up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلال شخصيت PDF
QR code - اختلال شخصيت

اختلال شخصيت

اختلالات شخصيت
شخصيت (personality) معمولاً بعنوان يک برچسب تشخيص کلي براي رفتار قابل مشاهده فرد و تجارب دروني قابل بيان ذهني او مورد استفاده قرار مي گيرد.
شخصيت تماميت هر فرد را شامل مي شود که هم جنبه هاي فردي و هم جنبه هاي اجتماعي او را نشان مي دهد.و برخي از پيش بيني ها در مورد نحوه رفتار شخص در موقعيتهاي خاص را مطرح مي نمايد.
اختلال شخصيت : تجارب ذهني پايدار و رفتاري که خارج از معيارهاي فرهنگي بوده و به گونه اي انعطاف ناپذير نافذ هستند , شروع آنها در نوجواني يا اوان جواني است , در طول زمان ثابت بوده و به ناخشنودي و اختلال مي انجامد.
• وقتي صفات شخصيتي انعطاف ناپذير و ناسازگارانه بوده و اختلال کارکردي قابل ملاحظه يا ناراحتي ذهني بوجود مي آورد اصطلاح اختلال شخصيت بکار برده مي شود.
سبب شناختي اختلالات شخصيت :
۱٫ عوامل ژنتيک : بهترين قرائن نقش عوامل ژنتيک در پيدايش اختلالات شخصيت از مطالعات اختلالات روانپزشکي در ۱۵۰۰۰ زوج دقلوي آمريکايي بر آمده است . که بر اساس آن بين دوقلوهاي يک تخمکي ميزان ابتلا اختلالات چندين برابر بيشتر از اختلالانت دوقلوهاي دوتخمکي مي باشد
• ۲٫ عوامل بيوشيميايي :
• از جمله سطح بالاي ترشح هورمونهاي جنسي با احتمال پرخاشگري و رفتار جنسي همبستگي دارد.
• ۳٫ عوامل مربوط به روانکاوي :
اختلالات شايع روانپزشکي
اختلال شخصيت اسکيزوئيد:
اين اختلال در کساني تشخيص داده مي شود که عمري را در کناره گيري از اجتماع گذرانده اند , احساس ناراحتي آنها در روابط اجتماعي , درونگرايي و عواطف محدود و کند آنها قابل توجه است .
تشخيص :
• در مواجهه اوليه چنين فردي اگرچه لزوماً بطور آشکار خشک يا مضطرب نمي باشد ليکن ناراحت بنظر مي رسد . ندرتاً تحمل تماس جسمي را دارد رفتارش بنحوي است که گويي از ابتدا منتظر پايان يافتن صحبت است . ممکن است عواطفش محدود , سرد يا بطور نامتناسبي جدي باشد . براي اين افراد مشکل است که با فراغ بال و با خوشدلي رفتار کنند و کوشش او براي مزاح و بذله خام و نامتناسب است
ويژگي هاي باليني :
• کناره گيري
• عدم دخالت در امور روزمره
• اهميت ندادن به ديگران
• مردم گريز
• از روابط نزديک ازجمله عضو يک خانواده بودن نه لذت مي برد و نه تمايلي براي آن دارد.
• انجام فعاليت بصورت انفرادي
• عدم علاقه يا پايين بودن ميل به رابطه جنسي
• بي تفاوت بون به انتقاد سايرين
• نداشتن دوست و محرم غير از بستگان درجه يک
• ناتواني در ابراز خشم
۲٫ اختلال شخصيت ضد اجتماعي :
اختلال شخصيت ضد اجتماعي با اعمال ضد اجتماعي و جنائي مستمر مشخص است , اما معادل جنايتکاري نيست . بلکه ناتوان براي مطابقت با موازين اجتماعي است که شامل بسياري از وجوه رشد نوجواني و جواني بيمار مي گردد.
همه گير شناسي :
• ميزان اختلال شخصيت ضد اجتماعي ۳ درصد مردها و ۱ درصد در زن ها است. بيش از همه در نواحي فقير نشين شهري و بين ساکنان متحرک اين مناطق ديده مي شود.
