up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله احتمال موفقيت در امتحان PDF
QR code - احتمال موفقيت در امتحان

احتمال موفقيت در امتحان

چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنيم؟

خرداد ماه هر سال به عنوان فصل امتحانات، دوره اي سرنوشت ساز براي بسياري از افراد است به طوري که اين ماه، ماهي پر تنش و اضطراب آور براي دانش آموزان و خانواده هاي آنها محسوب مي شود...
در اين مطلب سعي کرده ايم تا پس از پرداختن به نکات مثبت و منفي پديده امتحان، راهکارهايي ساده براي کاهش نگراني هاي اين دوره و نيز رويارويي موفقيت آميز با اين پديده ارائه کنيم.
بر اساس نتايج پژوهش ها، امتحان فقط وسيله اي براي ارزيابي نيست بلکه مي تواند با فراهم کردن فرصتي اجباري براي سازماندهي مباحث آموخته شده، باعث تشويق يادگيري عميق شود و به دانش آموزان فرصتي دهد تا با تجربه شرايط آزمايش، آموخته هاي خود را تثبيت کند. امتحاني که خوب طراحي شده باشد، بازخوردهاي مناسب تشخيصي و اصلاحي به دانش آموز مي دهد.
البته منتقداني هم وجود دارند که معتقدند امتحان ها فقط تشويق کننده روخواني و در پي آن يادگيري سطحي هستند و دانش آموزان به سرعت حجم وسيعي از اطلاعاتي را که فقط به منظور گرفتن نمره در امتحان حفظ کرده اند، فراموش مي کنند. البته اين امر فقط در دانش آموزاني ديده مي شود که فقط شب امتحاني درس مي خوانند.
ابتلا به اضطراب امتحان پيامد منفي ديگري است که در اين مجادله مورد توجه منتقدان قرار مي گيرد. برخي از متخصصان آموزش وپرورش حتي در کشور خودمان، معتقدند به تدريج امتحانات و حتي کنکور بايد از نظام آموزشي کشور حذف شود.
● چگونه احتمال موفقيت خود را در امتحان افزايش دهيم؟
ديدگاه خود را نسبت به امتحان مثبت کنيد: به خود يادآور شويد که امتحان گرچه ممکن است برايم خوشايند نباشد اما در نهايت کمک مي کند توانايي کار کردن تحت فشار را تمرين کنم و از اين توانايي بعدها براي پيشرفت در زندگي مثلا زندگي شغلي خود بهره خواهم گرفت. به عنوان مثال، شايد در آينده مجبور شويد در زمان کوتاهي که کارفرماي شما در اختيارتان گذاشته است، عملکردهاي يک ساله تان را شرح دهيد. در چنين شرايطي شما دقيقا مانند امتحان دادن مجبور مي شويد بيشترين اطلاعات را در زماني کوتاه و به شکلي روشن بيان کنيد. پس چاره اي جز تمرين توانايي تمرکز زياد روي يک تکليف خاص نداريد.
برنامه ريزي مطالعاتي واقعا اثري معجزه آسا دارد: در اولين فرصت برنامه واقع بينانه، خاص و متناسب با شرايط خود را طرح ريزي کنيد و به انجام آن پايبند باشيد.
تا حد امکان يادگيري سطحي نداشته باشيد: هدف از يک آموزش واقعي، يادگيري عميق است. براي رسيدن به چنين هدفي با انگيزه و علاقه درس بخوانيد، تمرکز خود بر آنچه مي خوانيد افزايش دهيد و مطالب جديد آموخته شده را با يادگيري هاي گذشته خود پيوند دهيد.
در مطالعه درسي هرگز وقت خود را بيهوده تلف نکنيد: در هر مبحث درسي برخي از مطالب خيلي مفيد هستند و برخي ديگر اهميت کمتري دارند و پاره اي ديگر نيز ممکن است فقط زمينه ساز يک مبحث باشند. ياد بگيريد بيشتر وقت خود را براي آنچه مفيد است صرف کنيد و آنچه فايده اي ندارد، کنار بگذاريد.
براي خواندن درس ها عادت هاي مطالعه ناکارآمد گذشته را رها کنيد و راهکارهاي جديد و تازه را بيازماييد. به عنوان مثال به جاي ۱۰ بار خواندن يک مبحث از روي کتاب، همان موضوع را از منابع ديگر (مثل جزوه هاي کلاسي يا کتاب هاي کمک آموزشي) بخوانيد يا روش هايي مثل خلاصه نويسي يا تکرار يک مبحث درسي براي ديگران را امتحان کنيد.
آزمون هايي پي درپي و منظم براي خود ترتيب دهيد و خودتان ميزان يادگيري تان را ارزيابي کنيد. به عنوان مثال در بيشتر کتاب هاي کمک درسي سوالاتي در قالب آزمون وجود دارند که ممکن است زمان ها ي محدودي هم براي پاسخگويي آنها در نظر گرفته شده باشد. به شکلي منظم يادگيري هاي خود را در آنها به بوته آزمايش بگذاريد.
روش درست پاسخ دادن به سوالات امتحان را ياد بگيريد: براي اين منظور سوال را دقيق بخوانيد و ببينيد از شما چه مي خواهد تا دقيقا پاسخ مرتبط با آن را بنويسيد. نگارشي واضح و بدون ابهام براي پاسخگويي داشته باشيد و از مثال هاي درست و شواهد خوب استفاده کنيد. همچنين در طول امتحان مديريت زمان داشته باشيد و وقت محدود خود را براي دادن بيشترين و بهترين پاسخ ها تنظيم کنيد.
در هر تلاشي براي موفقيت در امتحان به جاي آنکه فقط به نتيجه امتحان فکر کنيد و به قول روان شناسان وابسته به پيامد شويد، روي خود تلاش تمرکز کنيد. چون نتيجه هر چه که باشد، شما در هر حال موظف به تلاش هستيد. چنين رويه اي باعث مي شود اضطراب هاي مخربي که باعث پايين آمدن عملکرد شما در آزمون مي شوند (اضطراب امتحان)، کاهش يابند.
سرانجام چنانچه دچار اضطراب امتحان هستيد، از روان شناس باليني کمک بگيريد.

