ابزارهای حمایتی برای کشت دوم برنج در اختیار کشاورز قرار نگرفت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در بحث کشت رتون هم نهاده و هم سایر اقداماتی در بحث اجرای طرح مدیریت تلفیقی به‌منظور کنترل آفت در اختیار کشاورزان قرار گرفت ولی در بحث کشت دوم ابزارهای حمایتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفت؛ چرا که موافق با کشت دوم نیستیم.

ابزارهای حمایتی برای کشت دوم برنج در اختیار کشاورز قرار نگرفت

احسان عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار دانلود بهترین مقاله در مازندران، اظهار کرد: در بحث کشت رتون هم  نهاده  و هم سایر اقداماتی در بحث اجرای طرح مدیریت تلفیقی به‌منظور کنترل آفت در اختیار کشاورزان قرار گرفت ولی در  بحث کشت دوم ابزارهای حمایتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفت؛ چرا که موافق با کشت نیستیم. وی گفت: بارندگی‌ها به مردم به‌منظور کشت دوم کمک کرد ولی باید کشاورزان بدانند که کشت دوم فشار به منابع آبی وارد می‌کند و در بلندمدت دارای عوارض و پیامدهایی است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: انتظار داریم کشاورزان مزارع شالیزاری را کشت‌هایی غیر از برنج اختصاص دهند. عباسپور یادآور شد: عملیات برداشت کشت رتون و نشای مجدد هنوز در استان مازندران شروع نشده است. پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

دیدگاهتان را بنویسید