up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله اراقيطون PDF
QR code - اراقيطون

اراقيطون

اراقيطون(برگ باباآدم)

کارشناسان طب گياهي انگليس در طول قرون وسطي ريشه اراقيطون (باباآدم) را در درمان کورکها، اسکوربوت و روماتيسم به سارساپاريلا ترجيح مي دادند. درمانگران بومي آمريکا علاقمند به باباآدم بعنوان يک گياه دارويي بودند. کارشناسان طب گياهي آمريکا از ريشه ها و تخم اين گياه به عنوان ماده تصفيه کننده خون و مسکن درد به مدت بيش از دو قرن استفاده کرده اند.
ريشه و برگهاي اين گياه در درمان با گياهان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما اغلب مصرف ريشة آنرا ترجيح مي دهند. گياه باباآدم عمدتاً در درمان آرتريت، نقرس و ساير حالات التهابي مورد توجه است. تصور ميشود که اين گياه با تحريک کبد در درمان نقرس و روماتيسم مفيد واقع ميشود. اين گياه به عنوان ادرارآور (ديورتيک) مورد استفاده قرار مي گيرد. تنفس را راحت مي کند و اين حالات سبب ميشود که اين گياه در درمان نقرس مؤثر واقع شود. کارشناسان طب گياهي در سرتاسر جهان براي درمان طيف و سيعي از بيماريها از جمله ذات الريه، آبسه، آکنه، تب، شوره سر و عفونتهاي گلو و همچنين التهاب از باباآدم استفاده کرده اند. با اين وجود، اسناد و مدارک دال بر مؤثر بودن باباآدم در درمان نقرس، آرتريت و بيماريهاي پوستي عمدتاً کافي نيست.
● معرفي گياه
گياه باباآدم ابتدا در اروپا و شمال آسيا روييد. عضوي از اين گياه که تيره تاتاري است بعنوان يک گياه دو ساله امروزه در سرتاسر ايالات متحده مي رويد. اين گياه داراي شاخه هاي پهن است و ارتفاع آن به سه يا چهار پا مي رسد. گلهاي ارغواني آن بين ماههاي ژوئن و اکتبر غنچه باز مي کنند. شکل ديگري از گياه باباآدم، داراي برگهاي پيچ خورده و قلبي شکل است که قسمتهاي بالاي آنها سبز اما قسمت پائين مايل به سفيد است. ريشه هاي عميق اين گياه داراي رنگ سبز متمايل به قهوه اي با قسمتهاي بيروني تقريباً سياه است. ريشه هاي آن مهمترين بخش گياه است که براي اهداف درماني مورد استفاده قرار مي گيرد.
اين گياه بصورت وحشي بخوبي رشد مي کند اما در معرض نور و خاک، خشک و پژمرده ميشود. کارشناسان طب گياهي برگهاي اين گياه را در طول اولين سال رشد آن جمع آوري مي کنند و ريشه هاي آنرا در پائيز اولين سال پس از کاشت گياه (يا در طول بهار آتي قبل از اينکه گلها غنچه باز کنند) برداشت مي کنند.
● ترکيبات گياه
گياه باباآدم حاوي عناصر و ترکيبات فعالي بنام لاکتون سيسکوئيترپين است. اين گياه داراي درصد بالايي هيدرات کربن بنام اينولين يا (فراکتوسان) است. همچنين حاوي روغن مايع، استرول هاي گياهي، تانين و روغن چربي دار است. کارشناسان طب گياهي از قديم الايام از ريشه و برگهاي اين گياه در درمان آرتريت، روماتيسم، نقرس، بيماريهاي پوستي، اسکوربوت، بيماريهاي آميزشي، پسوريازيس و ساير اختلالات پوستي استفاده مي کردند. اما آنها مطمئن نيستند که کدام ترکيب و عنصر فعال موجود در ريشه اين گياه عامل خواص درماني است.
