد مي کند. دکتر بل بيش از ۲۰ سال است که آثار سلامت بخش روابط عاطفي را بررسي مي کند. او نيز دريافته است که زنان تنها با ازدواج هاي شاد از مزاياي بهبود سلامتي ازدواج سود مي برند اما مردان متاهل چه ازدواج شان رضايت بخش باشد و چه نباشد، از لحاظ بهبود سلامت، از آن نفع مي برند. مي پرسيد چرا؟ دکتر بل مي گويد يک دليلش آن است که ظاهرا زنان به جنبه هاي منفي روابط شان حساس تر از مردان هستند و دليل ديگرش اين است که زنان حمايت بيشتري از همسرشان به عمل مي آورند.
دکتر بل مي گويد: «نکته جالب توجه اين است که مردان عمدتا حمايت عاطفي را از همسرشان دريافت مي کنند اما زنان، متخصص فراهم آوردن حمايت عاطفي براي خودشان هستند. اجتماعي شدن زنان و موقعيت اجتماعي غيرمسلط آنها به زنان آموخته است به نيازهاي ديگران توجه کنند. آنها بيشتر از مردان، اعتقاد دارند که بايد نيازهاي ديگران برآورده شود.
زنان اغلب در زندگي شان براي فراهم آوردن حمايت از ديگران وقت صرف مي کنند.» اين امر به معناي آن نيست که مردان، همسراني حمايت کننده نيستند يا نمي توانند باشند. شکي نيست که آنها هم مي تواند اينگونه باشند و زنان هم ممکن است همسراني بد باشند اما به طور ميانگين، زنان به عنوان همسر گرايش بيشتري دارند که نقش حمايتي را ايفا کنند و يک مرد معمولا حمايت بيشتري از همسرش کسب مي کند تا يک زن از همسرش. شواهدي در اين مورد از بررسي در مورد چگونگي روابط زنان و مردان به دست آمده است. دکتر بل مي گويد مردان هنگامي وقت شان را با ديگر زنان مي گذرانند، احساس تنهايي کمتري مي کنند. در مقابل، زماني که همراه مردان صرف مي شود، اثري در کاهش احساس تنهايي ندارد. هم زنان و هم مردان هنگام استرس به زنان براي حمايت عاطفي روي مي آورند.
● آيا زنان مجرد سرنوشت بدي دارند؟
گرچه بررسي دکتر گالو نشان داد که زنان با ازدواج رضايت بخش، نسبت به زنان مجرد سالم ترند؛ او معتقد نيست که همه زنان يا بايد ازدواج کنند يا محکوم به بيمار شدن باشند. او مي گويد: «اگر ما توانسته بوديم گروه زنان مجرد در بررسي مان را تقسيم بندي کنيم، احتمالا درمي يافتيم که زيرگروهي از زنان مجرد وجود دارند که بسيار راضي هستند. آنها دوستان خوب و شغل موفقي دارند. آنها برخي از چيزهايي را که زنان با ازدواج هاي بسيار رضايت بخش به دست مي آورند، کسب مي کنند.
حدس من اين است که اين نيازها را بتوان از راهي ديگر هم برطرف کرد. تنها مساله اين است که ازدواج، بيشتر از تجرد، يک هنجار اجتماعي به حساب مي آيد. البته ازدواج يک امر جادويي با خواص شفابخش نيست که همه مشکلات را به يک باره حل کند. ازدواج شاد براي يک زن نعمت است اما ازدواج ناشاد، نقمت است.» حرف پاياني گالو اين است که: «زناني که ازدواج راضي کننده اي ندارند، در معرض بيشترين خطر هستند. خلاصه اينکه ازدواج، به خودي خود، آن قدرها مهم نيست که يافتن همسري خوب.»

مهندسي ارزش(Value Engineering)، تلاشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليتهاي يك طرح، (از زمان شكلگيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و اجر ...

ازدواج هاي فاميلي ازدواج هاي فاميلي مهمترين علت بروز بيماري هاي متابوليک ارثي است بيماري هاي متابوليک ارثي در اثر انتقال يک ژن معيوب از والدين به فرزن ...

يکي از بحث هاي داغي که اين روزها نقل بعضي از محافل شده و نسبت به آن اظهارنظرهاي متفاوتي مي شود، محدوده سني ازدواج جوانان است. اين سن براي دخترها ۱۶ تا ...

به طور کلي، دوغ در مقايسه با ساير فرآورده هاي شير، نسبت به گرماي محيط مقاومت بيشتري در برابر فساد دارد و در دماي محيط بهتر باقي مي ماند و نياز به نگهد ...

درخت هلو از زمان هاي قديم در چين وجود داشته و از آنجا به نقاط ديگر جهان راه يافته است . در قرون وسطي از آن بصورت يك داروي گياهي استفاده مي کردند. درخت ...

طالبي يكي از پرطرفدارترين ميوه هاي فصل تابستان حتي در آن سوي دنياست و به خاطر عطر و طعم دلپذيرش بسيار محبوب است. نام انگليسي آنCantaloupe است كه از نا ...

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين، يکي از مباحث مورد توجه محققان است. يک بررسي عمده در ميان ۱۲۷ هزار و ۵۴۵ بزرگسال آمريکايي نشان مي دهد که مردان متاهل، سالم ...

ازدواج اگر در چهارچوب درستي نباشد، به جاي اينکه آرامش دهنده باشد آرامش را برهم مي زند و يا به جاي اينکه با کسي رابطه صميمانه اي پيدا کنيم، ممکن است هم ...

دانلود نسخه PDF - ارزش ازدواج