• شروع اختلال قبل از ۱۵ سالگي است.
• در بين زنداني ها ميزان شيوع اختلال ممکن است تا ۷۵ درصد نيز برسد.
تشخيص :
• چنين افرادي ممکن است در مواجهه اوليه آسوده خاطر و قابل اعتماد بنظر برسند معهذا در اين روکش ( سلامت عقل ) تنش , خصومت , تحريک پذيري و خشم نهفته است که در آن بي ثباتي اظهاران فرد مشاهده مي شود.
ويژگي هاي باليني :
• ظاهر عادي و حتي فريبنده و راضي کننده مشاهده مي شود
• دروغگويي و فريبکاري مکرر , استفاده از نام هاي غير واقعي , يا گوش بري براي نفع و لذت شخصي
• فرار از مدرسه و منزل
• دزدي
• نزاع
• سوء مصرف مواد و فعاليتهاي غير قانوني
• رفتار تکانشي و ناتواني براي طرحريزي پيشاپيش
• بي احتياطي نسبت به ايمني خود و ديگران
• تحريک پذيري و پرخاشگري
• عدم احساس مسئوليت مستمر که با ناتواني مکرر براي حفظ رفتار شغلي با ثبات يا احترام گذاردن به تعهدات مالي تظاهر مي کند.
• فقدان احساس پشيماني که با بي تفاوتي يا دليل تراشي نسبت به آزار ؛ بدرفتاري يا دزديدن مال ديگران تظاهر مي کند.
• فقدان وجدان
۳٫ اختلال شخصيت مرزي :
• بيمار مبتلا به اختلال شخصيت مرزي در مرز ميان اختلال اضطرابي و روانپريشي قرارگرفته و با بي ثباتي فوق العاده عاطفي – خلقي و رفتار و تجسم نفس مواجهه است اين اختلال را اسکيزوفرن سرپائي نيز ناميده اند.
همه گير شناسي :
• تصور مي شود اين اختلال در ۱تا۲ درصد جمعيت وجود دارد و در زنها ۲ بار شايع تر از مردها است .
• در بستگان درجه يک مبتلايان ميزان شيوع افسردگي , الکليسم و سوء مصرف مواد بالاتر است.
ويژگيهاي باليني :
• نوسان خلق شايع است.
• رفتار بي نهايت قابل پيش بيني دارند.
• ماهيت دردناک زندگي آنها را مي توان در اقدام هاي مکرر خودآزارانه مشاهده کرد.
• مهارت خارق العاده براي به بازي گرفتن ديگران دارند.
• خشم شديد و نامتناسب يا اشکال در کنترل خشم
• حس وابستگي قوي
• بي مبالاتي هاي جنسي
اختلال هويتي : بي ثباتي بارز و مستمر خود انگاره
• تهديد ” ژست ” يا رفتارهاي انتحاري مکرر يا رفتار جرح خويشتن
• تفکر پارانوئي موقت وابسته به استرس يا علايم تجزيه اي شديد
• احساس پوچي مزمن
• روانپريشي زودگذر
۴٫ اختلال شخصيت نمايشي :
• با رفتار پر زرق و برق و نمايشي و برونگرا در اشخاص هيجاني و تحريک پذير مشخص است . در کنار ظاهر پر زرق و برق اين افراد غالباً ناتواني براي برقراري وابستگي هاي عميق و ديرپا دارند.
تشخيص :
• الگوي نافذ هيجانزدگي و توجه طلبي که در اوايل بزرگسالي آغاز مي شود.
• در برخورد اوليه همکاري خوبي نشان مي دهند.
• در رفتار ژستها ,تقليدها و حرکات رفتاري نامتناسب با سن و شخصيت مشاهده مي شود.
• تاکيد زياد و اغراق در کلام
• رفتار کلامي پر زرق و برق
• فاصله کم ميان خنده و گريه
ويژگي هاي باليني :
• رفتار توجه طلبانه بارز که با مبالغه احساسات همراه بوده و سعي مي کنند هر چيزي را مهمتر از انچه واقعاً هست جلوه دهند.
• حملات کج خلقي و گريه و زاري در صورت عدم مورد توجه قرار گرفتن.
• رفتار اغواگرانه و برانگيزنده جنسي ( بيشتر اهل عشوه و لاس زدن هستند).
