up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله اتمسفر PDF
QR code - اتمسفر

اتمسفر

ترکيبات اتمسفر

شناخت ترکيب و ساختار اتمسفر براي کنترل آلودگي هوا از مسايل ضروري شمرده مي شود. بخش گازي هوا ، بجز بخارات و ذرات ، شامل ۷۸% نيتروژن ، ۲۱% اکسيژن ، ۱% آرگون (Ar) و ۰۳ ۰% دي اکسيدکربن (CO۲) و نيز مقادير جزيي از ساير گازهاست که بي اثرند. مواد غذايي آلي و معدني در هوا بسيار جزئي و ناچيز است و ميزان آب در هوا ، بجز موارد ابري و باراني و مد و امثال آن بسيار کم است. فنلها ، اسيدهاي آلي و الکلها از ذرات آلي اتمسفر بوده و معروفترين ذرات معدني عبارتند از: نيتراتها ، سولفاتها و فلزاتي مانند آهن ، سرب ، منگنز ، روي و واناديم.
● لايه هاي مختلف هوا
هوا يا اتمسفر داراي لايه ها و پوسته هاي مختلفي است که نزديکترين آنها به زمين يا داخلي ترين آنها را تروپوسفر نامند.
▪ لايه تروپوسفر
اين لايه که نزديکترين لايه به زمين بوده و ۸۰% توده اتمسفري را تشکيل مي دهد، مهمترين لايه براي پراکندگي ميکروبهاست. قطر اين لايه از ۱۷ کيلومتر در مناطق استوايي تا ۶ ۸ کيلومتر در مناطق قطبي متغير است. تروپوسفر خود به لايه هاي مختلفي تقسيم مي شود که هر يک از نظر تنوع و تراکم ميکروبي و جابجايي آنها با يکديگر متنوع هستند.
۱) لايه بي حرکت يا ساکن:
اين لايه کاملا در مجاورت سطح زمين قرار داشته و تغييرات آن بيش از هر لايه ديگري تابع تغييرات در سطح زمين است. قطر اين لايه به هنگام طوفانهاي شديد و باد ، بين يک ميليمتر تا ده سانتيمتر و در يک شب آرام و صاف در حدود ده متر است.
۲) لايه متحرک يا آشفته:
اين لايه با گذشتن چرخشهاي هوا از روي اشيا و شکستن لايه هاي سطحي مجاور زمين تشکيل مي شود. اينگونه جابجايي ها ، ذرات و اجزا را در مسيرهاي عمودي و افقي به حرکت در مي آورد.
۳) لايه انتقالي:
اين لايه که ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر قطر دارد، در بالاي لايه آشفته قرار گرفته است. در اين لايه با افزايش ارتفاع ، دما کاهش مي يابد.
۴) لايه بيروني يا مرزي:
در اين لايه که خارجي ترين لايه تروپوسفر است هيچ گونه جابجايي و آشفتگي ديده نمي شود، ولي ذرات مي توانند به روش انتقالي به اين لايه برسند. در اين لايه حرارت به نسبت ارتفاع از سطح زمين کاهش مي يابد و به حداقل خود يعني ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتيگراد برسد، تغييرات حرارتي در طول شبانه روز در اين لايه ديده نمي شود.
● بارانهاي اسيدي
يکي از جديدترين تغييرات در تروپوسفر عبارت است از پديده بارانهاي اسيدي. باران يا نشست اسيدي هنگامي بوجود مي آيد که گازهاي متصاعد شده اکسيدهاي سولفور (SOx) و اکسيدهاي نيتروژن (NOx) در مجاورت نور خورشيد با بخار آب واکنش شيميايي داده تشکيل ترکيبات اسيدي قوي ، نظير اسيد سولفوريک (H۲SO۴) و اسيد نيتريک (HNO۳) مي دهند. اين ترکيبات همراه با ساير ترکيبات آلي و غير آلي به صورت گازهاي حاصل از احتراق و ذرات جامد بر زمين فرود مي آيند و يا همراه با قطرات باران ، دانه هاي برف ، يا شبنم به سطح زمين مي رسند.
● اثرات نشست اسيدي
متناسب با حساسيت اکوسيستم هايي که اين نشست ها در آن فرود مي آيند، اثرات نشست اسيدي متفاوت است در برخي از نواحي شديدا بافري ، ترکيبات اسيدي طي سالها بي آنکه افزايش قابل ملاحظه اي در اسيديته آب يا خاک بوجود آورند، مي توانند نشست کنند. اما حين نشست در جاهايي که به مقدار کم بافري هستند، مي تواند سبب افزايشهاي شديد اسيديته شود.
▪ کاهش لايه ازن
لايه ازن (O۳) در استراتوسفر در اثر واکنش ازن با کلر آزاد شده از فلوئور ، کلر و کربنهاي مصرفي در اسپري ها در حال از ميان رفتن است از آنجا که ازن در اتمسفر سبب کاهش تابش فوق بنفش در سطح زمين مي گردد و نيز تابش فوق بنفش به مقدار زياد به گياهان و جانوران آسيب مي رساند. کمبود ازن بالقوه مي تواند موجب بروز يک مشکل جدي شود.
▪ حرکت هوا در ترپوسفر
در داخل تروپوسفر هوا دائما به صورت چرخش در حرکت است. قطر اين چرخش از يک سانتيمتر تا چند کيلومتر متغير است. انرژي جنبشي براي اين حرکتها ، از پرتوهاي خورشيدي با طول موجهاي کوتاه تامين مي شود. تابش خورشيد بر سطح زمين و سطوح مختلف ، موجب گرم شدن اين سطوح مي شود. هواي مجاور اين سطح نيز بتدريج گرم شده و به دليل انبساط به طرف بالا حرکت مي کند. در مقابل هواي سرد جايگزين آن شده و مجددا با گرم شدن اين هوا جابجايي تکرار مي شود و يک جابجايي مداوم هوا را موجب مي گردد و اين حرکت و جابجايي هوا که عامل حرکت افقي ذرات و ميکروبها در سطح زمين است، از طريق حرارت نقاط مختلف زمين ، فصول سال و کوهها تنظيم مي شود.
▪ گردش آب در تروپوسفر
تروپوسفر همواره حاوي مقدار زيادي بخار آب است. مقدار اين آب به اندازه اي است که مي تواند تمام سطح زمين را با لايه اي از آب به قطر Cm۲ ۵ بپوشاند. اين ميزان آب مرتبا به صورت نزولات به سطوح زمين آمده و مجددا در اثر تبخير وارد هوا مي شوند. زمان اين گردش بطور متوسط ۹ روز است. شکل اين نزولات ، تراکم و شدت آن ، بستگي به تراکم بخار آب ، حرارت در ارتفاعات مختلف باد ، ارتفاع ابر و ساير عوامل ديگر دارد تبديل بخار به آب با تشکيل ذرات کوچکي که کمتر از يک ميکرومتر قطر دارند شروع مي شود و سپس اين ذرات به هم متصل مي شوند و هنگامي که بطور کافي سنگين شوند، به طرف پايين سقوط مي کنند.
▪ حرارت
بطور کلي با دور شدن از سطح زمين درجه حرارت هوا بتدريج کاهش مي يابد، و اين کاهش دما در حدود يک درجه سانتيگراد به ازاي هر ۱۵۰ متر است. ولي از ارتفاع ۱۰ تا ۱۶ کيلومتري از سطح زمين ، درجه حرارت با افزايش ارتفاع افزايش مي يابد.

