up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله اختلالات رواني PDF
QR code - اختلالات رواني

اختلالات رواني

رهايي از اختلالات رواني با خواب مناسب

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند خواب راحتي داشته باشد به بيماري رواني او برمي گردد اما هم اکنون اين تصور به صورت ديگري خود را مطرح مي کند. بدين صورت که خواب ناکافي مي تواند باعث اختلالات رواني شود يا اين که موجب شود افراد به گونه اي رفتار کنند که به اشتباه مشکلات رواني در آنها تشخيص داده شود. خبر خوشحال کننده اين است که درمان خواب مي تواند وضعيت اين بيماران را اصلاح کند، اما متاسفانه ممکن است بسياري از افراد داروهاي محرک رواني مصرف کنند که هيچ کمکي به آنها نکند و گاهي براي آنها خطرناک باشد. هيچ کس نمي داند که چه تعداد از مردم جزو اين دسته قرار مي گيرند. اما آيا فکر نمي کنيد مهم است که بدانيم چند درصد کساني که در آنها تشخيص بيماري رواني داده مي شود به طور ساده اي فقط از اختلال خواب رنج مي برند؟
● خواب نامناسب علت بيماري مغزي
ابتدا بايد بدانيد که اختلالات خواب چگونه و به چه مقدار در مشکلات رواني نقش دارند. پزشکاني که مدت ها اختلالات رواني را مورد مطالعه قرار داده بودند، مدت ها قبل متوجه نقش موثر خواب نامنظم در اين موضوع شده بودند، به عنوان مثال بزرگسالاني که افسردگي دارند نسبت به افراد سالم ۵ برابر بيشتر دچار دشواري تنفس در هنگام خواب هستند و اين در حالي است که بين يک چهارم تا نيمي از کودکاني که اختلال توجه و بيش فعالي)ADHD( دارند دچار مشکلات مربوط به خواب هستند در صورتي که اين مشکل در ساير کودکان فقط در ۷ درصد موارد مشاهده مي شود.
تاکنون اين تفکر که بدخوابي يک علامت است تا يک علت بيماري مغزي آنقدر قوي بوده است که هيچ کسي آن را مورد سوال قرار نداده بود. رابرت استيکگولد که از محققان خواب دانشگاه هاروارد است، مي گويد: «خيلي راحت است که در مورد يک بيمار بگوييم او افسرده يا اسکيزوفرن است و البته خوب هم نمي خوابد، ولي هيچ وقت از خودمان نمي پرسيم که شايد اين ارتباط درست برعکس تصور ما باشد.»
● پژوهش هايي براي اثبات فرضيه
در سال ۱۹۸۷، پاتريشيا چانگ و همکارانش در دانشگاه جان هاپکينز بالتيمور نتايج مطالعه اي را گزارش کردند که در آن ۱۰۵۳ دانشجوي پزشکي پسر براي ۳۴ سال پس از فارغ التحصيلي مورد پيگيري قرار گرفته بودند. در طي آن مدت، ۱۰۱ نفر آنها دچار افسردگي باليني شدند و ۱۳ نفر از بين آنها دست به خودکشي زدند. معلوم شد دانشجوياني که از بي خوابي رنج مي بردند ۲ برابر شانس بيشتري براي ابتلا به افسردگي در مقابل آنهايي که اختلال خواب نداشتند، دارا بودند. تيم پژوهشي اين طور نتيجه گيري کرد که بي خوابي يک عامل خطرخاموش براي بروز مشکلات بيشتر در آينده است. استيکگولد از اين هم فراتر مي رود و باور دارد که اين مطالعه نشان مي دهد که بي خوابي مي تواند افراد را در معرض ابتلا به افسردگي قرار دهد. او تنها کسي نيست که يافته هاي چانگ و اين حقايق در حال رشد که بعضي از اختلالات خواب باعث ايجاد علائمي مي شود که همانند علائم بيماري هاي رواني است توانسته باشند او را به مطالعه بيشتر ترغيب کرده باشند.