روان‌شناسان معتقدند يکي از عوامل اضطراب دانش‌آموزان، فشار رواني والدين بر آنهاست اضطراب امتحان اضطراب امتحان يکي از اضطراب‌هاي موقعيتي است که با عملکر ...

فعاليت بيشتر و تغذيه سالم تر، به خصوص در محيطي که در آنجا تلاش هايتان پشتيباني مي شود، راه به کاميابي و موفقيت مي برد. آن محيط، جايي نيست به جز خانواد ...

نحوه ي تغذيه، ساعت هاي صرف غذا و کيفيت برنامه غذايي از عوامل مهمي است که مي تواند در موفقيت يا عدم موفقيت در امتحانات موثر باشد. توجه به تغذيه ي دانش ...

تحقيقات و مطالعات جديد حاکي از آنست که چنانچه کودکي با رژيم غذايي نامناسب و ناکافي تغذيه شود، تأثيرات سويي بر قابليت يادگيري کودک و تمرکز حواس و هوشيا ...

تحقيقات و مطالعات جديد حاكي از آنست كه چنانچه كودكي با رژيم غذايي نامناسب و ناكافي تغذيه شود، تأثيرات سوئي بر قابليت يادگيري كودك و تمركز حواس و هوشيا ...

بيشتر نوجوانان در سال هاي درس و مدرسه، اضطراب امتحان را تجربه مي کنند. در اين شرايط، فشار غيرمنطقي والدين هم مي تواند با تشديد اضطراب نوجوان، او را در ...

موضوع اين مباحث راجع به تربيت به معناي ياد دادن روش رفتاري و گفتاري دادن بود و گفته شد در بين محيط هايي که انسان درون آنها ساخته مي شود، موثرترين آنها ...

زندگي، نيازمند هنرورزي است و همان گونه که هنرمند بايد ماهر باشد تا هم موضوع هنر خود را خوب درک کند و هم در بيان اهداف هنري خود به ديگران، زبده و توانم ...

دانلود نسخه PDF - احتمال موفقيت در امتحان