● اشکال موجود
فرآورده هاي اين گياه از ريشه ها يا برگهاي تازه و خشک آن تهيه ميشوند. معمولاً ميتوانيد آنرا بصورت پودر ريشه خشک شده، عصاره (مايعي که از طريق جوشاندن گياه در آب تهيه ميشود)، تنتور (محلولي از گياه در الکل يا آب و الکل) يا عصاره مايع تهيه کنيد.
● نحوه مصرف
ريشه باباآدم در ميان کارشناسان سنتي طب گياهي براي درمان روماتيسم، نقرس، تاولهاي پوستي و عفونت مثانه مورد توجه است. اين گياه اشتها را تحريک مي کند، لذا کارشناسان امروزي براي درمان بي اشتهايي عصبي آنرا توصيه مي کنند. اين گياه همچنين بعنوان داروي ادرارآور براي درمان علائم مجاري معده اي - روده اي يا براي مصرف موضعي درمان پوست فلسي و پسوريازيس مورد استفاده قرار مي گيرد. تحقيقات علمي بعمل آمده در طول تقريباً پنجاه سال بيش نشان داد که ريشه باباآدم داراي پاره اي خواص آنتي بيوتيکي است. اسناد و مدارکي نيز دال بر مؤثر بودن اين گياه در درمان کورکها وجود دارد. برخي افراد حتي ادعا مي کنند که ريشه اين گياه در درمان ديابتيها نيز مؤثر است. اما تحقيقات بعمل آمده در خصوص ديابتيها چندان سريح و روشن نيست.
در يک تحقيق به عمل آمده معلوم گشت که اين گياه سبب کاهش ميزان قند خون و براساس تحقيق ديگري حتي سبب تشديد علايم و ناراحتيهاي ديابت در حيوانات گرديد.
تحقيقات اخير نشان داده که اين گياه از آسيب مواد شيميايي خطرناک منعقد شده به سلولها پيشگيري کرده است. اين دستاورد مويد اين احتمال است که گياه مزبور مي تواند در کاهش ميزان خطر رشد سرطان ناشي از مواد شيميايي سمي جلوگيري کند.
● گياه باباآدم را مي توانيد به صورتهاي زير به عنوان تقويت کننده روزانه مصرف کنيد:
▪ ريشه خشک: ۲ تا ۶ گرم عصاره اين گياه روزانه سه بار.
▪ تنتور (۱ ۵): ۸ تا ۱۲ ميليليتر روزانه سه بار.
▪ عصاره مايع (۱ ۱): ۲ تا ۶ ميليليتر روزانه سه بار.
▪ چاي گياه: ۲ تا ۶ گرم در ۵۰۰ ميليليتر آب.
● نکات احتياطي
خطر شناخته شده اي که مرتبط به استفاده از باباآدم باشد، وجود ندارد، اما هنگام تماس با آن مراقب باشيد چون شانس کمتري وجود دارد که آدم بتواند از تحريک پوستي ناشي از استعمال آن گريزي داشته باشد. اگر باردار يا شيرده هستيد، به اين گياه دست نزنيد. چون ممکن است سبب تحريک رحم گردد که نهايتاً به سقط جنين منتهي خواهد شد.
در هر صورت، در اين مرحله بهتر است از مصرف زياده از حد آن (به ويژه ريشه آن) اجتناب ورزيد چون کارشناسان هنوز اثرات سمي بودن اين گياه را به طور عميق تحقيق نکرده اند.
● تداخل هاي احتمالي
اگر تحت درمان بيماري ديابت هستيد، از مصرف زياده از حد اين گياه اجتناب ورزيد زيرا مي تواند اثر ساير داروها را خنثي کند. اگر مبتلا به ديابت هستيد، با پزشک خود قبل از مصرف اين گياه يا هر تقويت کننده ديگري مشورت کنيد.

نحوه مصرف ريشه باباآدم در ميان كارشناسان سنتي طب گياهي براي درمان روماتيسم، نقرس، تاولهاي پوستي و عفونت مثانه مورد توجه است. اين گياه اشتها را تحريك م ...

دانلود نسخه PDF - اراقيطون