در سال ۲۰۰۶، پل پپارد از دانشگاه ويسکونزين ماديسون و تيم پژوهشي او ارتباط بين افسردگي و اختلالات تنفسي هنگام خواب را مورد بررسي قرار دادند. در قطع تنفس هنگام خواب که شايع ترين نوع از اختلالات تنفسي هنگام خواب است، انسداد يا باريک شدن راه هوايي موجب مي شود که سطح اکسيژن به سمت پايين سرازير شود و موقتا باعث بريدن فرد از خواب شود. اين تيم پژوهشي به صورت تصادفي حدود ۸۰۰ مرد و ۶۰۰ زن را از يک جمعيت شاغل انتخاب کرد و آنها را در آزمايشگاه از نظر ابتلا به اختلالات تنفسي هنگام خواب و افسردگي مورد معاينه قرار داد. براي اختلالات تنفسي هنگام خواب ۴ سطح تعريف شده است و هر سطح افزايش (مثلا از کمينه به خفيف) در اختلال تنفسي هنگام خواب باعث مي شود که احتمال افسرده شدن آنها حدودا ۲ برابر شود. افسردگي نمي تواند تنها علت فقر خواب باشد، زيرا ما مي دانيم که ريشه اختلالات تنفسي هنگام خواب عوامل فيزيکي همچون افزايش ضخامت چربي ديواره راه هاي هوايي يا زبان بزرگ يا لوزه هاي بزرگ نسبت به قطر راه هوايي مي باشد. در عوض، اين مطالعه بيان مي کند که اختلالات خواب مي توانند منجر به افسردگي شوند.
دانيل بايس، مديرپزشکي برنامه خواب و کرونوبيولوژي دانشگاه پيترزبورگ در پنسيلوانيا دريافت که درمان اختلالات خواب بيماران افسرده با داروهايي چون بنزوديازپين ها مي تواند به ميزان قابل توجهي باعث برگشت اختلال خلق آنها شود. بايس براي تعداد افراد افسرده اي که در اين گروه قرار مي گيرند درصدي را بيان نکرده است اما او بيان کرده است که به نظر مي رسد در بعضي از بيماران بي خوابي باعث افسردگي شده است.
● کم خوابي، علتي براي مشکلات رفتاري
فقر خواب ممکن است بتواند توضيحي براي بعضي از خصوصيات رفتاري همراه با بيماري هاي مغزي باشد. براي مثال، شواهد زيادي وجود دارد که بيان مي کند اختلال خواب مي تواند محرکي براي حمله هاي مانيا (شيدايي) در افراد مبتلا به اختلالات دوقطبي باشد.
استيکگولد حتي فکر مي کند که کم خوابي مي تواند موجب ايجاد اختلال شايعي گردد که در همراهي با اسکيزوفرني ديده مي شود شود يعني ناتواني در انجام کارهايي که قبلا جزو عادت بوده اند مثلا ناتواني در کار با يک دستگاه. در حالي که افراد سالم در چند شبانه روز براي انجام فعاليت هايي که به قابليت هاي حرکتي مغز وابسته است به پيشرفت هايي دست مي يابند، تيم استيکگولد دريافته است که افراد مبتلا به اسکيزوفرني مزمن اين توانايي را ندارند. آنها مي گويند: ما نارسايي را درست در بخش وابسته به خواب يادگيري فرآيندها شناسايي کرده ايم. بنابراين به طور تئوري بهبود وضعيت خواب بايد اين علامت را برطرف کند.
● هيجان زده ايد؟ پس بخوابيد
اگر مي بينيد که با گذشت روز رابطه شما با ديگران بد و بدتر مي شود براي مدت کوتاهي بخوابيد. در مطالعه اي مت واکر از دانشگاه کاليفرنيا و همکارانش انجام دادند به افراد مختلف تصاويري از صورت هايي که حالات هيجاني مختلف مانند ترس، عصبانيت، غم و خوشحالي را بروز مي دادند، نشان دادند و از آنها خواستند تا به مقدار هيجان موجود در اين صورت ها امتياز دهند.
پژوهشگران، اين آزمايش را يک بار در ظهر و بار ديگر ساعت ۶ بعدازظهر تکرار کردند. مشاهده شد که شرکت کنندگان مشخصا در نوبت دوم نسبت به چهره هاي عصباني و هراسناک حساس ترند.
اما وقتي که وقتي داوطلبان بين دو نوبت آزمايش ۹۰ دقيقه به خواب رفتند ديگر اين اتفاق رخ نداد. علاوه بر آن اين افراد نسبت به چهره خوشحال پذيراتر شده بودند. واکر نتيجه گرفت که خواب مي تواند واکنش هاي هيجاني بعدي ما را کاهش دهد و نيرويي تازه بخشد. او مي گويد: «خواب اساسا باعث تغيير شمال مغناطيسي قطب نماي هيجاني شما در جهتي خوب مي شود.»
● مطرح شدن کمبود خواب به عنوان مشکل اساسي
به نظر مي رسد مشکلات رفتاري که از کمبود خواب ناشي مي شوند اغلب به اشتباه، اختلال توجه يا اختلال بيش فعالي تشخيص داده مي شوند. در سال ۲۰۰۵، کليفورد ريسک، مدير مرکز اختلالات خواب مارل براو در ماساچوست، مطالعه خود را در نشست سالانه پزشکان دانشگاه قفسه سينه آمريکا مطرح کرد. از بين ۳۴ بزرگسال مبتلا به قطع تنفس هنگام خواب که مورد مطالعه قرار گرفتند، امتيازهاي ۱۶ نفر نشان داد که آنها اختلال توجه متوسط تا شديد دارند. درمان قطع تنفس هنگام خواب در اين افراد موجب بهبودي امتياز توجه در ۶۰ درصد اين افراد شد. اين مساله نشان مي دهد که حداقل در اين زيرگروه قطع تنفس هنگام خواب موجب اختلال توجه بوده است.