● تركيب اتمسفر : اتمسفر يا جو زمين، مخلوطي از گازهاي مختلف است كه تا ارتفاع ۹۰ كيلومتري از سطح زمين ازت‌ اكسيژن‌‌ آرگون‌ دي‌اكسيدكربن‌ و بخار آب از نظ ...

ديد کلي ماهيت اقيانوس‌ها و اتمسفر اوليه براي تصور و شناخت کلي ما از منشا حيات بسيار مهم است به عنوان مثال بايد بدانيم، آيا اتمسفر اوليه داراي اکسيژن ب ...

پيشگفتار : اين مطلب بسته بندي در اتمسفر تعديل شده را توضيح مي دهد و مزاياي و معايب اين روش براي بسته بندي محصولات ماهي را خلاصه مي کند . توصيه در مورد ...

فيزيك فضا (Spase Physics) انسان كنجكاو همواره در جريان پيشرفت علوم مختلف از فضاي بالاي سر خود غافل نبوده ‌است. و تلاش فوق‌العاده زيادي را جهت گشودن اس ...

● فيزيک فضا (Space Physics) انسان کنجکاو همواره در جريان پيشرفت علوم مختلف از فضاي بالاي سر خود غافل نبوده است. و تلاش فوقالعاده زيادي را جهت گشودن اس ...

● تخريب فلزات با عوامل غير خوردگي فلزات در اثر اصطکاک ، سايش و نيروهاي وارده دچار تخريب مي شوند که تحت عنوان خوردگي مورد نظر ما نيست. ● فرايند خودبه خ ...

● ريشه لغوي ژئوشيمي از دو کلمه Geo به معني زمين و chemi stry به معني شيمي تشکيل شده است. ● ديد کلي در ساده ترين شکل ژئوشيمي را مي توان به عنوان علمي ت ...

اغلب مشاهده شده که نيروي الکترومغناطيسي باعث ايجادساختار(منظم)شده يعني اتمهاوملکولهاوجامدات کريستالي راتثبيت مي نمايد. درحقيقت نتايج (اثرات)نيروي مغنا ...

دانلود نسخه PDF - اتمسفر