• هيجانات را بطور سطحي و با تغييرات سريع ابراز مي کنند.
• مستمراً از ظاهر فيزيکي خود براي جلب توجه استفاده مي کنند.
• تلقين پذير مي باشند.
• روابط آنها سطحي است .
۵٫ اختلال شخصيت خود شيفته :
• افراد مبتلا به اختلال شخصيت خود شيفته با احساس عميق اهميت شخصي , احساسات خود بزرگ بيني و به نوعي بي نظير بودن مشخص هستند.
ويژگي هاي باليني :
• احساس خود بزرگ بينانه مبني بر مهم بودن خود دارند.
• اشتغال ذهني با تخيلات موفقيت , قدرت ع استعداد , درخشندگي , زيبايي و عشق ايده آل
• نيازمند تمجيد افراطي
• اعتقاد به استثنايي و خاص بودن و اينکه تنها افراد خاص او را درک مي کنند.
• احساس صاحب استحقاق بودن يا شايستگي و انتظارات غير منطقي براي مداراي خاص و مطلوب يا موافقت با توقعات خود را دارد.
• در روابط بين فردي استثمارگر است .
• فاقد هم حسي
• غالباً نسبت به ديگران حسادت مي ورزد يا معتقد است ديگران حسودي او را مي کنند.
• نگرش يا رفتارهاي خودخواهانه و پر نخوت نشان مي دهد.
۶٫اختلال شخصيت پارانوئيد:
شخصيت پارانوئيد با سوءظن ديرپا و عدم اعتماد به مردم مشخص هستند. اين افراد مسئوليت احساسات خود را نپذيرفته و آن را به ديگران نسبت مي دهند . اين اختلال در برگيرنده نامطلوب ترين انواع منش ها است که در زندگي روزمره با آن برخورد مي شود – آدم متعصب , کلکسيونر مدارک , بي عدالتي , همسري که حسادت بيمارگونه دارد و شخصي که وسواس مرافعه و منازعه دارد.
ويژگي هاي باليني :
• بدون دليل کافي ؛ ظن دارد که ديگران از او سوء استفاده مي کنند يا فريبش مي دهند.
• بدون دليل کافي وفاداري و قابليت اعتماد دوستان و بستگان خود را زير سئوال قرار مي دهد.
• در اعتماد بر ديگران مردد است چون مي ترسد از اطلاعات او بر عليه خودش استفاده کنند.
• در اشارات و اتفاقات خوش خيم , معاني تحقير آميز و تهديد کننده مي بيند.
• مدام کينه مي ورزد , يعني تحقير و بي اعتنايي و اهانت را نمي بخشد.
• حملاتي بر رفتار و شخصيت خود برداشت مي کند که براي ديگران روشن نيست , پاسخ خشمگينانه و حمله متقابل سريع است.
• سوء ظن مکرر , بدون پايه , نسبت به همسر يا شريک جنسي

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شخصيت ( Character ) هر يک از شخصيت هاي تخيلي حاضر در فيلم ، از جمله قهرمانان زن و مرد و آدم هاي شرور و خبيث و شخصيت هاي درجه دوم ، آنهايي که براي لحظا ...

● ديد کلي تعداد مسائلي که در مکانيک کوانتومي ، مي تواند به طور دقيق حل شود ، همانند مکانيک کلاسيک خيلي محدود مي باشد. در بسياري از موارد کاربردي مورد ...

شخصيت يعني « مجموعه‌اي از رفتارها و شيوه‌هاي تفکر شخص در زندگي روزمره که با ويژگي هاي بي همتا بودن ، ثبات (پايداري) و قابليت پيش بيني» مشخص مي‌شود. از ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

اختلال دوقطبي که به آن اختلال سرخوشي-افسردگي نيز اطلاق مي شود، نوعي عملکرد نامناسب مغزي است که با تغيير شديد در خلق و خو همراه است. اين اختلال به افت ...

دانلود نسخه PDF - اختلال شخصيت