به همين صورت در بررسي ۸۳ کودک مبتلا به اختلال توجه و بيش فعالي توسط ديويد گوزال از دانشگاه لوئيزويل، آنها به اين نتيجه رسيدند که يک چهارم کودکاني که براي آنها تشخيص اختلال توجه و بيش فعالي خفيف گذاشته شده بود، به قطع تنفس هنگام خواب مبتلا بودند که اين درست در مقابل ۵ درصد از کودکان مبتلا به اختلال توجه و بيش فعالي شديد و ۵ درصد نمونه هاي سالم بود که قطع تنفس هنگام خواب داشتند. آنها به اين نتيجه رسيدند که اختلالات تنفسي هنگام خواب مي تواند منجر به رفتارهايي مشابه اختلال توجه و بيش فعالي خفيف شوند که به آساني موجب تشخيص نادرست و به تاخير افتادن درمان مناسب مي شود.
علاوه برآن، مطالعه اي که روي کودکاني که قصد جراحي لوزه داشتند (درمان معمول خرخر و قطع تنفس هنگام خواب) انجام شد نشان داد که قبل از عمل در يک چهارم آنها تشخيص اختلال توجه و بيش فعالي داده شده بود اما يک سال پس از عمل، نصف اين کودکان ديگر معيارهاي ابتلا به اين اختلال را نداشتند. مارک کوهلر از بيمارستان مادر کودک آدلايد در استراليا که ارتباط بين اختلال توجه و بيش فعالي و خواب را مورد مطالعه قرار داده است، مي گويد بعضي از کودکان توسط داروهايي چون ريتالين تحت درمان قرار مي گيرند در حالي که مشکل واقعي آنها که اختلال خواب است ناشناخته باقي مي ماند.
● مغز کامل به خواب نمي رود
در سال گذشته، جيمز کروگر از دانشگاه واشنگتن بيان کرد که بعضي از نواحي مغز به طور مستقل به خواب مي روند و آن چيزي که ما به آن «خواب» مي گوييم وقتي رخ مي دهد که به اندازه کافي قسمت هاي مختلف مغز به خواب روند تا وضعيت هوشيار ما تغيير کند. اين در حالي است که پيش از آن تصور مي شد که مغز داراي مرکز کنترل خوابي است که به آن دستور مي دهد تا به طور کامل به خواب رود. او و همکارانش تصور مي کنند که خواب از دسته هاي عصبي مجزا که تحليل پايه مغز را به عهده دارند و در اثر فعاليت خسته مي شوند شروع مي شود و پس از مدتي توسط يک مکانيسم مرکزي با هم يکي مي شوند.
اين ديدگاه مي تواند اختلالاتي چون راه رفتن در خواب که در آن مي توان بدون آگاهي از رفتار با اشيا ارتباط برقرار کرد و اينرسي خواب که به نيم ساعت اول خواب آلودگي پس از بيدار شدن گفته مي شود را توضيح دهد. تصور مي شود که در اين پديده ها به طور همزمان قسمت هايي از مغز بيدارند در حالي که ساير قسمت ها به خواب رفته اند.
هر چند که پژوهشگران خواب هنوز اين نظريه را خيلي مورد پذيرش قرار نداده اند اما کروگر فکر مي کند که بايد اين موضوع مجددا مورد تفکر واقع شود.
● فقر خواب علتي براي مشکلات رفتاري و رواني
همه پدر و مادرها مي دانند که کودک خسته فعاليت بيشتري نسبت به کودک خواب آلود از خود نشان مي دهد. شکسته شدن خواب باعث افزايش سطح هورمون هاي استرسي مي شود که مي تواند منجر به اضطراب روزانه شود که يکي از مشخصه هاي شايع بيماري هاي رواني مي باشد. به نظر مي رسد شکسته شدن خواب اساسا با توانايي مغز براي تحليل هيجان ها و پاسخ مناسب به محرک هيجاني مداخله مي کند.
حتما تا به حال شنيده ايد که اگر شب ها خوب نخوابيد در روز دچار اضطراب و تحريک پذيري مي شويد. واکر و همکارانش کليد اين ماجرا را کشف کرده اند. اين تيم پژوهشگر يک سري تصاوير ناخوشايند را به افرادي که خواب طبيعي داشتند و گروه ديگري که براي ۳۵ ساعت از خواب محروم بودند نشان دادند. در گروه محروم از خواب تصاوير ناخوشايند موجب ۶۰ درصد فعاليت بيشتر در آميگدال (قسمت مربوط به فعاليت هيجاني در مغز) نسبت به افرادي که خواب طبيعي داشتند شد. تصويربرداري هاي بيشتر نشان داد که در افراد محروم از خواب آميگدال نمي توانست بخوبي با بخش جلوي پيشاني مغز ارتباط برقرار کند. بخش جلوي پيشاني به طور عادي پيام هاي مهاري به بخش هيجاني مغز مي فرستد. واکر مي گويد: علت اين که ما در مقابل حرف هايي که برايمان ناخوشايند است رفتارهاي نامربوط انجام نمي دهيم. اين است که بخش جلوي پيشاني پيشرفته اي داريم که مانند يک ترمز هيجاني عمل مي کند. از دست دادن ارتباط بين آميگدال و بخش جلوي پيشاني يکي از راه هايي است که کمبود خواب مي تواند باعث علائم رواني شود. در تعدادي از اختلالات رواني، مانند افسردگي، نشان داده شده است که فعاليت بخش پيشاني مغز مختل مي شود. شواهد اوليه اي نيز در اين زمينه براي اختلال عدم توجه و بيش فعالي و اختلال استرس پس از حادثه وجود دارد.
در گروه ديگري از مطالعات شواهدي به دست آمده که نشان مي دهد خوابيدن به پردازش خاطرات در مغز کمک مي کند. اختلال در اين مکانيسم باعث مشکلات رواني مانند اختلال استرس پس از حادثه در شما مي شود.
در آگوست ۲۰۰۸، استيکگولد و همکارانش گزارش دادند که وقتي افراد با تصاوير هيجا نانگيز يا خنثاي اشيا يا مناظر مواجه مي شوند، خاطره آن در طول روز کاهش مي يابد. پس از يک شب خوابيدن، آنها تقريبا همه آنچه را که ديده بودند فراموش مي کنند مگر چيزهايي که باعث برانگيخته شدن هيجان آنها شده بودند که در اين موارد حافظه آنها به همان صورت يا حتي قوي تر باقي مي ماند. به عقب برگرديد خواهيد ديد که بيشتر خاطرات شما جنبه هيجاني و احساسي دارند. واکر تصور مي کند که اين بدان علت است که هيجان مانند پرچمي براي موضوعات مهم است که به ياد آوردن آنها لازم است. اما وقتي هم اکنون خاطرات گذشته را به ياد مي آوريد عکس العمل هايي را که قبلا بروز داده ايد تجربه نمي کنيد. يعني مغز به گونه اي خاطره را حفظ کرده و عکس العمل هاي گذشته شما را حذف کرده است. استيکگولد و واکر تصور مي کنند که اين عمل حذف شدن در خواب (در طي مرحله اي از خواب کهREM ناميده مي شود) انجام مي شود.
اين فرآيند در بيماري که اختلال استرس پس از حادثه)PTSD( ناميده مي شود مختل است، بنابر اين خاطرات حوادث گذشته با عکس العمل هاي هيجاني همراهشان به ياد آورده مي شوند.
در واقع هنوز کارهاي زيادي بايد انجام شود تا راه هايي که اختلال خواب توسط آنها موجب بروز علائم رواني مي شود روشن شوند.
يکي از مواردي که نياز به توضيح دارد اين است که چطور با اين که داروهاي ضد افسردگي بخشREM خواب را کوتاه مي کنند مي توانند موثر باشند. واکر مي گويد: «۵ سال قبل ما در اين مورد چيزي نمي دانستيم ولي هم اکنون در مورد آن سوال مطرح مي کنيم و آگاه تر شده ايم. اين خود نشان مي دهد که ما در حال پيشرفت هستيم .»

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدا اوضاع و احوال هيچ ملتي را دگرگون نمي‌گرداند، تا آن که اوضاع و احو ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

اکثر مردها از اينکه مي بينند آنها نيز مي توانند به بيماري ها و اختلالات سياهرگ که مخصوص خانم ها است مبتلا شوند بسيار تعجب مي کنند. درست است که اختلالا ...

اختلال يا از بين رفتن موقتي هشياري که به صورت ناگهاني رخ مي دهد و غالبا همراه با حرکات عضلاني که ممکن است به صورت حرکت کوچک پلکها ظاهر شود و يا با تکا ...

ما به دلايل مختلف در بعي زمانها شرايط دچار آشفتگي هاي هيجاني مي شويم . گاهي احساس غمگيني مي كنيم و زماني حالت تنش و اضطراب ،خشم و سردر گمي وجود ما را ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...

زندگي درهرخانواده اي دربعضي مواقع ممکن است چالش انگيز باشد،اما درخانواده هايي که يکي يا هردو از والدين دچاربيماري هستند مشکلات وچالش هاي ويژه اي وجود ...

دانلود نسخه PDF - اختلالات رواني